• Vedomostné ostrovy
    • Vedomostné ostrovy

    • 29.05.2019 10:57
    • Škola získala interaktívny kiosk, z ktorého môžu nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie.Animovaný Vedomostný ostrov ponúka množstvo interaktívnych vedomostných úloh z rôznych oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú pod lokalitami vyznačenými na mape. Úlohy sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj pri výbere budúceho povolania. Interaktívne kiosky sú plné pútavo spracovaných tém, veselých testov a bezplatného pripojenia na internet.
    • viac
    • Projekty dlhodobé a krátkodobé
    • Projekty dlhodobé a krátkodobé

    • 24.03.2019 19:38
    • Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika:
      

     1. DLHODOBÉ:

     PROGRAM COMENIUS – ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ

     Spolupráca so základnými školami v Rydzyne a v Kaczkowe z Poľskej republiky založená na vzájomnom spoznávaní školských systémov, odovzdávaní skúseností, spoznávaní kultúry, vzájomné návštevy a spolupráca žiakov a učiteľov, nadväzovanie priateľstiev.

    • viac
    • Fenoménmi sveta
    • Fenoménmi sveta

    • 18.03.2019 23:18
    • S Fenoménmi sveta sa učí inovatívne, zážitkovo a atraktívne.“

                 Naša škola patrí medzi  vzorové  školy  jedinečného a vysoko kvalitného vzdelávacieho projektu Expedície Fenoménov sveta. Tento projekt, ktorý je realizovaný neziskovou organizáciou EDULAB a v spolupráci so spoločnosťou AGEMSOFT a britskou BBC, prináša do škôl zážitok, objavovanie a dobrodružstvo.

    • viac
    • IT Akadémia
    • IT Akadémia

    • 18.03.2019 23:01
    • Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.
      
    • viac
    • Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica

    • 18.03.2019 23:03
    • Základná škola Banská Bystrica, Trieda SNP 20
     realizuje dopytovo- orientovaný projekt
     Operačný program:     Ľudské zdroje
     Kód výzvy:                OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
     Kód projektu:             312011M440
     Názov projektu:          Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo                                    SZP v ZŠ Trieda SNP Banská Bystrica
     Realizácia projektu:    09.2018 – 08.2021
     Rozpočet projektu:     72 360,00  €
     Spolufinancovanie:     5 %
     Cieľová skupina:        Žiaci základnej školy
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje