• Športové triedy 2020/2021

     • Pozývame  rodičov, ktorí majú záujem prihlásiť dieťa do športovej triedy (5. až 9. ročníka) v školskom roku 2020/2021, na rodičovské združenie dňa 4.3.2020 (streda) o 17:00 v priestoroch základnej školy.

       

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny sú 24. február (pondelok) až 28. február 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 2. marca 2020 (pondelok).

    • „Medzi nami dievčatami", Čas premien a Na štarte k MUŽnosti
     • „Medzi nami dievčatami", Čas premien a Na štarte k MUŽnosti

     • Dňa 18. 2. 2020 sa siedmačky a siedmaci zúčastnili besied s pani lektorkou Mgr. Vierou Holecovou z MP Education. Beseda na tému „Čas premien“ bola venovaná dievčatám. Beseda na tému „Na štarte k MUŽnosti“ bola venovaná chlapcom. Cieľom besied bolo umožniť lepšie chápať fyzické a psychické zmeny dievčat a chlapcov, ktorými prechádzajú v období puberty. Pani lektorka ich oboznámila aj so zásadami správnej hygieny a výživy v období dospievania. Hovorilo sa o sebaovládaní, sebaúcte, sebavedomí, vzťahoch k opačnému pohlaviu a pod. Prednášky boli súčasťou výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

      Do galérie „ Medzi nami dievčatami" , Čas premien a Na štarte k MUŽnosti boli pridané fotografie.

      Mgr. Janka Trvalová

    • Okresné kolo 66. HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA
     • Okresné kolo 66. HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

     • Dňa 18. 2. 2020 sa naši žiaci zúčastnili Okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Súťažili sme v I., II. a v III. kategórii žiakov základných škôl. Úspešný postup do Regionálneho kola vybojoval Jakub Riečan z 8.A triedy v III. kategórii (žiaci 7.-9. ročníka) s prednesom poézie.

      Gratulujeme!

      Do galérie Okresné kolo 66. HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA boli pridané fotografie.

      Mgr. Agáta Scholtzová

    • Preventívna aktivita o závislostiach
     • Preventívna aktivita o závislostiach

     • Dňa 19. 2. 2020 sa konala preventívna aktivita o závislostiach. Prevencia bola realizovaná v siedmom  a ôsmom ročníku školy. Pani policajtka, kpt. Mgr. Katarína Cimermanová, z OR PZ v Banskej Bystrici viedla besedu o závislostiach. So žiakmi sa rozprávala o škodlivosti drog, dôsledkoch závislostí na drogách, trestno - právnej zodpovednosti  mladistvých. Besedu oživila prípadmi z policajnej  praxe.

      Do galérie Preventívna aktivita o závislostiach boli pridané fotografie.

      Mgr. Janka Trvalová

    • Okresné kolo vo florbale
     • Okresné kolo vo florbale

     • Dňa 18.2.2020 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo florbale. Súťaž organizovalo CVČ Havranské a uskutočnila sa v telocvični ZŠ Školská v Selciach. V skupine sme mali za súperov družstvá zo ZŠ Pieninská, ZŠ Golianova a ZŠ a MŠ AS Hrochoť. Na prvý zápas sme nastúpili proti už tradičnému súperovi a rivalovi, družstvu ZŠ Golianova. Žiaľ, zápas nám nevyšiel a prehrali sme ho 6:0. Nesklonili sme hlavy a po zmene zostavy sme vyhrali  nad ZŠ Hrochoť 9:1 a nad ZŠ Pieninská 8:1. Keďže do okresného finále postupuje len víťaz skupiny, tešili sme sa aspoň z nepostupového druhého miesta.

      Za reprezentáciu školy a vynikajúce výkony ďakujeme  Robovi Richterovi a Danovi Magátovi z 9.C, Matúšovi Putišovi a Alexovi Glembovi zo 7.B, Riškom Kováčovi a Roháčovi zo 6.B, Dominikovi Murgašovi z 5.A, Jakubovi Koctúrovi a Nikolasovi Farárikovi z 5.B a Timonovi Čatlošovi, Michalovi Pialovi a Alexovi Šorecovi z 5.C.

      Do galérie Okresné kolo vo florbale boli pridané fotografie.

      Mgr. Ivan Paška

    • Lyžiarsky výcvik Selce - Čachovo
     • Lyžiarsky výcvik Selce - Čachovo

     • Toto ročné obdobie je typické pre zimné športy, a tak sa aj žiaci z našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa konal v termíne 10. – 14. 2. 2020 v lyžiarskom stredisku Selce-Čachovo. Kurzu sa zúčastnilo 26 žiakov siedmeho ročníka a 3 pedagogickí pracovníci – K.Štuliková, D. Zúbek, J. KovalčíkLyžiarsky výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme zažili dážď, vietor, sneženie aj slnečné počasie.  Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí  sa v pondelok prvý krát učili lyžovať, ale na konci už všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. Žiaci majú veľa pekných zážitkov  z lyžovania. Veríme, že svoj talent v tomto krásnom zimnom športe budú žiaci aj naďalej rozvíjať.

      Do galérie Lyžiarsky výcvik Selce - Čachovo boli pridané fotografie.

      Mgr. Jakub Kovalčík, Mgr. Katarína Štulíková

    • Generálna skúška E-Testovania 9
     • Generálna skúška E-Testovania 9

     • Základná škola, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici sa neustále snaží napredovať a poskytovať čo najviac možností kvalitného vzdelávania našim žiakom. Jej kvalitné technické vybavenie zaraďuje školu medzi tie lepšie vybavené, čo umožní učiteľom spolupracovať s rôznymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami.

      Rovnaké stanovisko zaujal aj NÚCEM, ktorý vyhodnotil našu školu ako spôsobilú na realizáciu elektronického celonárodného Testovania 9, všeobecne známe ako monitor. Predtým je však potrebné absolvovať tzv. generálnu skúšku.

      Tejto generálnej skúšky sa zúčastnili aj naši deviataci, aby získali možnosť monitorovať svoje vedomosti pár týždňov pred testovaním, aby dopilovali možné nedostatky. Generálna skúška sa konala 12. februára 2020 a prebiehala elektronickou formou v počítačových učebniach našej školy. Žiaci najprv absolvovali generálku E-T9 z matematiky a potom zo slovenského jazyka a literatúry.

      Výhodou elektronickej formy je, že žiakom sú neoficiálne výsledky vygenerované okamžite, takže dostávajú okamžitú spätnú väzbu, no zároveň odchádzajú bohatší o skúsenosť novej formy testovania, čo možno zužitkujú aj na stredných školách počas maturity.

      Mgr. Jana Korimová, Mgr. Gabriel Stach

    • Bezpečne na internete
     • Bezpečne na internete

     • Dňa 13. 2. 2020 sa so žiakmi 6. ročníka rozprávala pracovníčka OR PZ v Banskej Bystrici  kpt. Mgr. Katarína Cimermanová o zásadách bezpečného používania internetu. Žiaci sa v úvode otestovali  a následne sa venovali jednotlivým témam:

      1.) Doba trávenia času na internete.

      2.) Signály, človeka závislého na internete.

      3.) Čo sú osobné údaje a prečo ich nezverejňovať.

      4.) Ako si vytvoriť bezpečné heslo.

      5.) Zverejňovanie fotografií a ich zneužitie.

      6.) Pravdivosť informácii zverejňovaných na internete.

      7.) Čo je sociálna sieť.

       Pani policajtka žiakom rozprávala aj prípady z praxe, ktoré polícia riešila.

      Do galérie Bezpečne na internete boli pridané fotografie.

      Mgr. Janka Trvalová

    • Kúzelný karneval v ŠKD
     • Kúzelný karneval v ŠKD

     • V stredu 5. februára bolo v našom školskom klube veselo. V telocvični školy sa stretli na karnevale masky od výmyslu sveta. Princezné, spidermani, zvieratká, ale aj pilot, kovboj či Harry Potter sa zabávali pri programe kúzelníka Volfa. Jeho Srandabanda show mala veľký úspech. Po programe nasledovala diskotéka, počas ktorej sa masky občerstvili chutnými a voňavými šiškami, ktoré pripravili šikovné pani kuchárky. Kúzelný karneval sa opäť vydaril, bol plný hudby, smiechu a zábavy.

      Do galérie Kúzelný karneval v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Dopravná výchova
     • Dopravná výchova

     • V dňoch 10. – 12. 2. 2020 sme sa v rámci prevencie venovali Dopravnej výchove. Pani referentka pre prevenciu Mgr. Jakubíková  Marianna z Mestskej polície z Banskej Bystrice našich prvákov a druhákov oboznámila o druhoch dopravy, o povinnostiach a pravidlách pre chodcov, o správnom používaní reflexných prvkov. Každý žiak pracoval s pracovnými listami a odchádzal s malým darčekom – reflexným pásikom.

      Do galérie Dopravná výchova boli pridané fotografie.

      Mgr. Janka Trvalová

    • EDUCATE Slovakia
     • EDUCATE Slovakia

     • Ďalšie pokračovanie projektu AEISEC Educate Slovakia máme úspešne za sebou. V dňoch 4.2.-7.2.2020

      sme privítali na našej škole dve dobrovoľníčky: Aishu z Indonézie a Nastyu z Ukrajiny. Triedy 9.A a 8.A s nimi strávili dva dni plné pútavých prezentácií, zábavných hier a kvízov a to všetko v anglickom jazyku. Niektorí žiaci sa potrápili (snáď ich to naštartuje, aby sa angličtine venovali o čosi viac), iní zistili, že na tom nie sú zle a zažiarili pred ostatnými ako budúci tlmočníci.

      Verím, že čas, ktorý strávili s Aishou a Nastyou, bol pre všetkých pekným zážitkom. Svedčia o tom aj slzičky, ktoré sa zaleskli v očiach ôsmačiek pri lúčení. Snáď sa ešte s nimi stretnú aj osobne, nie len na sociálnych sieťach.

      Do galérie EDUCATE Slovakia boli pridané fotografie.

      Mgr. Lenka Adamová

    • Tenis do škôl
     • Tenis do škôl

     • Žiaci 1.-4.ročníka sa zapojili od 1.februára 2020 do Projektu „Tenis do škôl“

      Na hodinách telesnej výchovy a športového krúžku sa  budú venovať  výuke tenisu, rozvíjaniu pohybových zručností  s tenisovou  loptou a raketou.

      Balíček tenisových potrieb poskytol Slovenský tenisový zväz s finančným príspevkom MŠVVaŠ SR.

      Zodpovedná Mgr. Jaroslava Pardupová

    • Snehulienka, tak trochu inak.
     • Snehulienka, tak trochu inak.

     • Dňa 5. 2. 2020 sa konala preventívna aktivita pre žiakov 3. ročníka. Preventívnu aktivitu s názvom Snehulienka, tak trochu inak viedla kpt. Mgr. Katarína Cimermanová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. Pani policajtka  žiakov pútavo oboznámila o zodpovednom správaní sa, ako sa majú správať, keď sú sami doma, prečo si nikdy nič nebrať od cudzích ľudí a ako sa správať, keď sa im prihovára a žiada o pomoc cudzí človek. Rovnako aj, že nikdy nemajú zobrať cudzieho človeka domov, a čo zverejňovať na sociálnych sieťach. Žiakom bol rozdaný pracovný zošit Póla radí deťom, s ktorým budú žiaci pracovať v rámci vyučovania.

      Do galérie Snehulienka, tak trochu inak. boli pridané fotografie.

      Mgr. Janka Trvalová

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Dňa  28. novembra 2019  zabojovalo v celoslovenskej vedomostnej  súťaži o titul Všetkovedko, 11 žiakov 2. až 4. ročníka našej školy, ktorí si svoje vedomosti v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími preverili v troch samostatných kategóriách: Všetkovedko 2, 3, 4.

      Táto vedomostná  súťaž  prepája všetko, čo sa žiaci doposiaľ naučili, s čím sa doteraz stretli, ponúkla  im šancu ukázať, čo vedia o svete. Otázky boli z oblastí – prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, anglický jazyk , hudobná, informatická, dopravná a výtvarná výchova.

      Úlohy boli zaujímavo formulované, rôznej náročnosti, evokujúce  situácie z reálneho života, doplnené vhodnými obrázkami. Pre starších žiakov  to bola  aj výborná  príprava na prácu s testom a odpoveďovým hárkom. Úlohy zamerané na všeobecný prehľad vyžadovali od žiakov čítanie s porozumením, podporovali rozvoj ich logického myslenia. Súťažiaci mali možnosť vyskúšať si rozvrhnúť čas na vypracovanie úloh, na ich kontrolu, zapojiť svoju predstavivosť, logické myslenie, a v neposlednom rade podať ten najlepší výkon.

      Žiaci, ktorí sa prebojovali medzi 30% najúspešnejších, získali darček a diplom s titulom Všetkovedko. Hrdými držiteľmi tohto titulu sú žiaci:

      2.A   David Hanzel                                                                     

      2.A   Aurélia Kovalčíková

      2.B    Jakub  Strelec

      3.B    Matúš Marček

      Aj v tomto školskom roku žiak 2.A triedy David Hanzel získal titul Všetkovedko školy, čím predbehol vo svojej kategórii najväčšie percento súťažiacich školy.

      Všetkovedkov učeň, to je titul, ktorým boli ocenení ostatní súťažiaci za svoju snahu, usilovnosť a preukázanú múdrosť.

                 Zo súťaže boli žiaci nadšení. Zaujímavou formou si zopakovali vlastné vedomosti, zmerali svoje sily s rovesníkmi a zistili ako sa dokážu „ popasovať“ s úlohami reálneho a bežného života. Každému zo súťažiacich zostane spomienka na súťaž aj v podobe malej odmeny.                                                                                

      Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

      Mgr. Andrea Paučulová

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje