• Piataci opäť v škole
     • Piataci opäť v škole

     • Žiaci 5. ročníka sa spolu so žiakmi 1. stupňa našej školy vracajú v júni do svojich tried.  Do svojich lavíc  zasadnú s dodržaním prísnych hygienických opatrení. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti tak budú opäť pokračovať v školskom prostredí. Naši šikovní piataci však nezaháľali ani počas učenia v domácom prostredí, ktoré prebiehalo dištančnou formou. V rámci vyučovania dejepisu preberali nielen predpísané učivo, ale robili aj vlastný historický výskum. Pátrali po epidémiách, ktoré boli v minulosti podobné tej dnešnej a bližšie spoznávali  históriu nášho mesta napr. prostredníctvom povesti O kráse a bohatstve, ktoré vysypali anjeli od doc. Ing. Petra Urbana, PhD. Zoznámili sa s históriou erbu mesta Banská Bystrica, podľa vzoru a povesti si mohli erb aj sami dotvoriť. Niektorí, ako napr. Emka z 5.B triedy, zase vyskúšali pomocou YouTube kanálu Dejepis Inak  upiecť koláč podľa receptu Starých Rimanov. Koláč starý viac ako 2000 rokov sa vydaril, ale vraj tie naše chutia lepšie.

      Do galérie Piataci opäť v škole boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Tvorivá výzva jar v lese, na lúke, v záhrade
     • Tvorivá výzva jar v lese, na lúke, v záhrade

     • Tvorivá výzva jar zaujala mnoho detí, ktoré nám poslali fotografie, ako sa starajú o vlastnú záhradku či pomáhajú na záhradke starým rodičom. Veľa detí trávi čas v prírode pri zbieraní liečivých byliniek, z ktorých vyrábajú liečivé čaje či maste. Recept sme dostali aj my, takže si liečivú masť môžete vyskúšať vyrobiť aj vy. Vylisované kvety a rastlinky poslúžili pri výrobe herbárov a obrázkov.

      Za fotografie ďakujeme Adamkovi, Alexkovi, Laurinke, Kike, Pravkovi, Adriánke, Dankovi, Lucke, Tomáškovi, Ivke , Matejovi, Veronike, Lenke, Matejovi, Viktórii a Viktórii.

      Do galérie Tvorivá výzva jar v lese, na lúke, v záhrade boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia!

      Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 bude sprístupnená prevádzka základnej školy nasledovne:

      Prevádzka základnej školy

      Škola bude otvorená od 7:00 do 16:00.

      Príchod žiakov do školy bude plynulý v čase od 7.00 do 8.00.

            1.ročník a 2. ročník  cez vchod do ŠKD.

      3.ročník  4. ročník a 5. ročník cez hlavný vchod do budovy školy.

      V prvý deň nástupu prijmeme dieťa, ktoré bude mať 2 rúška, papierové vreckovky, nebude prejavovať príznaky ochorení a prehlásenie o zdravotnom stave žiaka (nájdete na webstránke školy).

      Pri vstupe do budovy školy si vaše dieťa po absolvovaní zdravotného filtra ( merania teploty, dezinfekcii rúk) prevezme p. vychovávateľka alebo iný poverený zamestnanec školy.

      Vyučovanie na I. stupni trvá do 11.35 h, obed sa vydáva podľa harmonogramu.

      Zákonný zástupca má zákaz vstupu do budovy školy a školskej jedálne, preto je potrebné pri vyzdvihnutí dieťaťa telefonicky kontaktovať vychovávateľa, alebo sekretariát školy ​​​​​​​

      Vyučovanie pre žiakov 5. ročníkov trvá do 12,30 h. Po ňom budú stravníkom piatakom vydané obedy. Následne po obede žiaci idú domov.(ŠKD pre žiakov 5.ročníka nebude!!!)

      Žiaci I. stupňa, ktorí sú prihlásení na obed a majú uhradený poplatok za ŠKD, po obede ostávajú v školskom klube detí.

      Žiaci, ktorí  po skončení vyučovania nepôjdu do ŠKD, opustia budovu školy v sprievode  rodiča/inej dospelej osoby/staršieho súrodenca nad 10 rokov.

      Vážení rodičia nezabudnite uhradiť a prihlásiť žiakov na obedy

       Poplatok za ŠKD (10 EUR) do 5.6.2020!!!

       ŠKD pre I. stupeň bude v prevádzke do 16,00 h.Bufet je mimo prevádzky.

      Budova školy sa ráno o 8.00 hod. zamyká. Pre žiakov, ktorí prídu po tomto čase, bude   budova   školy   otvorená   službukonajúcim    zamestnancom po 1. vyučovacej hodine – t.j. o 8.45 hod. Vstup žiaka do školy bude umožnený až po absolvovaní zdravotného filtra ( merania teploty, dezinfekcii rúk).

    • Kováčova Bystrica 2020
     • Kováčova Bystrica 2020

     • Hoci sa brány školy zavreli a pokračujeme vo vzdelávaní dištančnou formou, naši žiaci zbierajú úspechy aj naďalej.

      Začiatkom tohto roka prebehla súťaž v tvorbe poézie a prózy s názvom Kováčova Bystrica. Cieľom tejto súťaže je podnecovať tvorivosť mladých ľudí a ukázať, čo v nich je pri písaní umeleckých textov. Súťaž prebieha v dvoch hlavných kategóriách – poézia a próza – ktorá sa potom člení podľa vekových skupín na 5. – 7. ročník a 8. a 9. ročník.

      Naši žiaci vytvorili veľa zaujímavých a tematicky rozdielnych textov, ktoré zaraďujeme do rôznych literárnych žánrov. Tieto práce boli odoslané organizátorom, aby odborná porota vybrala tri najlepšie z každej kategórie. A musíme uznať, že sa máme čím pochváliť!

      Naša žiačka, Linda Alušicová zo 6.A, získala v kategórii próza pod vedením Mgr. Agáty Scholtzovej senzačné 2. miesto.

      Výsledky súťaže, ako aj práce víťazov jednotlivých kategórií, si môžete pozrieť tu:

      http://icm.sk/index.php/bb_spravodajstvo/clanok/kovachova_bystrica_2020_vstupy/

      Veríme, že sa naši spisovatelia zapoja aj o rok. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!

      Mgr. Jana Korimová

    • Atletické preteky AK ŠK UMB
     • Atletické preteky AK ŠK UMB

     • Dňa 18. 5. 2020 sa uskutočnili atletické preteky AK ŠK UMB na ihrisku ŠŠ Tr. SNP č. 54. Pretekov sa zúčastnili žiaci 6.C., 5.C., 4.A., 4.B. a mladší. Najlepšie výsledky dosiahli:

      Najmladší žiaci: 1. miesto Adam Piala: skok z miesta – 194 cm (5.C),

                                 3. miesto Štefan Bician: hod loptou – 8,5 m (5.C).

      Najnajmladší žiaci: 1. miesto Matej Kohút: skok z miesta – 182 cm  (2.A),

                                     1. miesto Matej Kohút: hod loptou – 9,0 m (2.A),

                                     2. miesto Tomáš Pavlík: hod loptou – 7,5 m (2.B),

                                     3. miesto Matej Kohút: švihadlo 20 skokov – 7,5 s. (2.A).

      Mgr. Katarína Štulíková

    • Pozvánka pre žiakov na IT Čajovňu 4.6.2020
     • Pozvánka pre žiakov na IT Čajovňu 4.6.2020

     • Online IT Čajovne s témou Cybersecurity v kocke.“ 

      Žiaci sa dozvedia ako zabezpečiť svoje súkromie proti krádeži? Akú digitálnu stopu zanechávajú? Ako správne reagovať na hate? Povieme si o tom, čo môžeme robiť, pozrieme sa na užitočné nástroje a spôsoby, kde sa v cybersecurity môžu vzdelávať ďalej.

      Uskutoční sa 4.6.2020 vo štvrtok od 16:00 do 18:00 a tešiť sa na nich bude opäť Lektorka Hlinková, ktorá po 12 rokoch práce na pozíciách Digital Project, Manager, Business Analyst a UX Designer spoluzaložila akadémiu zručností budúcnosti Selfactory. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer for the Skills of the Future a minulý rok získala ocenenie The Female Role Model of the Year v rámci národného kola súťaže Central European Startup Awards. 

      Platforma : ZOOM

      Prihlasovacie údaje zašleme len prihláseným žiakom na mail, ktorý zadajú v prihláške (dotazníku) a to 3.6.2020  po 12:00 (deň pred konaním IT Čajovne). Prosíme žiakov, aby si skontrolovali aj SPAM, resp. v prípade, že prihlasovacie údaje 3.6.2020 do 16:00 nedostanú, nás kontaktovali mailom na zuzana.kravecova@cvtisr.sk

      Prihlásenie formou vyplnenia dotazníka tu  
      http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/513561?lang=sk      do 3.5.2020 12:00.

      S pozdravom
      za IT Akadémiu

      Mgr. Zuzana Kravecová
      odborný pracovník pre kontakt s IT firmami
      mobil: +421 0948 956 466
      Mail: zuzana.kravecova@cvtisr.sk
    • Tvorivá výzva Deň matiek
     • Tvorivá výzva Deň matiek

     • Mamka moja zlatá, mamka, mamička
      Tebe patrí táto skromná kytička
      Nech ti povie každý lupienok aj kvet
      Že si moja mamka, celučký môj svet.

      Aj takýmito básničkami potešili deti svoje mamičky na Deň matiek. Mnohé nás potešili svojimi fotografiami ako spolu oslávili tento krásny sviatok. Ďakujeme Ninke, Matúškovi, Deniskovi, Laurinke, Majkovi, Ivanke, Veronike, Matejovi, Lenke, Samkovi, Kevinovi, Lujze, Davidkovi, Matejovi, Dankovi a Viktorii J

      Do galérie Tvorivá výzva Deň matiek boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Tvorivá výzva jar v lese, na lúke, v záhrade
     • Tvorivá výzva jar v lese, na lúke, v záhrade

     • Máme tu ďalší týždeň a novú výzvu. Keďže k nám už prišla jar, stromy začínajú pučiť, kvietky sa prebúdzajú a kvitnú. Teraz je ten správny čas spoznávať kvietky, bylinky - najlepšie pozorovaním, ktoré nám umožňuje naša okolitá príroda a záhrady. Verím, že aj pri tejto výzve sa zabavíte a niečo krásne vytvoríte :).

      V záhrade či na lúke rastie mnoho liečivých bylín a rastlín. Môžeme ich využiť na prípravu čajov, odvarov, vo forme olejov alebo na liečivé kúpele. Bylinky môžeme využívať v kuchyni pri príprave rôznych jedál, šalátov (kôpor, ligurček, bazalka, pažítka, rozmarín..). Preto ak máte recept na fajný čajík či bylinky používate ako liek na nejaký zdravotný problém, pošlite nám recept.

      Ak pôjdete do prírody, môžete nazbierať kvietky, vysušiť ich a vyrobiť si vlastný herbár či obrázok. Výsledok Vašej práce odfoťte a pošlite.

      Ak máte vlastnú záhradku, určite pomáhate svojim rodičom pri starostlivosti o ňu. Odfoťte sa pri práci a fotku pošlite.

      Prajeme Vám veľa chuti a radosti pri tvorení. Tvorivá výzva trvá do 29. 5.

      Posielame Vám odkaz na stránky, kde nájdete inšpirácie na lisovanie kvetov.

      https://farebneprsty.sk/5-tipov-lisovanie-kvetov/

      http://www.pluska.sk/magazin/zaujimavosti/zaujimavosti/07/foto-navod-vyrobte-priania-z-lisovanych-kvetov.html

      Do galérie Tvorivá výzva jar v lese, na lúke, v záhrade boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Tvorivá výzva Deň matiek
     • Tvorivá výzva Deň matiek

     • Druhá májová nedeľa - Deň matiek, kedy majú sviatok všetky mamičky, sa blíži. Naša ďalšia výzva sa bude týkať práve tohto krásneho sviatku. Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.

      Milé deti, prosíme Vás preto, aby ste nám do 15. mája posielali fotografie ako ste spoločne oslávili tento sviatok. Ak vyrobíte niečo pekné pre maminku, poproste ocka, aby to odfotografoval a poslal. Možno maminke vymyslíte peknú básničku, môžete poslať aj tú, budeme rady.

      Vychovávateľky ŠKD

       

      Posielame Vám odkaz na stránku, kde nájdete inšpiráciu na výrobu  pekného darčeka.

      https://eduworld.sk/cd/lenka-nezbedova/4755/den-matiek-tipy-na-vlastnorucne-vyrobene-darceky

    • Sme doma 2
     • Sme doma 2

     • Okrem toho, že sa zapájate do našich výziev, posielate nám aj fotky, kde môžeme vidieť, ako trávite svoj čas počas mimoriadnej situácie. Veľa času trávite vonku, športujete, pomáhate rodičom. Všetkým deťom ďakujeme veľmi pekne a dúfame, že sa čoskoro uvidíme naozaj.

      Do galérie Sme doma 2 boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Tvorivá výzva Zeleninkovo
     • Tvorivá výzva Zeleninkovo

     • Do našej výzvy sa opäť zapojilo množstvo detí, ktoré nám nielen odfotili, ale aj poslali recept na svoju obľúbenú zeleninovú pomazánku. Ďakujeme Ninke, Laurinke, Ivanke, Paulínke, Dávidkovi, Zuzke a Kristínke.

      Recepty nátierok si môžete pozrieť tu.

      Do galérie Tvorivá výzva Zeleninkovo boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Zeleninkovo v ŠKD
     • Zeleninkovo v ŠKD

     • Do tvorivej výzvy Zeleninkovo sme sa osobne zapojili aj my, pani vychovávateľky ŠKD. Pripravili sme pre Vás video, kde pripravujeme chutnú a zdravú nátierku.

      Vychovávateľky ŠKD

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje