• Organizácia vyučovania od 17.mája 2021!
     • Organizácia vyučovania od 17.mája 2021!

     • Rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 17. mája 2021, obnovuje školské vyučovanie na I. a II. stupni ZŠ pre všetkých žiakov  základnej školy.

      Podmienkou nástupu dieťaťa/žiaka I. a II. stupňa na prezenčné vyučovanie je  preukázanie sa príslušným prehlásením o bezinfekčnosti. Žiak a ani zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. 

      Žiaci I. a II. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest preventívnu ochrannú pomôcku (respirátor, rúško) všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

      Škola bude v prevádzke od 7:00 do 16:30.
      Príchod žiakov do ŠKD od 7:00 do 7:35. Cez vchod do ŠKD.
      ŠKD bude v prevádzke do 16:30 h.
      Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, budú vstupovať do budovy:

      I. stupeň – cez bočný vchod do ŠKD o 7:40 h

      II. stupeň - budú vstupovať do budovy školy cez hlavný vchod o 7:40 h


      Pri vstupe do budovy školy si vaše dieťa po absolvovaní zdravotného filtra (merania teploty, dezinfekcii rúk) prevezme p. vychovávateľka alebo iný poverený zamestnanec školy.
      Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

      S pozdravom

      Vedenie školy 

       

    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

     • Veľkonočné prázdniny: Od 01.04. do 06.04.2021

      Posledný deň vyučovania pred zač. prázdnin je 31.03.2021(streda),

      začiatok vyučovania po prázdninách je 07.04.2021(streda).

    • Jar a Veľká noc v ŠKD
     • Jar a Veľká noc v ŠKD

     • V marci 2021 sme v našom ŠKD privítali jar a blížiacu sa Veľkú noc rôznymi jarnými básničkami, pesničkami, ale sme sa aj rozprávali o veľkonočných zvykoch a tradíciách na Slovensku. Spoločne sme s deťmi kreslili a vyrábali rôzne výrobky s touto tematikou a vytvorili si tak jarnú a veľkonočnú atmosféru v ŠKD.  Vyzdobili sme si spoločne triedy a dvere našimi výtvormi. Veď si pozrite  našu fotogalériu a tešte sa s nami na slnečnú teplú jar. 

      Prajeme Vám všetkým veselú Veľkú noc a príjemné sviatky.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Jar a Veľká noc v ŠKD.

      Vaše pani vychovávateľky

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • „Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ J. A. Komenský

      Na Slovensku oslavujeme Deň učiteľov od roku 1955. To, že je to práve 28. marec, nie je náhoda. V tento deň si totiž pripomíname výročie narodenia Jana Amosa Komenského.

      Pán primátor Ján Nosko dnes navštívil našu školu, obdaroval nás a poďakoval nám za našu prácu. Touto cestou chceme poďakovať pánovi primátorovi a aj mestu Banská Bystrica, že si na nás, učiteľov, spomenuli.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň učiteľov.

      Mgr. Radoslav Žolko

    • Deň vody v ŠKD
     • Deň vody v ŠKD

     • Pri príležitosti dňa vody sme deťom v ŠKD vymysleli rôzne zábavné aktivity, doplňovačky, omaľovánky a hry zamerané na danú tému. Porozprávali sme sa o dôležitosti vody pre náš život a ako je potrebné chrániť vodné zdroje a šetriť vodou, pretože ju potrebujeme každý deň. Voda a jej kolobeh sú veľmi zaujímavá téma, o ktorej sa vždy dozvieme niečo nové a zaujímavé. Treba si ju vážiť, neplytvať ňou a denne ju piť, pretože pitný režim je veľmi dôležitý pre naše zdravie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody v ŠKD.

      Vychovávateľky ŠKD

    •  Marec mesiac knihy v ŠKD
     • Marec mesiac knihy v ŠKD

     •      V prvom jarnom mesiaci sme pre deti v jednotlivých oddeleniach ŠKD pripravili rôzne zaujímavé aktivity pri príležitosti  „Marca mesiaca knihy“.

      Deti súťažili vo vedomostnom kvíze  „Múdrosť sveta v knihách ukrytá“, v ktorom s pomocou pani vychovávateľky riešili rôzne úlohy, odpovedali na otázky a  lúštili tajničky. Spoločne sme si tak overili, čo o knižkách vieme a ako treba pekne spolupracovať v skupine. Po vyhodnotení kvízu boli deti odmenené pochvalou a sladkou odmenou.

      Počas marca sme navštívili aj našu školskú knižnicu a deti mali potom za úlohu priniesť si do školského klubu svoju obľúbenú knižku.

      Prezentovali svoju knihu kamarátom a v rámci súťaže „Čitárik ŠKD“ nám z nej aj čítali. Potom sme vyhodnotili naj čitárika oddelenia a spoločne sme si kreslili obal obľúbenej knižky. Z  nich sme si urobili vo svojom oddelení výstavku . Pozrite si našu fotogalériu.

      Knižky nás prenesú do fantastického sveta a obohatia náš život. Preto sme šťastné, že v tejto technickej dobe sa radi posadíte ku dobrej knižke a čítate.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Marec mesiac knihy v ŠKD.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2. st.
     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2. st.

     • Počas mesiaca marec dýchal online priestor kultúrou. Naše žiačky a naši žiaci si zmerali sily v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž zameraná na prednes poézie a prózy sa tento rok tešil veľkej obľube. Recitujúci si vybrali veľmi pekné ukážky, ktoré umelecky stvárnili do podoby prednesu. Školské kolo sa nieslo v príjemnej nálade účinkujúcich, ktorí sa vzájomne podporovali a pozorne počúvali jednotlivé ukážky plné humoru, dojatia, zaujímavých tém z rôznych prostredí. Hoci školské kolo prebiehalo v online priestore, musíme konštatovať, že bolo naozaj na kvalitnej úrovni. Keďže z vyšších ročníkov postupuje víťaz minuloročného kola, vyberali sme z nižších ročníkov II. stupňa. No a tu máme výsledky, na ktorých sa zhodlo obecenstvo i porota:

      Kategória próza:

      1. miesto: Silvia Grausová, 5.A a Amélia Ondrišová, 6.B;

      2. miesto: Adam Skladaný, 6.B;

      3. miesto: Lilly Hellebrandt, 5.B;

      Kategória poézia:

      1. miesto: neudelené;

      2. miesto: Lea Baginová, 7.B;

      3. miesto: Sabine Šusterová, 7.B.

      Umiestnené žiačky a umiestnený žiak boli ocenení cenami, ktoré im pre neutíchajúcu pandemickú situáciu boli doručené poštou.

      Keďže máme udelené dve prvé miesta v kategórii próza, druhá, staršia, žiačka bude našu školu reprezentovať v súťaži v prednese poézie a prózy Kováčova Bystrica.

      Všetkým účastníkom ďakujeme za veľmi pekné výkony a srdečne blahoželáme víťazom! 

      Veríme, že sa budúci rok stretneme opäť!

      Mgr. Jana Korimová

    • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1. st.
     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1. st.

     • Dňa 23.03.2021 sa na prvom stupni ZŠ uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Naši šikovní žiaci 2. - 4. ročníka si mohli vybrať či sa naučia báseň alebo si radšej výberú úryvok z ľubovoľnej knihy. Z triednych kôl do školského postúpilo 15 žiakov. Vybrať najlepších bolo pre porotu ako vždy veľmi náročné. 

       

      V kategórii poézia sme vybrali týchto víťazov:

      1. miesto: Samuel Cimerman 3.B

      2. miesto: Filip Kováč 2.A

      3. miesto: Ema Béreš 3.B

      3. miesto: Filip Gonda 4.B

      V kategórii próza sme vybrali týchto víťazov:

      1. miesto: Sofia Latochová 4.A

      2. miesto: Ema Zarembová 4.B

      3. miesto: Viliam Oravec 3.A

       

      Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo Hviezdoslavov Kubín.

      Mgr. Jana Štubniaková

      Mgr. Barunka Vyšná

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Dňa  1. decembra 2020  zabojovalo v celoslovenskej vedomostnej  súťaži o titul Všetkovedko 14 žiakov 2. až 4. ročníka našej školy v troch samostatných kategóriách: Všetkovedko 2, 3, 4.

      Žiaci súťažili s tým, čo sa doteraz naučili, s čím sa doposiaľ stretli. Otázky boli z oblastí – prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, anglický jazyk, hudobná, informatická, dopravná a výtvarná výchova.

      Zaujímavo sformulované úlohy rôznej náročnosti, doplnené vhodnými obrázkami, evokovali  situácie z reálneho života. Úlohy zamerané na všeobecný prehľad vyžadovali od žiakov čítanie s porozumením, podporovali rozvoj ich logického myslenia. Súťažiaci mali možnosť vyskúšať si rozvrhnúť čas na vypracovanie úloh, na ich kontrolu, zapojiť svoju predstavivosť, logické myslenie a, v neposlednom rade, podať ten najlepší výkon.

      Žiaci, ktorí sa prebojovali medzi 33% najúspešnejších, získali darček a diplom s titulom Všetkovedko. Držiteľmi tohto titulu sú žiaci:

      2.A   Lara Hrnčiarová                                                                       

      2.C   Ivan Sukhodubov

      2.C    Peter Šnírer

      2.C    Peter Dvoran

      3.A    David Hanzel

      4.B    Matúš Marček

      V tomto školskom roku žiak 2.C triedy Peter Dvoran vybojoval aj titul Všetkovedko školy, čím predbehol vo svojej kategórii najväčšie percento súťažiacich v rámci školy.

      Ostatní súťažiaci boli za svoju snahu, usilovnosť a preukázanú múdrosť ocenení titulom Všetkovedkov učeň.

        Žiaci boli zo súťaže nadšení. Zaujímavou formou si zopakovali vlastné vedomosti, zmerali svoje sily s rovesníkmi a zistili, ako sa dokážu „popasovať“ s úlohami reálneho a bežného života. Každému zo súťažiacich zostane spomienka na súťaž aj v podobe malej odmeny.  

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Všetkovedko.

      Mgr. Andrea Paučulová

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje