• Oznam zákonným zástupcom
     • Oznam zákonným zástupcom

     • Vážení rodičia!

      Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je v prílohe tohto oznamu. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT–PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

      Žiaci I. stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov, sa pri prvom nástupe do školy musia preukázať negatívnym výsledkom RT- PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

      Ak sa žiak nebude vedieť preukázať negatívnym výsledkom, nemôže sa zúčastňovať prezenčnej výučby.

      Ďakujeme za spoluprácu.

      Mgr. Sergej Čabala

      riaditeľ školy

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Koniec septembra, presnejšie 26. september, je už tradične venovaný Európskemu dňu jazykov. Ich rozmanitosť sme si opäť pripomenuli s deťmi aj u nás na prvom stupni. Oboznámili sme sa s krajinami Európy aj Európskej únie, s ich pamiatkami, hlavnými mestami, tradíciami, rozprávkami aj jazykmi. Deti tvorivo a s veľkým záujmom pracovali na čiastkových úlohách, každý ročník mal iné úlohy. Nakoniec nám vznikol taký krásny farebný a rozmanitý celok o Európe a jazykoch ako je rozmanitá naša Európa. Prváci a druháci sa venovali rozprávkam, tretiaci a štvrtáci vyhľadávali informácie o krajine, obyvateľoch a hlavnom meste. Vyhľadali slová "ahoj" a "vitajte" v rôznych jazykoch. Výsledok vidíte sami. 

      Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Mgr. Jana Štubniaková

    • Deň bez áut v ŠKD
     • Deň bez áut v ŠKD

     • Už niekoľko rokov v čase od 16. -22. septembra  sa koná Celoeurópsky týždeň mobility, ktorého vrcholným podujatím je Európsky deň bez áut. Jeho cieľom je spopularizovať alternatívne druhy dopravy, ako sú pešia, bicyklová a verejná doprava a zároveň znížiť závislosť a dopyt po autách a následne pohonných látkach. Snahou je upozorniť na škodlivé dôsledky prevádzky automobilovej dopravy na ľudské zdravie a životné prostredie a naznačiť východisko – zvýšené využívanie kapacít verejnej, cyklistickej a pešej dopravy. V našom školskom klube detí sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami v jednotlivých oddeleniach. Pani vychovávateľky si pre deti pripravili kvízy, hádanky, prezentácie či omaľovánky s tematikou pripomínajúcou si tento deň. V III. oddelení privítali deti pani mestskú policajtku, ktorá im priblížila význam inej, ako automobilovej dopravy.

      Do galérie Deň bez áut v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Biela pastelka 2020
     • Biela pastelka 2020

     • Nový školský rok sa napriek mimoriadnym opatreniam, ktoré vyžaduje súčasná situácia, naplno rozbehol aj v našej škole. Vo výchovno-vzdelávacom procese popri získavaní nových vedomostí a zručností však naďalej kladieme dôraz hlavne na prípravu našich žiakov pre bežný život. V tejto súvislosti venujeme tiež pozornosť tým, ktorým pomoc od iných ľudí ten ich ťažký život aspoň trochu uľahčí. Už počas prvých septembrových dní sa nám podarilo vyzbierať množstvo plastových vrchnákov z PET fliaš, ktoré opäť poputujú k Ninke z Hornej Mičinej.

      Dňa 18.septembra 2020 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka 2020, ktorú od roku 2002 každoročne organizuje v uliciach slovenských miest Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Ambasádorkou tohtoročného, už 19. ročníka, je úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová. No a dobrovoľníkmi, ktorí nielen na pôde školy, ale tiež v uliciach nášho mesta v tento deň so zbierkou pomáhali, sa stali naši deviataci. Svojou účasťou na tomto podujatí sme prejavili spolupatričnosť so všetkými slabozrakými a nevidiacimi, ktorí sa snažia napriek svojmu hendikepu viesť život samostatný a plnohodnotný.                                                                                                                       

      Do galérie Biela pastelka 2020 boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Začal sa nový školský rok!
     • Začal sa nový školský rok!

     • Dnešný deň, 2. septembra 2020, sa otvorili brány našej školy. Kvôli mimoriadnym opatreniam, ktoré dnešná doba prináša, sa otvorenie školského roka uskutočnilo v komornejšom duchu vo vestibule školy za prítomnosti našich malých prvákov a ich rodičov. Ostatní žiaci uvítali školský rok vo svojich triedach spolu so svojimi triednymi učiteľmi a spolužiakmi, na ktorých sa určite veľmi tešili, keďže sa mnohí vrátili do školských lavíc po dlhšom čase. Slávnostný akt otvoril príhovorom pán riaditeľ Mgr.Sergej Čabala. Oslovil všetkých prváčikov a poprial im veľa úspechov v novom školskom roku. Pedagógom zaželal veľa trpezlivosti, odhodlania a sily zvládnuť túto neľahkú úlohu. Otvorenie spríjemnilo vystúpenie žiakov spevom a prednesom poézie. Hudobne ich sprevádzali naši kolegovia Mgr. Ján Banga a  Mgr. Radoslav Žolko. Po ňom sa prváci odobrali do tried v sprievode svojich milých pani učiteliek. Zaželajme nám všetkým, nech nám táto atmosféra plná energie a dobrej nálady vydrží počas celého školského roka!

      Do galérie Začal sa nový školský rok! boli pridané fotografie.

      Mgr. Petra Nemčoková, Mgr. Agáta Scholtzová

    • Pietna spomienka
     • Pietna spomienka

     • Dňa 28. augusta 2020, v predvečer 76. výročia Slovenského národného povstania, sa niekoľko našich žiakov spolu so svojou triednou učiteľkou zúčastnilo pietnej spomienky. Pietna spomienka spojená so slávnostným položením vencov sa konala v rámci dlhodobej spolupráce, ktorú má naša škola s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici pri pamätnej tabuli venovanej generálovi Jánovi Golianovi a generálovi Rudolfovi Viestovi na ulici Československej armády 7. Po položení vencov ku pamätnej tabuli a vypočutí príhovorov a zaujímavostí zo života generálov Goliana a Viesta pokračovala pietna spomienka pri soche Partizána pod Urpínom pri malej železničnej stanici, kam sme sa všetci účastníci spoločne presunuli. Svojou účasťou sme si s pokorou a úctou pripomenuli odkaz SNP, ktorého význam spočíva predovšetkým v tom, že obyvatelia vojnového Slovenského štátu sa svojím vystúpením proti existujúcemu režimu dôrazne postavili na stranu protihitlerovskej koalície. Žiaľ, je medzi nami už len veľmi málo priamych účastníkov týchto významných dní, preto je našou morálnou povinnosťou pripomínať tieto udalosti aj ďalším generáciám, aby sa nezabudlo na tých, ktorí obetovali svoje životy, aby sme my mohli žiť v mierových časoch.

      Do galérie Pietna spomienka boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje