• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Oznámenie
     • Oznámenie

      Všetky zakúpené nevyčerpané kredity stravníkov k 30.06.2020 prechádzajú do septembra !

      Kredity na september je potrebné uhradiť do 21.08.2020

      na účet ŠJ SK4475000000004017155314.

      Variabilný symbol: kódové číslo stravníka

      Konštantný symbol: 0308
      Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno stravníka, trieda.

    • Pomáhame Ninke
     • Pomáhame Ninke

      Pred pár hodinami sme zavreli brány školy, žiakov sme vyprevadili na letné prázdniny a oficiálne sme tak ukončili ďalší školský rok. Aj keď sme počas mimoriadnej situácie fungovali v obmedzenom režime, usilovne sme zbierali plastové vrchnáky z PET fliaš, ktorými sme zaplnili niekoľko plastových vriec. Dňa 02. júla 2020 sme ich s radosťou odovzdali rodičom Ninky z Hornej Mičinej, ktorá sa narodila so závažným zdravotným postihnutím. Veríme, že hoci je naša pomoc len povestnou kvapkou v mori, stojí za to pomáhať iným a preto budeme zbierať plastové vrchnáčiky naďalej aj počas nasledujúceho školského roka. Už vopred vyjadrujeme všetkým, ktorí sa k nám pridajú, poďakovanie za ich aktívnu pomoc. Všetkým prajeme krásne leto naplnené pohodou a oddychom a hlavne pevné zdravie.

    • Ukončenie školského roka 2019/2020
     • Ukončenie školského roka 2019/2020

      Opäť sa kolotoč povinností uzavrel a začínajú sa letné prázdniny – obdobie, v ktorom žiaci načerpávajú nové sily na ďalší školský rok a obdobie, keď učiteľský zbor pripravuje podujatia na ten ďalší. Tento rok tomu nebolo inak.

      Dňa 30. júna 2020 sa žiaci našej školy zúčastnili záverečného ukončenia školského roka 2019/2020. Žiaci vo svojich triedach dostali vysvedčenie od triednych učiteľov, rozlúčili sa s nimi a obdarovali ich kvetom ako symbol vďaky za ich prácu. Záverečný zvonček ukončujúci tento školský rok spustili naši deviataci, aby sa tak rozlúčili s Dvadsiatkou, ktorá sa už bude navždy spájať s ich detstvom či prvými priateľstvami.

    • Školský výlet 5.C
     • Školský výlet 5.C

      Školský rok sa pomaly, ale isto, blíži ku svojmu koncu. Žiakom 5.C bol po splnení školských povinností odmenou 2 dňový školsky výlet.

      Prvý deň absolvovali edukačnú exkurziu, kde spoločne so sprievodcom odhalili bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na Slovensku, tradičné i moderné postupy a technológie, ktorými sa mapy vytvárajú. Vyskúšali si prácu kartografa kedysi a dnes, snažili sa pochopiť vrstevnice a farebnú škálu zobrazenia krajiny na jedinečnom pieskovom interaktívnom modeli.

      Druhý deň sa niesol v športovejšom duchu.
      Žiaci navštívili Erawan Gym, kde boli pod vedením trénerov oboznámení so zmiešaným bojovým umením MMA, Muay Thai a filozofiou klubu. Vyskúšali si pády, kopy a údery. Na konci bolo žiakom vysvetlené, že zneužitie týchto schopností može mať nepríjemne následky a robí zlé meno bojovým športom.

      Ďakujeme Slovenskému múzeu máp a trénerom Erawan Gymu za množs

    • Záver školského roka v ŠKD
     • Záver školského roka v ŠKD

      Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa: Tak ako vždy v tomto čase, školský rok sa končí zase. Zmĺkne zvonček, slnko volá: ,,Maj sa dobre, milá škola!“ Oddýchni si abeceda! Dovidenia, naša škola!

      Školský rok sa blíži ku koncu, preto sme sa ho v školskom klube detí rozhodli ukončiť poriadnou zábavou. Pani vychovávateľky pripravili pre deti diskotéku v školskej záhrade, pri ktorej si deti užili zábavy a smiechu neúrekom. Všetci tanečníci boli odmenení sladkosťou. Šťastné, usmiate tváričky a rozžiarené očká boli dostatočným dôkazom toho, že deti sa v ŠKD cítia naozaj skvelo!

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Facebook

  • Zvonenia

   Pondelok 3. 8. 2020
   • Naša škola je it akadémia partner.

   • „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica“

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@stonline.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Pomáhame Ninke
  • Ukončenie školského roka 2019/2020
  • Školský výlet 5.C
  • Záver školského roka v ŠKD
  • Maksík
  • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica má už viac ako 60. rokov
  • Piataci opäť v škole
  • Tvorivá výzva jar v lese, na lúke, v záhrade
  • Tvorivá výzva Deň matiek
  • Tvorivá výzva jar v lese, na lúke, v záhrade
  • Sme doma 2
  • Tvorivá výzva Zeleninkovo