Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+
  • Darčeky pre partnerské školy
    Ďakujeme pani Lucii Kostiviarovej za ručnú výrobu krásných darčekov pre partnerské školy v Rydzyne a Kaczkowe v Poľskej republike.
    14.05.2014 14:43 | viac »
  • LCD projektory
    Ďakujeme rodine Krajčovic za sponzorský dar našej škole – 2 ks projektorov. Prispeli ste nám k skvalitneniu výučby pomocou IKT, za čo Vám patrí veľká vďaka.
    17.01.2014 09:24 | viac »