Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+
 • Vyhodnotenie zberu papiera 12. 11. – 19. 11. 2018

  Najlepší jednotlivci

  1. miesto: Plech Jakub  9.C                – 244 kg,
  2. miesto: Lamper Peter 4.A               – 220 kg,
  3. miesto: Nemčok Filip 6.A                – 183 kg.

  Najlepší v jednotlivých triedach

  1.A  Gallová                                    27 kg,

  1.B  Mazúchová                              84 kg,

  1.C  Hampek                                   70 kg,

  2.A  Chalupek                                 72 kg,

  2.B  Vysoký                                     92 kg,

  3.A  Badinská                                 56 kg,

  3.B  Berky                                     154 kg,

  4.A  Lamper                                  220 kg,

  4.B  Gabriš                                    133 kg,

  4.C  Čatloš                                     121 kg,

  5.A Parala                                        51 kg,

  5.B Kováč                                      154 kg,

  5.C Zvarík                                       60 kg,

  6.A  Nemčok                                  183 kg,

  6.B  Marček                                   124 kg,

  7.A  Karabellyová                         137 kg,

  8.A Sýkorka                                    49 kg,

  8.C Urva                                        102 kg,

  9.B Hollá                                          43 kg,

  9.C Plech                                        244 kg,

  9.D Krajčovic                                   19 kg.

  Najlepšie triedy

  1.miesto :   4. A  -  692 kg,

  2.miesto :   2. B  -  623  kg,

  3.miesto :   5. B  -  593 kg.

   

  Váha spolu      :  7229 kg,

  Všetkých žiakov      :   399,

  Zapojených              :   215,

  Nezapojených          :   184,

  Zapojenosť               :    53,88℅,

  Priemer na 1 žiaka   :    18,11  kg.

   

  Ďakujeme žiackemu parlamentu za aktívnu pomoc pri zbere papiera :

  Jakub Plech, Martin Bučko                                               9.C,

  Róbert Ondriš, Tomáš Dzurja                                           9.C,

  Andrej Predajniansky, Andrej Brhlík                               9.C,

  Adam Antal, Jakub Výboch                                              9.C,

  Šimon Schmidt, Marián Radič, Lucas Krajčovic              7.A.

 • Výchovný koncert „Dr. Zembolí“

  15. novembra sa žiaci 1. stupňa zúčastnili výchovného koncertu pod názvom „Dr. Zembolí“. Už samotný názov napovedal, že program sa bude zaoberať otázkami ekológie a záchrany našej Zeme, ktorá je čoraz viac ohrozená.

  A nemýlili sme sa. Témy ako separovanie, recyklovanie, zber druhotných surovín, šetrenie vody či elektrickej energie boli základnou myšlienkou celého programu. Počas predstavenia sa k deťom vtipne prihováral spevák a spolu s ďalšími hudobníkmi svojimi melodickými pesničkami prispeli k veselej atmosfére. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok, ktorý v deťoch zanechal príjemný pocit, ale i ponaučenie, že každý z nás je nielen tvorcom svojho šťastia, ale aj budúcnosti našej planéty Zem.

  Do galérie Výchovný koncert „Dr. Zembolí“ boli pridané fotografie.

  PaedDr. Tatiana Homoľová, PhD.

 • Viem, čím budem a prečo...

  Premýšľali ste nad tým, čím by ste chceli byť až vyrastiete? Svoju predstavu o svojom budúcom povolaní vyjadrilo vo svojich výtvarných prácach päťdesiat žiakov prvého stupňa. Zúčastnili sa súťaže „Viem, čím budem a prečo“, ktorú organizovala SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu. V školskom kole bolo ocenených päť výtvarných prác, ktoré sme poslali do celoslovenského kola.

  Boli to práce žiakov: Lujza Jančová 2.B, Natália Kováčová 2.B, Alex Špilová 4.B, Branislav Buranský 4.B, Adam Skladaný 4.B. Veľmi nás potešilo, keď nám agentúra oznámila, že práca  Branka Buranského  zo 4.B triedy získala špeciálnu cenu. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy v celoslovenskom kole súťaže. Na Branka, ktorý si bol prevziať svoje ocenenie v bratislavskej Inchebe na veľtrhu Bibliotéka a pedagogika, sme hrdí a želáme mu veľa ďalších výtvarných úspechov.

  Do galérie Viem, čím budem a prečo... boli pridané fotografie.

  Mgr. Š. Debnárová, Mgr. T. Katreniaková

 • Pietna spomienka v Kremničke

  „Tu mĺkvo strážime rok slávny meruštvrtý, odkazom dýchame krvavou touto pôdou. Nech skúma dejiny výkričník našej smrti, bolestne slávna je púť naša za slobodou.“           

  Týmito slovami – veršami básnika Andreja Plávku, vyrytými na pamätnej tabuli, nás vítal pamätník obetiam 2. svetovej vojny v Kremničke dňa 9.novembra 2018, keď sme sa tak, ako v predchádzajúcich rokoch, zúčastnili s našimi žiakmi pietnej spomienky a slávnostného kladenia vencov. Práve Kremnička sa spolu s vápenkou v Nemeckej stala počas 2. svetovej vojny jedným z najväčších masových hrobov na Slovensku, keďže nacisti na tomto mieste postupne postrieľali 747 nevinných ľudí, medzi ktorými boli aj matky s malými deťmi. Svoju úctu obetiam fašizmu sme prejavili zapálením kahancov, ale tiež položením kamienkov podľa židovskej tradície, pretože medzi obeťami bolo veľa občanov práve židovského pôvodu. Po odznení slávnostných príhovorov, slovenskej hymny, básne a po prečítaní vyhlásenia všetkých účastníkov bolo pietne zhromaždenie ukončené hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Ako povedal vo svojom príhovore primátor mesta Banská Bystrica, pán Ján Nosko, tragické udalosti, ktoré sa na tomto mieste odohrali po potlačení Slovenského národného povstania, musíme pripomínať najmä mladej generácii, aby sa nezabudlo na nevinné obete a aby sa podobné zločiny z minulosti už nikdy nezopakovali.

  Do galérie Pietna spomienka v Kremničke boli pridané fotografie.

  Mgr. Mája El Hajry a žiaci 5.A triedy

 • Zo školských lavíc

  Atletika – Dňa 10.11. 2018 (sobota) sa 8 žiakov školy (4.B., 5.C., 5.B., 8.C) zúčastnilo pretekov s názvom Zo školských lavíc v Bratislave v hale Elán. Najlepšie výkony dosiahol Andrej Danihilík z 8.C, ktorý v behu na 300 metrov skončil na 1. mieste a v skoku do diaľky na 3.mieste a Miroslava Herdová z 5.B, ktorá v behu na 600 metrov obsadila 3. miesto.

  Blahoželáme!

  Mgr. Katarína Štulíková

 • Mladý filmový tvorca

  SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., projektom Modrá škola a portálom www.skola.sk, organizovala 4. ročník súťaže amatérskej filmovej tvorby „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“.
  Súťaž je žánrovo zameraná na krátky animovaný film a zúčastniť sa jej mohli deti a mládež vo veku 6-18 rokov. Mladí amatérski tvorcovia mali možnosť v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviesť svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo približne 800 žiakov. Našu školu reprezentovali žiaci zo 4. A a z druhého stupňa Juraj Stach z 5.B a Richard Hudík z 5.C.

  Ocenení žiaci si prebrali svoje ceny na 8. 11. 2018 na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky v bratislavskej Inchebe.

  1. miesto – Voda a jej význam – Rebeka Abrahámová, Silvia Kršáková,
  2. miesto – Voda a jej význam – Ema Lea Martišová, Natália Petriková, Simona Kostiviarová, Lucia Melicherová,
  3. miesto – Voda a jej význam – Boris Brštiak, Alex Robert Šorec, Dominik Murgaš, David Cienciala,
  3. miesto – Bezpečne do školy – Martin Bielak, Matej Tuhársky, Peter Lamper, Emil Šatara.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

  Do galérie Mladý filmový tvorca boli pridané fotografie.

  Mgr. Andrea Paučulová, Mgr. Gabriel Stach

 • Deň sporenia

  Pri príležitosti Svetového dňa sporenia si jedna zo slovenských finančných inštitúcií v spolupráci so svojou zahraničnou materskou spoločnosťou pripravila projekt pre školy. Išlo o všeobecné finančné vzdelávanie bez ponúkania konkrétnych produktov, počas ktorého sa deti dozvedeli viac o peniazoch, ich vzniku, používaní, rôznych menách, o význame sporenia a mnoho ďalších informácií. Z našej školy si teda dňa 25. 10. 2018 takúto interaktívnu formu finančného vzdelávania vyskúšali deti zo 4.A a 9.D. Našich menších žiakov zaujali súťaže a starší si potrápili hlavičky aj nad počítaním, Každopádne, pre všetkých bola táto hodina určite prínosom.

  Do galérie Deň sporenia boli pridané fotografie.

  Mgr. Zuzana Brachnová, Mgr. Andrea Paučulová

 • Jesenné aranžovanie

  Dňa 6. 11. 2018 sa naši žiaci zúčastnili súťaže v jesennom aranžovaní.  Súťaž sa uskutočnila v Robotníckom dome v Banskej Bystrici a zorganizovalo ju CVČ Junior.

  V kategórii mladších žiakov nás reprezentoval  Miško Inštitoris zo 6.B triedy, v kategórii starších žiakov Terezka Kostiviarová a Martinka Tarabová z 8.A triedy.

  Všetci traja reprezentanti vytvorili veľmi pekné dekorácie z prírodných materiálov.

  Gratulujeme Terezke Kostiviarovej, ktorá bola ocenená Cenou CVČ Junior.

  Ďakujeme za reprezentáciu.

  Do galérie Jesenné aranžovanie boli pridané fotografie.

  Mgr. Ivan Paška

 • Testovanie 5-2018 – celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka

    Celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a  slovenský jazyk a literatúra.

  Testovanie sa uskutoční v tzv. papierovej  forme.

  Testovanie bude prebiehať v čase od 8.00 do 11.10 hodiny s 20 minútovou prestávkou medzi testami.

  Po skončení testovania žiaci pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu svojej triedy.

  Podrobné informácie o testovaní nájdete na stránke  www.nucem.sk/sk/testovanie5

  Mgr. Iveta Majerová

 • Testovanie KOMPARO žiakov 8. a 9. ročníka

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  dňa 15. novembra 2018 sa naša škola zúčastní na testovaní v rámci projektu KOMPARO.

  Žiaci ôsmeho ročníka budú testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, fyziky, dejepisu všeobecných študijných predpokladov.

  Žiaci deviateho ročníka budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

  Testovanie bude prebiehať v čase od 8.00 do 10.50 hod. Obidva ročníky budú písať dva testy  po 60 minút s 20 minútovou prestávkou medzi testami.

  Po skončení testovania žiaci pokračujú vo vyučovaní (návšteva výchovného koncertu).

  Podrobné informácie o testovaní nájdete na stránke www.komparo.sk, www.exam.sk

  Mgr. Iveta Majerová

 • Plavecký výcvik žiakov 5. ročníka

  V dňoch 22. 10. 2018 – 26. 10. 2018 sa uskutočnil plavecký výcvik žiakov 5. ročníka na plavárni Štiavničky. Zúčastnili sa ho žiaci 5.A, 5.B a 5.C triedy. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením inštruktorov: Mgr. Štulíkovej, Mgr. Žabkovej, Mgr. Kovalčíka a Mgr. Čabalu. Každá skupina predviedla pod vedením svojho inštruktora  všetko, čo sa naučila, v čom sa zdokonalila a každý si hrdo niesol domov diplom plavca s názvom Mokré vysvedčenie. ZRPŠ nám každoročne vychádza v ústrety v znižovaní finančných nákladov na mnohé školské aktivity. V mene žiakov i rodičov mu patrí vďaka za ústretovosť, podporu a pomoc. 

  Mgr. Sergej Čabala

 • Mesiac úcty k starším s bývalými kolegami, učiteľmi našej školy

  Tak ako po lete prichádza jeseň, čarovná vo svojej farebnej premene a pestrosti,
  v živote človeka prichádza s vekom obdobie nádhernej zrelosti, krásy duše a múdrosti....

  Práve v nádhernom jesennom októbrovom čase v našej škole, ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica, pravidelne uskutočňujeme v mesiaci úcty k starším stretnutie s našimi bývalými kolegami, učiteľmi, ktorí zasvätili väčšinu svojho života výchove a vzdelávaniu detí na našej škole. Momentálne sú všetci už na zaslúženom odpočinku, no plameň učiteľského poslania v ich dušiach nikdy nevyhasol. Určite preto sa radi každoročne vracajú na pôdu školy, ktorej obetovali nielen veľký kus svojho života, ale aj srdca. Nebolo tomu inak ani 25. 10. 2018, keď pozvanie do školy prijalo 26 našich milých seniorov, pre ktorých sme pripravili posedenie s kultúrnym programom a občerstvením. Po zápise do kroniky privítala milými slovami hostí pani riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Buková. Bývalí kolegovia sa zabavili pri kultúrnom „retro“ programe, ktorý v duchu minulej doby, v ktorej naši učitelia žili a učili, pripravili pre nich vychovávateľky z ŠKD so svojimi zverencami. Po občerstvení a vzájomných rozhovoroch sme sa spolu rozlúčili so želaním zachovať si krásnu tradíciu spomienok a vzájomných stretnutí v tomto čarokrásnom jesennom období.

  Do galérie Mesiac úcty k starším s bývalými kolegami, učiteľmi našej školy boli pridané fotografie.

  Mgr. Iveta Majerová

 • Príbeh hudby

  Dňa 26. 10. 2018 sa aj naša škola zapojila do projektu "Príbeh hudby", ktorý bol prezentovaný na celom Slovensku. Žiaci 6. A triedy sa takto preniesli cez online vysielanie do obdobia praveku, renesancie, baroka až po súčasnú hudbu. Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu touto cestou priblížili žiakom vývoj hudby.  Ďakujeme za príjemný zážitok.
   

  http://www.metoo.sk/pribeh_hudby

  Do galérie Príbeh hudby boli pridané fotografie.

  Mgr. Zuzana Žabková

 • Plavecký výcvik

    V dňoch 22. 10. - 26. 10. 2018 sa žiaci 2. – 3. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku na krytej plavárni Štiavničky. Niektoré deti sa po prvýkrát skontaktovali s vodou, s priestormi plavárne a hlavne prekonali strach z vody. Oboznámili sa s  plaveckými  štýlmi znak, kraul a prsia, v ktorých sa počas týždňa zdokonaľovali. Žiaci, ktorí boli na začiatku výcviku zaradení do skupiny neplavcov, sa postupne oboznamovali s vodou, ponárali sa, splývali, plávali s doskou a s plaveckými pomôckami.
    Plavecký výcvik bol veľmi úspešný. Deti dokázali prekonať strach z vody a na záver výcviku preplávali vzdialenosť, ktorá ich posunula do skupiny plavcov. Každý deň žiaci absolvovali pobyt v pare, za odmenu aj  jazdu na tobogáne. Na záver kurzu sme uskutočnili meranie výkonnosti, kde mali možnosť ukázať, čo sa v priebehu kurzu naučili. Za svoje výkony dostali „Mokré vysvedčenie“.

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

  Mgr. Denisa Lunterová

 • Celoslovenská súťaž autonómnych robotov RoboRAVE

  V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa uskutočnila celoslovenská súťaž autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko 2018, ktorá bola už tradične v priestoroch Žilinskej univerzity.


  Do jednotlivých výziev sa tímy prihlásili nasledovne ( niektoré tímy súťažili vo viac ako jednej výzve):
  a-MAZE-ing – Skvelé začiatky: 11,
  Justing – Súboj rytierov: 11,
  Line Following – Doprava loptičiek: 10,
  SUMO – Zápas v kruhu: 19,
  Fire fighting – Hasenie ohňa:11.

  Našu školu reprezentovali v súťaži sumo – zápasenie v kruhu dve družstvá v zložení Juraj Stach a Samuel Nosko v tíme s názvom Ohjelmoija (v preklade z Fínštiny programátor) a Gabriel Gregočok a Marek Petrik v tíme s názvom Atom.

  Výsledková listina z robotickej súťaže RoboRAVE SK – 2018
  Výzva – SUMO – ES-MS ( Zápasy v kruhu – Základná škola)

  1. miesto – BalticBot Blu – Michał Traczyk, Jakub Kitta, Jakub Ptach – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie,

  2. miesto – Ohjelmoija – Juraj Stach, Samuel Nosko – Základná škola, Tr. SNP 20, Banská Bystrica,

  3. miesto – SuperGo – Nicolas Slezák, Filip Ivanič – Katolícka spojená škola Banská Štiavnica.

  Gratulujeme.

  Do galérie celoslovenská súťaž autonómnych robotov RoboRAVE boli pridané fotografie.

  Mgr. Gabriel Stach

 • Oceňovanie najúspešnejších žiakov zo základných škôl

  17. októbra 2018 o 14.00 sa uskutočnilo v Robotníckom dome slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Každá škola mala obmedzený počet žiakov na ocenenie. Pán primátor Ján Nosko predal trom žiakom z našej školy ďakovný list za úspešnú reprezentáciu mesta Banská Bystrica na medzinárodných, slovenských alebo krajských podujatiach. Medzi vybratých a ocenených žiakov patrili Richard Hudík, Juraj Stach a Kristína Makovínyová. Gratulujeme, ale zároveň ďakujeme všetkým žiakom našej školy, ktorí nás reprezentujú na rôznych súťažiach a turnajoch.

  Do galérie Oceňovanie najúspešnejších žiakov zo základných škôl boli pridané fotografie.

  Mgr. Gabriel Stach

 • Fenomény sveta menia vyučovanie na zážitok

  V rámci zapojenia našej školy do inovatívneho vzdelávacieho projektu Expedícia Fenomény sveta sme prijali pozvanie z rádia Lumen a poskytli rozhovor v relácii Vitaj doma, rodina! s redaktorom Ondrejom Rosíkom.
  Naša škola patrí medzi prvé vzorové školy na Slovensku, ktorá začne využívať úplne nové vzdelávacie materiály od neziskovej organizácie Edulab. V rozhovore sme uviedli informácie týkajúce sa implementácie tohto projektu na našej škole, konkrétnejšie sme sa venovali rozsahu zavedenia spomínaného projektu, ktoré triedy budú do projektu zapojené a aké technické vybavenie nám umožní realizovať tento projekt na našej škole. Zároveň sme nahliadli aj do minulosti, keď sa naša škola zapojila do podobných projektov. Tento rozhovor bol obohatený vstupmi riaditeľa neziskovej organizácie Edulab Jána Machaja.

  Celý rozhovor  si môžete vypočuť na odkaze https://www.lumen.sk/archiv-play/102685

  Do galérie Fenomény sveta menia vyučovanie na zážitok boli pridané fotografie.

  Mgr. Gabriel Stach
  Mgr. Lenka Harvanová

 • Deň otvorených dverí školskej knižnice

  Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), a to v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok s cieľom podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
  Na našej škole sme Deň otvorených dverí školskej knižnice realizovali dňa 24. 10. 2018. Návštevu našej školskej knižnice sme uskutočnili so všetkými žiakmi 2. stupňa počas hodín SJL. Žiaci sa oboznámili s priestormi knižnice, s jej otváracími hodinami, možnosťami využitia knižnice a s knižničným fondom.
  Veríme, že sme sa aj touto aktivitou pričinili o rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov, podporili budovanie ich kladného vzťahu k čítaniu a ku knihe a naplnili tak posolstvo Dr. Blanche Woolls.

  Do galérie Deň otvorených dverí školskej knižnice boli pridané fotografie.

  Mgr. Iveta Majerová, vedúca PK SJL

 • Záložka do knihy spája školy – ukončenie projektu

    Dňa 24. 10. 2018 sme na našej škole ukončili výrobu záložiek do 9. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy s témou Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.      
  V tento deň sme záložky spolu so sprievodným listom aj zabalili a poslali sme ich na adresu školy, ktorá nám bola pridelená  ako partnerská škola – ZŠ Štúrova 1115 Šaštín – Stráže.
    Záložky vytvorili naši žiaci rôznymi technikami z rôznych materiálov. Veríme, že sa budú deťom z partnerskej školy páčiť. Naši malí žiačikovia z 2.B triedy dokonca pre svojich kamarátov zo Šaštína z vlastnej iniciatívy vlastnoručne napísali aj list, ktorý všetci podpísali a pribalili k záložkám. Teraz už všetci netrpezlivo čakajú na záložky, ktoré určite onedlho dostaneme.
    Veríme, že zapojením sa do projektu sme pre žiakov pripravili nielen spestrenie vyučovania, ale najmä, že sme sa pričinili o rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov a podporili budovanie ich kladného vzťahu k čítaniu a ku knihám.
    Ďakujeme osobne za ústretovosť pri realizácii výmeny záložiek koordinátorke z partnerskej školy, a tiež aj všetkým našim kolegom, učiteľom, ktorí sa na realizácii projektu Záložka do knihy na našej škole podieľali.

  Do galérie Záložka do knihy spája školy – ukončenie projektu boli pridané fotografie.

  Mgr. Štefánia Debnárová – koordinátorka projektu na I. st.
  Mgr. Iveta Majerová – koordinátorka projektu na II. st.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  V dňoch 11. a 12. októbra 2018  sa všetci žiaci 8. a 9. ročníka našej školy (v celkovom počte 94 žiakov) zapojili do riešenia školského kola 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

  Zaujímavosťou je, že v tomto školskom roku úroveň žiakov 8. a 9. ročníka nebola až taká výrazne rozdielna ako po minulé roky. Podľa počtu získaných bodov sú výsledky našich žiakov vo 8. a 9. ročníku školského kola OSJL nasledovné:

  8. ročník
  Zapojenosť : 39 žiakov
  Umiestnenie:  
  1. miesto: Michaela Krivušová  - 8. A,
  2. miesto: Tereza Kostiviarová – 8. A,
  3. miesto: neudelené.

  9. ročník
  Zapojenosť : 55 žiakov
  Umiestnenie:  
  1. miesto: Sofia Feketeová  - 9. B,
  2. miesto: Sára Škutová – 9. B,
  3. miesto: Martin Dzuruš - 9. B, Dominik Sanitra – 9. C, Jakub Sládeček – 9. D.

  V OKRESNOM kole OSJL, ktoré sa uskutoční 28. 11. 2018 v CVČ Havranské Banská Bystrica, bude našu školu reprezentovať Sofia Feketeová z 9.B. Prajeme jej veľa úspechov!

  Mgr. Iveta Majerová, vedúca PK SJL

strana: