Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+
Nedeľa 18. 11. 2018

Mapa

Počet návštev: 4774172

„Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica“

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Viem, čím budem a prečo...

  Premýšľali ste nad tým, čím by ste chceli byť až vyrastiete? Svoju predstavu o svojom budúcom povolaní vyjadrilo vo svojich výtvarných prácach päťdesiat žiakov prvého stupňa. Zúčastnili sa súťaže „Viem, čím budem a prečo“, ktorú organizovala SEA – Agentúra pre vzdelávanie a vedu. V školskom kole bolo ocenených päť výtvarných prác, ktoré sme poslali do celoslovenského kola.

  Boli to práce žiakov: Lujza Jančová 2.B, Natália Kováčová 2.B, Alex Špilová 4.B, Branislav Buranský 4.B, Adam Skladaný 4.B. Veľmi nás potešilo, keď nám agentúra oznámila, že práca Branka Buranského zo 4.B triedy získala špeciálnu cenu. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy v celoslovenskom kole súťaže. Na Branka, ktorý si bol prevziať svoje ocenenie v bratislavskej Inchebe na veľtrhu Bibliotéka a pedagogika, sme hrdí a želáme mu veľa ďalších výtvarných úspechov.

 • Pietna spomienka v Kremničke

  „Tu mĺkvo strážime rok slávny meruštvrtý, odkazom dýchame krvavou touto pôdou. Nech skúma dejiny výkričník našej smrti, bolestne slávna je púť naša za slobodou.“

  Týmito slovami – veršami básnika Andreja Plávku, vyrytými na pamätnej tabuli, nás vítal pamätník obetiam 2. svetovej vojny v Kremničke dňa 9.novembra 2018, keď sme sa tak, ako v predchádzajúcich rokoch, zúčastnili s našimi žiakmi pietnej spomienky a slávnostného kladenia vencov. Práve Kremnička sa spolu s vápenkou v Nemeckej stala počas 2. svetovej vojny jedným z najväčších masových hrobov na Slovensku, keďže nacisti na tomto mieste postupne postrieľali 747 nevinných ľudí, medzi ktorými boli aj matky s malými deťmi. Svoju úctu obetiam fašizmu sme prejavili zapálením kahancov, ale tiež položením kamienkov podľa židovskej tradície, pretože medzi obeťami bolo veľa občanov práve židovského pôvodu. Po odznení slávnostných príhovorov, slovenskej hymny, básne a po prečítaní vyhlásenia všetkých účastníkov bolo pietne zhromaždenie ukončené hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. Ako povedal vo svojom príhovore primátor mesta Banská Bystrica, pán Ján Nosko, tragické udalosti, ktoré sa na tomto mieste odohrali po potlačení Slovenského národného povstania, musíme pripomínať najmä mladej generácii, aby sa nezabudlo na nevinné obete a aby sa podobné zločiny z minulosti už nikdy nezopakovali.

 • Zo školských lavíc

  Atletika – Dňa 10.11. 2018 (sobota) sa 8 žiakov školy (4.B., 5.C., 5.B., 8.C) zúčastnilo pretekov s názvom Zo školských lavíc v Bratislave v hale Elán. Najlepšie výkony dosiahol Andrej Danihilík z 8.C, ktorý v behu na 300 metrov skončil na 1. mieste a v skoku do diaľky na 3.mieste a Miroslava Herdová z 5.B, ktorá v behu na 600 metrov obsadila 3. miesto.

  Blahoželáme!

  Mgr. Katarína Štulíková

 • Mladý filmový tvorca

  SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., projektom Modrá škola a portálom www.skola.sk, organizovala 4. ročník súťaže amatérskej filmovej tvorby „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“.
  Súťaž je žánrovo zameraná na krátky animovaný film a zúčastniť sa jej mohli deti a mládež vo veku 6-18 rokov. Mladí amatérski tvorcovia mali možnosť v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviesť svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo približne 800 žiakov. Našu školu reprezentovali žiaci zo 4. A a z druhého stupňa Juraj Stach z 5.B a Richard Hudík z 5.C.

 • Deň sporenia

  Pri príležitosti Svetového dňa sporenia si jedna zo slovenských finančných inštitúcií v spolupráci so svojou zahraničnou materskou spoločnosťou pripravila projekt pre školy. Išlo o všeobecné finančné vzdelávanie bez ponúkania konkrétnych produktov, počas ktorého sa deti dozvedeli viac o peniazoch, ich vzniku, používaní, rôznych menách, o význame sporenia a mnoho ďalších informácií. Z našej školy si teda dňa 25. 10. 2018 takúto interaktívnu formu finančného vzdelávania vyskúšali deti zo 4.A a 9.D. Našich menších žiakov zaujali súťaže a starší si potrápili hlavičky aj nad počítaním, Každopádne, pre všetkých bola táto hodina určite prínosom.

 • Jesenné aranžovanie

  Dňa 6. 11. 2018 sa naši žiaci zúčastnili súťaže v jesennom aranžovaní. Súťaž sa uskutočnila v Robotníckom dome v Banskej Bystrici a zorganizovalo ju CVČ Junior.

  V kategórii mladších žiakov nás reprezentoval Miško Inštitoris zo 6.B triedy, v kategórii starších žiakov Terezka Kostiviarová a Martinka Tarabová z 8.A triedy.

  Všetci traja reprezentanti vytvorili veľmi pekné dekorácie z prírodných materiálov.

  Gratulujeme Terezke Kostiviarovej, ktorá bola ocenená Cenou CVČ Junior.

  Ďakujeme za reprezentáciu.

 • Testovanie 5-2018 – celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka

  Celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Testovanie sa uskutoční v tzv. papierovej forme.

  Testovanie bude prebiehať v čase od 8.00 do 11.10 hodiny s 20 minútovou prestávkou medzi testami.

  Po skončení testovania žiaci pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu svojej triedy.

  Podrobné informácie o testovaní nájdete na stránke www.nucem.sk/sk/testovanie5

 • Testovanie KOMPARO žiakov 8. a 9. ročníka

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  dňa 15. novembra 2018 sa naša škola zúčastní na testovaní v rámci projektu KOMPARO.

  Žiaci ôsmeho ročníka budú testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, fyziky, dejepisu a všeobecných študijných predpokladov.

  Žiaci deviateho ročníka budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

  Testovanie bude prebiehať v čase od 8.00 do 10.50 hod. Obidva ročníky budú písať dva testy po 60 minút s 20 minútovou prestávkou medzi testami.

  Po skončení testovania žiaci pokračujú vo vyučovaní (návšteva výchovného koncertu).

 • Plavecký výcvik žiakov 5. ročníka

  V dňoch 22. 10. 2018 – 26. 10. 2018 sa uskutočnil plavecký výcvik žiakov 5. ročníka na plavárni Štiavničky. Zúčastnili sa ho žiaci 5.A, 5.B a 5.C triedy. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením inštruktorov: Mgr. Štulíkovej, Mgr. Žabkovej, Mgr. Kovalčíka a Mgr. Čabalu. Každá skupina predviedla pod vedením svojho inštruktora všetko, čo sa naučila, v čom sa zdokonalila a každý si hrdo niesol domov diplom plavca s názvom Mokré vysvedčenie. ZRPŠ nám každoročne vychádza v ústrety v znižovaní finančných nákladov na mnohé školské aktivity. V mene žiakov i rodičov mu patrí vďaka za ústretovosť, podporu a pomoc.

 • Mesiac úcty k starším s bývalými kolegami, učiteľmi našej školy

  Tak ako po lete prichádza jeseň, čarovná vo svojej farebnej premene a pestrosti,
  v živote človeka prichádza s vekom obdobie nádhernej zrelosti, krásy duše a múdrosti....

  Práve v nádhernom jesennom októbrovom čase v našej škole, ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica, pravidelne uskutočňujeme v mesiaci úcty k starším stretnutie s našimi bývalými kolegami, učiteľmi, ktorí zasvätili väčšinu svojho života výchove a vzdelávaniu detí na našej škole. Momentálne sú všetci už na zaslúženom odpočinku, no plameň učiteľského poslania v ich dušiach nikdy nevyhasol. Určite preto sa radi každoročne vracajú na pôdu školy, ktorej obetovali nielen veľký kus svojho života, ale aj srdca. Nebolo tomu inak ani 25. 10. 2018, keď pozvanie do školy prijalo 26 našich milých seniorov, pre ktorých sme pripravili posedenie s kultúrnym programom a občerstvením. Po zápise do kroniky privítala milými slovami hostí pani riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Buková. Bývalí kolegovia sa zabavili pri kultúrnom „retro“ programe, ktorý v duchu minulej doby, v ktorej naši učitelia žili a učili, pripravili pre nich vychovávateľky z ŠKD so svojimi zverencami. Po občerstvení a vzájomných rozhovoroch sme sa spolu rozlúčili so želaním zachovať si krásnu tradíciu spomienok a vzájomných stretnutí v tomto čarokrásnom jesennom období.