Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+
Štvrtok 26. 4. 2018

Mapa

Počet návštev: 4434893

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 26.4.2018)
Vrbová Viktória (5.A)
Zajtra (Piatok 27.4.2018)
Brezanská Viktória (9.A)
Jarabová Katarína (3.B)
Pecníková Alžbeta (3.B)
Zaušková Regina (8.B)
Pozajtra (Sobota 28.4.2018)
Vlčko Adrian (9.C)

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  dňa 4. mája 2018 sa naša škola zúčastní na testovaní v rámci projektu KOMPARO.


  Žiaci štvrtého ročníka budú testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, prírodovedy, vlastivedy a všeobecných študijných predpokladov.

  Žiaci šiesteho ročníka budú testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, biológie, geografie a všeobecných študijných predpokladov.

  Testovanie bude prebiehať v čase od 8.00 do 10.40 hod. (s prestávkou medzi testami). Po skončení testovania žiaci pokračujú ďalej vo vyučovaní podľa rozvrhu svojej triedy.
  Podrobné informácie o testovaní nájdete na stránke www.komparo.sk, www.exam.sk

 • V piatok 27. 04. 2018 bude z organizačných dôvodov upravené – skrátené vyučovanie nasledovne:

  • ročníky 1. – 4. (I. stupeň) – 4 vyučovacie hodiny,
  • ročníky 5. – 9. (II. stupeň) – 5 vyučovacích hodín.

  Dňa 30. 04. 2018 udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno v zmysle §150 ods.5 Zákona 245/2008 –z organizačných dôvodov. Tento deň sa nebude vyučovať, nebude otvorený ŠKD ani ŠJ. Vyučovanie bude pokračovať v stredu 02. 05. 2018.

  PaedDr. Jarmila Buková

  riaditeľka školy

 • Dňa 18. apríla 2018 sa 45 žiakov 9. ročníka našej školy v sprievode 4 pedagógov a profesionálnej sprievodkyne zúčastnilo poznávacieho zájazdu do Poľska – do starobylého mesta Krakow a mesta Oswiečim, smutne presláveného z obdobia 2. svetovej vojny. Prehliadka Krakowa sa začala na Waveli legendou o wavelskom drakovi. Jeho podoba je dodnes prítomná v poľskej kultúre, literatúre a divadle, o čom svedčia suveníry, ktoré si naši žiaci kupovali na pamiatku domov. Počas návštevy obdivovanej Wavelskej katedrály Sv. Stanislava sme si prezreli nádherný interiér katedrály. Odtiaľ sme sa presunuli na renesančné hradné nádvorie, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o najvýznamnejších panovníkoch, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Krakowa. Kráľovskou cestou sme pokračovali na monumentálne stredoveké námestie Rynek Glowny plné obchodíkov a stánkov dýchajúcich neobyčajnou atmosférou. Po prehliadke tejto famóznej poľskej metropoly sme pokračovali do Oswiečimu – bývalého koncentračného tábora Auschwitz. Počas tri a pol hodiny trvajúcej prehliadky koncentračného tábora, ktorý pôvodne pozostával z troch komplexov, sme mali nielen možnosť spoznať históriu tohto smutného miesta, ale tiež sme mohli nahliadnuť do tragických osudov konkrétnych obetí holokaustu odohrávajúceho sa práve v Oswiečime. Slovo „holocaustum“ v gréckom jazyku znamená zápalnú obetu, doslovne zhorieť... To bol totiž údel ľudí, ktorí prišli na tieto miesta síce z donútenia, ale s nádejou, že práve tu začnú žiť svoj nový život. V skuto

 • Pri učení cudzieho jazyka sa žiaci vždy ako prvú učia abecedu. Abeceda im slúži na to, aby sa zoznámili s tým, aké písmená sa v danom jazyku používajú a ako znejú. V angličtine je v iných krajinách dlhodobou tradíciou súťažiť v hláskovaní, aby si tak žiaci zmerali sily v hláskovaní slov v cudzom jazyku. Tento rok sa po niekoľký raz konala súťaž Hláskovacia včelička alebo Spelling Bee.

  Žiaci si najprv zmerali sily v školskom kole, ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky štvrtého a piateho ročníka. Podľa ročníka boli súťažiaci rozdelení do kategórii. Školské kolo bolo naozaj silné, všetci boli mimoriadne úspešní. Nakoniec sa na prvých miestach umiestnili:

 • Dňa 14. 4. 2018 sa konal 18. ročník medzinárodnej súťaže robotov ISTROBOT na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave so sídlom v Mlynskej doline. Roboty súťažia v nasledujúcich kategóriách: stopár, myš v bludisku, v sklade kečupu, voľná jazda, lietajúca výzva a robotí šprint. Našu školu reprezentovali žiaci zo 7.A triedy – Peter Gríger, Samuel Sýkorka a Rudolf Tomek, ktorí v kategórii robotí šprint obsadili 4. miesto a zúčastnili sa aj súťažnej kategórie voľná jazda. V disciplíne Robotí šprint, kde štartovalo 11 robotov, je úlohou robota prebehnúť do cieľa čo najrýchlejšie. Táto disciplína je určená výhradne pre kráčajúce roboty s maximálnym počtom nôh 8. Noha je pohybový mechanizmus pre kráčavý alebo skákavý pohyb s minimálnym počtom stupňov voľnosti 2. Voľná jazda spočíva v tom, že každý súťažiaci môže predviesť všetko, čo jeho robot dokáže. O víťazovi rozhodne porota na základe prezentácie robota.

 • Atletika – testovanie žiakov 4. ročníka a 5. ročníka ZŠ do športovej triedy ZŠ Trieda SNP 20 bude 25. 4. 2018 o 16.00 na ŠG Trieda SNP č. 54 (ihrisko).

  Štulíková Katarína – trénerka atletiky

 • Činnosť ŠKD bude dňom 16. apríla 2018 až do odvolania prebiehať nasledovne:

  • Príchody a odchody – cez hlavný vchod
  • V prípade potreby komunikujte s vychovávateľkami ŠKD telefonicky, tel.č.: 0901 717 231, (nespoliehajte sa na zvončeky do tried)
  • Ranný ŠKD bude v triedach 3.A a 4.A

  Vedenie ZŠ

 • Humorne, hravo a tvorivo o spisovateľoch bol názov podujatia, ktorého sa žiaci 3. ročníka zúčastnili v dňoch 10.–11.4. 2018 v knižnici Mikuláša Kováča. Humorná, tvorivá a hravá, taká je aj tvorba pani spisovateľky Gabriely Futovej, s ktorej dielami – Brata musíš poslúchať, Nejdem a basta, O Bezvláske, Môj malý zverinec, Keby som bola bosorka – sa mali možnosť žiaci oboznámiť. V humornom duchu sa nieslo aj prečítanie ukážky z jej ďalšej knihy pre deti – Štyri kosti pre Flipra.
  Po prečítaní pani knihovníčkou žiaci diskutovali o príbehu. Rozprávali sa o psíkoch, o tom, ako dokážu prejavovať svoje pocity, ako sa dorozumievajú, aký je ich vzťah k ľuďom a naopak. Žiaci mali možnosť zistiť niektoré zaujímavé informácie o psoch z encyklopédií a taktiež si vyskúšali svoju schopnosť orientovať sa v registri kníh. V závere podujatia si precvičili aj svoje manuálne zručnosti a zhotovili si z papiera psíka Flipra.

 • Dňa 27. 03. 2018 zaznel v našej škole spev našich šikovných slávikov. Súťažili v speve ľudových piesní v súťaži "Slávik Slovenska".

  Umiestnenie našich slávikov bolo nasledovné:
  3. miesto:
  RICHARD KOVÁČ (4.B)
  MAREK PETRÍK (4.A)
  2. miesto:
  LUJZA JANČOVÁ (1.B)
  1. miesto: neudelené
  Našim slávikom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov v speváckych súťažiach.


  Mgr. Jana Štubniaková

 • V priebehu marca 2018 sa žiaci 1. – 4. ročníka zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže – My sa nevieme sťažovať nahlas. Téma „Každý deň je Deň zeme“ otvorila priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a o našom vzťahu k nej. Tento vzťah sa vo svojich prácach pokúsili zobraziť naši malí umelci. V školskom kole súťaže, do ktorého sa zapojilo 70 žiakov, uspeli:

  1. – 2. roč.

  1. miesto – Lujza Jančová, 1.B,

  2.miesto – Emma Dudová, 2.B,

  3. miesto – Lucia Riečanová, 2.B.

  3. – 4. roč.

  1. miesto – Alex Špilová, 3.B,