Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+
Streda 19. 12. 2018

Mapa

Počet návštev: 4845219

„Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica“

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Návšteva v Kompe

  Ešte v novembri sa žiaci 5.A triedy našej školy zúčastnili jesennej brigády v DSS Kompa na ulici 29.augusta v Banskej Bystrici. Pomáhali sme vyčistiť priestory záhrady od množstva napadaného lístia. Keďže s týmto zariadením už dlhodobo spolupracujeme, prijali sme pozvanie od jeho zamestnancov a dňa 13. decembra 2018 sme sa do Kompy vrátili, aby sme zamestnancov a klientov pozdravili pri príležitosti ich Dňa otvorených dverí 2018. Prijali nás veľmi milo, pochválili sa nám svojimi vynovenými priestormi, slúžiacimi na rehabilitáciu či relax, potešili sa sladkým medovníkom, ktoré upiekli a priniesli naši šikovní žiaci. Po spoločne strávených chvíľach sme domov odchádzali s dobrým pocitom a prísľubom, že naše priateľstvo a spoluprácu budeme rozvíjať aj naďalej.

 • Burza nepotrebností

  V predvianočnom čase si všetci robíme poriadok v príbytkoch aj v duši. Z domov a bytov sa snažíme vyhodiť čo najviac nepotrebných lapačov prachu, starých hračiek a suvenírov. Na duši nám zas nedá vyhodiť darček od kamaráta, somarinku z dovolenky alebo kedysi obľúbenú detskú hračku. Preto každoročne p. Zuzana Žabková organizuje Burzu nepotrebností. Je to spôsob ako posunúť všetky naše neporiadky nepotrebné niekomu inému. Spolužiakom či ich súrodencom alebo mladším žiakom urobia radosť. A pomohli ste ešte raz! Chlapcovi, ktorému sa v auguste zrútil svet.

 • Výstavka vianočných medovníkov

  „Už sviatky lásky, pokoja zavítajú zas skoro k nám, pri stromčeku ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán. Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach našich rozhostí, keď Štedrý deň k nám zavíta, nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní , keď stromček tíško zazvoní...“

  Milí žiaci, učitelia, rodičia a všetci, ktorí chcú spríjemniť predvianočný adventný čas nielen sebe, ale aj iným!

  V dňoch 17. - 19. 12. 2018 sa vo vestibule našej školy už tradične uskutoční výstavka vianočných medovníkov spojená s ich predajom, obohatená tiež o vianočné zvyky a tradície. Finančným výťažkom získaným z tejto vianočnej akcie budeme opäť pomáhať na viacerých miestach. Prosíme vás, aby ste sa zapojili, priniesli doma upečené medovníčky, nech si nielen rozvoniame školu a potešíme oči, ale tiež pomôžeme tým, ktorým aj tá naša „kvapka v mori“ určite urobí radosť.

 • Zimné aranžovanie

  V tomto čase ADVENTU sme si vyzdobili herňu a triedy vianočnou zimnou výzdobou. Spoločne sme vo všetkých oddeleniach pri počúvaní vianočných piesní vytvárali Mikulášov, mikulášske čižmičky, stromčeky, zimné vločky, vianočné pohľadnice, ozdoby na okná a krásne vianočné svietniky. Rozprávali sme sa o vianočných zvykoch a tradíciách u nás na Slovensku a ako sa všetci pripravujeme na vianočné sviatky. Vianoce by mali byť predovšetkým sviatkami pokoja a lásky, kedy sa rodina stretne pri štedrovečernom stole a prežije niečo výnimočné a krásne.

 • Regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League

  7. decembra 2018 sa v aule Klubu AMAVET 937 pri Spojenej škole v Banskej Bystrici uskutočnilo regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League. Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej žiaci riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého sami navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november – január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použítím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín. V štyroch disciplínach podalo naše družstvo „Zeus“ v zložení Dominik Sanitra, Samuel Sýkorka, Peter Gríger, Jakub Tomáš a Rudolf Tomek vyrovnaný výkon.

 • Turnaj vo futsale žiakov

  Žiaci našich 2 športových tried 9.D (Knoška, Rusko, Černák, Túry, Patrnčiak, Maďar, Penov, Úradník ) a 8.C (Sokol) sa zúčastnili turnaja vo futsale žiakov na ZŠ Magurská. Po bojovnom a kolektívnom výkone a bez jedinej prehry sme sa prebojovali na krajské majstrovstvá vo futsale žiakov, ktoré sa uskutočnia v Krupine.

  Do galérie Turnaj vo futsale žiakov boli pridané fotografie.

  Mgr. Sergej Čabala

 • Mikuláš v našej škole

  „Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši pre nás máš...?“

  Ráno 6. decembra aj do našej školy zavítal Mikuláš, aby v sprievode anjelov a čertov potešil drobnými sladkosťami malých, ale aj veľkých. Sladké čokoládky a dobrá nálada určite aspoň trochu spríjemnili deň nielen všetkým žiakom, ale tiež učiteľom a zamestnancom našej školy v tomto adventnom sviatočnom období.

  Do galérie Mikuláš v našej škole boli pridané fotografie.

  Mgr. Mája El Hajry

 • Spolupráca našej školy so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov

  Naša škola už niekoľko rokov rozvíja spoluprácu so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici. Preto sa žiaci školy zúčastňujú pietnych spomienok a slávnostného kladenia vencov pri rôznych významných výročiach našej histórie. V rámci spolupráce s touto organizáciou sa už stáva tradíciou, že prichádzame pozdraviť s krátkym kultúrnym programom členov SZPB na ich výročné stretnutia.

  Tak sa stalo aj 3. decembra 2018, keď naši žiaci vystúpili s literárno-hudobným pásmom na výročnej schôdzi Základnej organizácie SZPB Trieda SNP v Banskej Bystrici. Úvod schôdze patril pánovi učiteľovi Radkovi Žolkovi a nášmu bývalému žiakovi Romanovi Majerovi, ktorí spoločnou hrou na husliach a na klavíri potešili všetkých prítomných hostí. V programe pokračoval Dominik Sanitra, žiak 9.C triedy, prednesom básne „Kremnička“. Známu partizánsku hymnu zaspievala Maťka Tarabová, žiačka 8.A triedy, ku ktorej sa pridala väčšina zúčastnených. Záver vystúpenia patril opäť Maťke Tarabovej a jej precítenému podaniu jednej z najznámejších vianočných piesní „Tichá noc, svätá noc“. Po jej doznení sme program ukončili so vzájomným želaním pokojného adventného obdobia a krásnych prichádzajúcich vianočných sviatkov.

 • Okresné kolo technickej olympiády

  Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa v ZŠ J.G.Tajovského v Podlaviciach uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády. Súťažiaci najskôr vypracovali test, na vyplnenie ktorého mali 30 minút, potom z pripraveného materiálu podľa technického výkresu zhotovovali výrobok.

  V kategórii dvojíc starších žiakov našu školu reprezentovali Lukáš Bielik z 9.B a Martin Loučka z 9.D. Mladší žiaci súťažili ako jednotlivci, reprezentoval nás Richard Brezanský zo 6.B.

  Starší žiaci skončili na 2. mieste, Riško, ako nováčik, v tejto kategórii obsadil 6. miesto.

 • Atletika

  Dňa 29. 11. sa 20 žiakov (triedy 5.C., 8.C., 4.B., 4.A. ,4.C., 9.B.) zúčastnilo atletických pretekov Vianočná žiacka hala. Preteky prebehli v hale Športového gymnázia, Tr. SNP č. 54 . Súťaže sa zúčastnilo vyše 200 pretekárov z Lučenca, Brezna, Zvolena, Liptovského Mikuláša, Čadce a Banskej Bystrice. Najlepšie výkony dosiahli: 2. miesto Piala Michal (4.C) – beh na 60m, 2. miesto Šuhajdová Lenka (8.C) – beh na 60m cez prekážky, 3. miesto Danihlík Andrej (8.C) – 60m cez prekážky, 3. miesto Nikodémová Kristína (8.C) – vrh guľou.