• Úspešná realizácia projektu Erasmus+ na našej škole
    • Úspešná realizácia projektu Erasmus+ na našej škole

    • 14.06.2016 14:21
    •    Projekt Erasmus+ s názvom We can dance sa na našej škole – ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica, realizoval v dňoch 19.10. – 29.10. 2015, kedy sa  uskutočnila  jeho prvá fáza. Našu školu v týchto dňoch navštívilo 25 žiakov z poľského Walimu vo veku 13 až 15 rokov, ktorých sprevádzala trojica pedagógov – učiteliek z Poľska. Partnermi im boli žiaci našej školy v rovnakom veku a počte. Za projekt boli z našej strany zodpovedné kolegyne Mgr. Jana Hudecová, Mgr. Zuzana Žabková a Mgr. Lenka Trubianska, no aktívne sa na ňom podieľalo i vedenie školy, ako aj väčšina pedagogického zboru.
     Od prvých dní bol všetok čas poľských i našich účastníkov projektu vyplnený vopred naplánovanými projektovými aktivitami. Žiaci sa denne aktívne pohybovali, tancovali, učili sa navzájom nielen novým tanečným prvkom, ale aj vzájomnej komunikácii, ktorá sa uskutočňovala tak v ich rodných jazykoch, ako aj  v jazyku projektu – v angličtine.
    • viac
    • Úspešný projekt PROGRES (Erasmus+) vo finále
    • Úspešný projekt PROGRES (Erasmus+) vo finále

    • 14.06.2016 14:23
    •    Projekt PROGRES (Profesionálny Rast Osobnosti = Globálny Rozvoj Edukačného Systému) našej školy je súčasťou európskeho programu Erasmus plus, ktorý je novým programom Európskej únie na obdobie 2014 – 2020. Jeho cieľom je podporovať spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, v odbornej príprave a v oblasti športu a mládeže.
    • viac
   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje