• Zbierka hračiek pre deti v núdzi
     • Zbierka hračiek pre deti v núdzi

     • Daruj hračku a vyčaruj deťom úsmev na tvári

      Zberné miesto : U nás v škole ZŠ Trieda SNP 20

      Do kedy : 4. december 2020

      Z hygienických dôvodov prosíme doniesť hračky a knihy čisté a nepoškodené do svojej triedy.

      Zbierku robíme pred Vianocami, aby si každé dieťa našlo niečo pekné pod stromčekom.

      Vopred ďakujeme všetkým , ktorí prispejú.

       

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Dňa 1.12.2020 prebehne na základných školách celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko, určená pre žiakov 2. - 4 ročníka ZŠ. Do veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa prihlásili aj žiaci našej školy. Prajeme im v súťaži veľa úspechov.

      Mgr.Andrea Paučulová

    • Šarkaniáda v ŠKD
     • Šarkaniáda v ŠKD

     • V jesennom mesiaci novembri 2020 sme si v jednotlivých oddeleniach ŠKD spoločne vyrábali pestrofarebné šarkany. Potom sme sa s nimi zahrali a vyzdobili si školské kluby detí. Jeseň môže byť nielen sychravá, ale aj zábavná, keď nesedíme vo vnútri a ideme si teplo oblečení vyvetrať hlavu s kamarátmi a pobehať si na čerstvom vzduchu. Spoločne si s nami môžu zalietať aj naši noví kamaráti šarkany. 

      Do galérie Šarkaniáda v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Oznam pre žiakov, ktorí nemajú možnosť technického pripojenia na online vzdelávanie.
     • Oznam pre žiakov, ktorí nemajú možnosť technického pripojenia na online vzdelávanie.

     • Ak sa žiaci nevedia zúčastniť dištančného vzdelávania (online aj offline formy alebo sa im nedarí odosielať zadané úlohy cez Edupage) vo všetkých predmetoch, sú povinní vypracovať zadané úlohy a pracovné listy, ktoré si prevezmú na sekretariáte školy. Po vypracovaní ich odovzdajú späť na sekretariáte školy na prekontrolovanie dotyčným vyučujúcim.

      Pre úlohy si môžu prísť každý štvrtok od 09:00 hod.

      Mgr. Sergej Čabala
      riaditeľ školy

    • Záhrada, ktorá učí
     • Záhrada, ktorá učí

     • Vážení rodičia a priatelia školy

      Hlasujte za náš projekt, ktorým môžeme získať finančné prostriedky na revitalizáciu školskej záhrady.

      Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:
      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/banska-bystrica/8057

      Ak by sme boli úspešní v projekte ,,Záhrada, ktorá učí“ , vybudovali by sme vyvýšené záhony, pocitový chodník, altánok, kde by sme mohli realizovať výchovnovzdelávací proces so žiakmi 1. až 9. ročníka.

      Do hlasovania sa môže zapojiť každý člen rodiny, osoba staršia ako 18 rokov a môže hlasovať iba jedenkrát. Po vyplnení údajov Vám bude zaslaný sms kód, ktorý následne zadáte do systému.

      Ďakujem.

      Mgr. Sergej Čabala
      riaditeľ školy

    • Dni správnej výživy
     • Dni správnej výživy

     • Ako to býva posledné roky  zvykom, aj tento rok sme si v škole na 1.stupni, pripomenuli Dni správnej výživy a Deň mlieka. V Deň mlieka  žiaci  diskutovali na tému dôležitosť pitia mlieka a konzumácie mliečnych výrobkov. Priniesli si mliečnu desiatu, do  vyučovacích hodín pani učiteľky zahrnuli aktivity na podporu pitia mlieka. Nakoniec si spoločne urobili výstavku z obalov a krabičiek z mliečnych výrobkov. V Deň správnej výživy, žiaci nielen konzumovali ovocie, ale ovocie si aj vymaľovali, počítali príklady s ovocím, besedovali na tému Správnej a nesprávnej výživy detí.

      1.C -Aktivity: -Dopĺňanie doteraz osvojených písmen(obrázky ovocia)

                              - Triedenie ovocia a zeleniny(koberec)

                              - Kreslenie(netradičné jablko a hruška)

      Do galérie Dni správnej výživy boli pridané fotografie.

       Mgr. Tatiana Katreniaková

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • V dnešnej dobe plnej technických vynálezov žiaci veľmi málo siahajú po knihe a málo čítajú. Žiaci primárneho vzdelávania si pripomenuli Deň školských knižníc aj v našej školskej knižnici.

        Knižnica má veľký význam a prínos pri vzdelávaní detí, tu sa môžeme  stretnúť s knihami.

      So žiakmi sme sa rozprávali , aké sú knihy dôležité , akú radosť môže čítanie prinášať, ako sa zázraky, sny, hrdinovia môžu stať súčasťou nášho života, ako nás môžu nadchnúť, postrašiť alebo poučiť.

      Aktivity v knižnici boli zamerané na podporu čítania, žiaci vyhľadávali knihy podľa autorov  alebo názvov. Spoločne si prečítali úryvky z niektorých kníh, ktoré ich zaujali.

        Cieľom bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.

      Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc boli pridané fotografie.

      Mgr. Tatiana Dobrotová

       

        Spoločne s našimi šiestakmi sme si aj na druhom stupni pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Nemohli sme inak, než zavítať do našej školskej knižnice. Hodinu literatúry sme podnetne strávili so žiakmi 6.A a potom aj 6.B triedy v príjemných priestoroch knižnice, kde žiaci recitovali báseň Sama Chalupku. Darilo sa im výborne, nezabudli ani na vzájomné ocenenie potleskom.

        Možnosť nahliadnuť do knižiek a hľadať medzi nimi svoju obľúbenú, žiakov veľmi zaujala. Návšteva knižnice ich oslovila a ukázala potenciál realizovať podobné aktivity častejšie. Rozprávali sme sa o tom, čo čítajú, aké knihy sa im páčia, čo by mal podľa nich obsahovať dobrý príbeh. Niektorí čitatelia si knižku požičali aj domov. Tešíme sa na ďalšie tvorivé aktivity, v ktorých má kniha svoje neodmysliteľné miesto.

      Mgr. Petra Nemčoková

    • Tvorivé dielne
     • Tvorivé dielne

     • Žiaci 2. – 4. ročníka sa v mesiacoch september a október zúčastnili tvorivých dielní s pracovníkmi Stredoslovenského osvetového strediska. Naučili sa rôzne techniky práce s keramikou. Výsledkom ich tvorivej práce boli keramické domčeky a košíky, na ktorých  bola použitá nielen keramika, ale aj pletenie z prútia. Žiaci svojimi výrobkami potešili seba, aj svojich rodičov.

      Do galérie Tvorivé dielne boli pridané fotografie.

      Mgr. Tatiana Dobrotová

    • Halloween v ŠKD
     • Halloween v ŠKD

     • Po roku sa opäť v októbri pred jesennými prázdninami v  jednotlivých oddeleniach ŠKD konala naša obľúbená akcia „Halloween – zábavné popoludnie v maskách strašidiel a čarodejníc“.

      V našej škole sa opäť stretli rôzne strašidielka, čarodejnice, kostlivci a bubáci, ktorí sa tradične privítali pokrikom: „My sme strašidlá, halloweenske strašidlá“! a navzájom sa predstavili.

       Pani vychovávateľky sa v tento deň zmenili na dobré čarodejnice a pripravili deťom skvelú zábavu. Hodnotili sa masky, hrali hry a čarodejnice nám povedali aj svoje najlepšie zaklínadlo a čarovný lektvar. Spoločne sme si prichystali občerstvenie a pri hudbe sme sa zahrali a zabavili. Halloween sme zavŕšili sladkým a slaným pohostením po oddeleniach školského klubu.

      Veríme, že sa deťom Halloween v ŠKD páčil a už sa tešia na budúci rok. Môžu pomaly premýšľať nad svojou novou strašidelnou maskou.

      Do galérie Halloween v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vaše čarodejnice: Darinka, Ingrid, Heňka, Ivica, Janka a Zuzka

    • Nech programovanie lieta
     • Nech programovanie lieta

     • Nová technológia, ktorá nachádza uplatnenie v bežnom, ale aj v pracovnom živote, sú drony. Používame ich na zábavu, ale hľadáme aj spôsoby, ako si pomocou nich uľahčíme prácu. Ich masové nasadenie vo vzdelávacom i pracovnom živote je, zatiaľ, hudba budúcnosti. 

      Naša škola sa zapojila do grantového programu Meet and Code a vďaka poskytnutej podpore sme zakúpili pre žiakov štyri kusy dronov značky Tello.  Účastníci projektu si vyskúšali programovanie dronov v prostredí scratch. Naprogramovali si niekoľko programov a zistili, že toto prostredie nie je veľmi vhodné na takúto prácu. Dron dokázal z niekoľkých príkazov vykonať len asi 20%. V ďalšej časti si účastníci vyskúšali programovanie v jazyku python. Tieto programy boli úspešné na 90% – 100%. Drony budeme aj v budúcnosti používať, hlavne v záujmovom vzdelávaní.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Medzinárodný deň školských knižníc v ŠKD
     • Medzinárodný deň školských knižníc v ŠKD

     • Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Wools, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Pripomína sa od roku 1993. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. Tento deň sme si pripomenuli aj v školskom klube detí aktivitami v našej školskej knižnici. Menšie deti mali možnosť spoznať zaujímavé knihy, staršie deti si pripomenuli tituly, ktoré si môžu z knižnice požičať. Obľúbené je čítanie starších detí mladším. Výchovu ku knihe ako verného priateľa sme teda realizovali konkrétnymi aktivitami a veríme, že sme deťom pootvorili dvierka do takých tajomstiev knihy, ktorá má byť pre každého človeka radosťou, oddychom a nevyčerpateľnou studnicou vzdelávania.

      Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje