Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+
Utorok 23. 1. 2018

Mapa

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 23.1.2018)
Riečanová Silvia (1.A)
Sajková Šarlota (6.B)
Zajtra (Streda 24.1.2018)
Bállek Dominik (8.D)
Blahút Timotej (9.C)
Pozajtra (Štvrtok 25.1.2018)
Gríger Peter (7.A)

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Dňa 18.1.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy „ Hviezdoslavov Kubín „. Medzi sebou súťažili žiaci 2. až 4. ročníka. Spolu sa školského kola v umeleckom prednese na prvom stupni zúčastnilo 28 žiakov.
  Druhákov reprezentovali títo žiaci: Nina Badínska z 2.A, Filip Styk z 2.A , Martina Jarabová z 2.A, Jakub Kubík z 2.B, Silvia Grausová z 2.B, Lucia Riečanová z 2.B, Dominika Sedliaková z 2.B a Lilli Hellebrandt z 2.B.

  Z tretích ročníkov sa súťaže zúčastnili : Ján Ťurek z 3.A, Lea Fehérová z 3.A, Rebeka Abrahámová z 3.A, Dominik Murgaš z 3.A, Ema Vrábľová z 3.B, Adriana Griešová z 3.B, Katarína Jarabová z 3. B, Sofia Sýkorková z 3.B ,Adam Skladaný z 3.B, Romana Rusnáková z 3.B Timon Čatloš z 3.C, Sandra Biháriová z 3.C a Stella Balážová z 3.C. Štvrtákov reprezentovali: Michal Fábry zo 4.A, Stanislav Kostiviar zo 4.A, Danka Cimermanová zo 4.A, Samuel Parala zo 4.A, Silvia Donovalová zo 4.B, Juraj Stach zo 4.B a Sabine Šusterová zo 4.B.

 • Vianočný čas býva často spájaný s hektickým naháňaním sa za darčekmi. Niekedy sa však človek pozastaví, keď mu príde pošta, v ktorej najbližší želajú príjemné prežitie vianočných sviatkov. Vtedy si uvedomíme, že je to predovšetkým o chvíľach pokoja, radosti a oddychu. Vianočná pošta je symbolom toho, že si spomenieme aj na tých, ktorí sú od nás vzdialení niekoľko kilometrov.

  V priebehu decembra súťažili o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu aj žiaci piateho a šiesteho ročníka. Na hodinách anglického jazyka vytvárali pohľadnicu s vianočnými motívmi Santa Clausa, sobov, darčekov a do vnútra napísali vianočné prianie v anglickom jazyku. V každej triede si žiaci vybrali tri najkrajšie. Tie postúpili do užšieho výberu, kde slovo dostali zástupcovia z každej triedy, aby zvolili tri najkrajšie. A ako to celé dopadlo?

 • S hrdosťou píšeme tento článok. Juraj Stach zo 4.B sa počas celého prvého polroka zapájal do matematickej súťaže Malynár. Výsledkom je nádherné 30. miesto spomedzi všetkých zapojených detí a pozvánka pre Jurka na 27. ročník korešpondenčného matematického seminára. Na zimné sústredenie, ktoré sa uskutoční 28. 1. – 2. 2., boli vybraní naozaj iba tí najúspešnejší riešitelia. Jeho úspech je pre nás odmenou, inšpiráciou, motiváciou a, v neposlednom rade, aj záväzkom do ďalšej práce.

  Mgr. Zuzana Brachnová, Mgr. Gabriel Stach

 • Školský rok sa nám pomaly prehupuje do svojej druhej polovice a tak sme radi, že aj napriek hromadiacim sa povinnostiam naši šikovní žiaci nezabudli na matematické súťaže. Stále sa im venujú vo svojom voľnom čase a my sme na nich za to patrične hrdí. Ich výsledky hovoria za všetko.

  V kategórii 5:

  Oliver Graus z 5.B je priebežne na krásnom 18. mieste

  Diana Šuňavská z 5.A na na 54. mieste

  V kategórii 6:

  Terezka Kostiviarová zo 7.A na peknom 24. mieste

  Mgr. Zuzana Brachnová, Mgr. Gabriel Stach

 • Dňa 18. 12. 2017 našu školu navštívilo 17 detičiek z Materskej školy 29. augusta Banská Bystrica. Našou návštevou nás poctil súbor Dupkáčik, ktorý v MŠ vedie Mgr. Z. Kavčáková. Všetkých srdečne privítala zástupkyňa školy pre I. stupeň, Mgr. Zuzana Ištenešová.

  Detičky z materskej škôlky nám zarecitovali, zaspievali vianočné koledy, dokonca nám aj zatancovali. Všetkým žiakom našej školy malí škôlkari popriali príjemné vianočné sviatky.

  Na záver všetkým drobcom poďakovala pani učiteľka Mgr. Jaroslava Pardupová, zaželala im krásne vianočné sviatky, veľa darčekov pod stromčekmi a rozdala im po symbolickej vianočnej salónke.

 • Už hviezdička sa ligoce
  a vianočný stromček blikoce.
  Opäť sú tu krásne Vianoce!

  V tomto predvianočnom čase si každoročne žiaci našej školy pripravujúuž tradičnú Vianočnú akadémiu. Tohto roku sme ju uskutočnili 21. decembra v nádherných historicky zreštaurovaných priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici. V dopoludňajších hodinách navštívili podujatie všetci žiaci I. a II. stupňa. Poobedňajší koncert o 16.00 hod. bol venovaný rodičom a priateľom našej školy. Piesne s vianočnou tematikou, koledy, scénky, básničky – to všetko nám predviedli menší i väčší žiaci našej školy. Nám už ostáva len zaželať Vám všetkým krásne a požehnané Vianoce v kruhu svojich najbližších a všetko dobré do celého nového roka 2018.

 • Vianočný stromček, koledy, medovníky, oblátky a ďalšie lákavé veci vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru vo vestibule našej školy, kde sa v dňoch 18. – 20.decembra 2017 už tradične konala výstavka vianočných medovníkov spojená s ich predajom. Krásne vyzdobené medovníky zhotovili naši šikovní žiaci, ich rodičia a starí rodičia. A nielen medovníky rozvoniavali po celej škole. Konkurovala im vôňa oblátok, domácich opekancov, údených klobás, či doma upečeného chleba. Všetky tieto dobroty, spolu so starodávnym šijacím strojom, kolovrátkom, vyšívanými obrusmi a maľovanou keramikou prispeli k tomu, že celá výstavka sa niesla v duchu ľudových vianočných zvykov a tradícií. A keďže medovníky sme nielen vystavovali, ale aj kupovali, z predaja sme získali viac ako 200 € (presnú sumu budeme vedieť, keď dopredáme aj posledné kúsky). Získané finančné prostriedky budú, tak ako po iné roky, použité na dobročinné účely.

 • Vianočné prázdniny sú od 27. 12. 2017 do 7. 1. 2018. Prvý deň školského vyučovania je 8. 1. 2018.

 • Aj v tomto školskom roku sme sa ako škola zapojili do súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Po starostlivom výbere a triednych kolách sme uskutočnili ŠKOLSKÉ KOLÁ:

  Dňa 14. 12. 2017 medzi sebou súťažili žiaci 2. a 3. ročníka.
  Za druhákov nám predniesli povesť títo žiaci: Filip Styk z 2.A, Nina Badínska z 2.A, Alexandra Berkyová z 2.A , Jakub Kubík z 2.B, Lucia Riečanová z 2.B, Lilien Maľová z 2.B, Silvia Grausová z 2.B a Jozef Berky z 2.B. Tretiu triedu reprezentovali: Ján Ťurek z 3.A, Lea Fehérová z 3.A, Natália Petríková z 3.A, Silvia Kršáková z 3.A, Adam Skladaný z 3.B, Sofia Sýkorková z 3.B, Romana Rusnáková z 3.B, Amélia Ondrišová z 3.C a Timon Čatloš z 3.C.

 • V dňoch 21. 12. 2017 a 22. 12. 2017 (štvrtok a piatok) bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1. – 4.ročníka sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny, vyučovanie končí o 11.35h. Žiaci 5. – 9.ročníka končia vyučovanie nasledovne: 5.–7. ročník o 12.15h., 8. – 9.ročník o 12.30h. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.