• Ukončenie školského roka 2020/2021
     • Ukončenie školského roka 2020/2021

     • Opäť sa kolotoč povinností uzavrel a začínajú sa letné prázdniny – obdobie, v ktorom žiaci načerpávajú nové sily na ďalší školský rok a obdobie, keď učiteľský zbor pripravuje podujatia na ten ďalší. Tento rok tomu nebolo inak.

      Dňa 30. júna 2021 sa žiaci našej školy zúčastnili záverečného ukončenia školského roka 2020/2021. Žiaci vo svojich triedach dostali vysvedčenie od triednych učiteľov, rozlúčili sa s nimi a obdarovali ich kvetom ako symbol vďaky za ich prácu. Záverečný zvonček ukončujúci tento školský rok spustili naši deviataci, aby sa tak rozlúčili s Dvadsiatkou, ktorá sa už bude navždy spájať s ich detstvom či prvými priateľstvami.

       

      Chceli by sme vyjadriť úprimné poďakovanie učiteľom i žiakom za to, že výborne zvládli nečakanú situáciu v podobe pandémie. Dokázali, že ani škola na diaľku nie je pre nich problémom a že svoje úlohy si dokážu plniť bravúrne, aby došli do cieľa na ceste zvanej vzdelanie. Veríme, že tento rok ste si dokázali, že prekážkou na ceste za poznaním môže byť iba človek sám.

       

      Taktiež ďakujeme všetkým žiakom za výbornú reprezentáciu školy. Ukázali ste, že ste šikovní a dokážete ľahko konkurovať svojim rovesníkom. Ba čo viac, dokážete ich nejedenkrát i poraziť! Veríme, že svoje úspechy obhájite aj budúci školský rok.

       

      Lúčime sa s našimi deviatakmi. Nech sa vám darí na stredných školách. Spomeňte si na všetko to pekné, čím ste za celých deväť rokov štúdia prešli.

       

      V mene celého pedagogického zboru prajeme našim žiakom príjemné leto prežité v zdraví. Nech je plné nezabudnuteľných spomienok, krásnych zážitkov, nových priateľstiev i utužovania tých starých.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ukončenie školského roka 2020/2021.

      Mgr. Sergej Čabala

      riaditeľ ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

    • Futbalový zápas
     • Futbalový zápas

     • V pondelok 28.6.2021 sa uskutočnil priateľský futbalový zápas medzi učiteľmi a žiakmi 9.A. Žiaci podali veľmi dobrý výkon, no musíme vyzdvihnúť aj futbalovosť učiteľov, ktorí mali družstvo doplnené aj o asistentku Máriu Filipovú. V dramatickom zápase nakoniec vyhrali učitelia, ale podstatné je, že aj takýmto spôsobom sa na škole prehlbujú dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi.

      Deviatakom želáme veľa úspechov v živote.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Futbalový zápas.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Dielňa ľudových remesiel pre žiakov druhého stupňa
     • Dielňa ľudových remesiel pre žiakov druhého stupňa

     • V spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom našu školu v mesiacoch máj a jún navštívili zruční remeselníci. Žiaci mali možnosť spoznať rozličné techniky ľudových remesiel, ako napríklad modelovanie z hliny, glazovanie, pletenie košíkov a vyskúšať si, aké náročné je vytvoriť hlinený tanierik či upliesť prútený košík. Žiakom sa aktivity páčili a boli pre nich spestrením vyučovacích hodín výtvarnej výchovy. Veríme, že organizovanie takýchto aktivít môže vzbudiť záujem o tradičné remeslá a podporiť kultúrne povedomie žiakov.

      Mgr. Petra Nemčoková

    • Nie je zmena ako zmena. Ľudské práva a klimatická zmena.
     • Nie je zmena ako zmena. Ľudské práva a klimatická zmena.

     • Ekologické cítenie a záujem o budúcnosť našej planéty sme tento školský rok rozvíjali u žiakov druhého stupňa aj na hodinách občianskej náuky s pani učiteľkou Májou El Hajry a pánom učiteľom Radoslavom Žolkom. Nadobudnuté znalosti sme sa snažili umelecky stvárniť na hodinách výtvarnej výchovy, kde žiaci vyjadrili potrebu chrániť našu planétu pre ďalšie generácie. Zapojili sme sa do 9. ročníka súťaže Moje ľudské práva, ktorú organizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Do súťaže sme poslali 12 prác. Ďakujeme organizátorom súťaže za milý ďakovný list, ktorý sme obdržali.

            „Slovenské národné stredisko pre ľudské práva si Vám dovoľuje poďakovať za účasť v 9. ročníku súťaže Moje ľudské práva. Výtvarné práce žiakov a žiačok Vašej školy prispeli k vysokej umeleckej aj ľudsko-právnej úrovni tejto súťaže.

            Stredisko súčasne ďakuje pedagogickému kolektívu Vašej školy za odbornú pomoc žiakom a žiačkam  pri tvorbe výtvarných prác. Chceme vysloviť presvedčenie, že aj takéto aktivity patria do výchovno-vzdelávacieho procesu a umožňujú žiakom hlbší osobnostný a vedomostný rozvoj.“

      Mgr. Petra Nemčoková

    • Kováčova Bystrica 2021
     • Kováčova Bystrica 2021

     • Kováčova Bystrica je známa súťaž v interpretácii poézie a prózy, ako aj vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov, ktorú sa aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a presunutí vyučovania do dištančného prostredia podarilo organizátorom už po sedemnástykrát uskutočniť.

      Naši žiaci sa zapojili hneď do viacerých kategórií. V kategórii Prednes prózy žiakov 5., 6., 7. ročníka Amélia Ondrišová, žiačka 6.B triedy, ktorá sa zapojila aj do druhej kategórie, a to Vlastná literárna tvorba. Spolu s ňou súťažil v tejto kategórii aj Jakub Kubík z 5.A triedy a Nikol Bálintová zo 7.B triedy.

      Naši žiaci vytvorili zaujímavé texty a práca Nikol Bálintovej odbornú porotu natoľko zaujala, že získala krásne 2. miesto.

      Srdečne gratulujeme! Tešíme sa na Vaše práce aj o rok!

      Ostatné výsledky si môžete pozrieť tu:

      http://icm.sk/bb_spravodajstvo/clanok/kovachova_bystrica_2021_vsledky/

      Mgr. Petra Nemčoková

    • Už sme prišli z výletu, nezmokli sme, už sme tu...!
     • Už sme prišli z výletu, nezmokli sme, už sme tu...!

     • Aj tieto slová si mohli povedať žiaci 7.A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou Májou El Hajry, keď vystúpili z vlaku, ktorým sa vrátili z koncoročného školského výletu v Slovenskej Ľupči. Napriek hroziacim búrkam nám totiž po celý deň vydržalo krásne slnečné počasie. A slniečko sprevádzalo naše kroky aj počas túry na Ľupčiansky hrad, počas prehliadky MiniFarmy, v ktorej asi najväčšou atrakciou sú lamy alpaky, ale aj pštrosy, srnky a iné zvieratá. Siedmaci si ich mohli pozrieť, odfotiť, ale aj pohladiť. No a potom už náš výlet pokračoval do Driekynskej doliny, kde sme si pochutili na opečených špekáčikoch  a následne sa ešte osviežili v blízkom potoku. Príjemne unavení, ale plní nových zážitkov a nabití pozitívnou energiou sme sa v neskorých popoludňajších hodinách vrátili domov.                                                

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Už sme prišli z výletu, nezmokli sme, už sme tu...!.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Pre Ninku
     • Pre Ninku

     • Aj v tomto školskom roku sme pokračovali v zbieraní vrchnákov z PET fliaš a obalov pre Ninku z Hornej Mičinej. Dievčatko, ktoré osobne nepoznáme, ale vieme, že nemá ľahký osud práve kvôli ťažkému zdravotnému znevýhodneniu, s ktorým prišlo na svet. Napriek tomu, že viac ako polovicu školského roka sa žiaci 2.stupňa učili dištančne, podarilo sa nám spoločne celej škole naplniť tri veľké plastové vrecia. Koncom tohto týždňa vyzbierané vrchnáky poputujú k Ninke a my veríme, že finančný výťažok za ne, jej aspoň trošku pomôže skvalitniť život. Všetkým ďakujeme za pomoc a podporu a v školskom roku 2021/2022 zbierame ďalej!

      Dovtedy želáme všetkým krásne slnečné leto, pevné zdravie, pohodu, nové zážitky a novú energiu. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pre Ninku.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Rozlúčková diskotéka ŠKD
     • Rozlúčková diskotéka ŠKD

     • V piatok 25. júna sme sa rozlúčili v klube so školským rokom diskotékou, ktorá sa konala od 14:00hod. v školskej záhrade. Deti sa dobre zabavili a najlepší tanečníci dostali sladkú odmenu od p. vychovávateliek. Užite si deti krásne slnečné prázdniny a vidíme sa opäť v klube v septembri 2021 v novom školskom roku.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčková diskotéka ŠKD.

      Vaše pani vychovávateľky

    • Zakončenie tréningového procesu
     • Zakončenie tréningového procesu

     • Žiaci 5.B a 6.C. (športové triedy) zakončili v školskom roku 2020/2021 tréningový proces na plavárni na Štiavničkách. Atlétov čakajú ešte preteky 3. 7. a 10. 7. v Žiari nad Hronom na novom štadióne.

       

    • Hviezdy sú tiché
     • Hviezdy sú tiché

     • V posledných dňoch školského roka 2020/2021 sme si dopriali ešte jeden kultúrny zážitok. Dňa 24. júna 2021 si 48 žiakov zo 7., 8. a 9. ročníka našej školy spolu s pani učiteľkou Lenkou Adamovou a Májou El Hajry pozrelo divadelné predstavenie Hviezdy sú tiché v Bábkovom divadle Na rázcestí v Banskej Bystrici. Predstavenie je kolážou denníkov z vojnových čias a hlavnými hrdinkami sú štyri dievčatá vo veku od 9 do 17 rokov- Anna, Alja, Helga a Tanja. Všetky zažili prvú alebo druhú svetovú vojnu a zanechali svoje autentické svedectvo v denníkových zápiskoch. Píšu v nich o domove, rodine, láske, o neustálom ohrození života. Je v nich odhodlanie a sila, ktoré nezávisia od veku a rodiny. Sú v nich slová, ktoré majú byť počuté. Dnes.Všade. Aby v tomto prípade neplatilo, že história sa opakuje, aby sa smutná a temná história už nezopakovala.

      V závere tohto náročného školského roka všetkým želáme krásne pokojné slnečné letné dni.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Energoland
     • Energoland

     • Žiaci 7.B sa 23.6.2021 zúčastnili historicko-vedeckej exkurzie. Navštívili kláštor v Hronskom Beňadiku a vedecko-zábavné centrum Energoland.

      Bývalý benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku je najstaršou a najvýznamnejšou stojacou  benediktínskou kultúrnou pamiatkou na Slovensku. Benediktíni kláštor opustili v 16. storočí a kláštor prešiel následne významnými fortifikačnými úpravami v súvislosti s protitureckou obranou. V súčasnosti funguje ako farský úrad a sídlo misijnej rehole pallotínov.

      Energoland sa nachádza v priestoroch Informačného a tréningového centra jadrovej elektrárne Mochovce, ktoré je situované v blízkosti hlavnej vrátnice komplexu. Je to informačné centrum určené predovšetkým pre školy a verejnosť. V Energolande sa nachádza viac ako tridsať objektov, aplikácií a interaktívnych expozícií. Žiaci v priestoroch expozície získali ucelenú informáciu o histórii, prítomnosti a budúcnosti, o tom, ako vzniká elektrická energia, o celkovej potrebe energie pre človeka, mesto, krajinu, svet. V 3D kine si žiaci pozreli film Odyssey Energy. Dizajn Energolandu je mierne inšpirovaný filmom Vesmírna odysea od Stanley Kubricka.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Energoland.

      Mgr. Ivan Paška a Mgr. Gabriel Stach

    • Maksík
     • Maksík

     •   Aj v tomto školskom roku sa 15 žiakov našej školy zapojilo do veľkej matematickej súťaže pre všetky bystré hlavičky. V celoslovenskej a celoročnej korešpondenčnej  matematickej súťaži  súťažili v troch samostatných kategóriách podľa  ročníkov – Maksík -  2, 3, 4. 
        Maksík je rozprávkovým sprievodcom detí po svete matematiky. Je to súťaž, ktorá učí deti nielen logicky myslieť a riešiť matematické záhady zakomponované do správ z celého sveta, ale vedie ich aj k čítaniu s porozumením a vyhľadávaniu potrebných údajov v texte. Maksáčikovia zažívajú pri riešení úloh radosť z objavovania, premýšľania. Úlohy sú nápadité, inšpiratívne, učia deti myslieť matematicky.
      Súťaž vzbudzuje u žiakov chuť pátrať po nových faktoch, vedomostiach, informáciách, vnútorne ich motivuje k samovzdelávaniu. Dáva deťom čo najviac priestoru na osobný rozvoj.
      Medzi 30% najúspešnejších žiakov, ktorým sa podarilo vybojovať titul Najmúdrejší Maksáčik, sa zaradili:  

      2.A   Adam Kšenžigh 
      2.A   Matej Martinec
      3.A  David Hanzel
      3.B  Daniel Vrták
      3.B Jakub Strelec
      4.A  Andrej Miklošík
      4.A  Adam Chalupek

      Ostatní zúčastnení získali za šikovné zvládnutie náročných úloh zo všetkých kútov sveta hrdý titul Múdry Maksáčik.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Maksík.

      Mgr. Andrea Paučulová

    • Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých
     • Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

     • Škola nemá deťom a mladým ľuďom poskytovať iba vedomosti, ale má ich aj formovať, vychovávať. To sa deje aj prostredníctvom preventívnych programov, ktoré prebiehajú na školách.      

      Dňa 22.6.2021 sa  žiaci 8.A., 8.B. a  9.A. triedy našej školy zúčastnili besedy s preventistkou Okresného riaditeľstva policajného zboru kpt. Mgr. Katarínou Cimermanovou o „Trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých“.

         Cieľom bolo  zvyšovanie trestno-právneho povedomia žiakov našej školy, predchádzanie trestnej činnosti a znižovanie rizika stať sa obeťou trestného činu. Žiaci  boli oboznámení s trestným zákonom, ktorý vymedzuje trestno-právnu zodpovednosť, druhy sankcií i tresty.

      Informácie, ktoré odzneli, boli pre nás zaujímavé a prínosné. Rozšírili nám náš všeobecný rozhľad o veciach, nad ktorými sme doposiaľ nerozmýšľali, dokonca mysleli sme si, že sa nás netýkajú.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých.

      Mgr. Trvalová, sociálny pedagóg

    • Deň rodiny 2021
     • Deň rodiny 2021

     • V našom ŠKD sme v júni 2021 v spolupráci s našimi kolegami, ktorí učia hudobnú a telesnú výchovu, zorganizovali pre deti a ich rodičov akciu s názvom „Deň rodiny 2021“.

      Boli pozvaní rodičia a starí rodičia, aby si najprv pozreli zaujímavý program, kde deti doprevádzali na hudobných nástrojoch naši dvaja kolegovia: Mgr. Ján Banga a Mgr. Radoslav Žolko.

      Po privítaní hostí malými moderátormi, D. Stupavským a S. Latochovou, si všetci pozreli program v školskej záhrade, ktorý bol plný krásnych básničiek, pesničiek a tancov venovaných rodičom. Program bol hlavne zameraný na oslavu Dňa rodiny, Dňa matiek a Dňa otcov a chceli sme sa ním poďakovať rodičom za ich starostlivosť, trpezlivosť, obetavosť a lásku.

      Na záver programu a po príhovore p. riaditeľa, Mgr. S. Čabalu, si deti zo všetkých oddelení spoločne zatancovali na pieseň „Super deti“ spolu so svojimi p. vychovávateľkami.

       Po programe sa mohli rodičia spolu s deťmi zapojiť do tvorivých dielní, ktoré si pre nich pripravili pani vychovávateľky a aj do športových súťaží na multifunkčnom ihrisku školy, ktoré sa konali za vedenia p. uč. telesnej výchovy – Mgr. Jakuba Kovalčíka.

      Ďakujeme všetkým kolegom za spoluprácu a rodičom, že prišli a oslávili spolu s nami sviatok rodiny. Dúfame, že sa akcia všetkým páčila. Fotky nájdete vo fotogalérii.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň rodiny 2021.

      Vaše pani vychovávateľky

    • Ratujte Cesnaka!
     • Ratujte Cesnaka!

     • „Ratujte Cesnaka. Pomôžte nájsť richtárovi jeho feruľu“.

      S touto výzvou sa žiaci dvoch tried našej školy- 7.A a 9.A spolu so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Májou El Hajry a Mgr. Katkou Mazúchovou pustili do zábavnej a náučnej mestskej hry organizovanej Turistickým informačným centrom v Banskej Bystrici v rámci Dní mesta Banská Bystrica dňa 17. júna 2021. Vďaka tomuto zaujímavému podujatiu sme mali možnosť spoznať históriu nášho mesta pútavým netradičným spôsobom. Práve formou hry sme absolvovali zábavnú prehliadku najvýznamnejších pamätihodností nielen námestia, ale aj širšieho centra mesta v spolupráci s profesionálnymi sprievodkyňami.

      A kto bol Július Cesnak? A čo bola feruľa a na čo richtárovi slúžila?

      Július Cesnak stál na čele nášho mesta dlhých tridsať rokov (1893 – 1923).  Pod jeho vedením naše mesto prekvitalo. Práve Cesnak sa zaslúžil o výrazný hospodársky aj ekonomický rozvoj Banskej Bystrice. Vybudoval mestský vodovod a kanalizáciu, vďaka postaveniu hydroelektrárne osvetlil domácnosti aj ulice. Rozšíril dispozíciu ulíc a mestu dal punc elegancie vďaka budovaniu parkov, kvetinových záhonov a vodostrekov. Reorganizoval pôvodné školské systémy, zakladal nové školy. Na podporu nadaných študentov vznikla nadácia s jeho menom. Organizoval zbierky na podporu chudobných, vo vojnovom období podporoval zdravotníctvo a zabezpečoval zásobovanie. Medzi obyvateľmi mesta bol veľmi obľúbený. No a v hre sa richtárovi Júliusovi Cesnakovi stala nemilá vec – prísažní mu schovali jeho richtársku feruľu (palicu, ktorá bola symbolom jeho moci). Naši žiaci pomocou rôznych zadaní a indícií plnili úlohy, hľadali slová ukryté v tajničke, aby nakoniec rozlúštili záhadný odkaz  a pomohli richtárovi objasniť, kde sa jeho feruľa nachádza. Odmenou im bol skvelý pocit, ale aj sladká čokoládová minca. No a samozrejme zábavné a poučné predpoludnie plné histórie trávené mimo školských lavíc.                                                                                                                      

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ratujte Cesnaka!

      Mgr. Mája El Hajry

    • Minivybíjaná v ŠKD ( turnaj pre 1. - 2. ročník)
     • Minivybíjaná v ŠKD ( turnaj pre 1. - 2. ročník)

     • V mesiaci jún 2021 sme v ŠKD pri ZŠ, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici organizovali pre deti športový turnaj s názvom „Minivybíjaná pre 1 – 2 ročníky“. Po odohratí zápasov bol turnaj vyhodnotený dňa 16.6.2021 na slávnostnom nástupe, kde boli deťom odovzdané diplomy, medaily a sladká odmena podľa umiestnenia v turnaji.

      Na prvom mieste v Minivybíjanej u prvákov skončilo 2.oddelenie (1.B), na druhom mieste 3.oddelenie (1.C) a treťom mieste 1.oddelenie (1.A). Prváčikom srdečne gratulujeme a ďakujeme za snahu a úspešné zvládnutie pravidiel.

      U druhákov sa na prvom mieste umiestnilo 4.oddelenie (2.A), na druhom mieste skončilo 6.oddelenie (2.C) a na treťom mieste 5.oddelenie (2.B).

      Ďakujeme všetkým účastníkom turnaja za účasť a tešíme sa na ďalšie športové zápolenie o rok.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Minivybíjaná v ŠKD ( turnaj pre 1. - 2. ročník).

      Vaše pani vychovávateľky

    • Vyhodnotenie zberu papiera
     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Najlepší jednotlivci

      1. miesto: Nemčok Filip        8.A - 612 kg
      2. miesto: Kaliský Teodor      2.A - 271 kg
      3. miesto: Latochová Sofia   4.A - 219  kg

      Najlepší v jednotlivých triedach

      1.A  Badinka        169 kg
      1.B  Popa            204 kg
      1.C  Dobišová       54 kg
      2.A  Kaliský         271 kg
      2.B  Psotka         115 kg
      2.C  Dvoran        170 kg
      3.A  Tuhárska       86 kg
      3.B  Čunderlík      85 kg
      4.A  Latochová     19 kg
      4.B  Gonda           74 kg

      5.A Berky         73 kg
      5.B Bobák        60 kg
      6.A Tuhársky        86 kg
      6.B  Vajo        77 kg
      6.C  Čatloš        248 kg
      7.A Alušicová L., P.    75 kg
      7.B Perichtová        153 kg
      8.A Nemčok        612 kg
      8.B Inštitoris        62 kg
      9.A Čermák        90 kg 

      Najlepšie triedy

      1. miesto: 2.A - 800 kg
      2. miesto: 8.A - 716 kg
      3. miesto: 1.B - 634 kg

      Váha spolu: 8 200 kg

      Všetkých žiakov:    409
      Zapojených:        209
      Nezapojených:        200

      Zapojenosť:        51,1 ℅

      Priemer na 1 žiaka:    20,05 kg

       

      Ďakujeme žiackemu parlamentu za aktívnu pomoc pri zbere papiera :

      Zbránek Roman, Troják Jakub 9. A

      Vengrín Ján, Čermák Richard 9. A

      Gregorčok Gabriel, Horniak Lukáš 9. A

      Cimerman Patrik, Brštiak Jakub 8.A

      Radič Marián, Schmidt Šimon 8.A

      Olas Adam, Petrik Marek, Steiger Peter 7.A

      Ďakujeme.

    • Z rozprávky do rozprávky
     • Z rozprávky do rozprávky

     • V ŠKD sme 1. júna 2021 pripravili pre deti zábavné popoludnie pri príležitosti MDD s názvom  „Z rozprávky do rozprávky “. Deti pod vedením zvoleného kapitána absolvovali šesť rozprávkových stanovíšť, kde plnili rôzne úlohy. Po štarte do rozprávkovej krajiny sa deti dostali na prvé stanovište, kde triafali tenisovou loptičkou do „dračej diery “. Ďalej cesta viedla k úlohe s názvom „ Slalom začarovaným lesom “, kde   lietali deti na metle po pripravenej dráhe. Na treťom stanovišti čakali na deti  „Omaľovánky hrdinov z rozprávok“, ktoré si vyfarbili.        Na štvrtom stanovišti čakalo na deti triedenie vrchnáčikov a úloha „ Postav s Popoluškou domček “. Na piatom stanovišti v altánku deti kreslili rozprávku a rozprávkové bytosti a vytvorili rozprávkový plagát. Na poslednom stanovišti čakali na deti rôzne hádanky. Nakoniec si mohli ešte kresliť obľúbených hrdinov z rozprávok kriedami na asfalt. Po absolvovaní stanovíšť si deti nastúpili po jednotlivých oddeleniach a dostali sladkú odmenu za účasť. Počasie nám tento rok prialo a podujatie sa deťom k ich sviatku veľmi páčilo. Ahoj o rok!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Z rozprávky do rozprávky.

      Vychovávateľky ŠKD

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje