• Poznávací zájazd Krakow – Oswiecim
     • Poznávací zájazd Krakow – Oswiecim

     •  Dňa 07. júna 2019 sa 42 žiakov 9. ročníka našej školy v sprievode 4 pedagógov  a profesionálnej sprievodkyne zúčastnilo poznávacieho zájazdu do Poľska, počas ktorého sme navštívili  starobylé mesto Krakow a mesto Oswiecim, smutne preslávené z obdobia 2. svetovej vojny. Prehliadka Krakowa sa začala na Waveli legendou o wavelskom drakovi. Jeho podoba je dodnes prítomná v poľskej kultúre, literatúre a divadle, o čom svedčia suveníry, ktoré si naši žiaci kupovali domov ako pamiatku na Krakow. V prehliadke sme pokračovali obdivovanou Wavelskou katedrálou Sv. Stanislava. Odtiaľ sme sa presunuli na renesančné hradné nádvorie, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o najvýznamnejších panovníkoch, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Krakowa. Kráľovskou cestou sme pokračovali na monumentálne stredoveké námestie Rynek Glowny plné obchodíkov a stánkov dýchajúcich neobyčajnou atmosférou. Po prehliadke tejto famóznej poľskej metropoly sme pokračovali do Oswiecimu – bývalého koncentračného tábora Auschwitz. Počas tri a pol hodiny trvajúcej prehliadky koncentračného tábora, ktorý pôvodne pozostával z troch komplexov, sme mali nielen možnosť spoznať históriu tohto smutného miesta, ale tiež sme mohli nahliadnuť do tragických osudov konkrétnych obetí holokaustu odohrávajúceho sa práve v Oswiecime. Slovo „holocaustum“ v gréckom jazyku znamená zápalnú obetu, doslovne zhorieť... To bol totiž údel ľudí, ktorí prišli na tieto miesta síce z donútenia, ale s nádejou, že práve tu začnú žiť svoj nový život. V skutočnosti na tomto mieste našli len tragický osud a smrť. Smrť v plynovej komore, smrť vyhladovaním alebo v dôsledku ťažkej práce. Mnohí sa stali obeťami nehumánnych experimentov, ktoré na nich vykonávali tzv. „lekári“. Zostali po nich len obrovské kopy topánok, hrebeňov, okuliarov, kufrov, vlasov. Je dôležité pochopiť, že „Oswiecim“, to nie je len história, fakty, štatistika, ale sú to konkrétni ľudia. Ich životy, ich nádeje, ich nenaplnené sny...a ich utrpenie. Verím, že naši žiaci to pochopili. Zo slov, ktoré odzneli a z výrazov tvárí bolo zrejmé, že toto miesto v nich zanechalo silné dojmy. A možno práve na tomto mieste si aj naši žiaci uvedomili pravdivosť slov: „Kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený prežiť ju znova“. A pochopili, že takéto hrôzy sa už nesmú nikdy opakovať.

      Do galérie Poznávací zájazd Krakow - Oswiečim boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Návšteva literárno-hudobného múzea BB
     • Návšteva literárno-hudobného múzea BB

     • Žiaci 8.C triedy navštívili v rámci hudobnej výchovy Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, kde bližšie spoznali slovenské ľudové nástroje z nášho regiónu. Vyskúšali si zahrať na píšťale, fujare či zvoncoch. Spoznali tradície nášho regiónu a hodnotu našich predkov. 

      Do galérie Návšteva literárno-hudobného múzea BB boli pridané fotografie.

      Mgr. Zuzana Žabkova 

    • Florbalový mix turnaj žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ
     • Florbalový mix turnaj žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ

     • Dňa 4. 6. sa 10 žiakov (7 chlapcov a 3 dievčatá) zo 4.A, 4.B, 4.C triedy  zúčastnili florbalového mix turnaja žiakov 1. – 4. ročníka v telocvični Magurská. Súťažilo 6 ZŠ z Banskej Bystrice. Naši žiaci obsadili 6. miesto, vyhrala ZŠ Ďumbierska.

      Mgr. Katarína Štulíková

    • Robotický Battle na Alejovej (RBA) – 1. miesto
     • Robotický Battle na Alejovej (RBA) – 1. miesto

     • Viac ako 80 tímov zo základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) predviedlo svoje zručnosti na 9. ročníku súťaže Robotický Battle na Alejovej (RBA). Súťaže sa zúčastňujú 1 – 3 členné tímy zo základných a stredných škôl, ktoré môžu súťažiť v 3 kategóriách: Racing, Robotická výzva a Vlastný model. Každá z kategórií rozvíja iné schopnosti, napríklad: konštruovanie, programovanie, strategické plánovanie, prezentácia svojho diela. Našu školu v tomto roku reprezentovalo päť tímov:

      Thanos – 1. miesto – Racing
      Martin Dzuruš, Lukáš Bielik z 9.B,

      Groot – 30. miesto – kvalifikácia
      Juraj Stach, Richard Kováč z 5.B,

      Star-Lord – nekvalifikovali sa
      Samuel Nosko, Gabriel Gregorčok zo 7.A,

      Thor – 22. miesto – kvalifikácia
      Rudolf Tomek, Samuel Sýkorka - 8.A,

      Zeus – 16. miesto – kvalifikácia
      Peter Gríger z 8.A, Dominik Sanitra z 9.C.

      Gratulujeme.

      Do galérie Robotický Battle na Alejovej (RBA) - 1. miesto boli pridané fotografie.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

     •   Dňa 3. júna 2019 zažili žiaci 3. ročníka veľmi poučné, prínosné, ale zároveň aj zábavné predpoludnie na Detskom dopravnom ihrisku v Turčianskych Tepliciach. Najprv sa vžili do úlohy účastníkov dopravy teoreticky (cyklista, chodec). Oboznámili sa s rôznymi dopravnými prostriedkami a osvojili si dopravné značky. Následne využili svoje vedomosti aj prakticky. Pod vedením odborníkov si vyskúšali svoje zručnosti v jazde na bicykloch, kolobežkách a štvorkolkách. Všetci účastníci dopravného výcviku museli rešpektovať pravidlá cestnej premávky. Učili sa dávať prednosť v jazde, bezpečne jazdiť  po pravej strane a v neposlednom rade si vyskúšali povinnosť nosiť pri jazde na bicykli ochrannú prilbu.
        Žiakom sa návšteva dopravného ihriska veľmi páčila. Bolo pre nich veľkým zážitkom vžiť sa do úlohy vodiča a vyskúšať si  jazdu v cestnej premávke.                                                                                                                  

      Do galérie Dopravné ihrisko boli pridané fotografie.

      Mgr. Alena Surovcová

    • Hurá, postupujeme!
     • Hurá, postupujeme!

     • .... ale čo bude ďalej, záleží len od VÁS.


      Vážení rodičia, drahí priatelia školy a milí žiaci, dovoľte nám, aby sme sa s vami podelili o veľkú radosť! Naša škola, okrem toho, že plní vzdelávaciu a výchovnú funkciu, sa zapája aj do množstva projektov, ktoré by, v prípade úspechu, pomohli zlepšiť mnohé podmienky. Vypracovať projekt a dostať sa s ním až do finále je však v tvrdej konkurencii veľmi, veľmi ťažké, preto nás mimoriadne potešila správa o výsledku jedného z našich projektov, ktorú sme dostali mailom. Bolo v nej napísané:

      S radosťou Vám oznamujeme, že Váš projekt bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! 

      Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci. 

      Ako? Je to celkom jednoduché. 
      Každý zákazník, ktorý od 17. júna – 14. júla 2019 nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít. Prajeme Vám veľa šťastia! 
      Projekt je vo finále, a či v ňom aj zvíťazíme a získame na vybudovanie oddychovej zóny v našej školskej záhrade až 1300 €, to už ozaj záleží len od VÁS.


      Takže – ak nám chcete pomôcť – nakupujte a hlasujte za nás v predajniach spoločnosti TESCO!

      Vopred ďakujeme za pomoc a podporu

      vedenie školy
       

    • Futbal cup 2. Miesto
     • Futbal cup 2. Miesto

     • Dňa 30. 5. 2019 sa žiaci dvoch športových tried 8.C a 9.D zúčastnili turnaja v malom futbale, kde opäť preukázali svoje futbalové kvality a vybojovali postup na majstrovstvá kraja, na ktorých zabojujú o postup na MSR v malom futbale starších žiakov.

      Mgr. Sergej Čabala

    • „Čítajme si 2019“
     • „Čítajme si 2019“

     • Dňa 30. mája 2019 sa žiaci 5. a 6. ročníka našej školy v rámci vyučovacej hodiny zúčastnili 12. ročníka celoslovenského podujatia „Čítajme si 2019“, ktoré sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča na Ulici 29. augusta v Banskej Bystrici. Cieľom podujatia bolo podporiť záujem detí o knihy a čítanie zapojením čo najväčšieho počtu detí, ktoré čítali súčasne vo viacerých slovenských mestách. Čítalo sa z knihy Čarodeji dávnoveku od Cressidy Cowellovej. Veríme, že aj našich 81 žiakov, ktorí sa čítania zúčastnili, prispelo k úspešnosti podujatia zameraného na podporu čítania a rozvoj čitateľskej gramotnosti našich detí.

      Mgr. Iveta Majerová, vedúca PK SJL

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • 3. 6. 2019 – 10. 6.2019

      V čase od 7.00 hod. do 11.00 hod.

      a od 14.00 do 16.30 hod.

      V pondelok 10. 6. do 10.00

      Papier odovzdávať pri bočnom vchode školy. Balíky prosíme pevne zviazať. Nie v igelitových taškách!

    • Olympijský festival detí a mládeže - ZŠ Golianova
     • Olympijský festival detí a mládeže - ZŠ Golianova

     • 29. 5. 2019 sa 45 žiakov z II. stupňa našej školy zúčastnilo OFDM. Žiaci súťažili vo futbale chlapcov, vo florbale chlapcov, vo vybíjanej dievčat, vo vedomostnej súťaži o olympizme a v atletike.

      Najlepšie výsledky dosiahli:

      2. miesto v behu na 60m Lenka Šuhajdová (8.C),

      2. miesto v behu na 800m Jakub Sládeček (9.D),

      1. miesto v štafete 4 x 250m získala Šuhajdová – Patrnčiak – Urgelová – Hanes.

      Mgr. Katarína Štulíková, Mgr. Sergej Čabala, Mgr. Ivan Paška

    • Ubližuje niekto Tebe? Tvojim spolužiakom?
     • Ubližuje niekto Tebe? Tvojim spolužiakom?

     • Oznám to anonymne a rýchlo cez NNTB. 

      Naša škola sa zapojila do projektu NENECH TO BÝT. Je to webová platforma a mobilná aplikácia bojujúca proti šikanovaniu, vylučovaniu z kolektívu a ďalšiemu rizikovému správaniu na školách na celom svete. 
        Šikanovanie je skrytý, vážny a hlavne neprípustný jav. Oslovujeme mlčiacich žiakov, ktorí síce šikanovanie považujú za nesprávne, no boja sa niečo urobiť. Cez aplikáciu máte možnosť ANONYMNE nahlásiť šikanovanie. Odosielateľ podnetu NEBUDE identifikovaný. 
        Žiaci a rodičia môžu okrem webovej stránky www.nntb.sk odosielať podnety aj z pridruženej mobilnej aplikácie, ktorá je zdarma k stiahnutiu na Google Play či App store.

      Dôležité je, aby ste zo zoznamu škôl vybrali tú našu: 

      Základná škola Trieda SNP 20, Banská Bystrica

      Mgr. Janka Trvalová

    • Ekotopfilm
     • Ekotopfilm

     • Dňa 28. 5. 2019 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili filmového festivalu EKOTOPFILM, ktorého súčasťou je špeciálny program pre žiakov ZŠ. Predstavuje reálnu environmentálnu výchovu detí a mládeže. Zapojenie mladej generácie do filmového programu a sprievodných aktivít je nastavené tak, aby festival uspokojil čo najväčšie množstvo detí. Základom Junior Festivalu je filmový program rozdelený podľa tém a veku do jednotlivých blokov. Po filmovom programe pokračuje pre mladé publikum sprievodný program realizovaný formou súťaží, hier, kreatívnych aktivít a tvorivých dielní, kde sú deti dovzdelávané v konkrétnej téme (napr. separácia a recyklácia odpadu).  

      Do galérie Ekotopfilm boli pridané fotografie.

      Mgr. Slavomíra Retová

    • Atletika
     • Atletika

     •  Dňa 23. 5. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo v atletike ZŠ na štadióne Dukla Banská Bystrica. Chlapci obsadili 11.miesto a dievčatá 7. miesto. Najlepšie výsledky dosiahli: Urgelová Viktória – 2. miesto v behu na 800m (8.C), Šuhajdová Lenka – 4. miesto v behu na 60m (8.C) a Dzuruš Martin – 5. miesto v behu na 60m (9.B).

      V súťaži Hľadáme nového olympionika 2019 najlepší výkon dosiahol Brštiak Jakub (6.A), ktorý v behu na 1000m obsadil 4. miesto. Družstvo chlapcov obsadilo 6. miesto a družstvo dievčat 7. miesto.

      Mgr. Katarína Štulíková

    • Deň biodiverzity
     • Deň biodiverzity

     • Dňa 21. 5. 2019 sa žiaci 6. ročníkov zúčastnili Exkurzie pod názvom DEŇ BIODIVERZITY, v areáli čistiarne odpadových vôd ČOV RAKYTOVCE. Po skupinkách prechádzali po stanovištiach, kde sa zapájali do aktivít, ktoré boli pre nich pripravené. Stanovíšť bolo 10, boli zamerané na rôzne témy napr. čistenie vody, určovanie vodných živočíchov, rybár a ryby, tajomstvo vo vrecúšku, výsadba stromčekov, spev vtákov, skákanie vo vreci či preťahovanie lanom. Za každú splnenú aktivitu získali pečiatku a v záverečnom hodnotení aj voňavé občerstvenie, keďže samotná exkurzia po jednotlivých častiach čističky im veľmi nevoňala. V rámci prestávky sme si stihli zahrať aj skupinový futbal a nájsť si nového kamaráta Pedra.

      Do galérie Deň biodiverzity boli pridané fotografie.

      Mgr. Katarína Mazúchová, Mgr. Lenka Adamová

    • Súťaž Scratch Match 2019 – 2. miesto
     • Súťaž Scratch Match 2019 – 2. miesto

     •   Dňa 25. 5. 2019 prebehlo v Bratislave finále celoslovenskej súťaže Scratch Match, ktorú organizuje Občianske združenie Aj Ty v IT. Súťaž Scratch Match je určená pre dievčatá. Súťažiť môžu v kategórii jednotlivec alebo ako trojčlenný tím. Hlavnou úlohou dievčat je vytvoriť svoj vlastný “Scratch projekt“ (v programovacom jazyku Scratch). Môže to byť počítačová hra, zábavná animácia alebo príbeh. Téma Scratch projektu môže byť čokoľvek – závisí to len na ich fantázii. Do súťaže sa celkovo zapojilo 68 dievčat s 38 hrami. Porota vybrala 16 finálových hier, z každej kategórie 4 hry. Našu školu prezentovala Tereza Kostiviarová z 8.A a vo svojej kategórii sa umiestnila na 2. mieste.

      Gratulujeme.

      Do galérie súťaž Scratch Match 2019 - 2. miesto boli pridané fotografie.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Týždeň modrého gombíka 2019
     • Týždeň modrého gombíka 2019

     • Každoročne v máji Slovenský výbor pre UNICEF organizuje svoju najväčšiu verejnú zbierku v uliciach slovenských miest a obcí. Zbierka „Týždeň modrého gombíka“ už pätnásť rokov spája dva svety – ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na pomoc iných. Finančný výnos z tohtoročnej zbierky je venovaný deťom na východnej Ukrajine, kde už šiesty rok trvá ozbrojený konflikt. Šesť rokov konfliktu je veľmi dlhá doba. Mnohé deti sa už narodili do vojny, nevedia, čo je pokojné bezstarostné detstvo bez neustáleho zvuku ostreľovania. UNICEF pomáha na východnej Ukrajine od začiatku trvania konfliktu. Zabezpečuje lieky, vodu, hygienické balíčky, potraviny, opravuje vojnou zničené školy a domy, školí deti, aby sa vyhýbali miestam, kde sa nachádzajú míny. Naša škola sa v rámci spolupráce s organizáciou UNICEF Slovensko zapája do kampane „Týždeň modrého gombíka“ každoročne a sme hrdí, že našim deviatakom sa počas trvania tohtoročnej zbierky v priebehu troch dní podarilo v našej škole a v uliciach nášho mesta vyzbierať veľmi peknú sumu 247,72 eur. Poďakovanie patrí žiakom a žiačkam 9.B a 9.C triedy, ktorých neodradilo ani nepriaznivé počasie a ukázali, že majú srdcia na správnych miestach a nie je im cudzia pomoc ľuďom, a najmä deťom, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej životnej situácii. Poďakovanie si zaslúžia: Sofia Feketeová, Lea Bučková, Zuzka Hollá, Sára Škutová, Zuzka Hagarová, Natália Mišečková, Robo Ondriš, Kubo Výboch, Andrej Brhlík a Andrej Predajniansky.

      Do galérie Týždeň modrého gombíka 2019 boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Čítanie u Tajovských
     • Čítanie u Tajovských

     • Dňa 21. mája 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili obvodnej súťaže pod názvom "Čítanie u Tajovských ". Súťaž sa uskutočnila v budove ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica.                                                           

                    Súťažilo sa  v technike čítania a v čitateľskej gramotnosti. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách pre prvý  stupeň a v 4 kategóriách pre druhý stupeň. V každej kategórii súťažil jeden žiak za školu. Súťaže sa zúčastnili títo žiaci: Adam Čunderlík z 1.A, Matúš Marček z 2.B, Jakub Kubík z 3.B, Andrea Ťureková zo 4.A, Danka Cimermanová z 5.A, Elizabeth Satinová zo 6.A, Martina Vrťová zo 7.A a Kamila Vrábľová z 8.A triedy.

      Umiestnenie našich  žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:

      Meno žiaka                 Trieda               Umiestnenie

      Matúš Marček                 2.B                 2. miesto

      Danka Cimermanová      5. A                2. miesto

      Martina Vrťová                7. A                1. miesto

      Sme radi, že naši žiaci boli aj v tejto súťaži úspešní a získali pekné umiestnenia.

      Do galérie Čítanie u Tajovských boli pridané fotografie.

       Mgr. Alena Surovcová

    • Spelling Bee – Hláskujúca včelička
     • Spelling Bee – Hláskujúca včelička

     • 21. mája bzučali štvrtáci a piataci anglickú abecedu ostošesť. Išlo im to vynikajúco a bolo veľmi ťažké rozhodnúť, ktorej včeličke to išlo najlepšie – boli medzi nimi len minimálne rozdiely. Nakoniec to dopadlo takto:

      1. miesto Lukáš Zaremba 5.C
      2. miesto Danka Cimermanová 5.A
      3. miesto Andrea Ťureková 4.A a Marek Petrík 5.A

      Mgr. Lenka Adamová

    • Športová trieda 5. ročník 2019/2020
     • Športová trieda 5. ročník 2019/2020

     • Základná škola, Trieda SNP 20 Banská Bystrica  v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Futbalovou školou Mareka Hamšíka, MFK Dukla Banská Bystrica a trénerkou atletiky pani Štulíkovou otvára v  školskom roku 2019/2020 športovú triedu s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy pre žiakov 5. ročníka so zameraním na futbal a atletiku.

      Prezentácia cieľov športovej triedy bude dňa 22.5.2019 o 17:00 v priestoroch školy, kde sa dozviete viac informácií. 

      Sme presvedčení, že pozitívne informácie o našej škole Vás, vážení rodičia, budú motivovať k rozhodnutiu, aby ste svoje dieťa zaradili do športovej triedy. 

      Všetci ste srdečne vítaní.

      PaedDr. Jarmila Buková

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • gabriel.stach@gmail.com
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje