• Deň zdravej výživy v ŠKD
     • Deň zdravej výživy v ŠKD

     • V rámci „Dňa zdravej výživy“ sme si v piatok 15. 10. 2021 v jednotlivých oddeleniach ŠKD pripomenuli tento deň rôznymi zábavnými aktivitami. Na úvod sa deti s pani vychovávateľkami rozprávali o zdravých a nezdravých potravinách, pozreli si prezentáciu a hádali hádanky. Následne sa rozdelili do skupiniek a spoločne vytvárali postery z prineseného materiálu na tému „Zdravé a nezdravé potraviny“. Po ukončení aktivít sme sa spolu občerstvili zdravým olovrantom. Dúfame, že deti budú aj naďalej pokračovať v konzumovaní zdravých potravín a zdravom stravovaní. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň zdravej výživy v ŠKD.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Návšteva Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
     • Návšteva Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici

     • Vďaka kultúrnemu semaforu a uvoľneniu pandemických opatrení sú divadlá na Slovensku od 3. mája opäť otvorené pre verejnosť, samozrejme v obmedzenom hracom režime. Aj v Bábkovom divadle na Rázcestí sa už  hrá naživo, no divadlo naďalej vysiela aj online predstavenia, ktorých sme sa pravidelne zúčastňovali minulý školský rok.
      Pri dodržaní protipandemických opatrení  sa  zúčastnili naši žiaci 1. stupňa osobitne po jednotlivých triedach vo viacerých termínoch v septembri aj októbri predstavenia Africké rozprávky a zažili  čarovný svet múdreho Baobabu a pojašenej Jablone v rozprávkovom putovaní konečne priamo, v neopakovateľnej atmosfére bábok a bábkového divadla.
      V aktuálnom čase prinášajú televízia , rádiá, noviny a facebooky obrovské množstvo informácií o medzinárodnej situácii, o vojnách, migračnej kríze, kultúrnych a náboženských odlišnostiach. Deti tieto správy vnímajú. Aj preto sme si vybrali v BNDR bábkové divadlo s názvom Africké rozprávky. Domnievame sa, že je potrebné sprostredkovať informácie vyvažujúce rozdiely medzi národmi a kultúrami a to menej schematickým a zjednodušeným spôsobom. Africké rozprávky  sú ,,srandy“ o zvieratách, ktoré si medzi sebou rozprávajú stromy. ,,Srandy“ , ktoré si rozprávajú zvieratká o ľuďoch a ľudia zase o stromoch. Všetko spolu, veselo a úprimne. Tak, ako je to v Afrike, tak je to u nás, tak je to všade na svete, kde žijú deti. 
      Rozprávky iných kultúr majú zámer predstaviť odlišnú kultúru a hľadať podobnosti s našou slovanskou kultúrou. Divadlu ďakujeme za krásny kultúrny zážitok, radi sa sem opäť rýchlo vrátime.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.

      PaedDr. Tatiana Harmanová

    • Aj o tomto je SNP-čka
     • Aj o tomto je SNP-čka

     • Dňa 13.10. bol deň D. Teda tak aspoň tento deň nazvala pani Dupačová z Bounce Parku. Vzájomná dohoda pani manažérky a nášho pána riaditeľa, Mgr. Sergeja Čabalu, umožnila našim športovým triedam 6.B a 7.C vyskúšať celú arénu.

      A decká naozaj potvrdili, že išlo o deň D. Vyskúšali si Kids zónu, Jump arénu a aj Climb arénu. Dve hodiny skákania, bláznenia, premetov, voľných pádov, lozenia a šplhania im spríjemnila prítomnosť Mareka Hamšíka. Napriek jeho vyťaženosti si našiel na naše deti čas a tie si s radosťou nechali podpísať tričká, kopačky, zošity. Každý to, čo si želal.  

      Z akcie deti odchádzali síce unavené, no spokojné.

      Ďakujeme za, ako povedali dievčatá zo 6.B, najkrajší deň za posledných šesť školských rokov vedeniu školy, celému kolektívu Bounce Parku a Marekovi Hamšíkovi.

      Určite to nebol náš posledný deň na trampolínach.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Aj o tomto je SNP-čka.

      Mgr. Zuzana Brachnová – triedna učiteľka 6.B
      Mgr. Jakub Kovalčík – triedny učiteľ 7.C

    • Informatika hrou
     • Informatika hrou

     • Žiaci 8.A triedy na hodinách informatiky pracovali so stavebnicou Scotti Go! Stavebnica je určená na výuku programovania zábavnou formou, ktorá:

      • rozvíja schopnosti analytického a logického myslenia,
      • učí riešiť komplikované problémy a schopnosť tímovej práce,
      • rozvíja algoritmickú situáciu,
      • učí, ako používať moderné technológie na iné účely ako len na zábavu.

      Pomocou kartónových kociek žiaci ovládajú hlavného hrdinu Scottiho a iných postavičiek a objektov v hre. Majú možnosť riešiť sto úloh so vzrastajúcou obtiažnosťou. Počas hry sa oboznamujú s pojmami ako slučka, podmienený príkaz, premenná, funkcia atď. Hodina informatiky je tak zábavná a žiaci sa naučia základy programovania, jeho logiku a princípy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Informatika hrou.

      Mgr. Danka Bugáňová

    • 4. október – Svetový deň zvierat
     • 4. október – Svetový deň zvierat

     • 4. október bol ustanovený za Svetový deň zvierat – World Animal Day (WAD) na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. A tento deň sme si pripomenuli aj v našej škole výstavkou fotografií domácich miláčikov, ktoré priniesli žiaci 2.stupňa, ale aj niektorí pedagógovia. Žiaci mali možnosť pozrieť si vystavené fotografie a následne zahlasovať za tú, ktorá sa im páčila najviac. Kto sa napokon stal víťazom a získal najviac hlasov, si môžete pozrieť vo fotogalérii. Ale pre každého je práve to jeho domáce zvieratko NAJ, takže víťazmi sú vlastne všetci, ktorí sa o zvieratká starajú a chránia ich.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album 4. október- Svetový deň zvierat.

      Mgr. Mája El Hajry, Mgr. Katarína Mazúchová

    • JESEŇ PANI BOHATÁ - jesenné tvorivé dielne v ŠKD
     • JESEŇ PANI BOHATÁ - jesenné tvorivé dielne v ŠKD

     • Jeseň je úchvatným obdobím plným farieb, zrejúceho ovocia a rôznych plodov v prírode, ale aj záhradách. V jesenných mesiacoch radi chodíme na vychádzky do prírody, zbierame šípky, huby, farebné lístie, gaštany, žalude a iné plody, z ktorých si môžeme vyrobiť rôzne zaujímavé výtvory.

          Preto sme v mesiaci október 2021 v ŠKD pri ZŠ Tr. SNP 20 v BB zorganizovali jesenné tvorivé dielne s názvom „Jeseň pani bohatá“. Od pól druhej sme s deťmi v školskej záhrade za príjemného slnečného počasia tvorili a vyrábali rôzne výrobky na skrášlenie a dotvorenie jesennej výzdoby vestibulu našej základnej školy.

      Výrobky vznikali z prineseného nazbieraného materiálu pod šikovnými rukami detí a za pomoci paní vychovávateliek z rôznych prírodnín. Vyrobili sme si tekvičky ako veselých svetlonosov, pekné figúrky z gaštanov, rôznych druhov zeleniny a ovocia. Našimi prácami sme potom vyzdobili vestibul našej základnej školy.

      Výstavku prác detí máte možnosť vidieť vo fotogalérii.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album JESEŇ PANI BOHATÁ - jesenné tvorivé dielne v ŠKD.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Tento rok sme si opäť na 1. stupni zrealizovali rôzne aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa pripomína každý rok 26. 09.. Zamerali sme sa na rôznorodosť jazykov a kultúr štátov Európy. Nechýbalo vyučovanie metódou CLIL, tvorba obrázkových slovníkov, čítanie rozprávok európskych krajín a aktivity s textom, ktoré boli spojené s tvorbou ilustrácie. Deti téma rozmanitosti jazykov veľmi zaujala a zabavila. Tento rok sme sa učili farby v španielskom jazyku. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov.

      Mgr. Jana Štubniaková

    • BIELY DEŇ – Svetový deň mlieka v škole
     • BIELY DEŇ – Svetový deň mlieka v škole

     • Koncom septembra sme si aj v našej v škole pripomenuli Svetový deň mlieka .

      Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Mlieko obsahuje mnohé významné látky, hlavne bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerálne látky. Mlieko a mliečne produkty sú najlepším prírodným zdrojom vápnika, ktorý má význam pre zdravý rast kostí a zubov.

                      Keďže je mlieko bielej farby, aj tento deň sa niesol v jej znamení. Žiaci si v daný deň zladili svoje outfity do bielej farby. Mladší žiaci sa počas dňa prostredníctvom CD Cesta mlieka dozvedeli zaujímavé informácie o kravách, výrobe mlieka, mliečnych výrobkoch a ich skladovaní, predaji a význame mlieka vo výžive. Do školy priniesli aj prázdne obaly z mliečnych výrobkov, z ktorých vytvorili výstavu v triedach. Na vyučovacích hodinách vypĺňali pracovné listy, v ktorých sa dozvedeli o všetkých významných látkach a vitamínoch, ktoré mlieko obsahuje, zapojili sa aj do kvízu, kde si overili svoje vedomosti a na výtvarnej výchove vytvárali plagáty z mliečnych obalov. Najviac sa im však páčila ochutnávka rôznych druhov mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré si priniesli z domu.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album BIELY DEŇ – Svetový deň mlieka v škole.

      Mgr. Tatiana Katreniaková, Mgr. Katarína Mazúchová

    • Minivybíjaná v ŠKD pre 3. - 4. ročník
     • Minivybíjaná v ŠKD pre 3. - 4. ročník

     • V mesiaci septembri 2021 sme v ŠKD pri ZŠ, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici organizovali pre deti športový turnaj s názvom „Minivybíjaná pre 3. – 4. ročníky“. Zápasy sa hrali na vyznačenom ihrisku v šk. záhrade a deti si tak zmerali sily, ale aj  zopakovali pravidlá minivybíjanej. Víťazmi boli všetci, pretože pohyb je potrebný a zdraviu prospešný.

      Cieľom akcie bolo, aby deti viac športovali na čerstvom vzduchu, naučili sa spolupráci pri kolektívnom športe a hrali vždy podľa pravidiel.

      Ďakujeme všetkým účastníkom turnaja za účasť a tešíme sa na ďalšie športové zápolenie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Minivybíjaná v ŠKD pre 3. - 4. ročník.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Hudobné programovanie
     • Hudobné programovanie

     • Aj v tomto roku sme sa zapojili do iniciatívy Meet and Code. Prostredníctvom neziskovej organizácie Pontis n.o. a programu Techsou Slovensko sme získali grant na zakúpenie ôsmich BBC micro:bit Starter kit, vďaka ktorým mohli prebehnúť v popoludňajších hodinách tri workshopy. Viac ako tridsať detí si vyskúšalo hravým spôsobom prepojiť programovanie s hudobnou výchovou a naprogramovali si jednoduchú melódiu. Aby to nebolo také jednoduché, najskôr si museli pozapájať elektrický obvod.  V tejto aktivite sa nám podarilo prehĺbiť medzipredmetové vzťahy medzi hudobnou výchovou, technickou výchovou a, samozrejme, informatikou. Naším cieľom bolo pritiahnuť žiakov k programovaniu a pevne veríme, že sa nám to podarilo.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hudobné programovanie.

      Mgr. Gabriel Stach, Mgr. Radoslav Žolko

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

     • Na základe nespočetných ohlasov v prospech unikátneho projektu – speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorý trvá 30 rokov, a ktorý treba udržiavať a ďalej rozvíjať, sme sa rozhodli aj na našej škole pokračovať v krásnej tradícii najstaršieho speváckeho podujatia v ére samostatného Slovenska a v podmienkach prísnych protipandemických opatrení sme sa podieľali na príprave a spoluorganizácii podujatia tým, že sme aj na našej škole uskutočnili jej školské kolo. Umožnili sme deťom návrat do neopakovateľnej súťažnej atmosféry najmilšej speváckej súťaže na Slovensku. Dopriali sme im aj v tejto zložitej dobe zažiť kus krásy a radosti z ľudovej piesne a vytvorili  priestor na hľadanie a rozvíjanie talentov.              
      Ďakujeme všetkým detičkám za účasť a pani učiteľkám za ich prípravu.

      VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:
      1. miesto: Zádrapová Veronika 2.C,
      2. miesto: Dobišová Dorota 2.C,
      3. miesto: Stanislav Samuel 1.B, Popa Samuel 2.B.
      Čestné umiestnenie: Batková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávik Slovenska.

      Mgr. Jana Štubniaková, PaedDr. Tatiana Harmanová

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje