• Oznámenie
     • Oznámenie

     • Všetky zakúpené nevyčerpané kredity stravníkov k 30.06.2020 prechádzajú do septembra !

      Kredity na september je potrebné uhradiť do 21.08.2020

      na účet ŠJ SK4475000000004017155314.

      Variabilný symbol:    kódové číslo stravníka

      Konštantný symbol:    0308
      Správa pre prijímateľa:    priezvisko a meno stravníka, trieda.

      Kancelária vedúcej ŠJ bude v prevádzke od 17.08.2020. Žiaci, ktorí nastupujú do ZŠ od septembra a majú záujem sa stravovať v ŠJ, zastavte sa  po čipovú kartu a pridelenie osobného čísla, ktoré potrebujete, aby ste mohli poslať úhradu za stravu.

      Obedy na september bude možné objednať až od 31.08.2020.

      Andrea Kmeťová
      Vedúca školskej jedálne

    • Pomáhame Ninke
     • Pomáhame Ninke

     • Pred pár hodinami sme zavreli brány školy, žiakov sme vyprevadili na letné prázdniny a oficiálne sme tak ukončili ďalší školský rok. Aj keď sme počas mimoriadnej situácie fungovali v obmedzenom režime, usilovne sme zbierali plastové vrchnáky z PET fliaš, ktorými sme zaplnili niekoľko plastových vriec. Dňa 02. júla 2020 sme ich s radosťou odovzdali rodičom Ninky z Hornej Mičinej, ktorá sa narodila so závažným zdravotným postihnutím. Veríme, že hoci je naša pomoc len povestnou kvapkou v mori, stojí za to pomáhať iným a preto budeme zbierať plastové vrchnáčiky naďalej aj počas nasledujúceho školského roka. Už vopred vyjadrujeme všetkým, ktorí sa k nám pridajú, poďakovanie za ich aktívnu pomoc. Všetkým prajeme krásne leto naplnené pohodou a oddychom a hlavne pevné zdravie.

       

      Za Žiacky parlament – Mgr. Mája El Hajry

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje