• Dopravná výchova na našej škole

   • Problematika bezpečnosti na cestách je záležitosťou, ktorej treba venovať neustálu pozornosť. Preto sa dopravná výchova stáva jednou z ústredných tém, ktorým sa na našej škole venuje. Hlavným dôvodom na skvalitnenie dopravnej výchovy na Základnej škole Trieda SNP 20 je ochrana zdravia a života detí.

    Od začiatku školského roka sa snažíme viesť deti k zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Žiaci sa pomocou rôznych aktivít a praktických činností učia, ako a kde sa môžu bezpečne hrať i ako sa má správať účastník cestnej premávky. Osvojujú si teoretické poznatky z oblasti poznania dopravných značiek, predpisov cestnej premávky a križovatiek.

    Našim želaním je, aby dopravná  výchova pomohla  deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. Deti budú vedieť dopravné situácie riešiť správne, budú opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie.

    Dopravná výchova detí je významný prvok v znižovaní tragédií na našich cestách!

    Mgr. Sergej Čabala
    riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • gabriel.stach@gmail.com
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje