Novinky O škole Rada školy Fotoalbum Prihlásenie Video Škola na dotyk Digiškola Sponzori

Plán práce

na školský rok 2015/2016

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola , Trieda SNP 20 , Banská Bystrica
Adresa školyTrieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
Telefón048/4144723
E-mailzs.snp20@stonline.sk
WWW stránkazssnpbb.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Jarmila Buková   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
PaedDr. Jarmila BukováRiaditeľka  
Mgr. Danka BugáňováZástupkyňa  
PaedDr. Jana SýkorováZástupkyňa  
Mgr. Lenka AdamováUčiteľka7.A 
Mgr. Róbert Borbély, PhD.Učiteľ9.C 
Mgr. Sergej ČabalaUčiteľ9.D 
Mgr. Anna ČillíkováUčiteľka  
Mgr. Štefánia DebnárováUčiteľka1.B 
Mgr. Dagmar DemianováVychovávateľka  
Mgr. Anna DobráUčiteľka  
Mgr. Marcela ĎurošováUčiteľka1.C 
Mgr. Mája El HajryUčiteľka7.B 
Mgr. Jana Hudecová, PhD.Učiteľka8.B 
Mgr. Henrieta ChromiakováVychovávateľka  
Mgr. Zuzana IštenešováUčiteľka9.A 
Mgr. Marcela IštvánováUčiteľka6.C 
Mgr. Ondrej JankoUčiteľ5.B 
Mgr. Tatiana KatreniakováUčiteľka3.B 
Mgr. Zuzana KolesárováUčiteľka8.A 
Mgr. Silivia KopáčikováUčiteľka6.B 
Mgr. Veronika KvasnováUčiteľka5.A 
Mgr. Ján LintnerUčiteľ  
Ing. Erika LišaníkováUčiteľka  
Mgr. Denisa LunterováUčiteľka2.A 
Mgr. Tomáš LysinaUčiteľ  
Mgr. Iveta MajerováUčiteľka9.B 
Mgr. Monika NovákováUčiteľka6.A 
Mgr. Jaroslava PardupováUčiteľka1.A 
Mgr. Ivan PaškaUčiteľ7.C 
Mgr. Andrea PaučulováUčiteľka3.A 
Mgr. Katarína PĺžikováUčiteľka6.D 
Mgr. Peter RebekUčiteľ  
Mgr. Jana RenčováUčiteľ  
Mgr. Slavomíra RetováUčiteľka4.C 
Darina SlivkováVychovávateľka  
Mgr. Eva SmekalováUčiteľka  
Mgr. Gabriel StachUčiteľ  
Mgr. Daniela StykováUčiteľka2.B 
Mgr. Alena SurovcováUčiteľka4.B 
Mgr. Katarína ŠtulíkováUčiteľka  
Mgr. Lenka TrubianskaUčiteľka  
RNDr. Mgr. Helena VolfováUčiteľka  
Mgr. Barunka VyšnáVychovávateľka  
Mgr. Zuzana ŽabkováUčiteľka5.C 
Daniel DekyšskýŠkolník  
Edita ZlochováTajomníčka  
Július BalážUpratovač  
Iveta DekyšskáUpratovačka  
Ingrid HollerováKuchárka  
Oľga KollárováUpratovačka  
Janette KollováUpratovačka  
Anna LamperováKuchárka  
Hana MlynarčíkováKuchárka  
Anna PlavcováUpratovačka  
Margita StrmeňováKuchárka  
Mgr. Ján TomášKuchár  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32223432425
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2015/2016 sa začína 1. septembra 2015.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2015.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2015.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2016.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2016 a končí sa 30. júna 2016.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2016.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
AerobicMgr. Andrea Paučulová
Anglicky cez populárnu hudbuMgr. Monika Nováková
Basketbal-dievčatáMilan Špiner
Basketbal-chlapciTibor Vasiľko
Futbalový krúžokMgr. Sergej Čabala
Hravé čítanieMgr. Alena Surovcová
Chemický krúžokMgr. Silivia Kopáčiková
Internet - práca s multimédiamiMgr. Róbert Borbély, PhD.
Krúzok španielskeho jazykaMgr. Lenka Trubianska
Krúžok anglického jazykaMgr. Lenka Adamová
Krúžok programovaniaBc. Jaroslav Beňo
Krúžok varenia a pečeniaMgr. Silivia Kopáčiková
Literárno - dramatický krúžokMgr. Dagmar Demianová
Loptové hryMgr. Barunka Vyšná
Matematický krúžokMgr. Katarína Pĺžiková
MatematikaMgr. Marcela Ištvánová
Matematika hrouMgr. Andrea Paučulová
MatematikáčikMgr. Tatiana Katreniaková
Mladý pestovateľMgr. Jana Hudecová, PhD.
Mladý záchranárMgr. Lenka Trubianska
Príprava deviatakov na testovanie (MAT1)Mgr. Danka Bugáňová
Príprava deviatakov na testovanie (MAT2)Mgr. Veronika Kvasnová
Príprava deviatakov na testovanie (MAT3)Mgr. Gabriel Stach
Príprava deviatakov na testovanie (SJL1)Mgr. Veronika Kvasnová
Príprava deviatakov na testovanie (SJL2)Mgr. Róbert Borbély, PhD.
Prírodovedný krúžokMgr. Slavomíra Retová
Slovenčina s internetomMgr. Iveta Majerová
ŠikovníčekMgr. Henrieta Chromiaková
Školský časopisMgr. Zuzana Kolesárová
Športové hryMgr. Ondrej Janko
Športové hry 1Bc. Katarína Potačonková
Športový krúžokMgr. Jaroslava Pardupová
Technické práce - LegoMgr. Gabriel Stach
Tvorivá dielňaDarina Slivková
VolejbalMgr. Zuzana Žabková
VševedkoMgr. Mária Turčanová
Výtvarný krúžokMgr. Štefánia Debnárová
Zdravá výživaPaedDr. Jana Sýkorová

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: PaedDr. Jarmila Buková

V Banskej Bystrici, 2. septembra 2015

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: