• Plavecký výcvik 5.ročník
     • Plavecký výcvik 5.ročník

     • V dňoch 25. 11. 2018 – 2í. 11. 2019 sa uskutočnil plavecký výcvik žiakov 5. ročníka na plavárni Štiavničky. Zúčastnili sa ho žiaci 5.A, 5.B a 5.C triedy. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením inštruktorov: Mgr. Štulíkovej, Mgr. Zubeka, Mgr. Kovalčíka a Mgr. Čabalu. Každá skupina predviedla pod vedením svojho inštruktora  všetko, čo sa naučila, v čom sa zdokonalila a každý si hrdo niesol domov diplom plavca s názvom Mokré vysvedčenie. ZRPŠ nám každoročne vychádza v ústrety v znižovaní finančných nákladov na mnohé školské aktivity. V mene žiakov i rodičov mu patrí vďaka za ústretovosť, podporu a pomoc. 

      Mgr. Sergej Čabala

    • Plavecký výcvik – 2. - 3.ročník
     • Plavecký výcvik – 2. - 3.ročník

     • 33 žiakov druhého a 26 žiakov 3.ročníka sa zúčastnilo plaveckého kurzu v termíne od 18.11. – 22.11.2019/ 25.11. – 29.11.2019 na Krytej plavárni Štiavničky, Banská Bystrica, kde pod vedením poverených vyučujúcich ZŠ, Trieda SNP 20, Mgr. Štulíkovej, Mgr. Paučulovej, Mgr. Štubniakovej, Mgr. Stykovej, Mgr. Lunterovej, Mgr. Zubeka získavali, rozvíjali a zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti a schopnosti.

      Žiaci druhého a tretieho ročníka vplávali na plavecký výcvik ako rybky do vody. V jeho priebehu si osvojili rôzne plavecké zručnosti - oboznamovali sa s vodou, ponárali sa, splývali, plávali s doskou, tešili sa na každý  plavecký tréning. Menej odvážnejší žiaci sa pod vedením našich učiteľov s vodou skamarátili, odstránili strach z vody formou herných činností a naučili sa prvé cviky potrebné na osvojenie si základných zručností plávania.  Tí lepší nemali problém zdokonaliť sa v plaveckých štýloch - znak, kraul, prsia aj bez využitia pomôcok na plávanie.

      Niektorí žiaci, ktorí na začiatku výcviku len prekonávali strach z vody , v jeho závere preplávali zvoleným plaveckým štýlom - vzdialenosť, ktorá ich posunula medzi plavcov. Žiaci denne s nadšením navštevovali paru , v závere plaveckého tréningu si vychutnávali jazdu na tobogáne  či voľné hry vo vode. Na záver kurzu sme uskutočnili záverečné hodnotenie, kde žiaci preukázali, aký posun nastal v ich plávaní. Za svoje výkony si zaslúžili odmenu –„ Mokré vysvedčenie“.

      Do galérie Plavecký výcvik – 2. - 3.ročník boli pridané fotografie.

      Mgr. Andrea Paučulová

    • Súťaž autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko 2019
     • Súťaž autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko 2019

     • Žilinská univerzita privítala v piatok 22. novembra 2019 v priestoroch suterénu Stavebnej fakulty súťažiacich z celého Slovenska, ktorí sa prihlásili so svojimi robotmi do jednej z výziev robotickej súťaže RoboRAVE.

      V kategórii LEGO SUMO Junior, určenej pre žiakov základných škôl do 14 rokov súťažilo 27 tímov z celého Slovenska. Tu našu školu reprezentovali tri tímy. Najlepšie sa na 3. mieste umiestnili - Juraj Stach a Samuel Nosko. Hneď za nimi skončil na 4. mieste - Ján Ťurek. Ďalší tím v zložení Filip Kopáčik a Tomáš Tomek nepostúpil zo základnej skupiny a celkovo skončil na 15. mieste.

      V kategórii LEGO SUMO, určenej pre žiakov od 14. do 19. rokov nás reprezentoval  Peter Gríger, ktorému sa nepodarilo postúpiť zo skupiny.

      Víťazom gratulujeme.

      Do galérie Súťaž autonómnych robotov RoboRAVE Slovensko 2019 boli pridané fotografie.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Gratulujeme úspešnej riešiteľke okresného kola!
     • Gratulujeme úspešnej riešiteľke okresného kola!

     • Dňa 27. 11. 2019 sa v CVČ Havranské Banská Bystrica uskutočnilo Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala žiačka 9. A -  Kamila Vrábľová, ktorá sa v konkurencii najlepších  žiakov základných škôl okresu zaradila svojimi výsledkami medzi prvých päť najlepších a získala titul úspešný riešiteľ Okresného kola OSJ. Srdečne jej gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

      Mgr. Iveta Majerová, vedúca PK SJL

    • iBobor
     • iBobor

     • V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky, Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2018/2019 sa konala súťaž v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      iBobor - štatistické vyhodnotenie 2019/2020.

      Súťažné kategórie v ktorých približne 260 žiakov našej školy súťažilo:
      Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
      Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia,
      Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia

      Výsledky v jednotlivých kategóriách nájdete v galérii.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Po roku sa v stredu 20. novembra 2019 na našej škole uskutočnilo Pasovanie prvákov.

      Táto milá akcia je už tradičným vyvrcholením vítania prváčikov za plnohodnotných žiakov našej školy.

      Po chvíľach napätého očakávania rodičov, príbuzných a vedenia našej školy, prváčikovia so spevom prešli „zlatou bránou“ a otvorili tak slávnostný program.

      Hneď na úvod kráľ s kráľovnou privítali všetkých zúčastnených – rodičov a príbuzných detí, vedenie školy, pani učiteľky a pani vychovávateľky. Pred prijatím do Cechu školského museli naši prváci splniť niekoľko úloh. Spoločne sme navštívili krajiny Čítankovo, Počtárikovo, Spievankovo a Šikulkovo, kde ukázali svoje vedomosti a šikovné hlavičky.

      Po úspešnom  splnení všetkých úloh nastal slávnostný okamih, kedy malí žiačikovia zložili slávnostný sľub. Podstúpili akt pasovania do Cechu školského mečmi, ktoré držali mušketieri. Pani zástupkyne každému prvákovi zablahoželali a odovzdali medailu, pasovací list a malý darček.

      Po prijatí všetkých prvákov do Cechu školského sa k prítomným prihovorila pani zástupkyňa Homoľová, ktorá prváčikom popriala veľa úspechov na našej základnej škole.

      Hneď potom nastala veselá diskotéka, na ktorej si deti zatancovali spolu so svojimi učiteľkami, rodičmi a vychovávateľkami. Deti vytancovali aj traja veselí šašovia, ktorí prváčikov sprevádzali počas celého programu Pasovania prvákov.

      Pre rodičov a ich deti bolo pripravené aj malé občerstvenie. Mamičkám, ktoré napiekli výborné koláče sa chceme aj touto cestou poďakovať.

      Tešíme sa zase o rok!

      Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

      vychovávateľky, učiteľky 1. ročníkov

    • 1.Miesto Futsal žiakov ZŠ
     • 1.Miesto Futsal žiakov ZŠ

     • Dňa 21.11.2019 sme sa zúčastnili okresného kola vo futsale žiakov základných škôl. Organizátorom bolocentrum Voľného času Junior. Turnaj sa odohrával v hale na Magurskej. Tímy boli rozdelené do dvochskupín po tri družstva. My sme sa dostali do prvej skupiny, kde sme sa postupne stretli s chlapcami zo ZŠSlobodného vysielača a ZŠ Dumbierskou.V druhej skupine žreb dal dokopy mužstvá zo ZŠ Golianovej ,ZŠ Narnia a SŠŠ. V skupine sme prvý zápas vyhrali so ZŠ Slobodného vysielača 3:0 a v druhomvyrovnanom zápase sme zdolali ZŠ Dumbiersku 3:1. Do semifinále sme postupovali z prvého miesta, kdesme sa stretli s chlapcami zo ZŠ Narnia, nad ktorou sme vyhrali vysoko 9:2. Vo finále nás čakal súpers ktorým sme sa už v skupine stretli. V dramatickom finále, keď sme 2 min. pred koncom prehrávali 3:2 sanám nakoniec podarilo skóre otočiť na 3:4. Turnaj sa nám vydaril, a tak sme postúpili na krajské kolo.Turnaja sa zúčastnili E.Jurik, M.Dedok, I.Ďurkovič, S.Chabada, P.Jonáš, G.Kaliský, D.Magát, M.PuškárChlapcom patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.

      Do galérie 1.Miesto Futsal žiakov ZŠ boli pridané fotografie.

      Mgr. Jakub Kovalčík 

    • Malí herci z 3.B
     • Malí herci z 3.B

     • Naša trieda 3.B dostala veľmi zaujímavú ponuku. Slovenská pošta v tomto roku oslavuje svoje 145. výročie. Pri tejto príležitosti sme dňa 20.11. 2019 s deťmi navštívili Múzeum Slovenskej pošty na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici. Za účasti RTVS sme sa podieľali na tvorbe televíznej relácie pri príležitosti tohoto výročia. Z detí sa na tri hodiny stali herci, ktorí plnili pokyny režiséra a redaktorky a nahrali spolu zaujímavú reláciu, ktorú si budete môcť pozrieť v nedeľu dňa 1.12. 2019 na televíznej stanici RTV 1 o 11.00 dopoludnia s názvom Slovensko v obrazoch. Po návrate deti potvrdili, že práca pred televíznymi kamerami je veľmi náročná a vyčerpávajúca. O to viac sa, verím, potešia zo svojej televíznej premiéry.

      Do galérie Malí herci z 3.B boli pridané fotografie.

      Mgr. Jana Štubniaková

    • Atletika
     • Atletika

     • 14.11. sa 6 žiakov / 3 chlapci  a 3 dievčatá / 3. a 4. ročníka zúčastnilo pretekov Bavme deti športom v športovej hale SŠŠ Tr. SNP č.54. Žiaci obsadili 18. miesto z 23 zúčastnených škôl Banskobystrického kraja.

      Mgr. Katarína Štulíková

    • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ
     • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ

     • V mesiaci november prebiehalo na našej škole Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Do testovania sa zapojilo 64 žiakov t.j. viac ako 90% z celkového počtu. Hodnotili sme žiakov v deviatich športových disciplínach zameraných na rýchlosť, obratnosť, zručnosť a vytrvalosť.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí pomáhali pri testovaní žiakov 1. ročníka.

      Do galérie Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ boli pridané fotografie.

      Mgr. Zuzana Chudá, Mgr. Jaroslava Pardupová

    • Pietna spomienka a Deň vojnových veteránov v Kremničke
     • Pietna spomienka a Deň vojnových veteránov v Kremničke

     • „Tu mĺkvo strážime rok slávny meruštvrtý, odkazom dýchame krvavou touto pôdou. Nech skúma dejiny výkričník našej smrti, bolestne slávna je púť naša za slobodou.“           

      Týmito slovami- veršami básnika Andreja Plávku, vyrytými na pamätnej tabuli pomníka, nás vítal pamätník obetiam 2.svetovej vojny v Kremničke dňa11. novembra 2019, keď sme sa tak, ako v predchádzajúcich rokoch zúčastnili s našimi žiakmi pietnej spomienky a slávnostného kladenia vencov. Práve Kremnička sa spolu s vápenkou v Nemeckej stala počas 2.svetovej vojny jedným z najväčších masových hrobov na Slovensku, keďže nacisti na tomto mieste postupne postrieľali 747 nevinných ľudí, medzi ktorými boli aj matky s malými deťmi. V tomto roku sa pietna spomienka konala 11. novembra presne o jedenástej hodine a jedenástej minúte. Slávnostným položením vencov a divých červených makov sme si uctili nielen obete nacizmu, čiže 2. svetovej vojny, ale tiež obete 1. svetovej vojny. Práve 11. november sa totiž celosvetovo pripomína ako Deň vojnových veteránov alebo aj Deň červených makov a tento dátum  bol vybratý symbolicky. V tento deň roku 1918, vo vlakovom vozni v Le Francport pri severofrancúzskom meste Compiègne podpísali prímerie Spojenci a Nemecko, čím sa na západnom fronte ukončili boje 1. svetovej vojny. Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Symbol má pôvod v básni „In Flanders fields“ (doslova „V poliach Flámska“), ktorú v roku 1915 napísal kanadský chirurg John McCrae, ktorý slúžil na západnom fronte, neďaleko belgického mesta Ypres. Vlčí mak ako symbol pre padlých vojakov 1. svetovej vojny prvý raz použila americká profesorka a humanistka Moina Michaelová. V roku 1921 zvolil bývalý veliteľ britských expedičných síl poľný maršal sir Douglas Haig ako predseda Nadácie veteránov vlčí mak za symbol pre zbierku na pomoc vojnovým veteránom a invalidom.

      „Na poliach Flámska vlčie maky rastú, tam medzi krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu…“

      https://www.bystricoviny.sk/titulka/foto-banska-bystrica-si-pripomenula-den-vojnovych-veteranov/

      Do galérie Pietna spomienka a Deň vojnových veteránov v Kremničke boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry a žiaci 6.A triedy

    • World Robot Olympiad - International Final
     • World Robot Olympiad - International Final

     • V dňoch 8-10. Novembra 2019 sa v Maďarskom meste Győr uskutočnilo svetové finále robotickej olympiády WROTM. Stretlo sa tu 424 tímov zo 73 rôznych krajín. Súťažilo sa v niekoľkých disciplínach. V kategórii „regular“ si v troch skupinách elementary, junior a senior zmerali sily žiaci od 6 rokov do 23 rokov. V dvoch dňoch museli preukázať svoje konštruktérske a programátorské zručnosti v zadaniach, ktoré sa dozvedeli priamo na mieste. Bolo to náročne. Súťažiaci vstávali o 6:00 a pracovali na úlohách do 16:30. Počas tohto času nemohol byť v kontakte so súťažiacimi ich tréner a tak celý úspech tímu ležal len na ich pleciach.

      Celá súťaž nebola len o programovaní ale v sobotu večer  usporiadatelia pripravili „Friendship Night“ kde sa všetci súťažiaci rozdelili náhodne do desiatich tímov a plnili rôzne zábavné úlohy, za ktoré získavali žetóny.

       V silnej konkurencii z celého sveta sa družstvo zo Základnej školy Tr.SNP 20 s názvom Zeus v zložení Peter Gríger, Samuel Nosko a Rudolf Tomek  umiestnilo na 81. mieste.

      Do galérie World Robot Olympiad - International Final boli pridané fotografie.

      Gratulujeme.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • V termíne 18.11.2019-22.11.2019 sa žiaci 2.ročníka zúčastnia plaveckého výcviku. Žiaci 3. ročníka absolvujú plavecký výcvik v termíne 25.11.2019-29.11.2019.

      Mgr. Andrea Paučulová

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     •   Dňa 28.11.2019 budú prihlásení žiaci 2.-4. ročníka našej školy už po 11. raz bojovať o titul  Najmúdrejšieho medzi najbystrejšími v celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko. Súťažiacim  prajeme veľa úspechov.

      Mgr. Andrea Paučulová

    • Mladý filmový tvorca – Odovzdávanie cien
     • Mladý filmový tvorca – Odovzdávanie cien

     • Naši žiaci sa opäť zapojili do 5. ročníka celoslovenskej súťaže – amatérskej filmovej tvorby „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“. Ich úsilie nevyšlo nazmar a ich videá, ktoré vznikli v spolupráci s Mgr. Gabrielom Stachom, boli úspešné. Odovzdávanie cien sme spojili s malým výletom do Bratislavy, na ktorom nás doprevádzal Mgr. Daniel Zubek.  Ceny sme si prevzali na knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA, ktorej súčasťou bola výstava MINERÁLY. Veľtrh a výstava bola veľmi zaujímavá a poučná.

       

      Výsledky našich žiakov:

      I. kategória: 1. stupeň ZŠ – Ako pomáham druhým

          2. miesto: Aurélia Kovalčíková, Natália Sýkorková, Ivana Tuhárska  z triedy 2.A s videom „Pomoc lesnej prírode

            3. miesto: Matej Kohút, Lukáš Hampek, Roman Radoš z triedy 2.A s videom „Pomoc v núdzi“

      II. kategória: 2. stupeň ZŠ – Ako pomáham druhým

      1. miesto: Pintiiska Yelyzaveta z triedy 8.A s videom „Happy end

      II. kategória: 2. stupeň ZŠ – Slovensko a Madagaskar

      1. miesto: Tereza Kostiviarová, Martina Tarabová z triedy 9.A s videom „Kráľ Madagaskaru

      Ešte raz srdečne gratulujeme víťazom!

      Do galérie Mladý filmový tvorca – Odovzdávanie cien boli pridané fotografie.

      PhDr. Michaela Lietavová, PhD., triedna učiteľka 2.A

      II. kategória: 2. stupeň ZŠ – Ako pomáham druhým

      1. miesto: Pintiiska Yelyzaveta z triedy 8.A s videom „Happy end

      II. kategória: 2. stupeň ZŠ – Slovensko a Madagaskar

      miesto: Tereza Kostiviarová, Martina Tarabová z triedy 9.A s videom „Kráľ Madagaskaru

      I. kategória: 1. stupeň ZŠ – Ako pomáham druhým

      2. miesto: Aurélia Kovalčíková, Natália Sýkorková, Ivana Tuhárska  z triedy 2.A s videom „Pomoc lesnej prírode

      I. kategória: 1. stupeň ZŠ – Ako pomáham druhým

      3. miesto: Matej Kohút, Lukáš Hampek, Roman Radoš z triedy 2.A s videom „Pomoc v núdzi“

    • Futbaľový kráľ ŠKD
     • Futbaľový kráľ ŠKD

     • V mesiaci október 2019 prebehol v ŠKD pri Základnej škole, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici športový turnaj vo futbale s názvom „Futbalový kráľ“.  Po odohratí všetkých zápasov bol turnaj ukončený a vyhodnotený. Všetky deti sa zo všetkých oddelení zapojili do tohto športového podujatia. Na prvom mieste u mladších žiakov z prvého a druhého ročníka skončilo I. oddelenie, na druhom mieste IV. oddelenie a tretie bolo II. oddelenie. U starších žiakov z tretieho, štvrtého a piateho ročníka skončili všetci na prvom mieste so zhodným počtom 4 bodov.

      Ďakujeme všetkým účastníkom turnaja a tešíme sa na ďalšie športové zápolenie.

      Do galérie Futbaľový kráľ ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny sú 30. októbra – 31. októbra 2019.

      Posledný deň vyučovania je 29. októbra 2019 (utorok).

      Začiatok vyučovania po prázdninách je 4. novembra 2019 (pondelok).

    • Halloween party v ŠKD
     • Halloween party v ŠKD

     • Po roku sme sa opäť v školskom klube detí stretli na „Halloween party“. Pred jesennými prázdninami bola naša ZŠ Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici plná rôznych strašidiel.
           Po privítaní prítomných masiek sme boli spoločne strašiť s hlasným pokrikom: „My sme strašidlá, halloweenske strašidlá!“ po chodbách a v okolí našej školy. Potom hlavná čarodejnica zahájila veľkú party pre prítomné strašidlá, monsterky, duchov, čarodejnice, avatarku a morskú kráľovnú. Výborne sme sa zabavili, spoločne si zatancovali a party sme zavŕšili v oddeleniach sladkým aj slaným pohostením. Foto z akcie nájdete vo fotogalérii. Ahoj strašidielka tak opäť o rok. 

      Do galérie Halloween party v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vaše veselé čarodejnice: Darinka, Heňka, Ivica, Janka, Monika a Zuzka

    • Záložka do knihy spája školy – ukončenie projektu
     • Záložka do knihy spája školy – ukončenie projektu

     • Dňa 29. 10. 2019 sme na našej škole, ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica, ukončili výrobu záložiek do 10. ročníka česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.        

      Záložky sme zabalili a spolu so sprievodným listom a fotografiami poslali na adresu školy, ktorá nám v projekte bola pridelená  ako partnerská škola. Je to Základní škola, Tyršova 360, Němčice nad Hanou v Českej republike (ako si tam žijú, dozviete sa, keď si pozriete ich stránku školy: https://www.zsnemcicenh.cz/o-skole).

      Záložky vytvorili naši žiaci rôznymi technikami z rôznych materiálov, čiže neboli jednotvárne. Do ich výroby sa zapojili spolu s učiteľmi žiaci I. aj II. stupňa. Prínosom boli aj záložky vytvorené v ŠKD. Pozitívne hodnotíme celý výsledok, pretože sme našim partnerom odoslali záložky, ktoré boli naozaj veľmi pekné. A význam projektu? Zhotovenie výrobku (pomôcky ku knihe), budovanie kladného vzťahu k čítaniu, podpora čitateľskej gramotnosti žiakov, rozvoj estetického cítenia, umeleckého nadania, manuálnej zručnosti a v neposlednom rade i spestrenie vyučovacích hodín.

      Netrpezlivo očakávame balík z Česka, v ktorom budú určite pekné záložky určené pre nás.

      Ďakujeme za ústretovosť pri realizácii projektu koordinátorke z partnerskej školy, a tiež aj všetkým  našim kolegom, učiteľom, ktorí sa na realizácii projektu Záložka do knihy na našej škole podieľali.

      Do galérie Záložka do knihy spája školy – ukončenie projektu boli pridané fotografie.

      PhDr. Michaela Lietavová, PhD.  – koordinátorka projektu na I. st.
      Mgr. Iveta Majerová – koordinátorka projektu na I. st.

    • Jablko - zdravá výživa, liek
     • Jablko - zdravá výživa, liek

     • Ľudová múdrosť hovorí:  Každý deň jablko, od lekára ďaleko...

      Aj odborníci na zdravú výživu vedia, že jablko prospieva zdraviu, pomáha a povzbudzuje nervový systém. Vysokým obsahom vitamínov a minerálov pomáha jablko posilňovať organizmus. Účinné látky v jablkách sú najmä: pektín (polysacharid - zložený cukor), ovocné kyseliny,  cukor, vitamíny, minerálne soli.

      Aj my sme si pripomenuli toho zdravé ovocie so žiakmi v triedach. Do pripravených aktivít sa zapojili s radosťou a chuťou J.

      Žiaci prvého stupňa mali besedu o správnej výžive a význame konzumovania ovocia. Na hodinách výtvarnej výchovy stvárňovali rôznymi formami jabĺčka, na pracovnom vyučovaní jablko modelovali a na hudobnej výchove spievali pesničky o jablkách. Na záver si urobili v triedach ochutnávku a nástenku z vymaľovaných a vymodelovaných jabĺk.

      Žiaci druhého stupňa - Na hodine matematiky riešili príklady na zdravé recepty. Na hodine biológie skúmali štruktúru jablka a jeho silu visieť, tvorivo pracovali na kvízových otázkach a na vymýšľaní super básničiek. Na hodine dejepisu zistili, že jedno jablko ukradla bohyňa sváru Eris a s nápisom tej najkrásnejšej ho hodila medzi Afroditu, Héru a Aténu. Spor o jablko medzi týmito bohyňami viedol k Trójskej vojne. Tak vzniklo pomenovanieJablko sváru“. Na hodine fyziky skúmali či to bolo naozaj jablko, ktoré spadlo na hlavu Isaaca Newtona a priviedlo ho na myšlienku o zemskej príťažlivosti. Na hodine chémie sa zisťovala cukornatosť jabĺk ale aj cukornatosť sladkých nápojov. Na hodine anglického jazyka prekladali báseň o jablku. Na hodine výtvarnej výchovy maľovali jabĺčka a na hodine hudobnej výchovy tancovali s jablkom na hlave.

      Nechýbala ani ochutnávka zdravých jabĺčok a super zdravých jablkových koláčikov J.

      Na záver žiaci, ktorí prišli oblečení do žltej, zelenej, červenej a hnedej farby vytvorili veľké jablko z vlastných tiel.

      Do galérie Jablko - zdravá výživa, liek boli pridané fotografie.

      Mgr. Katarína Mazúchová , Mgr. Tatiana Katreniaková

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje