• Fašiangový karneval ŠKD
     • Fašiangový karneval ŠKD

     •   V období fašiangov sme si v našom školskom klube detí pri Základnej škole Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici zorganizovali už tradičný „Fašiangový karneval“, ktorý sa konal v jednotlivých oddeleniach ŠKD. Deti si priniesli nápadité  a vlastnoručne vyhotovené fašiangové masky a hrali  sa rôzne zábavné, spoločenské a hudobné hry so svojou pani vychovávateľkou. Súčasťou karnevalu bolo aj fašiangové pohostenie  – šišky a čaj,  po ktorom sme sa ešte ďalej zabávali s p. vychovávateľkami pri hudbe vo svojich oddeleniach.

      Počas karnevalu nás v vtriedach navštívil aj pán riaditeľ, Mgr. Sergej Čabala. Prezrel si naše krásne masky, ktoré potom odmenil sladkosťami.

      Tak ahoj deti, dúfame, že o rok sa už všetci stretneme na peknom spoločnom karnevale. Zatiaľ môžete premýšľať, za akú masku pôjdete, prípadne si ju môžete začať pomaly pripravovať s vašimi rodičmi.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Fašiangový karneval ŠKD.

      Vaše pani vychovávateľky ŠKD

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje