• Deň zdravej výživy v ŠKD
     • Deň zdravej výživy v ŠKD

     • V rámci „Dňa zdravej výživy“ sme si v piatok 15. 10. 2021 v jednotlivých oddeleniach ŠKD pripomenuli tento deň rôznymi zábavnými aktivitami. Na úvod sa deti s pani vychovávateľkami rozprávali o zdravých a nezdravých potravinách, pozreli si prezentáciu a hádali hádanky. Následne sa rozdelili do skupiniek a spoločne vytvárali postery z prineseného materiálu na tému „Zdravé a nezdravé potraviny“. Po ukončení aktivít sme sa spolu občerstvili zdravým olovrantom. Dúfame, že deti budú aj naďalej pokračovať v konzumovaní zdravých potravín a zdravom stravovaní. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň zdravej výživy v ŠKD.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Návšteva Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
     • Návšteva Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici

     • Vďaka kultúrnemu semaforu a uvoľneniu pandemických opatrení sú divadlá na Slovensku od 3. mája opäť otvorené pre verejnosť, samozrejme v obmedzenom hracom režime. Aj v Bábkovom divadle na Rázcestí sa už  hrá naživo, no divadlo naďalej vysiela aj online predstavenia, ktorých sme sa pravidelne zúčastňovali minulý školský rok.
      Pri dodržaní protipandemických opatrení  sa  zúčastnili naši žiaci 1. stupňa osobitne po jednotlivých triedach vo viacerých termínoch v septembri aj októbri predstavenia Africké rozprávky a zažili  čarovný svet múdreho Baobabu a pojašenej Jablone v rozprávkovom putovaní konečne priamo, v neopakovateľnej atmosfére bábok a bábkového divadla.
      V aktuálnom čase prinášajú televízia , rádiá, noviny a facebooky obrovské množstvo informácií o medzinárodnej situácii, o vojnách, migračnej kríze, kultúrnych a náboženských odlišnostiach. Deti tieto správy vnímajú. Aj preto sme si vybrali v BNDR bábkové divadlo s názvom Africké rozprávky. Domnievame sa, že je potrebné sprostredkovať informácie vyvažujúce rozdiely medzi národmi a kultúrami a to menej schematickým a zjednodušeným spôsobom. Africké rozprávky  sú ,,srandy“ o zvieratách, ktoré si medzi sebou rozprávajú stromy. ,,Srandy“ , ktoré si rozprávajú zvieratká o ľuďoch a ľudia zase o stromoch. Všetko spolu, veselo a úprimne. Tak, ako je to v Afrike, tak je to u nás, tak je to všade na svete, kde žijú deti. 
      Rozprávky iných kultúr majú zámer predstaviť odlišnú kultúru a hľadať podobnosti s našou slovanskou kultúrou. Divadlu ďakujeme za krásny kultúrny zážitok, radi sa sem opäť rýchlo vrátime.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.

      PaedDr. Tatiana Harmanová

    • Aj o tomto je SNP-čka
     • Aj o tomto je SNP-čka

     • Dňa 13.10. bol deň D. Teda tak aspoň tento deň nazvala pani Dupačová z Bounce Parku. Vzájomná dohoda pani manažérky a nášho pána riaditeľa, Mgr. Sergeja Čabalu, umožnila našim športovým triedam 6.B a 7.C vyskúšať celú arénu.

      A decká naozaj potvrdili, že išlo o deň D. Vyskúšali si Kids zónu, Jump arénu a aj Climb arénu. Dve hodiny skákania, bláznenia, premetov, voľných pádov, lozenia a šplhania im spríjemnila prítomnosť Mareka Hamšíka. Napriek jeho vyťaženosti si našiel na naše deti čas a tie si s radosťou nechali podpísať tričká, kopačky, zošity. Každý to, čo si želal.  

      Z akcie deti odchádzali síce unavené, no spokojné.

      Ďakujeme za, ako povedali dievčatá zo 6.B, najkrajší deň za posledných šesť školských rokov vedeniu školy, celému kolektívu Bounce Parku a Marekovi Hamšíkovi.

      Určite to nebol náš posledný deň na trampolínach.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Aj o tomto je SNP-čka.

      Mgr. Zuzana Brachnová – triedna učiteľka 6.B
      Mgr. Jakub Kovalčík – triedny učiteľ 7.C

    • Informatika hrou
     • Informatika hrou

     • Žiaci 8.A triedy na hodinách informatiky pracovali so stavebnicou Scotti Go! Stavebnica je určená na výuku programovania zábavnou formou, ktorá:

      • rozvíja schopnosti analytického a logického myslenia,
      • učí riešiť komplikované problémy a schopnosť tímovej práce,
      • rozvíja algoritmickú situáciu,
      • učí, ako používať moderné technológie na iné účely ako len na zábavu.

      Pomocou kartónových kociek žiaci ovládajú hlavného hrdinu Scottiho a iných postavičiek a objektov v hre. Majú možnosť riešiť sto úloh so vzrastajúcou obtiažnosťou. Počas hry sa oboznamujú s pojmami ako slučka, podmienený príkaz, premenná, funkcia atď. Hodina informatiky je tak zábavná a žiaci sa naučia základy programovania, jeho logiku a princípy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Informatika hrou.

      Mgr. Danka Bugáňová

    • 4. október – Svetový deň zvierat
     • 4. október – Svetový deň zvierat

     • 4. október bol ustanovený za Svetový deň zvierat – World Animal Day (WAD) na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. A tento deň sme si pripomenuli aj v našej škole výstavkou fotografií domácich miláčikov, ktoré priniesli žiaci 2.stupňa, ale aj niektorí pedagógovia. Žiaci mali možnosť pozrieť si vystavené fotografie a následne zahlasovať za tú, ktorá sa im páčila najviac. Kto sa napokon stal víťazom a získal najviac hlasov, si môžete pozrieť vo fotogalérii. Ale pre každého je práve to jeho domáce zvieratko NAJ, takže víťazmi sú vlastne všetci, ktorí sa o zvieratká starajú a chránia ich.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album 4. október- Svetový deň zvierat.

      Mgr. Mája El Hajry, Mgr. Katarína Mazúchová

    • JESEŇ PANI BOHATÁ - jesenné tvorivé dielne v ŠKD
     • JESEŇ PANI BOHATÁ - jesenné tvorivé dielne v ŠKD

     • Jeseň je úchvatným obdobím plným farieb, zrejúceho ovocia a rôznych plodov v prírode, ale aj záhradách. V jesenných mesiacoch radi chodíme na vychádzky do prírody, zbierame šípky, huby, farebné lístie, gaštany, žalude a iné plody, z ktorých si môžeme vyrobiť rôzne zaujímavé výtvory.

          Preto sme v mesiaci október 2021 v ŠKD pri ZŠ Tr. SNP 20 v BB zorganizovali jesenné tvorivé dielne s názvom „Jeseň pani bohatá“. Od pól druhej sme s deťmi v školskej záhrade za príjemného slnečného počasia tvorili a vyrábali rôzne výrobky na skrášlenie a dotvorenie jesennej výzdoby vestibulu našej základnej školy.

      Výrobky vznikali z prineseného nazbieraného materiálu pod šikovnými rukami detí a za pomoci paní vychovávateliek z rôznych prírodnín. Vyrobili sme si tekvičky ako veselých svetlonosov, pekné figúrky z gaštanov, rôznych druhov zeleniny a ovocia. Našimi prácami sme potom vyzdobili vestibul našej základnej školy.

      Výstavku prác detí máte možnosť vidieť vo fotogalérii.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album JESEŇ PANI BOHATÁ - jesenné tvorivé dielne v ŠKD.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Tento rok sme si opäť na 1. stupni zrealizovali rôzne aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa pripomína každý rok 26. 09.. Zamerali sme sa na rôznorodosť jazykov a kultúr štátov Európy. Nechýbalo vyučovanie metódou CLIL, tvorba obrázkových slovníkov, čítanie rozprávok európskych krajín a aktivity s textom, ktoré boli spojené s tvorbou ilustrácie. Deti téma rozmanitosti jazykov veľmi zaujala a zabavila. Tento rok sme sa učili farby v španielskom jazyku. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov.

      Mgr. Jana Štubniaková

    • BIELY DEŇ – Svetový deň mlieka v škole
     • BIELY DEŇ – Svetový deň mlieka v škole

     • Koncom septembra sme si aj v našej v škole pripomenuli Svetový deň mlieka .

      Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Mlieko obsahuje mnohé významné látky, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne látky. Mlieko a mliečne produkty sú najlepším prírodným zdrojom vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostí a zubov.

                      Keďže je mlieko bielej farby, aj tento deň sa niesol v jej znamení. Žiaci si v daný deň zladili svoje outfity do bielej farby. Mladší žiaci sa počas dňa prostredníctvom CD Cesta mlieka dozvedeli zaujímavé informácie o kravách, výrobe mlieka, mliečnych výrobkoch a ich skladovaní, predaji a význame mlieka vo výžive. Do školy priniesli aj prázdne obaly z mliečnych výrobkov, z ktorých vytvorili výstavu v triedach. Na vyučovacích hodinách vypĺňali pracovné listy, v ktorých sa dozvedeli o všetkých významných látkach a vitamínoch, ktoré mlieko obsahuje, zapojili sa aj do kvízu, kde si overili svoje vedomosti a na výtvarnej výchove vytvárali plagáty z mliečnych obalov. Najviac sa im však páčila ochutnávka rôznych druhov mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré si priniesli z domu.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album BIELY DEŇ – Svetový deň mlieka v škole.

      Mgr. Tatiana Katreniaková, Mgr. Katarína Mazúchová

    • Minivybíjaná v ŠKD pre 3. - 4. ročník
     • Minivybíjaná v ŠKD pre 3. - 4. ročník

     • V mesiaci septembri 2021 sme v ŠKD pri ZŠ, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici organizovali pre deti športový turnaj s názvom „Minivybíjaná pre 3. – 4. ročníky“. Zápasy sa hrali na vyznačenom ihrisku v šk. záhrade a deti si tak zmerali sily, ale aj  zopakovali pravidlá minivybíjanej. Víťazmi boli všetci, pretože pohyb je potrebný a zdraviu prospešný.

      Cieľom akcie bolo, aby deti viac športovali na čerstvom vzduchu, naučili sa spolupráci pri kolektívnom športe a hrali vždy podľa pravidiel.

      Ďakujeme všetkým účastníkom turnaja za účasť a tešíme sa na ďalšie športové zápolenie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Minivybíjaná v ŠKD pre 3. - 4. ročník.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Hudobné programovanie
     • Hudobné programovanie

     • Aj v tomto roku sme sa zapojili do iniciatívy Meet and Code. Prostredníctvom neziskovej organizácie Pontis n.o. a programu Techsou Slovensko sme získali grant na zakúpenie ôsmich BBC micro:bit Starter kit, vďaka ktorým mohli prebehnúť v popoludňajších hodinách tri workshopy. Viac ako tridsať detí si vyskúšalo hravým spôsobom prepojiť programovanie s hudobnou výchovou a naprogramovali si jednoduchú melódiu. Aby to nebolo také jednoduché, najskôr si museli pozapájať elektrický obvod.  V tejto aktivite sa nám podarilo prehĺbiť medzipredmetové vzťahy medzi hudobnou výchovou, technickou výchovou a, samozrejme, informatikou. Naším cieľom bolo pritiahnuť žiakov k programovaniu a pevne veríme, že sa nám to podarilo.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hudobné programovanie.

      Mgr. Gabriel Stach, Mgr. Radoslav Žolko

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

     • Na základe nespočetných ohlasov v prospech unikátneho projektu – speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorý trvá 30 rokov, a ktorý treba udržiavať a ďalej rozvíjať, sme sa rozhodli aj na našej škole pokračovať v krásnej tradícii najstaršieho speváckeho podujatia v ére samostatného Slovenska a v podmienkach prísnych protipandemických opatrení sme sa podieľali na príprave a spoluorganizácii podujatia tým, že sme aj na našej škole uskutočnili jej školské kolo. Umožnili sme deťom návrat do neopakovateľnej súťažnej atmosféry najmilšej speváckej súťaže na Slovensku. Dopriali sme im aj v tejto zložitej dobe zažiť kus krásy a radosti z ľudovej piesne a vytvorili  priestor na hľadanie a rozvíjanie talentov.              
      Ďakujeme všetkým detičkám za účasť a pani učiteľkám za ich prípravu.

      VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:
      1. miesto: Zádrapová Veronika 2.C,
      2. miesto: Dobišová Dorota 2.C,
      3. miesto: Stanislav Samuel 1.B, Popa Samuel 2.B.
      Čestné umiestnenie: Batková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávik Slovenska.

      Mgr. Jana Štubniaková, PaedDr. Tatiana Harmanová

    • Deň bez áut v ŠKD
     • Deň bez áut v ŠKD

     • Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Preto sme pri príležitosti „Svetového dňa bez áut“, ktorý sa po prvýkrát oslavoval v r. 2000, pripravili pre deti a ich rodičov v ŠKD akciu s názvom „Deň bez áut v ŠKD“. Cieľom tohto dňa bola podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická, verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      Po privítaní prítomných rodičov, detí a príslušníkov Mestskej polície Banská Bystrica pánom riaditeľom sme sa presunuli po oddeleniach na aktivity pripravené pani vychovávateľkami. Na prvom stanovišti absolvovali deti dopravný kvíz o chodcovi v cestnej premávke. Na druhom sa dozvedeli, aká je povinná výbava bicykla a cyklistu. Na treťom stanovišti museli lúštiť krížovku a hľadať dopravné prostriedky v osemsmerovke. Na štvrtom mohli preukázať vedomosti o dopravných značkách. Na piatom stanovišti výtvarnou formou deti tvorili plagát svojho oddelenia zameraný na ekologické formy dopravy a vyfarbovali omaľovánky.

      Na našom krásnom dopravnom ihrisku si potom deti spolu s rodičmi zajazdili jazdu zručnosti na šlapacích autíčkach, trojkolách a kolobežkách pod vedením príslušníkov policajného zboru v BB. Preverili si tak svoje jazdecké schopnosti a šikovnosť nielen deti, ale aj rodičia, pre ktorých bolo pripravené aj malé pohostenie a chutný guláš. Počasie nám prialo a tak sme spoločne prežili príjemné popoludnie plné dopravných aktivít a zábavy.

      Dúfame, že sa páčilo nielen deťom, ale aj všetkým rodičom, starým rodičom a priateľom našej školy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň bez áut v ŠKD.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Vyhodnotenie zberu papiera
     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Najlepší jednotlivci:

      1. miesto: Špilová Alex        7.C - 768 kg
      2. miesto: Oslancová Vanesa    2.A - 664 kg
      3. miesto: Bielak Martin       7.C - 558 kg

      Najlepší v jednotlivých triedach:

      1.A Kšenžighová 16 kg
      1.B Oslancová   664 kg
      2.A Sochor      84 kg
      2.B Čablíková   66 kg
      2.C Zádrapová   80 kg
      3.A Oslanec     253 kg
      3.B Marčeková   50 kg
      3.C Chochulová  104 kg
      4.A Hanzel      39 kg
      4.B Cimerman    69 kg

      5.A Latochová   368 kg
      5.B Gonda       68 kg
      6.A Berky       50 kg
      6.B Tomek       170 kg
      7.A Tragor      42 kg
      7.B Majlingová  32 kg
      7.C Špilová     768 kg
      8.A Alušicová   83 kg
      8.B Perichtová  95 kg
      9.A Nemčok      160 kg 

      Najlepšie triedy
      1.miesto :   7. C  -   2047 kg
      2.miesto :   1. B  -   956 kg
      3.miesto :   8. B  -   541 kg

      Váha spolu      :  8 453 kg

      Všetkých žiakov: 405
      Zapojených: 179
      Nezapojených: 226

      Zapojenosť: 44,2 ℅
      Priemer na 1 žiaka: 20,88 kg

      Ďakujeme žiackemu parlamentu za aktívnu pomoc pri zbere papiera:

      Olas Adam, Petrik Marek            8. A
      Badáni Marek, Damborský Dalibor        8. A
      Inštitoris Michal, Brezanský Richard    9. B
      Bambura Michal, Brštiak Jakub        9. B
      Černák Peter, Králik Jakub        8. A

      Mgr. Barunka Vyšná

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

      Pod týmto mottom sa 24. septembra 2021 konala verejná zbierka Biela pastelka 2021, ktorú od roku 2002 organizuje každoročne v uliciach slovenských miest Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím.  Ambasádorkou tohtoročného jubilejného 20. ročníka sa opäť stala úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová, ku ktorej sa ako ambasádori pridali herec Robo Roth a influencer Fero Joke. V našej škole vo výchovno-vzdelávacom procese popri získavaní nových vedomostí a zručností kladieme tiež dôraz na sociálne cítenie a s tým súvisiacu pomoc iným. V tento deň sa naši deviataci stali dobrovoľníkmi, ktorí nielen na pôde školy, ale tiež v uliciach Banskej Bystrice so zbierkou pomáhali. Svojou účasťou na uvedenom podujatí sme prejavili spolupatričnosť so všetkými slabozrakými a nevidiacimi, ktorí sa snažia napriek svojmu hendikepu viesť život samostatný a plnohodnotný. Veríme, že vďaka vyzbieraným financiám sa môžu zúčastniť aktivít a kurzov, ktoré im pomôžu získať zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma či samoobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka.

      Všetkým ďakujeme za ochotu pomáhať a želáme najmä pevné zdravie.

       Mgr. Mája El Hajry

    • Dopravná výchova na našej škole
     • Dopravná výchova na našej škole

     • Dnes naši žiaci vymenili školské lavice za kolobežky a šliapacie auta. Na dopravnom ihrisku si overili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti.

      Problematika bezpečnosti na cestách je záležitosťou, ktorej treba venovať neustálu pozornosť. Preto sa dopravná výchova stáva jednou z ústredných tém, ktorým sa na našej škole venuje. Hlavným dôvodom na skvalitnenie dopravnej výchovy na Základnej škole Trieda SNP 20 je ochrana zdravia a života detí.

      Štatistiky nehôd a zranení cyklistov a predovšetkým školopovinných detí potvrdzujú, že v o v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke sú veľké rezervy.

      Od začiatku školského roka sa snažíme viesť deti k zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Žiaci sa pomocou rôznych aktivít a praktických činností učia, ako a kde sa môžu bezpečne hrať i ako sa má správať účastník cestnej premávky. Osvojujú si teoretické poznatky z oblasti poznania dopravných značiek, predpisov cestnej premávky a križovatiek.

      S uplatňovaním tém dopravnej výchovy nám vo veľkej miere pomáhajú všetci pedagogickí zamestnanci ZŠ, Trieda SNP 20. Z hľadiska organizácie vyučovania a vyučovacích metód sa zameriavame na rozvoj všetkých troch oblastí osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Pri práci s deťmi používame najmä hravé a zážitkové spôsoby práce.

      Našim želaním je, aby dopravná výchova pomohla deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. Deti budú vedieť dopravné situácie riešiť správne, budú opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie.

      Dopravná výchova detí je významný prvok v znižovaní tragédií na našich cestách!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopravná výchova na našej škole.

      Mgr. Sergej Čabala
           riaditeľ školy

    • Týždeň dobrovoľníctva
     • Týždeň dobrovoľníctva

     • V týždni od 16. do 22. septembra 2021 sa v celom banskobystrickom kraji opätovne koná Týždeň dobrovoľníctva, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť a zapojiť čo najväčší počet ľudí do zaujímavých a prospešných dobrovoľníckych aktivít. Súčasťou „veľkej rodiny dobrovoľníkov“, čiže ľudí, ktorí chcú nezištne pomáhať iným, je už dlhodobo aj naša škola. Preto sa dňa 16. septembra 2021 žiaci 5.A a 8.A triedy spolu so svojimi triednymi učiteľkami, Mgr. Katarínou Mazúchovou a Mgr. Májou El Hajry, vybrali do DD a DSS Senium na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici, aby tam svojou aktívnou prácou pomohli skrášliť exteriér tohto zariadenia. Pre aktuálne platné hygienické opatrenia sme sa nemohli stretnúť so seniormi, ale naši žiaci svojou aktívnou prácou pomohli skrášliť exteriér tohto zariadenia. Hrabali popadané lístie, čistili chodníky, vytrhávali burinu, okopávali kvetinové záhony. Všetkým žiakom, ktorí sa v tento deň zapojili do dobrovoľníckej aktivity, patrí veľké poďakovanie za ochotu pomáhať iným. Síce sa v tento deň nezúčastnili vyučovacieho procesu, ale v duchu hesla „Škola pre život“ určite urobili ďalší malý krôčik tým správnym smerom na ceste k vzájomnej tolerancii, pomoci iným, pochopeniu a ľudskosti. Veď vďaka priamej dobrovoľníckej účasti môžu ľudia nielen získať dobrý pocit z vykonanej práce, ale zároveň môžu pomôcť zlepšiť a skrášliť svet okolo seba.  

       

      Poďakovanie

      Dobrý deň, Týždeň dobrovoľníctva je príležitosťou nechať pozitívnu stopu dobrovoľníctva aj v našom zariadení. Prvý deň nám prišli pomôcť deti zo školy ZŠ Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici,  kde dobrovoľníctvo podporujú a spolupráca s nimi je skvelá už niekoľko rokov.

      Aktívne nám pomohli s plením buriny, úpravou kvetinových záhonov, hrabaním lístia, zametaním hlavnej komunikácie, uprataním altánku, čistením okienok. Pre naše zariadenie boli veľkým prínosom, pretože vďaka takýmto dobrovoľníkom je naša záhrada vždy pekne upravená a čistá. Zo srdca ďakujeme paniam učiteľkám a všetkým zúčastneným žiakom a žiačkam. Všetkým želáme veľa úspechov a ešte raz, veľká vďaka!

      pozdravom Jana Dupáková,
      riaditeľka DD a DSS Senium

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň dobrovoľníctva.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 20.9. do 24.9.2021 bude na našej škole prebiehať ZBER PAPIERA.
      Zviazaný papier môžete priniesť počas celého týždňa k bočnému vchodu školy, kde bude pristavený kontajner v čase: 
      RÁNO od 6.30 do 9.00
      POOBEDE od 14:00 do 16.00
      Víťaz v zbere získa pre seba i svoju triedu odmenu! 

      Mgr. Sergej Čabala
           riaditeľ školy

    • Prvé miesto, aj návšteva divadla
     • Prvé miesto, aj návšteva divadla

     •   Nový školský rok sa nám pomaly rozbieha a my sme už stihli absolvovať účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia i navštíviť divadlo. Dňa 10. septembra 2021 si žiaci 8.A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou, Mgr. Májou El Hajry, a sociálnou pedagogičkou, Mgr. Jankou Trvalovou, pozreli premiéru inscenácie Cyber Cyrano, ktorú napísal významný maďarský dramatik, divadelný a filmový režisér, scenárista István Tasnádi. Aktuálnu tému kyberšikany a závislosti na virtuálnej realite dynamicky a vizuálne spracovalo Bábkové divadlo na Rázcestí pod režijným vedením známej slovenskej režisérky Sone Ferancovej.
        V hre Cyber Cyrano sme sledovali príbeh pätnásťročných spolužiakov, Zuzky, Hanky a Mateja, ktorých životy výrazne ovplyvnili sociálne siete, virtuálne prostredie. Vynikajúce výkony mladých hercov, trojminútové strhujúce videoklipy a aktuálna téma sa postarali o to, že predstavenie bolo mimoriadne zaujímavé. Súčasťou predstavenia bola tiež diskusia o kyberšikane s odborníkom  na danú problematiku, doc. PhDr. Máriom Dulovicsom, PhD., z Katedry pedagogiky UMB v Banskej Bystrici, ktorý sa so žiakmi rozprával o problematike kyberšikanovania. Poukázal hlavne na skutočnosť, že rovnako ako pri iných formách šikanovania, aj kyberšikanovanie je opakované a zámerné správanie, ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať niekomu, ponižovať ho, zraniť. Agresor zneužíva svoju moc nad obeťou, ktorá sa nevie dostatočne brániť. Žiakov upozornil, že na Slovensku je kyberšikana trestným činom od 1. 7. 2021 ( Trestný zákon, § 360b ). Našim ôsmakom tiež pripomenul, že v prípade, ak by sa stretli s akýmkoľvek spôsobom šikanovania, nech sa neváhajú obrátiť na rodičov, učiteľov, prípadne na inštitúcie zaoberajúce sa danou problematikou.

        Po ukončení programu sa žiaci vrátili do školy plní dojmov. V triede ich čakal diplom za 1. miesto v praktickej časti účelového cvičenia, ktoré sa im 7. septembra podarilo obsadiť spomedzi desiatich tried 2. stupňa školy. Sladkou odmenou bola torta, na ktorej si všetci pochutili.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvé miesto, aj návšteva divadla.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - elektronicky
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - elektronicky

     • Vážení rodičia.

      Edupage sprístupnil možnosť podávať tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti - elektronicky. Ako vám je dobre známe, povinnosťou zákonného zástupcu je vypisovať vyhlásenie o bezinfekčnosti po každom prerušení v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni /vrátane víkendov a sviatkov/. Toto tlačivo sa dá odteraz vypisovať elektronicky po prihlásení sa pomocou rodičovského konta. Vypĺňanie tlačiva je možné cez webový prehliadač, ale i cez aplikáciu Edupage.

      Postup pre webový prehliadač:

      1. rodič sa prihlási menom a heslom

      2. vľavo hore klikne na ÚVOD a vyberie ŽIADOSŤ

      3. vyberie Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      4. vyberie dátum, kedy vyhlásenie podáva

      5. Stlačením tlačidla ULOŽIŤ je tlačovo odoslané triednemu učiteľovi, ktorý ho spracuje.

      V aplikácii Edupage si na úvodnej obrazovke vyberiete možnosť:

      Žiadosti/ vyhlásenie -> Pridať žiadosť -> Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Netestované okresy -> vyberie dátum -> podať novú žiadosť.

      Kompletný návod aj s obrázkami – klik tu.

      Ak sa rozhodnete pre tlačivá v printovej podobe, ich vzory si môžte stiahnuť tu:

      dokument "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"

      dokument "Oznámenie o výnimke z karantény" 

      Mgr. Sergej Čabala
          riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje