Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+

Kontakt

Meno školy: Základná škola , Trieda SNP 20 , Banská Bystrica
Email školy: zs.snp20@stonline.sk
Telefón: 048/4144723
0917 426 815

vedúca školskej jedálne
048/4141722

školský klub detí
0901 717 231

sociálny pedagóg
0910 734 066
Adresa školy: Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
IČO: 35677767
DIČ: 2020985175
Riaditeľka: PaedDr. Jarmila Buková