• Oznam pre žiakov, rodičov
     • Oznam pre žiakov, rodičov

     • Zmeny od 26.10.2020 do odvolania

      Výchovnovzdelávacia činnosti:

      Žiaci  I. stupňa sa budú vzdelávať prezenčnou (dennou) formou podľa rozvrhu.

      Vstup žiakov I. stupňa do školy od 26.10.2020 o 7:45 cez hlavný vchod okrem žiakov, ktorí navštevujú ŠKD.

      Žiaci  II. stupňa sa budú  vzdelávať  dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu.

       

      Jesenné prázdniny sa posúvajú!

      Dôvodom je avizované celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska v súvislosti s COVID-19.

      „Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30. októbra 2020, pričom 2. novembra, 6. novembra a 9. novembra budú prázdniny tiež,“. Ide vždy o piatok a pondelok pred a po celoplošnom testovaní.

      Mgr. Sergej Čabala
      riaditeľ školy

    • Svetový deň zdravej výživy v ŠKD
     • Svetový deň zdravej výživy v ŠKD

     • Svetový deň zdravej výživy si pripomíname 16. októbra.  Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, a často aj s pocitom uspokojenia.
      Deň zdravej výživy sme oslávili práve 16. októbra aj v našom školskom klube detí. Základnou myšlienkou tohto dňa je pripomenúť si, že zdravá výživa predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti, oboznámiť sa s množstvom rozmanitého ovocia a zeleniny, spoznať jedlá i nápoje pripravené rôznymi spôsobmi. Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú, že zdravá strava je v dnešnej dobe veľmi dôležitá pre telesný
      aj duševný vývin detí. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus.
      Počas pobytu detí v ŠKD sme oslávili tento deň veselými aktivitami, ktoré pre nich pripravili pani vychovávateľky. Po rozhovoroch o význame a dôležitosti zdravej výživy pre naše zdravie sa všetci pustili s vervou do práce v jednotlivých oddeleniach. Boli pripravené rôzne zaujímavé súťaže, deti plnili úlohy plné zábavy i poučenia.  Deň zdravej výživy bol poučný, zábavný aj chutný.

      Do galérie Svetový deň zdravej výživy v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Programovanie 2D hier
     • Programovanie 2D hier

     • Zamestnanci Katedry informatiky FPV UMB v spolupráci s učiteľmi informatiky našej školy, pokračujú v aktivitách na motiváciu žiakov ZŠ a SŠ pre štúdium informatiky aj počas pandémie Covid-19. V rámci projektu IT Akadémia dnes urobili 2-hodinový workshop, kde ukázali žiakom, ako jednoducho sa môžu programovať 2D hry pomocou online stránky MakeCode Arcade pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Žiaci si vytvorili 3 vlastné hry, ktoré si vyskúšali stiahnuť do herných konzol Kitronik Arcade.

      Do galérie Programovanie 2D hier boli pridané fotografie.

      Voštinár Patrik, PaedDr., PhD.

    • Záhrada plodov a vedomostí
     • Záhrada plodov a vedomostí

     • Bez ohľadu na to, či je človek dospelý, senior či dieťa, príroda je pre jedinca psychohygienou v podobe zdravej prechádzky a pobytu na čerstvom vzduchu. Ba čo viac, ak nasledujeme chodníčky vytvorené ľuďmi, dokážeme sa na potulkách prírodou niečo naučiť. Podobnú ideu sme sa rozhodli zasiať v externých priestoroch našej školskej záhrady.

           Tieto priestory doteraz využívame ako priestor poskytujúci čerstvé ovocie i bylinky. Počas činnosti ŠKD využívajú žiaci priestor na pobyt vonku s kamarátmi, aby si oddýchli po dni plnom získavania nových poznatkov, osvojovaní si nových zručností. Aby našim žiakom poskytla príroda aj priamy zdroj poznania v teréne, vytvorili naši pedagógovia v spolupráci s Lesmi SR sériu náučných tabúľ, ktoré sú rôznorodo tematicky orientované, no prepojené so životom v okolí školy.

          Na náučných tabuliach sa návštevníci môžu dozvedieť o kolobehu vody v prírode, aké živočíšstvo žije v okolí stredného Slovenska, vrátane banskobystrických lesov. Súčasťou obrazového materiálu sú aj stopy, podľa ktorých môžu návštevníci lesa identifikovať, aké zviera prechádza okolím. Tému fauny uzatvára tabuľa , ktorá je obsahovo zameraná na hmyz žijúci v okolí a sprievodca lesným vtáctvom. Náučné tabule zamerané na flóru zobrazujú ihličnaté a listnaté dreviny rastúce v okolitých lesoch.

          Súčasťou obrazového materiálu sú aj interaktívne úlohy slúžiace na osvojenie alebo upevnenie si poznatkov. Preto veríme, že si pri ich návšteve oddýchnete, načerpáte novú energiu, no zároveň sa niečo nové naučíte!

         

           Vedenie školy zároveň vyslovuje vďaku Mgr. Anne Sliackej, PhD., koordinátorke lesnej pedagogiky, i našim pedagogickým pracovníkom za spoluprácu pri realizácii tejto myšlienky!

      Do galérie Záhrada plodov a vedomostí boli pridané fotografie.

      Mgr. Sergej Čabala
      riaditeľ školy

    • Jesenné tvorivé dielne v ŠKD
     • Jesenné tvorivé dielne v ŠKD

     • Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Ulice sú plné opadaného lístia, ktoré vytvára farebné koberce. V jeseni zbierame plody ovocia a zeleniny, ktoré nám budú dávať vitamíny počas zimy a ochránia nás pred pazúrmi neželaných chorôb. Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti váľajúce sa v kope lístia, alebo stačí len pohľad na lietajúceho draka, ktorý brázdi na zatiahnutej, tmavej oblohe. Jeseň je veľmi zaujímavé ročné obdobie so svojskou atmosférou a postačí, ak sa na ňu pozrieme zblízka a zistíme, že je to naozaj tak. Preto sme už tradične v našom Školskom klube detí zorganizovali tvorivé dielne, počas ktorých sa pod rukami detí premieňali jesenné plody na panáčikov, zvieratká či obrázky. Mimoriadna situácia spôsobená preventívnymi opatreniami spojenými s ochorením Covid-19 nám neumožnil privítať medzi nami rodičov či starých rodičov. Napriek tomu sa deťom darilo a vyrobili množstvo výrobkov, ktorými sme vyzdobili vestibul školy.

      Do galérie Jesenné tvorivé dielne v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje