PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Sergej Čabala Finančná gramotnosť do škôl 9 9
Mgr. Danka Bugáňová Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14 190
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu (1 Škola ktorej to myslí) 15
ĎVUi- základných a stredných škôl 116
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
GeoGebra v edukačnom procese 15
Podpora kritického myslenia (2 Škola ktorej to myslí) 15
Mgr. Alena Surovcová Digitalizácia učebných materiálov 15 38
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu (1 Škola ktorej to myslí) 15
Induktívne vzdelávacie postupy v prírodovednom a technickom vzdelávaní 8
Mgr. Lenka Adamová Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14 76
Odboj a Slovenské národné povstanie v rokoch 1939-1945 14
Projektová práca na hodinách angličtiny na druhom stupni základnej školy - budovanie úspechu 10
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Integrácia obsahového a jazykového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní anglického jazyka 13
Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej škole 10
Mgr. Zuzana Brachnová Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14 39
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a bvedeckej gramotnosti 11
Mgr. Tatiana Dobrotová Sfumaro(Splývavé čítanie) - čítanie pre všetky deti 23 35
Metodika tvorby individuálnych výchovno - vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 12
Mgr. Mája El Hajry Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14 44
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu (1 Škola ktorej to myslí) 15
Mgr. Ivica Fandlová ŠKD v systéme vzdelávania (MPC) 21 61
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Podpora kritického myslenia (2 Škola ktorej to myslí) 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu (1 Škola ktorej to myslí) 15
PaedDr. Tatiana Harmanová Plávanie vškolskej telesnej a športovej výchove 8 117
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 109
Mgr. Henrieta Chromiaková Komunikačné zručnosti vychovávateľov 21 56
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu (1 Škola ktorej to myslí) 15
Za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti 3
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
ŠKD v systéme vzdelávania (MPC) 0
Podpora kritického myslenia (2 Škola ktorej to myslí) 5
Mgr. Tatiana Katreniaková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu (1 Škola ktorej to myslí) 15 15
Mgr. Jana Korimová Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14 14
Mgr. Jaroslava Pardupová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu (1 Škola ktorej to myslí) 15 15
Mgr. Ivan Paška Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 0 1
Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 1
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 0
Mgr. Andrea Paučulová Plávanie vškolskej telesnej a športovej výchove 8 96
Induktívne vzdelávacie postupy v prírodovednom a technickom vzdelávaní 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu (1 Škola ktorej to myslí) 15
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou informačno komunikačných technológii na základnej škole 7
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Denisa Považan Lunterová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 43
Plávanie vškolskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Martina Skaličanová Využívanie prostriedkov informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vyučovacom procese 16 16
Mgr. Gabriel Stach Programovanie robotických modelov 11 53
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti 0
GeoGebra v edukačnom procese 0
Modernizácia prípravy talentovaných žiakov základných škôl na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže a prezentácie 6
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Mgr. Daniela Styková Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou informačno komunikačných technológii na základnej škole 7 56
Plávanie vškolskej telesnej a športovej výchove 8
Vzdelávanie učiteľov 1.stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu 41
Mgr. Jana Štubniaková Plávanie vškolskej telesnej a športovej výchove 0 0
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 0


© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2021
  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje