• Zimné sústredenie Malynár
     • Zimné sústredenie Malynár

     • Aj v tomto roku sa niekoľko žiakov z nasej školy zapojilo do zimného semestra 29. ročníka korešpondenčného matematického seminára Malynár. V rámci tohto seminára prebehne aj sústredenie od 26. januára 2020 do 31. januára 2020 v UVZ Danišovce. Na základe výsledkov je na toto sústredenie pozvaných 30 najlepších riešiteľov. Z našej školy sa ho zúčastní žiak zo 6.B. Gratulujem.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Denné IT tábory
     • Denné IT tábory

     • Kedy, kto, kde:

      24.2. – 28.2.2020 každý deň v čase od 8:15 do 15:15 hodiny

      Pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, v šk. roku 2019/2020 mimo Bratislavského kraja.

      Prihlásenie: do 12.2.2020

      Pokyny pre prihlásenie na Denný IT tábor: Pokyny

      poplatok: 0 EUR

      Kontakt: CVTI SR ŠVS BB Tajovského 25, t.č. 048/413 98 03 email: popularsvs@itakademia.sk

      Denný program Pondelok – Piatok:

       8:00 – 8:15 – Príchod

      8:15 – 11:15 – Dopoludňajší blok

      11:15 – 12:15 – Obed – zabezpečuje organizátor

      12:15 – 15:15 – Odpoludňajší blok

      15:15 – Ukončenie, odchod

      Scratch: Čo je lepšia zábava ako prejsť všetky levely počítačovej hry? Vytvoriť si vlastnú počítačovú hru.

      3D modelovanie: Cieľom kurzu 3D modelovania je pochopiť najviac používané nástroje pri kreslení v 3D priestore, za pomoci programu Autodesk 123D Design.

      Elektronická stavebnica 21. storočia: moderná platforma ľahko použiteľných elektronických blokov pre tvorbu malých a veľkých vynálezov.

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Od 23. decembera 2019 (pondelok) až do 7. januára 2020 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda).

    • PF 2020
     • PF 2020

     • Všetkým žiakom, učiteľom, zamestnancom a priateľom školy prajeme krásne Vianoce. Tešíme sa na vás v roku 2020!

    • Korčuľovanie 2. ročník
     • Korčuľovanie 2. ročník

     • V dňoch 16.-20.12. 2017 sa zúčastnilo 33 žiakov z 3.A a 2.B triedy kurzu korčuľovania, ktorý je súčasťou projektu Mesta Banská Bystrica s názvom „Odstraňovanie korčuliarskej negramotnosti “. Kurz sa uskutočnil na zimnom štadióne v Banskej Bystrici.

      Rovnako, ako žiakom prvého ročníka, aj našim žiakom, ktorí nemali vlastnú výstroj na korčuľovanie,  boli zapožičané korčule aj prilby, čím boli vytvorené tie najlepšie podmienky na to, aby sa kurzu mohli zúčastniť všetci žiaci. Keďže už absolvovali výcvik v prvom ročníku, tento rok si svoje zručnosti zdokonaľovali. Žiakom sa veľmi páčilo.

      Do galérie Korčuľovanie 2. ročník boli pridané fotografie.

      Mgr. Daniela Styková,  PhDr. Michaela Lietavová, PhD.

    • Vianočné naladenie
     • Vianočné naladenie

     • Vianočnú atmosféru cítiť už aj v našich triedach J Žiaci si krásne vyzdobili triedy a tešia na blížiace sa sviatky a prázdniny J

      Vianočná súťaž o najkrajšiu pohľadnicu, dopadla nasledovne :

      1. miesto  Silvia Perichtová   6.B

      2. miesto Michal Inštitoris   7.B

      3. miesto  Ema Vrábľová      5.C

      Výhercom gratulujeme a aj ostatným čo sa zapojili, bolo ich neúrekom J

      Všetkým želáme pokojné prežitie vianočných sviatkov.

      Do galérie Vianočné naladenie boli pridané fotografie.

      Mgr. Katarína Mazúchová , Mgr. Lenka Adamová

    • Zmena organizácie vyučovania v piatok 20.12.2019
     • Zmena organizácie vyučovania v piatok 20.12.2019

     • V piatok 20.12.2019 je upravená doba vyučovania.

      1. - 4. ročník končí vyučovanie 4. vyučovacou hodinou.

      5. - 9. ročník končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou.

      ŠKD pracuje do 16.00.

      Mgr. Sergej Čabala

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 17.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese povesti, Šaliansky Maťko. Spomedzi dvadsiatich piatich detí porota vybrala nasledujúcich víťazov.

      1.miesto - Adriana Borseková 2.B

      2.miesto - Lujza Jančová 3.B

                      - Matúš Marček 3.B

      3.miesto - Daniel Stupavský 3.B

                       - Sofia Latochová 3.A

      a čestné umiestnenie získal Vladimir Smirnov 3.B.

      Tento rok mala porota veľmi ťažké rozhodovanie, lebo každé dieťa sa svedomito pripravilo a podalo čo najlepší výkon. Veľkým a príjemným prekvapením bol žiak 3.B triedy Vladimir Smirnov, ktorý napriek rečovej bariére, keďže pochádza z Ruska, predniesol v Slovenčine povesť o Bratislavskom hrade. Všetkým pedagógom a ich žiakom ďakujeme za čas strávený pri príprave na Šalianskeho Maťka. 

      Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

      Mgr. Jana Štubniaková a PhDr. Michaela Lietavová, PhD.

    • XXX. Ročník vianočnej programátorskej súťaže.
     • XXX. Ročník vianočnej programátorskej súťaže.

     • Aj v tomto roku sa naši žiaci zúčastnili vianočnej programátorskej súťaže, ktorú organizuje Asociácia pre vedu, techniku a mládež Amavet klub 537, Centrum voľného času – Junior Banská Bystrica. Téma súťažnej animácie boli „Vianoce s rodinou“. Svoje práce žiaci prezentovali v troch kategóriách:

      3. až 4. ročník :

      3.A Adam Chalupek a Jakub Drozd (3.miesto)

      5. až 6. ročník :

      6.B Juraj Stach a Nikol Bálintová (3.miesto)

      7. až 9. ročník :

      9.A Tereza Kostiviarová a Martina Tarabová (1.miesto)

      9.A Rudolf Tomek (3.miesto)

      Gratulujeme a želáme požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok.

      Do galérie XXX. Ročník vianočnej programátorskej súťaže. boli pridané fotografie.

    • Výstava medovníkov
     • Výstava medovníkov

     • „Už sviatky lásky, pokoja zavítajú zas skoro k nám, pod stromčekom ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán...“

      Rok sa s rokom stretol a opäť sú tu Vianoce- pre mnohých tie najkrajšie sviatky roka. A vo vestibule  našej školy sa už tradične konala výstavka vianočných medovníkov spojená s ich predajom. V dňoch 16. – 18. decembra 2019  vianočný stromček, koledy, medovníky, oblátky, klobása, chlieb a ďalšie lákavé veci pomohli vytvoriť príjemnú predvianočnú atmosféru žiakom, učiteľom a všetkým zamestnancom našej školy. Všetky tieto dobroty  spolu so starodávnym šijacím strojom, kolovrátkom, vyšívanými obrusmi a maľovanou keramikou prispeli k tomu, že celá výstavka sa niesla v duchu ľudových vianočných zvykov a tradícií. Krásne vyzdobené medovníky zhotovili naši šikovní žiaci, ich rodičia a starí rodičia. A keďže sme medovníky nielen vystavovali, ale aj kupovali, z predaja sme získali nádherných 305 eur.  Získané finančné prostriedky budú tak, ako po iné roky, použité na dobročinné účely. Naše veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí si našli čas, neľutovali energiu a námahu, aby urobili radosť, a tiež pomohli niekomu inému. Finančným výťažkom z predaja medovníkov budeme opäť pomáhať najmä deťom, ktorých detstvo je poznačené chorobou, ale aj tým, ktoré svoje detstvo prežívajú bez starostlivých a milujúcich rodičov. Kam všade získané peniažky poputujú vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky školy.

      Ešte raz Vám všetkým zo srdca ďakujeme a prajeme krásne a požehnané vianočné sviatky v kruhu najbližších a do nového roka 2020 najmä pevné zdravie, spokojnosť a pohodu v osobnom i pracovnom živote.

      Do galérie Výstava medovníkov boli pridané fotografie.

      Za kolektív žiakov a pedagógov školy -  Mgr. Mája El Hajry, Mgr. Janka Štubniaková

    • Kurz odstraňovania korčuliarskej negramotnosti
     • Kurz odstraňovania korčuliarskej negramotnosti

     • V dňoch 9.-12.12. 2017 sa 33 žiakov z 1.A, 1.B a 1.C triedy zúčastnilo kurzu korčuľovania, ktorý je súčasťou projektu Mesta Banská Bystrica s názvom „Odstraňovanie korčuliarskej negramotnosti “. Kurz sa uskutočnil na zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Žiakom, ktorí nemali vlastnú výstroj na korčuľovanie,  boli zapožičané korčule aj prilby, čím boli vytvorené tie najlepšie podmienky na to, aby sa kurzu mohli zúčastniť všetky deti.

      Naši prváčikovia sa počas kurzu naučili stáť na korčuliach, a aj chodiť po ľade a odrážať sa jednou nohou. Tešili sa z toho, čo dokázali, a zároveň boli hrdí na seba, pretože toho za 4 dni  zvládli naozaj veľa. Za svoju snahu boli v posledný deň ocenení aj diplomami.

      Všetkým deťom sa na ľade veľmi páčilo, lebo sa oboznámili  so zimným štadiónom s s ľadovou plochou. Veľká vďaka patrí trénerom, ktorí sa trpezlivo našim drobcom venovali. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi. Ďakujeme za túto skvelú možnosť naučiť žiakov základy korčuľovania. Dúfame, že sme spoločnými silami úspešne prispeli k rozvoju korčuliarskej gramotnosti našich žiakov a že odteraz ich návštevy na zimnom štadióne prispejú nielen k celkovému rozvoju ich fyzickej zdatnosti, ale aj k zmysluplnému tráveniu ich voľného času.

      Do galérie Kurz odstraňovania korčuliarskej negramotnosti boli pridané fotografie.

      Mgr. Jaroslava Pardupová

    • 41. ročník - Pytagoriáda - školské kolo
     • 41. ročník - Pytagoriáda - školské kolo

     • Dňa 10.12.2019 a 11.12.2019 sa uskutočnil 41. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda.  V súťaži sa rozhodli zabojovať aj prihlásení žiaci z 3., 4.  a 5. ročníka našej základnej školy.

      Pytagoriáda pokračovala aj na druhý deň 11. 12. 2019, v kategóriách P6, P7 a P8 v šiestom, siedmom a v ôsmom ročníku, kde už riešiteľov bolo menej, no snažili sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

      Úspešní riešitelia :

      Kategória P3

      Môciková Viktória           3.A

      Miklošík Andrej               3.A

      Balkovic Ján                   3.A

      Marček Matúš                 3.B

       

      Kategória P4

      Jarabová Martina            4.A

      Grausová Silvia               4.B

      Vondena Eliáš Samuel     4.A

       

      Kategória P4

      Ťureková Andrea            5. A

      Piala Michal                    5. C

       

      Kategória P6

      Cimermanová Dana       6. A

      Stach Juraj                     6. B

      Zaremba Lukáš              6. C

       

      V kategória P7 a P8 neboli  úspešní riešitelia.

       

      Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutočnia v kategórii P3, P4, P5 dňa 24. marca 2020 a pre kategórie P6, P7, P8 nasledujúci deň 25. marca 2020. Miesto nám upresní organizátor - CVČ Havranské 9, dodatočne.

      Do galérie 41. ročník - Pytagoriáda - školské kolo boli pridané fotografie.

      Mgr. Andrea Paučulová a Mgr. Eva Gálová

    • Atletika - Vianočná žiacka hala
     • Atletika - Vianočná žiacka hala

     • 5.12. preteky sa uskutočnili v športovej hale SŠŠ Tr. SNP č.54 , za účasti 200 pretekárov / Žilina, Brezno, Lučenec, Zvolen, Žiar nad Hronom,Čadca/.  Pretekov sa zúčastnilo 20 žiakov školy / 5.C.,6.C., 9.C. 4.A.,6.B,/ Najlepšie výkony dosiahli: 

      2 x 1. miesto Andrej Daníhlik 60mpr- 10,45 a diaľka- 516 cm

      2. miesto Andrej Daníhlik 300m- 45,7 / 9.C/

      1. miesto Jakub Brštiak 600m- 1:51,3 / 6.B/

      3. miesto Viktória Urgelová  800m- 2:49,1 / 9.C./

      4. miesto Viktória Urgelová  výška- 140 cm

      Mgr. Katarína Štulíková

    • Odstraňovanie korčuliarskej negramotnosti 1. a 2. ročník.
     • Odstraňovanie korčuliarskej negramotnosti 1. a 2. ročník.

     • Rozpis:

      Dňa 17.12. a 18.12. sa Kurz odstraňovania korčuliarskej negramotnosti pre triedy 1.A, 1.B, 1.C konať nebude.

      1.A a 1.B – Termín :  9.12. – 12.12.2019 – 9.30 – 10,30 hod.

                                      

      1.C a ŠT                    9.12. – 12.12.2019    10,45 – 11,45 hod.

                                      

      2.A a 2.B – Termín:  16.12. – 20.12.2019     9,30 – 10,30 hod.

    • Mikulášku, dobrý strýčku...
     • Mikulášku, dobrý strýčku...

     • Aj týmito slovami sa niektorí žiaci prihovárali Mikulášovi, ktorý 6.decembra ráno zavítal do našej školy, aby v sprievode anjela a čertov potešil drobnými sladkosťami malých, ale aj veľkých. Sladké čokoládky a dobrá nálada určite aspoň trochu spríjemnili deň nielen všetkým žiakom, ale tiež učiteľom a zamestnancom našej školy v tomto sviatočnom adventnom období.

      Do galérie Mikulášku, dobrý strýčku... boli pridané fotografie.

      Za Žiacky parlament-  Mgr. Mája El Hajry

    • Regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League
     • Regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League

     • 29. novembra 2019 sa v aule Klubu AMAVET 937 pri Spojenej škole v Banskej Bystrici uskutočnilo regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League. Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej žiaci riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého sami navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november – január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použítím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín. V štyroch disciplínach podalo naše družstvo „Odin“ vyrovnaný výkon.

      Team­work – 2. miesto,
      Research – 3. miesto,
      Robot Design – 4. miesto,
      Robot Game – 6. miesto.


      Celkovo sme skončili na 5. mieste. Garatulujeme.

      Do galérie Regionálne kolo súťaže FIRST LEGO League boli pridané fotografie.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Prváci v novinách
     • Prváci v novinách

     • Naši žiaci prvých ročníkov sú v Banskobystrických novinách  MY,  vo vydaní od 3.12. do 9.12.2019.

      Mgr. Zuzana Chudá

    • Stolček prestri sa
     • Stolček prestri sa

     • V novembri je prechod do zimy pre náš organizmus náročný a preto, sa treba chrániť pred chorobami zvýšenou konzumáciou ovocia a zeleniny. Všetky deti nemajú radi ovocie, aj keď vedia čo sú vitamíny a aké sú potrebné pre naše zdravie. Preto sme si opäť v jednotlivých oddeleniach ŠKD vysvetlili význam pravidelnej konzumácie ovocia a pripravili v rámci zdravého stravovania chutné ovocné misy.

           Deti spoločne v skupinkách mali očistiť, nakrájať ovocie a esteticky ho naaranžovať na misky. Potom ich krásne vyzdobili škoricovým a vanilkovým cukrom, šľahačkou a orieškami. Ukázali tak svoju tvorivosť a aranžérske schopnosti. S našimi výtvormi, sme sa stretli na výstavke ovocných mís a po ohodnotení šikovnosti detí sme si na olovrant zjedli, čo sme si sami pripravili.  Ak si deti takto budú pravidelne pripravovať ovocie na olovrant aj doma,  určite im bude viac chutiť a budú plné energie a zdravé.

      Do galérie Stolček prestri sa boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Šarkaniáda v ŠKD
     • Šarkaniáda v ŠKD

     • V mesiaci november 2019 sme si opäť v oddeleniach ŠKD vyrábali krásne farebné  šarkany. Po ich prezentácii v ŠKD sme najkrajšie z nich zavesili a vyzdobili nimi herňu školského klubu detí. Veď jeseň môže byť nielen sychravá a studená, ale aj zábavná, keď nesedíme vnútri a ideme teplo oblečený von. Treba si ísť vyvetrať hlavu s kamarátmi a pobehať si na čerstvom vzduchu napríklad aj s veselým letiacim šarkanom v rukách.

      Do galérie Šarkaniáda v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje