Novinky O škole Rada školy Fotoalbum Prihlásenie Video Škola na dotyk Sponzori

Plán práce

na školský rok 2014/2015

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola , Trieda SNP 20 , Banská Bystrica
Adresa školyTrieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
Telefón048/4144723
E-mailzs.snp20@stonline.sk
WWW stránkazssnpbb.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Jarmila Buková   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
PaedDr. Jarmila BukováRiaditeľka  
Mgr. Danka BugáňováZástupkyňa  
PaedDr. Jana SýkorováZástupkyňa  
Mgr. Lenka AdamováUčiteľka6.A 
Bc. Jaroslav BeňoUčiteľ  
Mgr. Róbert BorbélyUčiteľ8.C 
Mgr. Sergej ČabalaUčiteľ8.D 
Mgr. Štefánia DebnárováUčiteľka2.B 
Mgr. Dagmar DemianováVychovávateľka  
Mgr. Anna DobráUčiteľka  
Mgr. Marcela ĎurošováUčiteľka1.C 
Mgr. Mája El HajryUčiteľka6.B 
Mgr. Jana HudecováUčiteľka7.B 
Mgr. Henrieta ChromiakováVychovávateľka  
Mgr. Zuzana IštenešováUčiteľka8.A 
Mgr. Marcela IštvánováUčiteľka5.C 
Mgr. Ondrej JankoUčiteľ9.C 
Mgr. Tatiana KatreniakováUčiteľka4.C 
Mgr. Zuzana KolesárováUčiteľka7.A 
Mgr. Silivia KopáčikováUčiteľka5.B 
Mgr. Veronika KvasnováUčiteľka9.A 
Mgr. Denisa LunterováUčiteľka1.A 
Mgr. Iveta MajerováUčiteľka8.B 
Mgr. Monika NovákováUčiteľka5.A 
Mgr. Jaroslava PardupováUčiteľka2.A 
Mgr. Ivan PaškaUčiteľ  
Mgr. Andrea PaučulováUčiteľka4.B 
Mgr. Katarína PĺžikováUčiteľka5.D 
Bc. Katarína PotačonkováUčiteľka  
Mgr. Peter RebekUčiteľ  
Mgr. Slavomíra RetováUčiteľka3.C 
Darina SlivkováVychovávateľka  
Mgr. Eva SmekalováUčiteľka  
Mgr. Gabriel StachUčiteľ6.C 
Mgr. Daniela StykováUčiteľka1.B 
Mgr. Alena SurovcováUčiteľka3.B 
Mgr. Katarína ŠtulíkováUčiteľka  
Mgr. Lenka TrubianskaUčiteľ  
Mgr. Robert TurákUčiteľ  
RNDr. Mgr. Helena VolfováUčiteľka  
Mgr. Barunka VyšnáVychovávateľka  
Mgr. Zuzana ŽabkováUčiteľka9.B 
Daniel DekyšskýŠkolník  
Ing. Peter ZlochEkonóm  
Edita ZlochováTajomníčka  
Július BalážUpratovač  
Iveta DekyšskáUpratovačka  
Ingrid HollerováKuchárka  
Oľga KollárováUpratovačka  
Janette KollováUpratovačka  
Anna LamperováKuchárka  
Hana MlynarčíkováKuchárka  
Anna PlavcováUpratovačka  
Margita StrmeňováKuchárka  
Mgr. Ján TomášKuchár  
Anna VargováKuchárka  

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32224324325
počet žiakov          
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

Organizácia školského roka

Školský rok 2014/2015 sa začína 1. septembra 2014.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2014.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2014.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2015.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2015 a končí sa 30. júna 2015.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2015.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
AerobicMgr. Andrea Paučulová
Basketbal-dievčatáMilan Špiner
Basketbal-chlapciTibor Vasiľko
Futbal-chlapciMgr. Sergej Čabala
Futbalový krúžokMgr. Sergej Čabala
Hudobno-kultúrny krúžokMgr. Zuzana Žabková
Chemický krúžokMgr. Michaela Sekerešová
Krúžok anglického jazykaMgr. Lenka Adamová
Lingua LandMgr. Silvia Bučinová
Literárnodramatický krúžokMgr. Dagmar Demianová
Loptové hryMgr. Barunka Vyšná
MatematikaMgr. Marcela Ištvánová
Mat-ema-tikaMgr. Katarína Pĺžiková
Matematika hrouMgr. Danka Bugáňová
MatematikáčikMgr. Tatiana Katreniaková
Mladý pestovateľMgr. Jana Hudecová
Pohybová prípravaMgr. Anna Dobrá
ProgramovanieMgr. Gabriel Stach
Slovenčina s internetomMgr. Iveta Majerová
ŠikovníčekMgr. Henrieta Chromiaková
Školský časopisMgr. Zuzana Kolesárová
Školský literárny časopisMgr. Veronika Kvasnová
Športové hryBc. Katarína Potačonková
Športové hry 1Mgr. Ondrej Janko
Športový krúžokMgr. Jaroslava Pardupová
Tvorivé dielneDarina Slivková
VarenieMgr. Jela Racková
VševedkoMgr. Ľubica Štubňová
Výtvarný krúžokMgr. Štefánia Debnárová

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: PaedDr. Jarmila Buková

V Banskej Bystrici, 28. augusta 2014

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: