• Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Základná škola, Trieda SNP 20 oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 02. 09. 2021

       

      Program prvého dňa v škole:

      8:15 – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 pre žiakov 1. až 9. ročníka sa uskutoční na dopravnom ihrisku. Bližšie informácie k nástupu žiakov do školy dostanete prostredníctvom vašich triednych učiteľov.

      Jedáleň a školský klub v prvý školský deň nie sú v prevádzke. Školské vyučovanie a stravovanie v ŠJ sa začne v piatok 3.septembra.

      Tešíme sa na Vás!

    • Škola priateľská k deťom
     • Škola priateľská k deťom

     • Napriek mimoriadnej situácii, ktorá nastala na Slovensku v 2. polroku v súvislosti s ochorením COVID 19, sa nám aj v školskom roku 2019/2020 podarilo opätovne získať titul Škola priateľská k deťom UNICEF. Tento titul v spolupráci so Slovenskou nadáciou pre UNICEF úspešne obhajujeme už niekoľko rokov a veríme, že sa nám to opäť podarí aj v tomto školskom roku. Na jeho začiatku chceme všetkým žiakom, učiteľom, zamestnancom a priateľom školy popriať hlavne pevné zdravie, spokojnosť a pohodu v osobnom i pracovnom živote.

      Za Žiacky parlament pri ZŠ, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici

      Mgr. Mája El Hajry

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje