• Úspešná realizácia projektu Erasmus+ na našej škole
   • Úspešná realizácia projektu Erasmus+ na našej škole

   • 14.06.2016 14:21
   •    Projekt Erasmus+ s názvom We can dance sa na našej škole – ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica, realizoval v dňoch 19.10. – 29.10. 2015, kedy sa  uskutočnila  jeho prvá fáza. Našu školu v týchto dňoch navštívilo 25 žiakov z poľského Walimu vo veku 13 až 15 rokov, ktorých sprevádzala trojica pedagógov – učiteliek z Poľska. Partnermi im boli žiaci našej školy v rovnakom veku a počte. Za projekt boli z našej strany zodpovedné kolegyne Mgr. Jana Hudecová, Mgr. Zuzana Žabková a Mgr. Lenka Trubianska, no aktívne sa na ňom podieľalo i vedenie školy, ako aj väčšina pedagogického zboru.
    Od prvých dní bol všetok čas poľských i našich účastníkov projektu vyplnený vopred naplánovanými projektovými aktivitami. Žiaci sa denne aktívne pohybovali, tancovali, učili sa navzájom nielen novým tanečným prvkom, ale aj vzájomnej komunikácii, ktorá sa uskutočňovala tak v ich rodných jazykoch, ako aj  v jazyku projektu – v angličtine.
   •   Ani vo voľných chvíľach sa naši poľskí priatelia nestačili nudiť, lebo sme im chceli z nášho mesta, ako i krásneho Slovenska, ukázať čo najviac. Dni ich pobytu boli naplnené zaujímavým programom, ktorý začal, ako inak, v našom rodnom meste. Po prehliadke  Banskej Bystrice a privítaní na Radnici sme im ukázali náučný chodník Serpentíny Urpín i starobylú mestskú Kalváriu. Nevynechali sme ani dominantu mesta – Pamätník SNP. Z blízkeho okolia účastníci projektu navštívili Španiu Dolinu a Donovaly so známymi Habakukmi. Naše spoločné cesty viedli aj ďalej, a to do Bojníc, kde obdivovali nielen bojnickú ZOO a zámok, ale si tam v duchu projektu We can dance aj zatancovali, a to priamo na ulici. Ďalej sme im ukázali našu Demänovskú jaskyňu a ich deň spestrili návštevou  Aquaparku Tatralandia. Zo športových aktivít, ktoré sme im pripravili, ich najviac oslovil bowling.
      Deň pred odchodom bol celý naplnený spoločnými projektovými aktivitami   – Europass, Youthpass a spoločným záverečným programom všetkých účastníkov projektu. Programu sa zúčastnili rodičia našich žiakov a pedagogický zbor školy. Spestrením bolo i zapojenie sa našich najmenších, žiakov ŠKD, ktorí pod vedením svojich vychovávateliek prišli oblečení v duchu sviatku týchto dní –Halloweenu. Spoločné vystúpenie detí dokázalo všetkým opodstatnenie projektu, čiže rozvoj  schopností a komunikačných kompetencií, zdokonalenie sa v tímovej spolupráci a v preberaní kolektívnej zodpovednosti za riešené úlohy.
      Dúfame, že slzy lúčenia, ktoré boli v deň odchodu na obidvoch stranách, sa premenia na slzy radosti z opätovného stretnutia, ktoré sa uskutoční ešte začiatkom decembra tohto roku v Poľsku.

    Fotografie: Úspešná realizácia projektu Erasmus+ na našej škole.

    Mgr. Iveta Majerová

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • gabriel.stach@gmail.com
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje