• Oznam pre rodičov - Stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021
     • Oznam pre rodičov - Stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021

     • Vážení rodičia,

      od nového školského roka 2021/2022 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnych úprav zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

      ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ, doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus,  dotáciu môže poberať dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

      Preto žiadame rodičov, ktorých sa uvedené týka, aby odovzdali úradné potvrdenia do poštovej schránky ZŠ Trieda SNP 20 alebo na sekretariát školy do 6. 8. 2021.

      Ceny obedov od 1.9.2021

      1. stupeň .... 1,21 Eur

      2. stupeň .... 1,30 Eur

      športovci ....  1,56 Eur

      CENA REŽIJNÉHO POPLATKU

      Zákonný zástupca žiaka ZŠ je povinný prispievať na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti ZŠ paušálne čiastkou 8,00 € mesačne. Poplatok za réžiu sa stiahne pri prvom dobití obedu na mesiac.

      Pri poukázaní platby na účet je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, je to číslo stravníka používané ako prihlasovacie meno, ktoré dostanete s čipovou kartou  od vedúcej jedálne. Bez variabilného symbolu nevieme identifikovať  v systéme Vašu platbu! Je tiež potrebné uviesť  do poznámky pre prijímateľa aj  meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

      Dotácia na stravu bude poskytnutá len ak predložíte:

      potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. /čestné vyhlásenie nájdete tu/

      Viac informácií nájdete TU

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje