• Jesenná brigáda v KOMPE
     • Jesenná brigáda v KOMPE

     • Dňa 21.10.2019 sa žiaci 6.A triedy našej školy v popoludňajších hodinách spolu so svojou triednou učiteľkou zúčastnili jesennej brigády v DSS Kompa na ulici 29.augusta v Banskej Bystrici. Keďže s týmto zariadením spolupracujeme už dlhodobo, prišli sme na pomoc s vyčistením priestorov ich záhrady od množstva napadaného lístia. Hneď na začiatku brigády sme sa dohodli, že skončíme, až keď naplníme suchým popadaným lístím dvadsať veľkých igelitových vriec. Svoje predsavzatie sme splnili. Domov sme  odchádzali s dobrým pocitom z vykonanej práce a prísľubom, že sa ešte po jesenných prázdninách vrátime a s ďalším napadaným lístím sa statočne popasujeme.

      Do galérie Jesenná brigáda v KOMPE boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Vyhodnotenie zberu papiera
     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • 7. 10. – 14. 10. 2019

      Najlepší jednotlivci:

      1. miesto: Kevin Oslanec  1.A          -  878 kg

      2. miesto: Richard Roháč 6.B          -   283 kg

      3. miesto: Michal Dedok   9.C          -  264 kg

      Najlepší v jednotlivých triedach:

      1.A  Oslanec                                        878 kg

      1.B Tóth                                              107 kg

      1.C  Dvoran                                        125 kg

      2.A  Medveď                                       225 kg

      2.B  Béreš                                            149 kg

      3.A  Drozd                                             60 kg

      3.B  Kochan                                          89 kg

      4.A  Styk                                               40 kg

      4.B  Berky                                             76 kg

      5.A Bartkovičová                                 34 kg

      5.B  Jasenáková                                    80 kg

      5.C  Čatloš                                          128 kg

      6.A  Parala                                            53 kg

      6.B  Roháč                                          283  kg

      6.C  Donovalová                                   80 kg

      7.A  Nemčok                                       216 kg

      7.B  Horváth                                         33 kg

      8.A  Karabellyová                              186 kg

      9.A  Sýkorka                                       119 kg

      9.C  Dedok                                          264 kg

       

      Najlepšie triedy:

      1.miesto :   1. A  -  1200 kg

      2.miesto :   8. A  -   889  kg

      3.miesto :   7. A  -   678 kg

       

      Váha spolu      :  9 420kg

      Všetkých žiakov      :   407

      Zapojených              :   228

      Nezapojených          :   179

       

      Zapojenosť               :    56,01℅

      Priemer na 1 žiaka   :    23,14  kg

       

      Ďakujeme žiackemu parlamentu za aktívnu pomoc pri zbere papiera :

      Jakub Tomáš, Ivan Krajčovič                                            9. A

      Rudolf Tomek, Filip Milan                                                  9. A

      Samuel Nosko, Ján Vengrín                                              8. A

      Marián Radič, Šimon Šmidth                                             8. A

      Jakub Troják, Roman Zbránek,                                         8. A

      Richard Čermák, Lukáš Horniak                                        8. A

      Jakub Troják, Šimon Šmidth                                              8. A

      Mgr. Ivica Fandlová a Mgr. Monika Kobesová

    • Atletika
     • Atletika

     • Atletika - Cezpoľný beh žiakov - Okresné kolo-1.10.

      Pretekov sa zúčastnilo 4 chlapci a 1 dievča / 9.C / Najlepší boli 4. miesto Kukučka Patrik a 6. miesto Urgelová Viktoria, Chlapci ako družstvo obsadili 3. miesto.

      Atletika- 59. ročník Horehronských hier-2.10.

      Pretekov sa zúčastnilo 17 žiakov / 5.C., 6.C., 9.C. /Najlepšie umiestnenie dosiahli:

      2. miesto Urgelová Viktoria-výška-140cm

      4. miesto Urgelová Viktoria-800m- 2:42,81

      4. miesto Brštiak Jakub- 1000m-3:23,95

      5. miesto Kukučka Patrik- 60m-7,95

      5. miesto Kukučka Patrik- 1500m-4:57,26

      Mgr. Katarína Štulíková

    • Stromy Povstania
     • Stromy Povstania

     • V tohtoročnom participatívnom  rozpočte mesta Banská Bystrica získal najviac hlasov projekt „75 líp k výročiu SNP “. V rámci víťazného projektu pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sme si pripomenuli 29.augusta tohto roku, začali dobrovoľníci s výsadbou 75 líp- stromov Povstania. Veď práve lipa je nielen ochranným stromom rodín, ale symbolicky sa vysádza tiež velikánom Slovenska. Autorom víťazného projektu je predseda občianskeho združenia New Faces Vladimír Ivan, ktorý o jeho význame povedal: „Je dôležité, aby odkaz Slovenského národného povstania išiel z generácie na generáciu a výsadbou stromov Povstania, ktoré budú našou symbolikou pripomínajúcou historické udalosti a okolnosti, sa niesol odkaz pre nasledujúce generácie, ktoré budú navždy pripomínať historické udalosti našich dejín a rozšíria i mestskú zeleň.“ Do výsadby líp sa zapojili dobrovoľníci z celej Banskej Bystrice. Naša škola už dlhé roky udržiava odkaz SNP, o čom svedčí pamätný list, ktorý  nám bol udelený Ústrednou radou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave, preto sme nemohli pri tomto krásnom a významnom podujatí chýbať.

      Do galérie Stromy Povstania boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry a žiaci 6. A triedy

    • Jesenné tvorivé dielne v ŠKD
     • Jesenné tvorivé dielne v ŠKD

     • Jeseň je obdobím, keď často chodíme na vychádzky do prírody, zbierame gaštany, žalude, šípky, listy a rôzne plody z ktorých dokážeme vytvoriť všeličo zaujímavé.  Preto sme opäť zorganizovali v ŠKD "Jesenné tvorivé dielne" a pozvali na nich aj rodičov a starých rodičov.

      V školskej záhrade sme spoločne vytvárali svetlonosov z tekvičiek, rôzne postavičky, zvieratká z gaštanov, listov a na tieto aranžmány sme používali najmä prírodný materiál. 

      Krásnymi výtvormi sme vyzdobili vestibul našej základnej školy, kde ich môžu obdivovať všetci žiaci našej školy, ako aj rodičia a návštevníci. 

      Ďakujeme ešte raz všetkým za účasť a tvorivé nápady.

      Ahoj opäť o rok a tvorte spolu s rodičmi a starými rodičmi aj

      doma. Vytvoríte si tak doma krásnu jesennú atmosféru.

      Do galérie Jesenné tvorivé dielne v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Návšteva BDNR v Banskej Bystrici
     • Návšteva BDNR v Banskej Bystrici

     • Dňa 27. septembra 2019 navštívili žiaci 2. ročníka detské predstavenie - O malej sove, ktorá sa bála tmy. Žiaci videli prvú verejnú generálku, ktorá mala veľký úspech a odniesli si z predstavenia veľa pekných zážitkov. Tešíme sa na ďalšie predstavenia.

      Foto- zdroj- www.pravda.sk

      Mgr. Daniela Styková, PhDr. Michaela Lietavová, PhD.

    • Gesto pre mesto a Vy rozhodujete, my pomáhame
     • Gesto pre mesto a Vy rozhodujete, my pomáhame

     • Vážení rodičia a priatelia školy!

      S radosťou Vám oznamujeme, že projekty, do ktorých sme sa koncom minulého školského roka zapojili, priniesli vytúžené ovocie!

      S Vašou pomocou pri hlasovaní za našu školu sme získali v projekte Gesto pre mesto, ktorý vyhlásila Raiffeisen banka, 1. miesto a odmenu 1000 eur. Úspešný bol aj ďalší projekt s názvom Vy rozhodujete, my pomáhame, v ktorom ste nás tiež podporili, a to svojimi nákupmi v predajniach siete Tesco,  a tým ste nám pomohli pre našu školu získať 300 eur za 3. miesto. Získané financie budú využité pri realizácii projektu zameraného na revitalizáciu školskej záhrady.Za Vašu pomoc a záujem o nás všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME!                           

      S úctou               

      Vedenie školy

    • Festival vedy – Európska noc výskumníkov
     • Festival vedy – Európska noc výskumníkov

     • 27.9. 2019 piatok sme sa so žiakmi 8. ročníka zúčastnili 13. ročníka festivalu vedy na Slovensku, ktorá sa konala v priestoroch nákupného centra Europa Shopping Centre. Videli sme vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave či Žilinskej univerzity. Zaujímavé boli aj stánky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Energoland, ako aj CVTI SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica a viaceré výskumné ústavy SAV. 

      Do galérie Festival vedy – Európska noc výskumníkov boli pridané fotografie.

      Mgr. Katarína Mazúchová, Mgr. Ivan Paška

    • Chceme byť zdraví, a preto Svetový deň mlieka
     • Chceme byť zdraví, a preto Svetový deň mlieka

     • Svetový deň mlieka v školách je každoročnou medzinárodnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.

      Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho mladého organizmu. Rozhodli sme sa rozšíriť povedomie detí, upozorniť ich na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre naše telo.

      V našej škole sme si tento medzinárodne oslavovaný deň pripomenuli rôznymi aktivitami. Všetci žiaci aj učiteľský zbor prišli  do školy oblečení v bielom, pretože biela je farba mlieka. Žiaci si priniesli mliečnu desiatu: jogurt, syr, tvaroh, mlieko. To boli hlavné zložky ich desiaty.

      Na vyučovacích hodinách sme sa rozprávali o význame mlieka v našej výžive, na 1. stupni si žiaci mohli pozrieť DVD s témou ,, Cesta mlieka“.  Cez veľkú prestávku pani učiteľky predávali ochutené mliečko Brejk. Predali sme 70 krabičiek mlieka, žiaci mali o toto mlieko veľký záujem, čo znamená, že majú mlieko radi, len je potrebná správna motivácia. Na výtvarnej výchove žiaci maľovali a kreslili obrázky na tému Kde a ako sa používa mlieko a mliečne výrobky. Žiaci 2.stupňa mali možnosť ochutnať  mliečne koláčiky, mliečnu nátierku na chlebíčkoch, ktoré im pripravili p.učiteľky. Nakoniec sme si urobili výstavku z obalov mliečnych výrobkov. Všetky akcie prispeli k osvete mlieka a k jeho  väčšej konzumácii.                                                                                                   

      Do galérie Chceme byť zdraví, a preto Svetový deň mlieka boli pridané fotografie.

      Mgr. Tatiana Katreniaková
      Mgr. Katarína Mazúchová

    • Deň bez áut v ŠKD
     • Deň bez áut v ŠKD

     • Pri príležitosti „Európskeho dňa bez áut“ sa v mesiaci september konala v našom školskom klube detí pri Základnej škole Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici akcia zameraná na dopravnú výchovu. Veď každý z nás môže malou mierou prispieť k ochrane životného prostredia.
      Cieľom bolo spopularizovať alternatívne druhy dopravy, ako sú pešia, cyklistická, verejná doprava a znížiť tak závislosť a dopyt po autách a následne pohonných látkach.
      Po nástupe jednotlivých oddelení a krátkom úvode deti absolvovali 5 disciplín za čo dostávali pečiatky.  Na prvom stanovišti hádali hádanky a dopravné značky. Na druhom si zopakovali základné pravidlá chodcov. Na treťom stanovišti deti preveril test aké majú vedomosti z dopravnej výchovy. Na štvrtom sa oboznámili s povinnou výbavou cyklistov. Na piatom sa na záver mohli výtvarne vyjadriť a nakresliť kriedami na asfalt rôzne druhy dopravných prostriedkov.
      Počasie nám prialo, slnko hrialo a deti sa spoločne dobre zabavili aj  niečo nové s p. vychovávateľkami naučili. Dostali za to od Dopraváčika pochvalu.

      Do galérie Deň bez áut v ŠKD boli pridané fotografie.
       

      Vychovávateľky ŠKD

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.09.2019 sa na 1. stupni našej školy uskutočnil Európsky deň jazykov, v rámci ktorého žiaci za pomoci učiteľov počas vyučovania vyrábali projekty a plnili aktivity spojené práve s týmto dňom. Prváci sa venovali rôznonárodným rozprávkam, ktoré si na hodinách prečítali a následne ilustrovali. Druháci pomocou pexesa vyrobili slovník, v ktorom sa objavil pozdrav dobrý deň a vitajte v rôznych európskych jazykoch. S tretiakmi sme vyhľadali dominanty jednotlivých krajín, štvrtáci maľovali vlajky, hľadali a spoznávali hlavné mestá. Nakoniec sme si našu činnosť navzájom odprezentovali.

      Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Mgr. Jana Štubniaková

    • Postup na Majstrovstvá sveta v robotike.
     • Postup na Majstrovstvá sveta v robotike.

     • Dňa 24. 9. 2019 sa v Košiciach konali prvé majstrovstvá Slovenska v robotike známe pod skratkou WRO™ (World Robot Olympiad™). Súťažilo sa v kategórii Regular - vo vekových skupinách Elementary (do 12 rokov), Junior(od 13 do 15 rokov) a Senior(od 16 do 19 rokov). Majstrovstvá organizuje Edutus Slovensko v spolupráci s Nadáciou Talentum Cassoviensis.

      V skupine Elementary súťažil zmiešaný tím vytvorený zo žiakov Základnej školy, Trieda SNP 20, Banská Bystrica a Základnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica. V dramatickom a neľahkom súboji nakoniec tento tím zvíťazil a obsadil 1. miesto. Skupina však nebola dostatočne obsadená, preto aj napriek víťazstvu nepostúpila na majstrovstvá sveta.

      V skupine Junior súťažil tím troch žiakov zo Základnej školy, Trieda SNP 20, Banská Bystrica. V silnej konkurencii získali rovnaký počet bodov ako tím strednej školy Gymnázium-Gimnázium Kráľovský Chlmec. O víťazstve našich rozhodol napokon kratší čas plnenia úloh. Skupina bola dostatočne obsadená a žiaci postúpili na Majstrovstvá sveta WRO™, ktoré sa budú konať 8. 11. – 10. 11. 2019 v Maďarskom meste Győr.

      Víťazom srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce!

      Do galérie Postup na Majstrovstvá sveta v robotike. boli pridané fotografie.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Literárno-vedná exkurzia žiakov 7. a 8. ročníka
     • Literárno-vedná exkurzia žiakov 7. a 8. ročníka

     • V piatok, dňa 20.09.2019 sa žiaci 7. a 8. ročníka našej školy, stretli ráno pred školou. Odchádzali

      sme na dobrodružný výlet do Pribyliny – skanzenu liptovskej dediny, kde sme mali možnosť zažiť a vidieť ako žili a pracovali ľudia v minulosti. Priamo v skanzene sme si vyskúšali aj ručné tkanie.

      Videli sme aj starú školu, kostol a železničku, ktorá už ale nefunguje. Pokračovali sme ďalej v našej  ceste do Vysokých Tatier – na Štrbské pleso. Vonku sa poriadne zozimilo a začal poletovať už aj prvý sneh. Naša cesta pokračovala do Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, kde sme sa veľa dozvedeli nielen o živote, diele a smrti revolučného básnika Janka Kráľa, ale aj Juraja Jánošíka – nášho ľudového hrdinu, ktorý „dobrým ľuďom dával a zlým bral“. Domov, do Banskej Bystrice sme sa vrátili až večer o 19.00 h. „Výlet bol náročný, ale bol super“ povedali žiaci, keď sme sa večer s nimi lúčili.

      Do galérie Literárno-vedná exkurzia žiakov 7. a 8. ročníka boli pridané fotografie.

      Mgr. Lenka Adamová
      PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.

    • Literárno-vedná exkurzia žiakov 6. ročníka
     • Literárno-vedná exkurzia žiakov 6. ročníka

     • Dňa 18. 9. 2019 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie na Orave. Prvou zastávkou bolo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Žiaci sa dozvedeli, kto bol P. O. Hviezdoslav a prečo je pre náš národ významnou osobnosťou. Pani kurátorka im porozprávala o jeho tvorbe, o jeho živote a o jeho prínose pre slovenskú kultúru. Potom si prezreli expozíciu múzea a poľahky splnili úlohu nájsť medzi exponátmi udicu P. O. Hviezdoslava.

      Ďalším navštíveným miestom bola dedinka Jasenová a v nej rodný dom Martina Kukučína. Okrem faktov z jeho zaujímavého života sa žiaci podozvedali aj zaujímavosti o bežnom živote v minulosti a o práci lekára, vďaka ktorej precestoval kus sveta a stále zostal Slovákom.

      Na Oravskom hrade sa žiaci oboznámili aj so staršou históriou našej krajiny a spôsobom života v stredoveku. Videli mučiareň, panské izby alebo obranný systém hradu. Počas krátkej prestávky na obed sme samozrejme neobišli domáce halušky v miestnej kolibe.

      Na záver žiaci zavítali do skanzenu v Zuberci. Nové poznatky získané počas dňa si mohli overiť pri prehliadke slovenskej dediny. Ožili tu zvyky a tradície predkov ako aj každodenné povinnosti detí, ktoré žili v úplne odlišných podmienkach. Žiaci videli na vlastné oči chalúpky, v akých žili aj P. O. Hviezdoslav a Kukučín, náradie a zariadenie domácnosti, ktoré používali ich prastaré mamy a deti v ich veku v minulosti.

      Vymrznutí, unavení a spokojní sa všetci vrátili do Banskej Bystrice a už teraz sa tešia na ďalšiu exkurziu.

      Do galérie Literárno-vedná exkurzia žiakov 6. ročníka boli pridané fotografie.

      Mgr. Sergej Čabala

    • Literárno-vedná exkurzia žiakov 9. ročníka
     • Literárno-vedná exkurzia žiakov 9. ročníka

     • Dňa 19. 9. 2019 sa 31 žiakov z 9. A a 9. C triedy našej školy zúčastnilo spolu s pedagógmi Mgr. I. Majerovou, Mgr. M. El Hajry a zástupkyňou školy Mgr. D. Bugáňovou zaujímavej literárno-vednej exkurzie na Devín a do Bratislavy. V skorých ranných hodinách sme autobusom vyrazili smerom k prvému cieľu našej cesty – na hrad Devín. Nádherný výhľad z citadely spolu s výkladom pani lektorky sa určite stane nezabudnuteľnou spomienkou na túto vyhľadávanú národnú kultúrnu pamiatku. Ďalšie naše kroky smerovali na Slavín, cintorín, kde je pochovaných takmer 7000 sovietskych vojakov, ktorí položili svoj život pri oslobodzovaní nášho hlavného mesta. Po obhliadke budovy Národnej rady Slovenskej republiky a Bratislavského hradu sme sa pristavili pred budovou Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, inštitúcie, ktorá sa stará o čistotu nášho národného jazyka. Prešli sme sa Starým mestom, obdivovali sme známe atrakcie, sochu Čumila a Schöne Náciho, ktoré sú neodmysliteľným symbolom Bratislavy. Nevynechali sme ani historickú budovu SND, pri ktorej sme si pripomenuli Rok slovenského divadla 2020, pretože práve v roku 2020 oslávi SND svoju storočnicu. Prechádzka pokračovala popri našom veľtoku, Dunaji, kde sme v prístave mali možnosť vidieť aj mnoho zakotvených riečnych lodí. Po krátkej prestávke na oddych sme sa presunuli autobusom do Aurelia – zážitkového centra vedy, kde po laserovej show a pozorovaní pokusov s vysokým napätím začalo skutočné objavovanie vedy v praxi. Pri desiatkach praktických pokusov sa skutočne nenudil nikto zo žiakov, no ani z pedagógov. Po vyčerpávajúcom dni plnom zážitkov sme sa vo večerných hodinách vrátili šťastlivo domov.

      Do galérie Literárno-vedná exkurzia žiakov 9. ročníka boli pridané fotografie.

      Mgr. Iveta Majerová

    • Týždeň dobrovoľníctva - poďakovanie
     • Týždeň dobrovoľníctva - poďakovanie

     • A takéto nádherné poďakovanie v podobe spätnej väzby sme dostali od pani Dupákovej, riaditeľky DD a DSS Senium:

      „Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú...

      V našom zariadení DD a DSS Senium sa dobré skutky dejú každý deň, samozrejme aj počas Týždňa dobrovoľníctva.

      V utorok 17.9.2019 nás navštívili žiaci zo ZŠ Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici.

      38 detí z 6.A a 8.A a 2 pani učiteľky / Mgr. Mája El Hajry, Mgr. Katarína Mazúchová/ a stihli toho naozaj veľa. Postarali sa o dobrú náladu našich seniorov, strávili čas rozhovormi s nimi, hrami spoločenských hier, pomáhali sociálnym pracovníčkam pri ich rehabilitácii, zmerali si zručnosť a postreh pri hraní koliek a v športových aktivitách s klientmi v interiéri.

      Chlapci pomáhali našim pánom údržbárom s výrobou novej nájazdovej rampy pre vozíčkarov, so zakladaním dvierok na skrinky, mládežníci sa postarali aj o odstránenie buriny v areáli a vyčistení záhrady.

      Čas bol na neformálne debaty, posedenie pri limonáde.Odmenou pre každého boli benefity dobrovoľníctva, ktorými nie sú peniaze.

      Je to dobrý pocit, radosť zo spoločne strávených chvíľ, nové priateľstvá, prekonanie seba samých, odstraňovanie predsudkov a bariér.

      Ďakujeme za pomoc a úsmev pre seniorky, seniorov a náš personál, tešíme sa aj nabudúce. Dvere v Seniu sú pre všetkých milých, ochotných a šikovných dobrovoľníkov bez rozdielu veku otvorené.

       

      V prílohe posielame foto spomienku na včerajší pekný deň s vami. S pozdravom riaditeľka Jana Dupáková a kolektív DD a DSS Senium Banská Bystrica“

      Do galérie Týždeň dobrovoľníctva - poďakovanie boli pridané fotografie.

    • Literárno-vedná exkurzia pre piate ročníky ZŠ
     • Literárno-vedná exkurzia pre piate ročníky ZŠ

     • Dňa 17.09.2019 – utorok – sa všetci piataci (5.A,5.B,5.C) z našej školy zúčastnili literárno-vednej exkurzie. Naša trasa začínala ráno 7:45 h pred školou, nástup do autobusu a smer - obec Horná Lehota, do pamätnej izby Sama Chalupku. Naša ďalšia trasa pokračovala do obce Bystrá, kde sme navštívili Bystriansku jaskyňu, potom desiatová prestávka a pokračovanie v našej poznávacej ceste do Brezna. Horehronské múzeum a meštiansky dom v Brezne, bol plný zaujímavých informácii a starodávnych predmetov. Vrátili sme sa do Banskej Bystrice o 14:20 h. Bol to vyčerpávajúci, ale krásny deň.

      Do galérie Literárno-vedná exkurzia pre piate ročníky ZŠ boli pridané fotografie.

      Mgr. Jakub Kovalčík
      PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.

    • Týždeň dobrovoľníctva
     • Týždeň dobrovoľníctva

     • „Máme dôkaz, že dobré skutky sa dejú.“

      V duchu tohto hesla sa v celom banskobystrickom kraji v čase od 16. do 22. septembra 2019 už po siedmy krát konal Týždeň dobrovoľníctva 2019. Hlavným cieľom tohtoročnej kampane bolo najmä zvýšenie informovanosti a zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do zaujímavých a prospešných dobrovoľníckych aktivít. Veď vďaka priamej dobrovoľníckej účasti môžu ľudia nielen získať dobrý pocit z vykonanej práce, ale zároveň môžu pomôcť zlepšiť a skrášliť svet okolo seba. Súčasťou „veľkej rodiny dobrovoľníkov“, čiže ľudí, ktorí chcú nezištne pomáhať iným, je už dlhodobo aj naša škola. Preto sa dňa 17. septembra 2019 žiaci 6.A a 8.A triedy spolu so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Májou El Hajry a Mgr. Katarínou Mazúchovou vybrali do DD a DSS Senium na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici, aby tam svojou aktívnou prácou pomohli pri rekonštrukcii, ktorou tento domov dôchodcov a sociálnych služieb už dlhšie prechádza. Naši žiaci hrabali popadané lístie, čistili chodníky, vytrhávali burinu, pomáhali pri úprave exteriéru i interiéru. Svoju pozornosť venovali tiež klientom tohto zariadenia. Kreslili si s nimi, hrali spoločenské hry, robili spoločne jednoduché športové aktivity. Seniorov rozveselili milým láskavým slovom a najmä svojou prítomnosťou. Všetkým žiakom, ktorí sa v tento deň zapojili do dobrovoľníckej aktivity patrí veľké poďakovanie za ochotu pomáhať iným. Síce sa v tento deň nezúčastnili vyučovacieho procesu, ale v duchu hesla „Škola pre život“ určite urobili ďalší malý krôčik tým správnym smerom na ceste k vzájomnej tolerancii, pomoci iným, pochopeniu a ľudskosti.

      Do galérie Týždeň dobrovoľníctva boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Darčeky od policajtov
     • Darčeky od policajtov

     • Naši najmenší žiaci – prváčikova, ktorí si druhého septembra prvý krát sadli do školských lavíc, neodišli zo školy  len tak naprázdno. Všetci žiaci dostali od Policajného zboru darček v podobe reflexnej vesty, ktorú už stihli využiť na didaktických hrách v prírode a pomohli nám aj  pri turistickej vychádzke do širšieho okolia našej školy.

      Policajnému zboru preto patrí veľké ĎAKUJEME.

      Do galérie Darčeky od policajtov boli pridané fotografie.

      Mgr. Zuzana Chudá

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • gabriel.stach@gmail.com
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje