Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+
Štvrtok 17. 1. 2019

Mapa

Počet návštev: 4885338

„Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica“

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Urpín a deti

  V mesiaci november sa žiaci z 2.B a 4.B triedy zúčastnili predstavenia „Urpín a deti,“ kde mali možnosť vidieť vystúpenia známych folklórnych súborov ako Urpín, Matičiarik, Prvosienka, Radosť a Zornička. Predstavenie v deťoch zanechalo krásne dojmy a spomienky. Preto sme sa rozhodli zapojiť do výzvy o najkrajšiu folklórnu kresbu. Školského kola súťaže sa zúčastnilo 49 žiakov. Z množstva pekných prác sme vybrali 9 najkrajších, ktoré nás budú reprezentovať v celoslovenskom kole.

  Víťazi školského kola:

 • XXIX. Ročník vianočnej programátorskej súťaže.

  Aj v tomto roku sa naši žiaci zúčastnili vianočnej programátorskej súťaže, ktorú organizuje Asociácia pre vedu, techniku a mládež Amavet klub 537, Centrum voľného času – Junior Banská Bystrica. Téma súťažnej animácie boli „Veršované Vianoce“.

  Svoje práce v kategórii 4. až 6. ročník prezentovali žiaci:
  5.B Juraj Stach a Nikol Bálintová (2.miesto),
  5.C Richard Hudík,
  4.A Andrea Ťureková,
  4.A Boris Brštiak,
  4.A Matej Tuhársky.

  V kategórii 7. až 9. ročník svoje práce prezentovali žiaci:
  9.B Martin Dzuruš a Lukáš Bielik (1.miesto),
  8.A Peter Gríger (2.miesto),
  8.A Tereza Kostiviarová a Martina Tarabová (3.miesto),
  9.C Adam Antal,
  7.A Gabriel Gregorčok a Samuel Nosko,
  8.A Samuel Sýkorka a Rudolf Tomek.

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny: od 22.12.2018 do 07.01.2018

  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin je 21.12.2018

  Začiatok vyučovania po prázdninách je 8.1.2018 (utorok).

 • Vianočné medovníčky

  V dňoch 17. – 19. decembra 2018 sa vo vestibule našej školy už tradične konala výstavka vianočných medovníkov spojená s ich predajom. Vianočný stromček, koledy, medovníky, oblátky, opekance, klobása, chlieb a ďalšie lákavé veci vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru. Všetky tieto dobroty, spolu so starodávnym šijacím strojom, kolovrátkom, vyšívanými obrusmi a maľovanou keramikou prispeli k tomu, že celá výstavka sa niesla v duchu ľudových vianočných zvykov a tradícií. Krásne vyzdobené medovníky zhotovili naši šikovní žiaci, ich rodičia a starí rodičia. A keďže medovníky sme nielen vystavovali, ale aj kupovali, z predaja sme získali 242 eur. Získané finančné prostriedky budú, tak ako po iné roky, použité na dobročinné účely.

 • Prvé číslo školského časopisu Softík

  S blížiacimi sa prázdninami si žiaci na záver roka pripravili prvé číslo školského časopisu Softík. V tento vianočný čas si pre čitateľov žiaci pripravili vianočný kvíz, kde si môžu otestovať svoje poznatky o vianočných sviatkoch u nás i vo svete. Pre tých, ktorí si chcú vylepšiť pozornosť, je tu pripravený článok s rôznymi aktivitami. Žiaci tráviaci prázdniny v teple svojich domovov si môžu prečítať zoznam Top hier, ktoré vyšli v roku 2018 z pohľadu žiakov, ba dokonca aj z pohľadu učiteľov.

  Číslo 1.

 • Vianočná návšteva v MŠ

  Deti z MŠ 29.augusta privítali dňa 20.decembra žiakov 1.A a 2.A našej školy s vianočným programom. Deti zo škôlky tíško sedeli a tlieskali svojim kamarátom, niektorí aj starším súrodencom. Žiaci dostali za vystúpenie od pani učiteliek poďakovanie i sladkú odmenu. Vzájomne sme si popriali krásne vianočné sviatky!

  Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v Novom roku 2019.

  Mgr. Jaroslava Pardupová, Mgr. Denisa Lunterová

 • Vianočná pohľadnica

  Vianočný čas – doba, keď sa všetci pripravujú na sviatky, balia posledné darčeky, rozvoniavajú koláče po celom dome. Počas týchto sviatkov si rodiny spomenú na vzdialených príbuzných a posielajú im vianočné pozdravy.

  Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila súťaž vo výrobe najkrajšej vianočnej pohľadnice. Do súťaže sa zapojili žiaci piateho až siedmeho ročníka. Zapojili svoju kreativitu, aby vytvorili pozdrav s vianočným motívom na hodinách anglického a ruského jazyka. Svoje pozdravy potom postupne vyhodnotili a vybrali v triedach tri najkrajšie, ktoré potom postúpili do užšieho výberu. Odtiaľ zástupcovia z tried vybrali tri najkrajšie, aby mohli byť vystavené na chodbe školy. A ako to celé dopadlo? Na 1. mieste skončila Dominika Kolčáková zo 7.A triedy, na 2. mieste skončil Libor Damborský z 5.C a na 3. mieste skončili dvaja žiaci – Tomáš Bučko zo 6.B a Bianka Kurincová zo 7.A.

 • Zimné aranžovanie

  Dňa 19. 12. 2018 sme sa zúčastnili súťaže Zimné aranžovanie, ktorá bola v Robotníckom dome a organizovalo ju CVČ Junior.

  V kategórii mladších žiakov nás reprezentoval Michal Inštitoris zo 6.B, v kategórii starších žiakov Kamila Vrábľová a Natália Plavcová, obe z 8.A.

  Žiaci vytvorili pekné práce a Kamila Vrábľová získala vo svojej kategórii 4. miesto.

  Ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Do galérie Zimné aranžovanie boli pridané fotografie.

  Mgr. Ivan Paška

 • Návšteva MŠ

  Dňa 19. decembra už tradične zavítali do našej školy malí vinšovníci z MŠ 29.augusta.

  Súbor Dupkáčik pracuje v tejto MŠ už niekoľko rokov pod vedením Mgr. Z. Kavčákovej.

  Malí škôlkári zaspievali, zatancovali, vianočné vinše nám predniesli. Naši školáci ich veľkým potleskom aj sladkými medovníkmi ocenili.

  Ďakujeme a želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

  Mgr. Jaroslava Pardupová, Mgr. Denisa Lunterová

 • Školské kolo v umeleckom prednese povesti „ Šaliansky Maťko“

  Dňa 17. 12.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese povesti s názvom „Šaliansky Maťko“. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ročníka. Spolu sa školského kola zúčastnilo 35 žiakov.
  Za druhákov nám predniesli povesť títo žiaci: Silvia Riečanová z 2.A, Andrej Miklošík z 2.A, Sofia Latochová z 2.A , Viktória Môciková z 2.B, Filip Gonda z 2.B a Ema Zarembová z 2.B.
  Tretiu triedu reprezentovali : Nina Badinská z 3 A, Filip Styk z 3.A , Silvia Grausová z 3.B, Filip Kopáčik z 3.B, Lucia Riečanová z 3.B a Michal Šimo z 3.B .
  Za štvrtákov sa súťaže zúčastnili: Ján Ťurek z 4.A, Martin Bielak z 4. A, Lea Fehérová z 4. A, Sofia Sýkorková z 4.B, Ema Vrábľová z 4.B, Adam Skladaný z 4.B, Ema Majlingová z 4.B, Michal Piala z 4.C a Timon Čatloš z 4.C.
  Piatakov v súťaži reprezentovali: Nikol Bálintová z 5.B, Juraj Stach z 5.B, Silvia Perichtová z 5.B, Michal Fábry z 5.C a Libor Damborský z 5.C.
  Šiestakov a siedmakov v spoločnej kategórii zastupovali: M. Marko, A. Glemba, R. Brezanský, F. Nemčok, B. Zachar, S. Boháčiková, L. Kusalová, E. Satinová a J. Riečan.