Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+
 • Urpín a deti

  V mesiaci november sa žiaci z 2.B a 4.B triedy zúčastnili predstavenia „Urpín a deti,“ kde  mali možnosť vidieť vystúpenia známych folklórnych súborov ako Urpín, Matičiarik, Prvosienka, Radosť a Zornička. Predstavenie v deťoch zanechalo krásne dojmy a spomienky. Preto sme sa rozhodli zapojiť do výzvy o najkrajšiu folklórnu kresbu. Školského kola súťaže sa zúčastnilo 49 žiakov. Z množstva pekných prác sme vybrali 9 najkrajších, ktoré nás budú reprezentovať v celoslovenskom kole.

  Víťazi školského kola:

  druháci:  1. miesto  – Lujza Jančová, 2.B,

                   2. miesto – Filip Gonda, 2.B,

                   3. miesto – Teodor Vysoký, 2.B, Viktória Môciková, 2.B.

  štvrtáci:  1. miesto – Martin Pecník , 4.B,

                   2. miesto – Adriana Griešová, 4.B, Romana Lauková, 4.B,

                   3. miesto – Amélia Ondrišová, 4.C, Ema Vrábľová, 4.B.

  Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole súťaže.

  Do galérie Urpín a deti boli pridané fotografie.

  Mgr. Š. Debnárová, Mgr. T. Katreniaková

 • XXIX. Ročník vianočnej programátorskej súťaže.

  Aj v tomto roku sa naši žiaci zúčastnili vianočnej programátorskej súťaže, ktorú organizuje Asociácia pre vedu, techniku a mládež Amavet klub 537, Centrum voľného času – Junior Banská Bystrica. Téma súťažnej animácie boli „Veršované Vianoce“.

  Svoje práce v kategórii 4. až 6. ročník prezentovali žiaci:
  5.B Juraj Stach a Nikol Bálintová (2.miesto),
  5.C Richard Hudík,
  4.A Andrea Ťureková,
  4.A Boris Brštiak,
  4.A Matej Tuhársky.

  V kategórii 7. až 9. ročník svoje práce prezentovali žiaci:
  9.B Martin DzurušLukáš Bielik (1.miesto),
  8.A Peter Gríger (2.miesto),
  8.A Tereza Kostiviarová Martina Tarabová (3.miesto),
  9.C Adam Antal,
  7.A Gabriel  Gregorčok a Samuel  Nosko,
  8.A Samuel  Sýkorka a Rudolf Tomek.

  Gratulujeme a želáme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok.

  Do galérie XXIX. Ročník vianočnej programátorskej súťaže. boli pridané fotografie.

  Mgr. Gabriel Stach

  5.B Juraj Stach a Nikol Bálintová (2.miesto) v kategórii 4. až 6. ročník.

  9.B Martin DzurušLukáš Bielik (1.miesto) v kategórii 7. až 9. ročník.

  8.A Peter Gríger (2.miesto) v kategórii 7. až 9. ročník .

  8.A Tereza Kostiviarová Martina Tarabová (3.miesto) v kategórii 7. až 9. ročník.

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny: od 22.12.2018 do  07.01.2018

  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin je 21.12.2018

  Začiatok vyučovania po prázdninách je 8.1.2018 (utorok).

 • Vianočné medovníčky

  V dňoch 17. – 19. decembra 2018 sa vo vestibule našej školy už tradične konala výstavka vianočných medovníkov spojená s ich predajom. Vianočný stromček, koledy, medovníky, oblátky, opekance, klobása, chlieb a ďalšie lákavé veci vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru. Všetky tieto dobroty, spolu so starodávnym šijacím strojom, kolovrátkom, vyšívanými obrusmi a maľovanou keramikou prispeli k tomu, že celá výstavka sa niesla v duchu ľudových vianočných zvykov a tradícií. Krásne vyzdobené medovníky zhotovili naši šikovní žiaci, ich rodičia a starí rodičia. A keďže medovníky sme nielen vystavovali, ale aj kupovali, z predaja sme získali 242 eur.  Získané finančné prostriedky budú, tak ako po iné roky, použité na dobročinné účely.

  Naše veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí si našli čas, neľutovali energiu a námahu, aby urobili radosť, a tiež pomohli niekomu inému. Finančným výťažkom z predaja medovníkov budeme opäť pomáhať najmä deťom, ktorých detstvo je poznačené chorobou, ale aj tým, ktoré svoje detstvo prežívajú bez starostlivých a milujúcich rodičov. Poďakovať sa chceme tiež rodičom Filipka Gondu z 2.B triedy, ktorí vytvorili nádherný medovníkový domček. Po vzájomnej dohode sme domček odniesli na Mestský úrad v Banskej Bystrici pánovi primátorovi Jánovi Noskovi. Napriek tomu, že sme prišli neohlásene, pán primátor nás prijal veľmi milo a na jeho tvári bolo vidieť nielen prekvapenie, ale aj dojatie. Dovolíme si povedať, že ho tento náš malý darček v súvislosti s blížiacimi sa najkrajšími sviatkami roka naozaj potešil.

  Ešte raz Vám všetkým zo srdca ďakujeme a prajeme nádherné prežitie času Vianoc prostredníctvom nasledujúcich slov:

  „Už sviatky lásky, pokoja zavítajú zas skoro k nám, pod stromčekom ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán. Nech v dome vašom zavládne tiež radosť, že ste spolu, keď rodina zasadne k štedrovečernému stolu.“

  Do galérie Vianočné medovníčky boli pridané fotografie.

  Za kolektív žiakov a pedagógov školy -  Mgr. Mája El Hajry, Mgr. Štefánia Debnárová

 • Prvé číslo školského časopisu Softík

  S blížiacimi sa prázdninami si žiaci na záver roka pripravili prvé číslo školského časopisu Softík. V tento vianočný čas si pre čitateľov žiaci pripravili vianočný kvíz, kde si môžu otestovať svoje poznatky o vianočných sviatkoch u nás i vo svete. Pre tých, ktorí si chcú vylepšiť pozornosť, je tu pripravený článok s rôznymi aktivitami. Žiaci tráviaci prázdniny v teple svojich domovov si môžu prečítať zoznam Top hier, ktoré vyšli v roku 2018 z pohľadu žiakov, ba dokonca aj z pohľadu učiteľov.

  Číslo 1.

  Mgr. Jana Korimová

 • Vianočná návšteva v MŠ

  Deti z MŠ 29.augusta privítali dňa 20.decembra žiakov 1.A a 2.A našej školy s vianočným programom. Deti zo škôlky tíško sedeli a tlieskali svojim kamarátom, niektorí aj starším súrodencom. Žiaci dostali za vystúpenie od pani učiteliek poďakovanie i sladkú odmenu. Vzájomne sme si popriali krásne vianočné sviatky!

          Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v Novom roku 2019.

  Mgr. Jaroslava Pardupová, Mgr. Denisa Lunterová

 • Vianočná pohľadnica

  Vianočný čas – doba, keď sa všetci pripravujú na sviatky, balia posledné darčeky, rozvoniavajú koláče po celom dome. Počas týchto sviatkov si rodiny spomenú na vzdialených príbuzných a posielajú im vianočné pozdravy.

  Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila súťaž vo výrobe najkrajšej vianočnej pohľadnice. Do súťaže sa zapojili žiaci piateho až siedmeho ročníka. Zapojili svoju kreativitu, aby vytvorili pozdrav s vianočným motívom na hodinách anglického a ruského jazyka. Svoje pozdravy potom postupne vyhodnotili a vybrali v triedach tri najkrajšie, ktoré potom postúpili do užšieho výberu. Odtiaľ zástupcovia z tried vybrali tri najkrajšie, aby mohli byť vystavené na chodbe školy. A ako to celé dopadlo? Na 1. mieste skončila Dominika Kolčáková zo 7.A triedy, na 2. mieste skončil Libor Damborský5.C a na 3. mieste skončili dvaja žiaci – Tomáš Bučko zo 6.BBianka Kurincová zo 7.A.

  Gratulujeme výhercom a všetkým ďakujeme za krásne vyrobené pozdravy.

  Do galérie Vianočná pohľadnica boli pridané fotografie.

  Predmetová komisia cudzích jazykov

 • Zimné aranžovanie

  Dňa 19. 12. 2018 sme sa zúčastnili súťaže Zimné aranžovanie, ktorá bola v Robotníckom dome a organizovalo ju CVČ Junior.

  V kategórii mladších žiakov nás reprezentoval Michal Inštitoris zo 6.B, v kategórii starších žiakov Kamila Vrábľová a Natália Plavcová, obe z 8.A.

  Žiaci vytvorili pekné práce a Kamila Vrábľová získala vo svojej kategórii 4. miesto.

  Ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Do galérie Zimné aranžovanie boli pridané fotografie.

  Mgr. Ivan Paška

 • Návšteva MŠ

  Dňa 19. decembra už tradične zavítali do našej školy malí vinšovníci z MŠ 29.augusta.

  Súbor Dupkáčik pracuje v tejto MŠ už niekoľko rokov pod vedením Mgr. Z. Kavčákovej.

  Malí škôlkári zaspievali, zatancovali, vianočné vinše nám predniesli. Naši školáci ich veľkým potleskom aj sladkými medovníkmi ocenili.

  Ďakujeme a želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

  Mgr. Jaroslava Pardupová, Mgr. Denisa Lunterová

 • Školské kolo v umeleckom prednese povesti „ Šaliansky Maťko“

  Dňa 17. 12.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese povesti s názvom „Šaliansky Maťko“. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ročníka.  Spolu sa školského kola  zúčastnilo 35 žiakov.
  Za druhákov nám predniesli povesť títo žiaci: Silvia Riečanová z 2.A, Andrej Miklošík  z 2.A, Sofia Latochová  z 2.A , Viktória Môciková  z 2.B, Filip Gonda z 2.B a Ema Zarembová z 2.B. 
  Tretiu triedu reprezentovali :  Nina Badinská   z 3 A, Filip Styk  z 3.A , Silvia Grausová  z 3.B, Filip Kopáčik  z 3.B, Lucia Riečanová  z 3.B a Michal Šimo  z 3.B .
  Za štvrtákov sa súťaže zúčastnili: Ján Ťurek z 4.A, Martin Bielak z 4. A, Lea Fehérová z 4. A, Sofia Sýkorková z 4.B, Ema Vrábľová z 4.B, Adam Skladaný z 4.B, Ema Majlingová z 4.B, Michal Piala z 4.C a Timon Čatloš z 4.C.
  Piatakov v súťaži reprezentovali: Nikol  Bálintová z 5.B, Juraj Stach z 5.B, Silvia Perichtová z 5.B, Michal Fábry z 5.C a Libor Damborský z 5.C.
  Šiestakov a siedmakov v spoločnej kategórii zastupovali: M. Marko, A. Glemba, R. Brezanský, F. Nemčok, B. Zachar, S. Boháčiková, L. Kusalová, E. Satinová a J. Riečan.

  Výsledky v prednese povesti sú nasledovné:

  I. kategória- žiaci 2. a 3. ročníka:                                     

                               1. miesto – Silvia Grausová – 3. B

                               2. miesto – Ema Zarembová – 2.B

                               3. miesto -  Filip Kopáčik  – 3. B

  II. kategória- žiaci 4. a 5. ročníka:

                               1. miesto – Adam Skladaný  – 4. B

                               2. miesto – Ema Vrábľová  –   4 .B

                               3. miesto -  Ján Ťurek   –  4.A

  III. kategória- žiaci 6. a 7. ročníka:

                               1. miesto – Jakub Riečan  – 7. A

                               2. miesto – Alex Glemba  –   6 .B

                               3. miesto -  Elizabeth Satinová   –  6.A

   

   Ďakujeme všetkým za účasť.                                                                                 

  Do galérie Školské kolo v umeleckom prednese povesti „ Šaliansky Maťko“ boli pridané fotografie.

  Mgr. A. Surovcová (I. st.)a I. Majerová (II. st.)

 • Návšteva v Kompe

  V novembri sa žiaci 5.A triedy našej školy zúčastnili jesennej brigády v DSS Kompa na ulici 29.augusta v Banskej Bystrici. Pomáhali sme vyčistiť priestory záhrady od množstva napadaného lístia. Keďže s týmto zariadením už dlhodobo spolupracujeme, prijali sme pozvanie od jeho zamestnancov a dňa 13. decembra 2018 sme sa do Kompy vrátili, aby sme zamestnancov a klientov pozdravili pri príležitosti ich Dňa otvorených dverí 2018. Prijali nás veľmi milo, pochválili sa nám svojimi vynovenými priestormi, slúžiacimi na rehabilitáciu či relax, potešili sa sladkým medovníkom, ktoré upiekli a priniesli naši šikovní žiaci.

  Po spoločne strávených chvíľach sme domov odchádzali s dobrým pocitom a prísľubom, že naše priateľstvo a spoluprácu budeme rozvíjať aj naďalej.                                                                                                                      

  Do galérie Návšteva v Kompe boli pridané fotografie.

  Mgr. Mája El Hajry

 • Burza nepotrebností

        V predvianočnom čase si všetci robíme poriadok v príbytkoch aj v duši. Z domov a bytov sa snažíme vyhodiť čo najviac nepotrebných lapačov prachu, starých hračiek a suvenírov. Na duši nám zas nedá vyhodiť darček od kamaráta, somarinku z dovolenky alebo kedysi obľúbenú detskú hračku. Preto každoročne p. Zuzana Žabková organizuje Burzu nepotrebností. Je to spôsob, ako posunúť všetky naše neporiadky nepotrebné niekomu inému. Spolužiakom či ich súrodencom alebo mladším žiakom urobia radosť. A pomohli ste ešte raz! Chlapcovi, ktorému sa v auguste zrútil svet.

      Ten, komu ste pomohli, sa volá Michal a má 16 rokov. Po skoku do bazéna zostal ochrnutý a odkázaný na pomoc zúfalých rodičov. Potrebuje každé euro na rehabilitácie v zahraničí, aby sa jeho zdravotný stav zlepšil. Aspoň čiastočne sa tak bude môcť vrátiť do života. Za Váš príspevok Vám je určite vďačný.

       Príspevky sú zbierané prostredníctvom nadácie v spolupráci s Adeli Medical Centre Piešťany. Zdroj je overený a nemusíte sa báť, že Vami vyzbieraný príspevok bude zneužitý.

  Mgr. Zuzana Kolesárová

 • Výstavka vianočných medovníkov

  „Už sviatky lásky, pokoja zavítajú zas skoro k nám, pri stromčeku ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán. Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach našich rozhostí, keď Štedrý deň k nám zavíta, nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní , keď stromček tíško zazvoní...“

  Milí žiaci, učitelia, rodičia a všetci, ktorí chcú spríjemniť predvianočný adventný čas nielen sebe, ale aj iným!

  V dňoch 17. – 19. 12. 2018 sa vo vestibule našej školy už tradične uskutoční výstavka vianočných medovníkov spojená s ich predajom, obohatená tiež o vianočné zvyky a tradície. Finančným výťažkom získaným z tejto vianočnej akcie budeme opäť pomáhať na viacerých miestach. Prosíme vás, aby ste sa zapojili, priniesli doma upečené medovníčky, nech si nielen rozvoniame školu a potešíme oči, ale tiež pomôžeme tým, ktorým aj tá naša „kvapka v mori“ určite urobí radosť.

  Prinesené medovníčky môžete odovzdať na 1. stupni p. učiteľke Debnárovej a na 2. stupni p. učiteľke El Hajry.

  Vopred vám všetkým ĎAKUJEME!

  Žiacky parlament, ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

 • Zimné aranžovanie

  V tomto čase ADVENTU sme si vyzdobili herňu a triedy vianočnou zimnou výzdobou. Spoločne sme vo všetkých oddeleniach pri počúvaní vianočných piesní vytvárali Mikulášov, mikulášske čižmičky, stromčeky, zimné vločky, vianočné pohľadnice, ozdoby na okná a krásne vianočné svietniky. Rozprávali sme sa o vianočných zvykoch a tradíciách u nás na Slovensku a ako sa všetci pripravujeme na vianočné sviatky. Vianoce by mali byť predovšetkým sviatkami pokoja a lásky, kedy sa rodina stretne pri štedrovečernom stole a prežije niečo výnimočné a krásne.

  Šťasné a veselé prajeme Vám.

  Do galérie Zimné aranžovanie boli pridané fotografie.

  Vaše vychovávateľky ŠKD

 • Regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League

  7. decembra 2018 sa v aule Klubu AMAVET 937 pri Spojenej škole v Banskej Bystrici uskutočnilo regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League. Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej žiaci riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého sami navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november – január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použítím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín. V štyroch disciplínach podalo naše družstvo „Zeus“ v zložení  Dominik Sanitra, Samuel Sýkorka, Peter Gríger, Jakub Tomáš a Rudolf Tomek vyrovnaný výkon.

  Team­work – 1. miesto,
  Research – 3. miesto,
  Robot Design – 3. miesto,
  Robot Game – 6. miesto.


  Celkovo sme skončili na 3. mieste a získali sme aj minoriadnú cenu poroty.

  Do galérie Regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League boli pridané fotografie.

 • Turnaj vo futsale žiakov

  Žiaci našich 2 športových tried 9.D (Knoška, Rusko, Černák, Túry, Patrnčiak, Maďar, Penov, Úradník ) a 8.C (Sokol) sa zúčastnili turnaja vo futsale žiakov na ZŠ Magurská.  Po bojovnom a kolektívnom výkone a bez jedinej prehry sme sa prebojovali na krajské majstrovstvá vo futsale žiakov, ktoré sa uskutočnia v Krupine.

  Do galérie Turnaj vo futsale žiakov boli pridané fotografie.

  Mgr. Sergej Čabala

 • Mikuláš v našej škole

  „Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši pre nás máš...?“

  Ráno 6. decembra aj do našej školy zavítal Mikuláš, aby v sprievode anjelov a čertov potešil drobnými sladkosťami malých, ale aj veľkých. Sladké čokoládky a dobrá nálada určite aspoň trochu spríjemnili deň nielen všetkým žiakom, ale tiež učiteľom a zamestnancom našej školy v tomto adventnom sviatočnom období.

  Do galérie Mikuláš v našej škole boli pridané fotografie.

  Mgr. Mája El Hajry

 • Spolupráca našej školy so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov

  Naša škola už niekoľko rokov rozvíja spoluprácu so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici. Preto sa žiaci školy zúčastňujú pietnych spomienok a slávnostného kladenia vencov pri rôznych významných výročiach našej histórie. V rámci spolupráce s touto organizáciou sa už stáva tradíciou, že  prichádzame pozdraviť s krátkym kultúrnym programom členov SZPB na ich výročné stretnutia.

  Tak sa stalo aj 3. decembra 2018, keď naši žiaci vystúpili s literárno-hudobným pásmom na výročnej schôdzi  Základnej organizácie SZPB  Trieda SNP v Banskej Bystrici. Úvod schôdze patril pánovi učiteľovi Radkovi Žolkovi a nášmu bývalému žiakovi Romanovi Majerovi, ktorí spoločnou hrou na husliach a na klavíri potešili všetkých prítomných hostí. V programe pokračoval Dominik Sanitra, žiak 9.C triedy, prednesom básne „Kremnička“. Známu partizánsku hymnu zaspievala Maťka Tarabová, žiačka 8.A triedy, ku ktorej sa pridala väčšina zúčastnených. Záver vystúpenia patril opäť Maťke Tarabovej a jej precítenému podaniu jednej z najznámejších vianočných piesní „Tichá noc, svätá noc“. Po jej doznení sme program ukončili so vzájomným želaním pokojného adventného obdobia a krásnych prichádzajúcich vianočných sviatkov.                                                                                                                                                                                                                                                   

  Do galérie Spolupráca našej školy so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov boli pridané fotografie.

  Mgr. Mája El Hajry

 • Okresné kolo technickej olympiády

  Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa v ZŠ J.G.Tajovského v Podlaviciach uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády.  Súťažiaci najskôr vypracovali test, na vyplnenie ktorého mali 30 minút, potom z pripraveného materiálu podľa technického výkresu zhotovovali výrobok.

  V kategórii dvojíc starších žiakov našu školu reprezentovali Lukáš Bielik z 9.B a Martin Loučka z 9.D. Mladší žiaci súťažili ako jednotlivci, reprezentoval nás Richard Brezanský zo 6.B.

  Starší žiaci skončili na 2. mieste, Riško, ako nováčik, v tejto kategórii obsadil 6. miesto.

  Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Do galérie Okresné kolo technickej olympiády boli pridané fotografie.

  Mgr. Ivan Paška

 • Atletika

  Dňa 29. 11. sa 20 žiakov (triedy 5.C., 8.C., 4.B., 4.A. ,4.C., 9.B.) zúčastnilo atletických pretekov Vianočná žiacka hala. Preteky prebehli v hale Športového gymnázia, Tr. SNP č. 54 . Súťaže sa zúčastnilo vyše 200 pretekárov z Lučenca, Brezna, Zvolena, Liptovského Mikuláša, Čadce a Banskej Bystrice. Najlepšie výkony dosiahli: 2. miesto  Piala Michal (4.C) – beh na 60m, 2. miesto Šuhajdová Lenka  (8.C) – beh na 60m cez prekážky, 3. miesto Danihlík Andrej (8.C) – 60m cez prekážky, 3. miesto Nikodémová Kristína (8.C) – vrh guľou.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

  Mgr. Katarína Štulíková

strana: