Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+
 • Návšteva v Kompe

  Ešte v novembri sa žiaci 5.A triedy našej školy zúčastnili jesennej brigády v DSS Kompa na ulici 29.augusta v Banskej Bystrici. Pomáhali sme vyčistiť priestory záhrady od množstva napadaného lístia. Keďže s týmto zariadením už dlhodobo spolupracujeme, prijali sme pozvanie od jeho zamestnancov a dňa 13. decembra 2018 sme sa do Kompy vrátili, aby sme zamestnancov a klientov pozdravili pri príležitosti ich Dňa otvorených dverí 2018. Prijali nás veľmi milo, pochválili sa nám svojimi vynovenými priestormi, slúžiacimi na rehabilitáciu či relax, potešili sa sladkým medovníkom, ktoré upiekli a priniesli naši šikovní žiaci. Po spoločne strávených chvíľach sme domov odchádzali s dobrým pocitom a prísľubom, že naše priateľstvo a spoluprácu budeme rozvíjať aj naďalej.                                                                                                                      

  Do galérie Návšteva v Kompe boli pridané fotografie.

  Mgr. Mája El Hajry

 • Burza nepotrebností

        V predvianočnom čase si všetci robíme poriadok v príbytkoch aj v duši. Z domov a bytov sa snažíme vyhodiť čo najviac nepotrebných lapačov prachu, starých hračiek a suvenírov. Na duši nám zas nedá vyhodiť darček od kamaráta, somarinku z dovolenky alebo kedysi obľúbenú detskú hračku. Preto každoročne p. Zuzana Žabková organizuje Burzu nepotrebností. Je to spôsob ako posunúť všetky naše neporiadky nepotrebné niekomu inému. Spolužiakom či ich súrodencom alebo mladším žiakom urobia radosť. A pomohli ste ešte raz! Chlapcovi, ktorému sa v auguste zrútil svet.

      Ten, komu ste pomohli, sa volá Michal a má 16 rokov. Po skoku do bazéna zostal ochrnutý a odkázaný na pomoc zúfalých rodičov. Potrebuje každé euro na rehabilitácie v zahraničí, aby sa jeho zdravotný stav zlepšil. Aspoň čiastočne sa tak bude môcť vrátiť do života. Za Váš príspevok Vám je určite vďačný.

       Príspevky sú zbierané prostredníctvom nadácie v spolupráci s Adeli Medical Centre Piešťany. Zdroj je overený a nemusíte sa báť, že Vami vyzbieraný príspevok bude zneužitý.

  Mgr. Zuzana Kolesárová

 • Výstavka vianočných medovníkov

  „Už sviatky lásky, pokoja zavítajú zas skoro k nám, pri stromčeku ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán. Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach našich rozhostí, keď Štedrý deň k nám zavíta, nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní , keď stromček tíško zazvoní...“

  Milí žiaci, učitelia, rodičia a všetci, ktorí chcú spríjemniť predvianočný adventný čas nielen sebe, ale aj iným!

  V dňoch 17. - 19. 12. 2018 sa vo vestibule našej školy už tradične uskutoční výstavka vianočných medovníkov spojená s ich predajom, obohatená tiež o vianočné zvyky a tradície. Finančným výťažkom získaným z tejto vianočnej akcie budeme opäť pomáhať na viacerých miestach. Prosíme vás, aby ste sa zapojili, priniesli doma upečené medovníčky, nech si nielen rozvoniame školu a potešíme oči, ale tiež pomôžeme tým, ktorým aj tá naša „kvapka v mori“ určite urobí radosť.

  Prinesené medovníčky môžete odovzdať na 1.stupni p. učiteľke Debnárovej a na 2.stupni p. učiteľke El Hajry.

  Vopred vám všetkým ĎAKUJEME!

  Žiacky parlament,  ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

 • Zimné aranžovanie

  V tomto čase ADVENTU sme si vyzdobili herňu a triedy vianočnou zimnou výzdobou. Spoločne sme vo všetkých oddeleniach pri počúvaní vianočných piesní vytvárali Mikulášov, mikulášske čižmičky, stromčeky, zimné vločky, vianočné pohľadnice, ozdoby na okná a krásne vianočné svietniky. Rozprávali sme sa o vianočných zvykoch a tradíciách u nás na Slovensku a ako sa všetci pripravujeme na vianočné sviatky. Vianoce by mali byť predovšetkým sviatkami pokoja a lásky, kedy sa rodina stretne pri štedrovečernom stole a prežije niečo výnimočné a krásne.

  Šťasné a veselé prajeme Vám.

  Do galérie Zimné aranžovanie boli pridané fotografie.

  Vaše vychovávateľky ŠKD

 • Regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League

  7. decembra 2018 sa v aule Klubu AMAVET 937 pri Spojenej škole v Banskej Bystrici uskutočnilo regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League. Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej žiaci riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého sami navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november – január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použítím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín. V štyroch disciplínach podalo naše družstvo „Zeus“ v zložení  Dominik Sanitra, Samuel Sýkorka, Peter Gríger, Jakub Tomáš a Rudolf Tomek vyrovnaný výkon.

  Team­work – 1. miesto,
  Research – 3. miesto,
  Robot Design – 3. miesto,
  Robot Game – 6. miesto.


  Celkovo sme skončili na 3. mieste a získali sme aj minoriadnú cenu poroty.

  Do galérie Regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League boli pridané fotografie.

 • Turnaj vo futsale žiakov

  Žiaci našich 2 športových tried 9.D (Knoška, Rusko, Černák, Túry, Patrnčiak, Maďar, Penov, Úradník ) a 8.C (Sokol) sa zúčastnili turnaja vo futsale žiakov na ZŠ Magurská.  Po bojovnom a kolektívnom výkone a bez jedinej prehry sme sa prebojovali na krajské majstrovstvá vo futsale žiakov, ktoré sa uskutočnia v Krupine.

  Do galérie Turnaj vo futsale žiakov boli pridané fotografie.

  Mgr. Sergej Čabala

 • Mikuláš v našej škole

  „Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši pre nás máš...?“

  Ráno 6. decembra aj do našej školy zavítal Mikuláš, aby v sprievode anjelov a čertov potešil drobnými sladkosťami malých, ale aj veľkých. Sladké čokoládky a dobrá nálada určite aspoň trochu spríjemnili deň nielen všetkým žiakom, ale tiež učiteľom a zamestnancom našej školy v tomto adventnom sviatočnom období.

  Do galérie Mikuláš v našej škole boli pridané fotografie.

  Mgr. Mája El Hajry

 • Spolupráca našej školy so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov

  Naša škola už niekoľko rokov rozvíja spoluprácu so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici. Preto sa žiaci školy zúčastňujú pietnych spomienok a slávnostného kladenia vencov pri rôznych významných výročiach našej histórie. V rámci spolupráce s touto organizáciou sa už stáva tradíciou, že  prichádzame pozdraviť s krátkym kultúrnym programom členov SZPB na ich výročné stretnutia.

  Tak sa stalo aj 3. decembra 2018, keď naši žiaci vystúpili s literárno-hudobným pásmom na výročnej schôdzi  Základnej organizácie SZPB  Trieda SNP v Banskej Bystrici. Úvod schôdze patril pánovi učiteľovi Radkovi Žolkovi a nášmu bývalému žiakovi Romanovi Majerovi, ktorí spoločnou hrou na husliach a na klavíri potešili všetkých prítomných hostí. V programe pokračoval Dominik Sanitra, žiak 9.C triedy, prednesom básne „Kremnička“. Známu partizánsku hymnu zaspievala Maťka Tarabová, žiačka 8.A triedy, ku ktorej sa pridala väčšina zúčastnených. Záver vystúpenia patril opäť Maťke Tarabovej a jej precítenému podaniu jednej z najznámejších vianočných piesní „Tichá noc, svätá noc“. Po jej doznení sme program ukončili so vzájomným želaním pokojného adventného obdobia a krásnych prichádzajúcich vianočných sviatkov.                                                                                                                                                                                                                                                   

  Do galérie Spolupráca našej školy so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov boli pridané fotografie.

  Mgr. Mája El Hajry

 • Okresné kolo technickej olympiády

  Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa v ZŠ J.G.Tajovského v Podlaviciach uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády.  Súťažiaci najskôr vypracovali test, na vyplnenie ktorého mali 30 minút, potom z pripraveného materiálu podľa technického výkresu zhotovovali výrobok.

  V kategórii dvojíc starších žiakov našu školu reprezentovali Lukáš Bielik z 9.B a Martin Loučka z 9.D. Mladší žiaci súťažili ako jednotlivci, reprezentoval nás Richard Brezanský zo 6.B.

  Starší žiaci skončili na 2. mieste, Riško, ako nováčik, v tejto kategórii obsadil 6. miesto.

  Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Do galérie Okresné kolo technickej olympiády boli pridané fotografie.

  Mgr. Ivan Paška

 • Atletika

  Dňa 29. 11. sa 20 žiakov (triedy 5.C., 8.C., 4.B., 4.A. ,4.C., 9.B.) zúčastnilo atletických pretekov Vianočná žiacka hala. Preteky prebehli v hale Športového gymnázia, Tr. SNP č. 54 . Súťaže sa zúčastnilo vyše 200 pretekárov z Lučenca, Brezna, Zvolena, Liptovského Mikuláša, Čadce a Banskej Bystrice. Najlepšie výkony dosiahli: 2. miesto  Piala Michal (4.C) – beh na 60m, 2. miesto Šuhajdová Lenka  (8.C) – beh na 60m cez prekážky, 3. miesto Danihlík Andrej (8.C) – 60m cez prekážky, 3. miesto Nikodémová Kristína (8.C) – vrh guľou.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

  Mgr. Katarína Štulíková

 • Šarkaniáda v ŠKD

  "Holá, holá, holá, hol letí šarkan oblohou."
  V mesiaci november sme s deťmi v ŠKD vyrábali krásne farebné šarkany. Robili sme si ich spoločne vo všetkých oddeleniach a po ich prezentácii sme najkrajšie šarkany zavesili a vyzdobili nimi herňu školského klubu detí. Aj jeseň môže byť zábavná, keď nesedíme doma v teple, ale sme vonku na čerstvom vzduchu s letiacim veselým šarkanom v rukách.

  Do galérie Šarkaniáda v ŠKD boli pridané fotografie.

  Vychovávateľky ŠKD

 • Lomihlav

  Lomihlav je súťaž štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka alebo sekundy až kvarty reprezentujúcich svoju školu. Ich úlohou je čo najlepšie vyriešiť 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek. Tejto súťaže sa pravidelne zúčastňuje vyše stovka žiakov zo základných škôl, najmä z východného Slovenska. Majú šancu sa niečo nové naučiť, porovnať svoje sily s ostatnými a stretnúť kamarátov so záľubou v matematike.

    Tohto roku sa súťaž Lomihlav uskutočnila 30. 11. 2018 v priestoroch Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach. Družstvo našej školy bolo v zložení Natália Mišečková, Dominik Sanitra, Sára Škutová a Martin  Dzuruš. V silnej konkurencii 50 družstiev sa umiestnili na 42. mieste. Zadanie súťažných úloh a ich riešenia nájdete tu. Gratulujeme.

  Do galérie Lomihlav boli pridané fotografie.

  Mgr. Gabriel Stach

 • Oznam

  Dňa 07.12.2018 udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno v zmysle §150 ods.5 zákona - 245/2008 z organizačných dôvodov. Tento deň sa nebude vyučovať, nebude otvorený ŠKD ani ŠJ. Vyučovanie bude pokračovať  10.12.2018 v pondelok.

  PaedDr. Jarmila Buková
  riaditeľka školy

 • Junior náboj

  Dňa 23.11.2018 sme sa zúčastnili súťaže Junior náboj v riešení matematických a fyzikálnych úloh. Je to medzinárodná súťaž, ktorú v našom regióne spoluorganizuje Gymnázium A. Sládkoviča. Súťažia štvorčlenné družstvá a ich úlohou je za dve hodiny vyriešiť správne čo najviac úloh.

  V Banskej Bystrici bolo prihlásených 24 družstiev a naše družstvo v zložení  Terezka Kostiviarová, Lenka Šuhajdová, Mišo Mokrý a Braňo Sokol obsadili 3. miesto. V rámci Slovenska, kde mimochodom súťažilo 486 družstiev, sa umiestnili na 19. mieste, keď vyriešili 27 úloh zo 42.

  Ďalšie naše družstvo v zložení  Natália Mišečková, Sofia Feketeová, Sára Škutová a Dominik Sanitra obsadili v Banskej Bystrici 10. miesto, v rámci Slovenska im patrí 82. priečka.

  Samozrejme ďakujeme aj družstvu v zložení Martin Dzuruš, Jakub Plech, Jakub Tomko a Benjamín Tury, ktorí obsadili v Banskej Bystrici 10. miesto, v rámci Slovenska im patrí 154. priečka.

  Gratulujeme.

  Mgr. Ivan Paška

 • Exhibičný florbalový zápas

  Dňa 23. 11. 2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil „Exhibičný florbalový zápas". Duel sa uskutočnil v športovej hale VŠC Dukla Banská Bystrica na Štiavničkách. Akcie sa v úlohe divákov zúčastnilo aj 500 žiakov základných škôl z okolia Banskej Bystrice a zo Žiliny. Nechýbali medzi nimi ani naši žiaci z 3. a 4. ročníkov. Hostiteľom exhibičného zápasu bolo VŠC Dukla Banská Bystrica. Do haly si okrem ministra obrany SR Petra Gajdoša našlo cestu viacero osobností slovenského športu. Florbal si zahrali olympijskí víťazi Matej Tóth, Elena Kaliská, Jozef Pribilinec a mnohé iné známe športové osobnosti. Družstvo Florbalových hviezd bolo tvorené reprezentantkami SR vo florbale. V závere športovej akcie udelili školám diplomy od Ministerstva obrany SR a odovzdali im florbalové hokejky od Nadácie TV JOJ. Medzi ocenenými bola aj naša škola. Diplomy a florbalové hokejky si prevzali dvaja žiaci našej školy.

  Ministerstvo obrany SR chce u žiakov a študentov podporiť záujem o šport a zdravý životný štýl, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre prácu profesionálnych vojakov. S týmto cieľom vstúpilo do spolupráce s nadáciou v projekte Floorball SK Liga. Symbolicky ju odštartoval práve piatkový exhibičný zápas.

  Do galérie Exhibičný florbalový zápas boli pridané fotografie.

  Mgr. Alena Surovcová

 • Stolček, prestri sa

  November je posledný jesenný mesiac, ktorý je charakteristický premenlivým sychravým počasím. Prechod do zimy je pre náš organizmus náročný a preto sa treba chrániť pred chorobami, napr. aj zvýšenou konzumáciou ovocia a zeleniny. Deti vedia čo sú vitamíny, ale nie všetci majú radi ovocie. Preto sme si spoločne v jednotlivých oddeleniach školského klubu detí pripravili akciu „Ovocné misy“.

       Deti mali za úlohu v skupinkách očistiť, nakrájať ovocie a esteticky ho naaranžovať ako ovocné misy. Potom ich ešte krásne vyzdobili škoricovým a vanilkovým cukrom, šľahačkou a orieškami. Ukázali tak svoju tvorivosť a aranžérske schopnosti. S našimi výtvormi sme sa stretli na výstavke ovocných mís a po ohodnotení našej šikovnosti sme si urobili hostinu. Deti si na olovrant zjedli, čo si pekne samé pripravili. Za krátky čas boli misy prázdne a brušká plné. Ak si deti takto samostatne pripravia ovocie aj doma, určite im bude viac chutiť a budú zdravé a veselé.
   

  Do galérie Stolček, prestri sa boli pridané fotografie.

  Vychovávateľky ŠKD

 • Bavme deti športom

  V tomto školskom roku sme sa opäť zúčastnili atletickej súťaže s názvom „Bavme deti športom“. Súťaž sa uskutočnila v mesiaci novembri v športovej hale Športového gymnázia Banská Bystrica, kde súťažili žiaci z 21 základných škôl, a to nielen z Banskej Bystrice, ale aj z iných miest, ako napríklad Dudince, Lučenec a podobne.
  Našu školu reprezentovalo družstvo šiestich žiakov 4. a 5. ročníka, ktoré skončilo na peknom piatom mieste.

  Gratulujeme.

  Mgr. Jaroslava Pardupová

 • Medzinárodná súťaž iBobor

  12. – 16. novembra 2018 prebiehala na našej škole medzinárodná súťaž iBobor.

  Čo je iBobor?

  V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2017/2018 sa konala súťaž v 44 krajinách (možno aj vo viacerých, len nie všetci poslali svoje údaje medzinárodnému výboru) a zapojilo sa do nej 2 165 979 žiakov.

  V tomto roku sa súťaže na Slovensku zúčastnilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl v týchto kategóriach:
  Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,
  Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
  Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia,
  Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia,
  Juniori: 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia,
  Seniori: ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií,
  Nevidiaci ZŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií,
  Nevidiaci SŠ: Slabozrakí a nevidiaci študenti stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií.

  Úspešní riešitelia našej školy:

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

 • Pasovanie prvákov do Cechu školského

  Dňa 20. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnila veľká udalosť: Pasovanie prvákov do Cechu školského.

          Prváci spevom prechádzali cez symbolickú bránu utvorenú z mečov mušketierov. V jedálni ich už netrpezlivo očakávali pani učiteľky, pani vychovávateľky, rodičia, súrodenci, starí rodičia i vedenie školy.

          Celé popoludnie ich sprevádzali naši deviataci, ktorí sa spolu so staršími žiakmi preobliekli za mušketierov. Slávnosť otvorila tancom žiačka 6.A triedy, Elizabeth Satinová s partnerom, ktorá sa venuje spoločenským tancom vo Fáber Dance School. V úvode programu sa každá trieda predstavila svojím programom. Prváci ukázali, ako sa vedia popasovať s písmenkami, číslami, angličtinou, ako vedia spievať, recitovať a tancovať. Nasledoval slávnostný sľub a na jeho konci hlasné: „Tak  sľubujeme!“  Vyvrcholením programu bolo samotné pasovanie. Mušketieri mečmi oficiálne pasovali prvákov do Cechu školského. Pani riaditeľka a pani zástupkyne odovzdali  prvákom pasovací list, medailu a sladký balíček.

          Program ukončila diskotéka spojená s úlohami. Jedálňou sa niesla veselá nálada a spokojnosť.  Deti odchádzali domov s hrdosťou a peknými spomienkami  na  nezabudnuteľné popoludnie. Na cestu sa občerstvili sladkými koláčikmi, ktoré pre nich s láskou upiekli mamičky. Ďakujeme všetkým,  ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto už tradičného podujatia.

  Do galérie Pasovanie prvákov do Cechu školského boli pridané fotografie.

  Mgr. Denisa Lunterová

 • Všetkovedko

  Dňa 29. 11. 2018 prebehne na základných školách celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko, určená pre žiakov 2. – 4 ročníka ZŠ. Do veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa prihlásili aj naši žiaci. Prajeme im v súťaži veľa úspechov.

  Mgr. Andrea Paučulová

strana: