• Deň Zeme v ŠKD
     • Deň Zeme v ŠKD

     • V našom ŠKD sme sa počas apríla, mesiaca lesov, zamerali na ekológiu a veľa sme sa spolu rozprávali o ochrane ŽP a prírody. Pri príležitosti Dňa Zeme sme deťom pripravili rôzne zaujímavé aktivity a vytvorili pekné práce s tematikou ochrany životného prostredia. Hrali sme sa Bingo, Pexeso, hru – Voda, lúka, les a iné zaujímavé ekohry. Písali sme knihu pre Zem a sľub Zeme. Maľovali ekoplagáty a robili aj iné rôzne projekty zamerané na ochranu ŽP a našej planéty. Vysvetlili sme si, čo je recyklácia, prečo je potrebné triediť odpad, šetriť energiami, aby naša príroda a Zem ostala čistá aj pre ďalšie generácie. Preto, deti, neodhadzujte smeti, separujte odpad – chránite tak našu Zem!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme v ŠKD.

      Vaše pani vychovávateľky ŠKD

    • IQ OLYMPIÁDA
     • IQ OLYMPIÁDA

     • V dňoch 12.4.2021 – 18.4.2021 prebiehala formou online testu súťaž IQ OLYMPIÁDA. Túto súťaž organizuje MENSA Slovensko, nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Súťaž bola určená pre žiakov druhého stupňa a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií..

      Test pozostával z 25 úloh, ktoré museli žiaci vypracovať v priebehu 30 minút.

      Celkovo sa do súťaže zapojilo 9 222 žiakov druhého stupňa. Z našej školy sa zapojilo 14 žiakov.

      Poradie našich najúspešnejších žiakov:

      1. Glemba Alex z 8.B
      2. Brezanský Richard z 8.B
      3. Kapralov Petr z 5.B
      4. Gregorčok Gabriel z 9.A
      5. Cimerman Patrik z 8.A

      Všetkým žiakom ďakujeme a gratulujeme k veľmi pekným výsledkom.

      Mgr. Zuzana Brachnová
      Mgr. Gabriel Stach

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Dňa 13. 4. 2021 sa uskutočnilo OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY. Zo školského kola postúpilo 14 žiakov prvého stupňa a 13 žiakov druhého stupňa. Medzi úspešných riešiteľov okresného kola sa zaradili žiaci z oboch stupňov. 

      Pavlo ModynetsDavid Hanzel z 3.A,
      Patrik Paľo, Ela MojžišováSamuel Cimerman z 3.B,
      Andrej MiklošíkSofia Latochová zo 4.A,
      Matúš Marček zo 4.B,
      Petr KapralovEliáš Samuel Vondena z 5.B,
      Sofia Sýkorková zo 6.B,
      Anna Kapralová zo 6.C.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy a úspešným riešiteľom gratulujeme k vynikajúcim výsledkom.

      Mgr. Andrea Paučulová – 1. stupeň
      Mgr. Zuzana Brachnová – 2. stupeň

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje