• Prihlášky na SŠ
     • Prihlášky na SŠ

     • Vážení rodičia,

       

       v prihláške na štúdium na strednej škole nie je potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Do prihlášky je potrebné vpísať Váš mail a telefónne číslo. Prihláška musí byť podpísaná zákonným zástupcom a žiakom. Prihlášku pošlite na adresu základnej školy, alebo vhoďte do poštovej schránky ktorá je pri školskej jedálni, do 15.5.2020. 


      Mgr. Eva Smekalová
      výchovná poradkyňa

    • Škola spolupracujúca s UNICEF
     • Škola spolupracujúca s UNICEF

     • Naša škola už dlhodobo spolupracuje s celosvetovou organizáciou UNICEF, ktorá sa zameriava na systematickú pomoc deťom a svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta. Žiaci a pedagógovia našej školy sa aktívne zúčastňujú jednotlivých kampaní ako sú napr. Školy pre Afriku, Škola v krabici či Týždeň modrého gombíka. Aj preto sme dňa 5.marca 2020 pozvali p. Mateja Bojňanského, koordinátora školských programov zo Slovenskej nadácie pre UNICEF v Bratislave, aby žiakom 5.ročníka našej školy formou prednášky spojenej s prezentáciou priblížil konkrétnu činnosť tejto organizácie pomáhajúcej deťom. Deťom, ktorých detstvo nie je ani bezstarostné, ani bezproblémové. Jeho prezentácia našich piatakov zaujala, o čom svedčili ich otázky a postrehy. Pán Bojňanský veľmi pozitívne hodnotil úroveň vedomostí našich žiakov o danej problematike a ich aktivitu. Opätovne to zdôraznil aj vo svojom e-maile slovami: „Ďakujem veľmi pekne a bolo super na Vašej škole“.

      Naša škola ale dlhodobo spolupracuje aj s inými organizáciami, ktoré pomáhajú najmä deťom. Príkladom je občianske združenie SAVIO, ktoré každoročne organizuje tzv. Tehličku. V tomto školskom roku je to už 15.ročník a Tehlička 2020 je zameraná na pomoc africkej Kakume, zaplavenej rozvodnenou riekou vychýlenou zo svojho koryta. Motivačné heslo je: Vzdelanie nie je samozrejmosť. Nedovoľme, aby šancu na lepší život zaplavila voda.

      A my s našou pomocou nebudeme ani v tomto roku chýbať!

      Do galérie Škola spolupracujúca s UNICEF boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry- koordinátorka Žiackeho parlamentu

    • Scratch CUP
     • Scratch CUP

     • 12.2.2020 sa konal ďalší ročník súťaže v programovaní v jazyku Scratch. Hlavný organizátor je Katedra didaktiky MFI, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave. Súťaž je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií, najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie. Žiaci musia počas 90 minút riešiť 3 súťažné úlohy. V tomto ročníku súťažilo 207 súťažiacich z celého Slovenska.

      Výsledky našich žiakov:
      10. miesto Gabriel gregorčok
      17. miesto Juraj Stach

      Kompletné výsledky si môžete pozrieť tu vo formáte pdf.

      Gratulujeme.

      Mgr. Gabriel Stach

    • 2. ročník robotickej súťaže roSOŠEbot
     • 2. ročník robotickej súťaže roSOŠEbot

     • Dňa 5. 3. 2020 sa na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline konal 2. ročník robotickej súťaže pre žiakov základných škôl. Súťažilo 24 robotov v 3 kategóriách, zatiaľ z dvoch krajov. Našu školu reprezentovali žiaci z 4., 5., 6. a 8. ročníka a získali nasledovné umiestnenie:

      V disciplíne – „Po dráhe SOŠE“:

      v 1. kategórii 5. až 7. ročník:

            3. miesto – Timon Čatloš a Michal Piala

            4. miesto - Filip Kopáčik a Michal Šimo

      V disciplíne – „Najrýchlejší robot“:

            2. miesto – Juraj Stach a Ján Ťurek

            3. miesto – Gabriel Gregorčok a Samuel Nosko

      Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

      Do galérie 2. ročník robotickej súťaže roSOŠEbot boli pridané fotografie.

      Mgr. Gabriel Stach

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje