• Divadelné predstavenie
     • Divadelné predstavenie

     • Dňa 11.9.2019 sa naši prváčikovia zúčastnili divadelného predstavenia v Bábkovom divadle na Rázcestí s názvom Zamatový zajačik.

             Zamatový zajačik je rozprávka o tom, ako a kedy sa hračky stanú skutočnými. Príbeh plyšového zajačika hovorí o zázraku lásky, o tom čo to znamená ľúbiť a byť ľúbený. Zároveň je to rozprávka o prianiach, o tom ako sa aj zdanlivo neskutočný sen môže stať skutočnosťou.

             Naši prváci sledovali predstavenie so zatajeným dychom, nakoľko mnohí z nich boli v divadle po prvý krát. Herecké výkony na záver ocenili veľkým potleskom.

      Ďakujeme!

      Do galérie Divadelné predstavenie boli pridané fotografie.

      Mgr. D. Považan Lunterová

    • Plenárne rodičovské združenie
     • Plenárne rodičovské združenie

     • Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.9. 2019 o 16:00h. v priestoroch školskej jedálne Základnej školy Tr. SNP 20 v Banskej Bystrici. Po plenárnom rodičovskom združení sa uskutočnia triedne aktívy rodičovského združenia pod vedením triednych učiteľov v jednotlivých triedach.

      Ste srdečne vítaní.

      Vedenie školy

    • Účelové cvičenie z civilnej ochrany
     • Účelové cvičenie z civilnej ochrany

     • Dňa 6.9.2019 sa na  našej škole uskutočnila praktická časť účelového cvičenia z civilnej ochrany. Pri plnení súťažných disciplín mali žiaci preukázať nielen teoretické vedomosti z oblasti civilnej ochrany, požiarnej ochrany a zdravotníckej prípravy, ale i praktické zručnosti, ktoré zahŕňali streľbu zo vzduchovky, hod granátom, orientáciu v teréne, použitie ochranných masiek a improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, správne zvolenie evakuačnej batožiny, poskytovanie prvej pomoci. Všetkým žiakom sa chceme poďakovať za bojovnosť a snahu podať čo najlepší výkon.

      Vyhodnotenie súťažných disciplín civilnej ochrany:

      Kategória  (5. - 6. ročník)  1.MIESTO (6.A 6.B ) - získali narovnako 36 bodov

                                                 2.MIESTO (6.C) – 32 bodov

                                                 3.MIESTO (5.B) – 31 bodov

                                                 4.MIESTO (5.C) – 29 bodov

                                                 5.MIESTO (5.A) – 19 bodov

       

      Kategória  (7. - 9. ročník)  1.MIESTO (7.B) – 35 bodov

                                                 2.MIESTO (8.A) – 32 bodov

                                                 3.MIESTO (7.A 9.A) - získali narovnako 30 bodov   

                                                 4.MIESTO (9.C) – 26 bodov

      Do galérie Účelové cvičenie z civilnej ochrany boli pridané fotografie.

      Mgr. Sergej Čabala

    • Základy programovania hravou formou - vytvor si vlastné zvieratko
     • Základy programovania hravou formou - vytvor si vlastné zvieratko

     • Pozývame žiačky našej školy na workshop základy programovania hravou formou.

      Čo sa bude diať?
      Na workshope sa naučia programovať malý šikovný počítač, nazývaný micro:bit, s pomocou ktorého si vytvoria vlastné zvieratko. Ako bude vyzerať, je len na nich. Budeme totiž tiež kresliť, strihať a lepiť. Fantázii sa jednoducho medze nekladú!

      Pre všetky zvedavé a tvorivé dievčatá od 8 do 13 rokov, predchádzajúca skúsenosť s programovaním nie je potrebná.

      Kedy a kde?

      23.9. 2019 od 13:30 do 16:00 hod.

      Info centrum USA v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Lazovná 9

      VIAC INFO TU

      Workshop má obmedzenú kapacitu, preto sa zaregistrujte radšej už teraz!

      S pozdravom

      Zuzana Okálová

      e: okalova@ajtyvit.sk
      t: +421 905 973 433
      www.ajtyvit.sk

    • Školský zvonec zvoní, školský rok je nový!
     • Školský zvonec zvoní, školský rok je nový!

     • Dnešný deň, 2. september 2019, sa vďaka pozitívnemu naladeniu stal krásnym aj napriek upršanému počasiu. Hustý dážď zmenil naše plány, lebo sme slávnostný akt otvorenia školského roka 2019/ 2020 nemohli uskutočniť tak, ako obyčajne – na školskom ihrisku. Otvorili sme teda naozaj brány školy a jej vestibul i schodiská zaplnili žiaci, ich rodičia, no i my, pedagógovia. Slávnostný akt sa začal privítaním prítomných, a osobitne aj našich vzácnych hostí, ku ktorým patrila Mgr. Anna Martišovičová, vedúca oddelenia školstva a mládeže Školského úradu Banská Bystrica a Mgr. Radovan Ocharovich, poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, člen Rady školy pri ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica. Po štátnej hymne Slovenskej republiky sa k zhromaždeniu prihovorila Mgr. Anna Martišovičová, ktorá z pozície svojej funkcie predstavila novú riaditeľku školy, PhDr. Ingrid Noskovú, PhD a zaželala nielen jej, ale aj všetkým prítomným veľa úspechov v novom školskom roku. Po nej sa milými slovami ku všetkým prihovorila naša nová pani riaditeľka. Osobitne sa venovala povzbudeniu prváčikov pri ich nových nesmelých školských krôčikoch, deviatakom pripomenula dôležitosť prijať správne rozhodnutia v čase posledného školského roka a odchodu na stredné školy. Poďakovala sa rodičom, ktorí sa skutočne v hojnom počte zúčastnili slávnostného aktu a zaželala všetkým ostatným žiakom i pedagógom úspešný školský rok. Po krátkom programe detí, ktorý tvoril tanček, báseň a dynamická pesnička o škole, zahrali na hudobných nástrojoch pieseň i naši pedagógovia. Po programe sa deti odobrali do tried, kde ich deň pokračoval s triednymi učiteľmi. V triedach prvých ročníkov, v 1. A, 1. B a v 1. C, a tiež v športovej triede 5. C, sa zúčastnili spolu so svojimi ratolesťami prvého školského dňa aj ich rodičia na triednych rodičovských združeniach. Škola sa hneď v prvý školský deň zmenila na veľký úľ plný energie. Zaželajme si spoločne, nech nám teda táto atmosféra plná energie, ale aj tvorivosti a dobrých medziľudských vzťahov vydrží počas celého školského roka!

      Do galérie Školský zvonec zvoní, školský rok je nový! boli pridané fotografie.

      Mgr. Iveta Majerová

    • Zber plastových vrchnákov
     • Zber plastových vrchnákov

     • Nový školský rok sa ešte ani poriadne nezačal a my už usilovne pracujeme, zbierame, pomáhame. Dňa 27. augusta sme s radosťou odovzdali niekoľko vriec plných plastových vrchnákov z PET fliaš, ktoré sa nám podarilo zaplniť na konci predchádzajúceho školského roka a počas letných prázdnin, rodičom Ninky z Hornej Mičinej, ktorá sa narodila so závažným zdravotným postihnutím. Veríme, že hoci je naša pomoc len povestnou kvapkou v mori, oplatí sa to robiť a preto budeme zbierať plastové vrchnáčiky naďalej aj počas celého školského roka. Už vopred vyjadrujeme všetkým, ktorí sa k nám pridajú, poďakovanie za ich aktívnu pomoc.

      Do galérie Zber plastových vrchnákov boli pridané fotografie.

      Za Žiacky parlament- Mgr. Mája El Hajry

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

     • 2. septembra 2019 o 8.30h.

      Program:

      8.30 – 9.00          Slávnostné otvorenie školského roka na multifunkčnom ihrisku
      9.00 – 10.30        Rodičovské združenie pre triedy 1.A, 1.B, 1.C a 5.C
      9.00 – 10.00        Triednické hodiny pre 2. – 9. ročník

    • Slávnostné ukončenie školského roka
     • Slávnostné ukončenie školského roka

     •  Dňa 28. 6. 2019 sme slávnostným ceremoniálom na multifunkčnom ihrisku na našej škole ukončili školský rok 2018/2019. Slávnostného aktu sa zúčastnili všetci žiaci školy, ich rodičia a pedagógovia. Osobitným hosťom ukončenia školského roka bol predseda Rady školy Ing. Mgr. Pavol Katreniak. Po otvorení a štátnej hymne Slovenskej republiky sa k našim žiakom prihovorila pani riaditeľka PaedDr. Jarmila Buková. Potom spolu so zástupkyňou školy Mgr. Dankou Bugáňovou ocenili najúspešnejších žiakov. Po ocenení a krátkom kultúrnom programe sa so školou príhovormi a básničkami rozlúčili naši deviataci. Symbolickým vypustením balónov 9. B, 9. C a 9.D opustili našu školu, aby mohli začať písať novú etapu svojho života ako stredoškoláci. Želáme im veľa úspechov!

      Po skončení oficiálnej časti sa žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi odobrali do tried, aby si prevzali vysvedčenia. Potom sme odprevadili deviatakov poslednýkrát po schodoch našej školy a opustili sme do septembra brány našej školy, aby sme si všetci oddýchli počas zaslúžených prázdnin.

      Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka boli pridané fotografie.

      Mgr. Iveta Majerová
      Foto: Mgr. Gabriel Stach

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Všetky zakúpené nevyčerpané kredity stravníkov k 30. 06. 2019 prechádzajú do septembra!

      Kredity na september je potrebné uhradiť od 15.08.2019 do 28.08.2019

      na účet ŠJ:  SK4475000000004017155314.

      Variabilný symbol:    kódové číslo stravníka

      Konštantný symbol:    0308
      Správa pre prijímateľa:    priezvisko a meno stravníka, trieda.

      Žiaci, ktorí nastupujú do ZŠ od septembra a majú záujem sa stravovať, zastavte sa v ŠJ v dňoch od 26.08.2019 do 30.08.2019  pre čipovú kartu a pridelenie osobného čísla, ktoré potrebujete, aby ste mohli poslať úhradu za stravu.

      Stravovací systém bude v čase od 01.07.2019 do 27.08.2019 odpojený.

       

      Vedúca ŠJ

    • Exkurzia na Meteorologickú stanicu
     • Exkurzia na Meteorologickú stanicu

     •    Žiaci 7.A triedy sa utorok 25. 6. 2019 zúčastnili exkurzie na Meteorologickej stanici – hovorovo meteostanici na sídlisku Fončorda, kde má svoje sídlo SHMÚ a mali možnosť zistiť, akými rôznymi prístrojmi sa dá merať naša klíma. Videli sme najzákladnejšie meteorologické prístroje ako sú ortuťový alebo liehový teplomer, ortuťový barometer, ktorý je s dvomi predošlými uložený v meteorologickej búdke, potom nasledoval anemometer, vlasový vlhkomer, zrážkomer a najzaujímavejší bol heliograf. Výklad bol veľmi zaujímavý a veľmi horúci, ale aj napriek vysokým teplotám štyria žiaci dokázali zapojiť svoje mozgové závity a vyhrali za kvízové otázky aj studený nanuk.

      Do galérie Exkurzia na Meteorologickú stanicu boli pridané fotografie.

      Mgr. Eva Smekalová, Mgr. Katarína Mazúchová

    • Celoslovenská súťaž - Jaguar Primary School Challenge
     • Celoslovenská súťaž - Jaguar Primary School Challenge

     •   je určená pre základné školy, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť záujem o predmety STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a zlepšiť zručnosti žiakov v týchto oblastiach. V tomto ročníku našu školu reprezentoval tím v zložení: Juraj Stach, Richard Roháč a Oliver Švarc. Žiaci sa zapojili do všetkých kategórií (najlepšie vyrobené auto, najlepšie portfólio, najlepšia ústna prezentácia, najrýchlejšie auto), v každej bol vyhodnotený len jeden víťaz. Do súťaže bolo prihlásených 28. základných škôl z celého Slovenska. Celkovo sa náš tím umiestnil na 8. mieste a dosiahol 4. najrýchlejší čas v kategórii najrýchlejšie auto.

      Televízie Markíza druhá reportáž zdola: Pretekári z papiera.

      Do galérie Celoslovenská súťaž - Jaguar Primary School Challenge boli pridané fotografie.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Návšteva v Detskej fakultnej nemocnici
     • Návšteva v Detskej fakultnej nemocnici

     •    Dňa 20. júna 2019 sa dve žiačky 9. ročníka našej školy – Zuzka Hagarová a Zuzka Wagnerová spolu s pani riaditeľkou Jarkou Bukovou, pani zástupkyňou Dankou Bugáňovou a naším bývalým žiakom Romanom Majerom vybrali do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Pozdravy a darčeky pre malých pacientov niesli od nás všetkých. Deťom hospitalizovaným v nemocnici sa už niekoľko rokov snažíme pobyt v nemocnici aspoň trochu spríjemniť nielen svojou krátkou návštevou, ale tiež rôznymi darčekmi. Finančné prostriedky na ich zakúpenie sme aj v tomto školskom roku získali z predaja vianočných medovníkov, ktorý sa na našej škole organizuje už tradične práve za účelom pomáhať iným. Okrem pekných plyšových hračiek a kníh, ktoré priniesli naši žiaci, sme po vzájomnej dohode zakúpili rozličné veci na rozvíjanie tvorivosti a zručnosti, ale aj na krátenie si  dlhého času detí hospitalizovaných v nemocnici. Veď takmer všetky deti odlúčenie od rodiny znášajú veľmi ťažko... Dúfame, že maľovanky, farebné papiere, výkresy, lepidlá, nožnice, farebné ceruzky, fixky a ďalšie užitočné drobnosti v rukách šikovných detí a obetavých učiteliek pomôžu vytvoriť pekné a zaujímavé veci. Teší nás, že aj my, žiaci a pedagógovia z našej školy, sa podieľame na vytváraní krajších a radostnejších chvíľ deťom, ktoré musia bojovať s chorobou nie v domácom prostredí, ale v prostredí nemocnice. Prajeme im skoré uzdravenie a nám všetkým hlavne pevné zdravie a pohodu počas letných prázdnin.

      Za Žiacky parlament – Mgr. Mája El Hajry

    • Druhé číslo školského časopisu Softík
     • Druhé číslo školského časopisu Softík

     •   Aj v tomto polroku je tu pre vás nové vydanie školského časopisu Softík (tu). Toto číslo je predovšetkým o súťažiach s malým nádychom blížiaceho sa leta. V tomto čísle sú hlavnými témami žiaci, ale aj učitelia – zaspomínajte si na Deň Zeme s projektom Fenomény sveta, kde celý druhý stupeň súťažil a vykonával aktivity rôzneho typu, aby sa naučil,  prečo je dôležité chrániť našu planétu. V tomto čísle nájdete aj výsledky ankety o vašich učiteľoch, ktorú ste vypĺňali na hodinách a volili ste si svojich orlov, zlatíčka, módne ikony atď.

      Veríme, že vám posledné dni v škole Softík spríjemní a príjemne vás navnadí na návštevu aquaparkov.

      Mgr. Jana Korimová

    • Škola v prírode Krpáčovo
     • Škola v prírode Krpáčovo

     • Posledný májový týždeň boli žiaci druhého a štvrtého ročníka v škole v prírode v Krpáčove. Strávili sme týždeň v prekrásnej prírode, a hoci stále pršalo, deti si domov odniesli dobrú náladu, pevnejšie kamarátstva a zaujímavé zážitky.

      Do galérie Škola v prírode Krpáčovo boli pridané fotografie.

      Mgr. Jana Štubniaková

    • Vážení rodičia a priatelia školy!
     • Vážení rodičia a priatelia školy!

     •  Oznamujeme Vám, že náš projekt „Oddýchni si, bež a skáč!“, realizovaný cez nadáciu Tesco vstupuje už do fázy hlasovania, preto Vás žiadame o pomoc.

      Ako?

      Je to celkom jednoduché. 
       

      Každý zákazník, ktorý od 17. júna – 14. júla 2019 nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco Banská Bystrica, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu našej školy. Projekt je vo finále a či v ňom aj zvíťazíme a získame na vybudovanie oddychovej zóny v našej školskej záhrade až 1300 €, to už ozaj záleží len od VÁS!

      Vopred ďakujeme za Vašu podporu pre Vaše deti.

      vedenie školy

    • Smelý Zajko v Afrike
     • Smelý Zajko v Afrike

     • Dňa 14. 6. 2019 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili činohernej anglicko-slovenskej rozprávky s pesničkami o Zajkovi a jeho žene na potulkách svetom.

      Popri Váhu prešli Slovenskom až do Bratislavy, odtiaľ po Dunaji do Čierneho mora a v bruchu obrovského žraloka sa doplavili do Afriky. Tam prežili veľa dobrodružstiev - vyliečili kráľa púšte, porazili krokodíla aj tigra a zachránili malého černoška.

      Divadelná adaptácia ponúkla opäť hravosť, podnietila detskú fantáziu, vďaka pesničkám a komediálnemu žánru. Zároveň bola apelom na množstvo pozitívnych vlastností – túžba cestovať a spoznávať, chuť učiť sa a zmúdrieť, veľmi výrazná bola propagácia telocviku a pohybu a záverečný slogan - všade dobre, doma najlepšie – vyjadril vzťah k domovu a vlasti.

      Do galérie Smelý Zajko v Afrike boli pridané fotografie.

      Mgr. Slavomíra Retová

    • Denný IT tábor
     • Denný IT tábor

     • Kedy, kto, kde:

      19.8. – 23.8.2019 každý deň v čase od 8:15 do 15:15 hodiny

      Pre žiakov 5. – 8. ročníka ZŠ, v šk. roku 2018/2019 mimo Bratislavského kraja.

      Prihlásenie: do 20.6.2019

      Pokyny pre prihlásenie na Denný IT tábor: Pokyny

      poplatok: 0 EUR

      Kontakt: CVTI SR ŠVS BB Tajovského 25, t.č. 048/413 98 03 email: popularsvs@itakademia.sk

      Denný program Pondelok – Piatok:

       8:00 – 8:15 – Príchod

      8:15 – 11:15 – Dopoludňajší blok

      11:15 – 12:15 – Obed – zabezpečuje organizátor

      12:15 – 15:15 – Odpoludňajší blok

      15:15 – Ukončenie, odchod

      Scratch: Čo je lepšia zábava ako prejsť všetky levely počítačovej hry? Vytvoriť si vlastnú počítačovú hru.

      3D modelovanie: Cieľom kurzu 3D modelovania je pochopiť najviac používané nástroje pri kreslení v 3D priestore, za pomoci programu Autodesk 123D Design.

      Elektronická stavebnica 21. storočia: moderná platforma ľahko použiteľných elektronických blokov pre tvorbu malých a veľkých vynálezov.

    • Vyhodnotenie zberu papiera 3.6. – 10.6.2019
     • Vyhodnotenie zberu papiera 3.6. – 10.6.2019

     • Najlepší jednotlivci

      1.miesto: Loučka Martin  9.D - 1021 kg

      2.miesto: Nemčok Filip 6.A - 529 kg

      3.miesto: Lamper Peter 4.A - 486 kg

      Najlepší v jednotlivých triedach

      1.A  Čunderlík 131 kg
      1.B  Mazúchová 130 kg
      1.C  Púpava    175 kg
      2.A  Drozd     126 kg
      2.B  Gonda     280 kg
      3.A  Tomek      95 kg
      3.B  Berky     117 kg
      4.A  Lamper    486 kg
      4.B  Riečan    177 kg
      4.C  Čatloš    361 kg
      5.A Kubišová   101 kg
      5.B Kováč      190 kg
      5.C Donovalová  96 kg
      6.A  Nemčok    529 kg
      6.B  Marček     78 kg
      7.A  Čermák    312 kg
      8.A Sýkorka    101 kg
      8.C Ďurkovič   154 kg
      9.B Feketeová   71 kg
      9.C Plech      221 kg
      9.D Loučka     1021 kg

      Najlepšie triedy

      1.miesto: 9.D - 1862 kg

      2.miesto: 6.A - 1410  kg

      3.miesto: 4.A - 1383 kg


      Váha spolu: 12 722 kg - Ďakujeme.


      Všetkých žiakov: 396
      Zapojených: 219
      Nezapojených: 177

      Zapojenosť: 55,30℅

      Priemer na 1 žiaka: 32,13  kg

      Ďakujeme žiackemu parlamentu za aktívnu pomoc pri zbere papiera:

      Adam Antal, Tomáš Dzurja 9.C
      Andrej Predajniansky, Andrej Brhlík 9.C
      Tomáš Dzurja, Róbert Ondriš 9.C
      Lukáš Bielik, Martin Dzuruš 9.B
      Šimon Schmidt, Lucas Krajčovic 7.A
      Dominik Starčok, Patrik Abrahám 9.B

      Mgr. Barunka Vyšná

    • Festival Zeme a Envirofilm
     • Festival Zeme a Envirofilm

     • Žiaci 5.A, 5.B, 5.C a 7.A triedy sa zúčastnili veľmi vydarenej akcie, ktorá pozostávala z dvoch častí.

      Prvá časť, Junior festival – Festival Zeme, sa konala v Mestskom parku, kde boli pre žiakov pripravené stanovištia s úlohami napr. Aký je to vtáčik?, Vesmír na dlani, Spoznaj chránené územia, Stopy zvierat, Vládcovia vzduchu, Ako správne triediť odpad, Drevené sudoku, Vyrob si hmyzí hotel. Každé stanovište preverilo ich vedomosti aj zručnosti. Súťažilo sa v skupinách a keď skupiny nazbierali potrebné množstvo pečiatok, mohli si vytočiť na „Kolese šťastia“ peknú cenu.

      Druhá časť, Ekotopfilm-Envirofilm, bol festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v kinách Cinemax v Europa SC. Na festivale sa predstavilo 66 dokumentárnych filmov z 30 krajín sveta, ktoré sa snažili obsahom zmeniť životný štýl k udržateľnejšiemu. Filmy, ktoré chytia za srdce a nútia nás zamyslieť sa, napr. Ako sa neutopiť v odpadkoch, Človek, ktorý vysadil les, Záchrana slonov... Po filmovom pásme nasledovala beseda na témy – Čistá energia pre krajinu, Triedenie odpadu – konkrétne triedenie plastov. Žiaci sa bez obáv zapájali do diskusie – odpovedali, nebáli sa aj opýtať.

      A ešte niečo malé na zamyslenie : „Ak chce ľudstvo prežiť, malo by opustiť Zem do 100 rokov a nájsť inú planétu, ktorú bude nazývať Domov.“  (Stephen Hawking)

      Takže „Zmeňme seba, nie planétu!“

      Do galérie Festival Zeme a Envirofilm boli pridané fotografie.

      Mgr. Katarína Mazúchová

    • Olympijský festival detí a mládeže Mesta Banská Bystrica
     • Olympijský festival detí a mládeže Mesta Banská Bystrica

     • Dňa 6. júna 2019 sa 42 žiakov prvého stupňa našej školy zúčastnilo Olympijského festivalu detí a mládeže Mesta Banská Bystrica. Deti absolvovali v športovom areáli na ZŠ Golianova ulica nasledovné športové súťaže: beh na 50m, skok do diaľky, futbal a vybíjanú. Žiaci našej školy podali pekné výkony :

      Matej Kohút, 1. C – 3. miesto – skok do diaľky,

      Lukáš Kršák, 3. B – 3. miesto – beh na 50m,

      Leo Pizzoláto,  4. B – 3. miesto –  beh na 50m,

      Alex Špilová, 4. B – 3. miesto – beh na 50 m,

      futbalisti  2. – 4. ročníka, ktorí tvorili družstvo našej školy, obsadili 2. miesto.

      Dievčatá 4. ročníka získali vo vybíjanej takisto pekné 2. miesto.                                                                                          

      Do galérie Olympijský festival detí a mládeže Mesta Banská Bystrica boli pridané fotografie.

      Mgr. Jaroslava PardupováMgr. Sergej Čabala, Mgr. Katarína Štulíková

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • gabriel.stach@gmail.com
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje