Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+

Výchovné poradenstvo

Ako na stredné školy?

OTESTUJ SA! KLIK

Dôležité dátumy:

  • do 20.2.2019- zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
  • 3.4.2019 - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ
  • do 10.4.2019- zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory
  • 13.5.2019 - 1.kolo 1. termín prijímacích skúšok
  • 16.5.2019 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

 

Pozrite si komplexný poradenský systém: www.komposyt.sk

Pozrite si naplnenosť stredných škôl v SR: http://www.svs.edu.sk/

Pozrite si internetového sprievodcu trhom práce: www.istp.sk

Navštívte Duál Point,  Robotnícka 6, Banská Bystrica, kde Vám pomôžu zorientovať sa v povolaniach/ dualpointbb@siov.sk/

Pozrite si informácie o duálnom vzdelávaní: www.potrebyovp.sk, Systém duálneho vzdelávania, www.dualnysystem.sk

Alebo si dohodnite  termín s výchovnou poradkyňou - Mgr.Eva Smekalová