• Okresného kola v atletike ZŠ.
     • Okresného kola v atletike ZŠ.

     • Dňa 14. 5. 2019 sa 10 chlapcov a 10 dievčat (z tried 8.C., 9.D., 9.B., 9.C) zúčastnilo Okresného kola v atletike ZŠ. Pretekov sa zúčastnilo 11 škôl z Banskej Bystrice. Naši chlapci a dievčatá obsadili 1. miesto a postúpili na majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutočnia 23. 5. 2019 na štadióne Dukla Banská Bystrica.

      Mgr. Katarína Štulíková

    • Raňajky s mamičkami
     • Raňajky s mamičkami

     • V mesiaci máj sme opäť v ŠKD pripravili akciu pri príležitosti Dňa matiek „Raňajky s mamičkami“. Konali sa v ranných hodinách v priestoroch herne ŠKD. Deti, ktoré prišli, obsluhovali svoje mamičky a pripravili im čaj alebo chutnú rannú kávu. Pri raňajkách sa ich mamičky v pokoji porozprávali, vypili si čaj, kávu a ponúkli sa chutnými koláčikmi, pečivom s nátierkami, zeleninou aj šalátom. Panovala tu príjemná atmosféra a potešila nás veľká účasť zo strany mamičiek.

      Do galérie Raňajky s mamičkami boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Slávik
     • Slávik

     • Dňa 7. 5. 2019 bol na prvom stupni našej školy veľký výskyt slávikov. Prileteli z každej triedy a potešili nás svojím krásnym spevom. Medzi najspevavcov – slávikov školy patria:

      1. miesto: Martina Filipková 3.B

                      Jakub Strelec 1.B

      2. miesto: Adriana Borseková 1.B

      Všetkým spevákom gratulujeme so želaním, aby svojím spevom aj naďalej robili svet krajším. 

      Do galérie Slávik boli pridané fotografie.

      Mgr. Jana Štubniaková 

    • Vesmírny poštár
     • Vesmírny poštár

     • To je názov výtvarnej práce našej žiačky Lujzy Jančovej z 2.B triedy, ktorá bola ocenená v okresnom kole výtvarnej súťaže  XXXIV. roč. Vesmír očami detí a zároveň ďalej postúpila do celoslovenského kola súťaže.

      Vesmírny poštár nám z Hurbanova  priniesol radostnú správu: „ Si medzi víťazmi – si ocenená“.  Lujzke k tomuto peknému úspechu blahoželáme a prajeme jej v ďalšej práci veľa tvorivých síl.

      Mgr. Štefánia Debnárová

    • Naša mama
     • Naša mama

     • Mama je len jedna, ale spôsobov, akými ju môžeme nakresliť, je nekonečne veľa.  O tom nás presvedčili aj žiaci na 1. stupni našej školy.  Desať najkrajších prác sme zaslali do výtvarnej súťaže pod názvom „Naša mama“, ktorú vyhlásilo Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. Zo 103 prác bolo ocenených 11, medzi nimi je aj práca nášho žiaka Timona Čatloša zo 4.C triedy. Slávnostná vernisáž výtvarných prác súťaže sa uskutočnila na Deň matiek, 12. mája, po predstavení Ako sa chytá radosť. Predstavenia sa zúčastnili všetci ocenení so svojimi rodinnými príslušníkmi. V divadle vládla naozajstná rodinná atmosféra. Timonkovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      Do galérie Naša mama boli pridané fotografie.

      Mgr. Štefánia Debnárová

    • Deň MATIEK
     • Deň MATIEK

     • Milé mamy,

      poznáte to. Vaše deti nie sú dokonalé a občas sa hodia o zem, neupracú si izbu, donesú zlú známku. Ale sú to Vaše najväčšie poklady. A Vy ste ich najdrahším človekom. Preto si Vaše deti pre Vás pripravili malé darčeky a dali do nich kus svojho srdca a slová, ktoré si zaslúžite počuť. Vlastnoručne urobený darček je tým najkrajším a vyjadrí, aké sú Vám vďačné za Vašu lásku, starostlivosť a pochopenie.

      Do galérie Deň MATIEK boli pridané fotografie.

      Mgr. Zuzana Kolesárová

    • Deň víťazstva nad fašizmom
     • Deň víťazstva nad fašizmom

     •   Dňa 8. mája 2019 sme si pripomenuli 74. výročie ukončenia 2.svetovej vojny – najväčšieho a najrozsiahlejšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva, ktorý zasiahol všetky kontinenty a o život v ňom prišlo 45 až 60 miliónov ľudí.
        Osláv spojených s pietnou spomienkou a slávnostným kladením vencov pri pomníku sovietskym a rumunským vojakom na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa zúčastnili aj naši žiaci spolu s pani učiteľkou Májou El Hajry. Účasťou na tomto podujatí sme vzdali vďaku našim osloboditeľom, a tiež  sme vyjadrili úctu všetkým obetiam fašizmu, ľuďom, ktorí svoj život obetovali preto, aby sme my ten náš život mohli žiť v mieri.

      Do galérie Deň víťazstva nad fašizmom boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry, foto: Andrej Predajniansky – 9.C

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     •  

      V dňoch 24. a 25. apríla oslávila naša škola Deň Zeme prostredníctvom projektu Expedície Fenomény sveta.  Učitelia si pre žiakov pripravili bloky so zaujímavými  témami, kde upozornili na vplyv ničenia životného prostredia.  Na stanovištiach prebiehali diskusie o možných riešeniach záchrany našej planéty. Popri týchto témach sa žiaci nezaoberali len tematikou životného prostredia, ale konkrétnejšie sa  oboznámili s vrstvami atmosféry, striedaním ročných období, bezpečnosťou na internete, Morseovou abecedou a s klinovým písmom. Na stanovištiach boli triedy hodnotené nálepkami za ich aktivitu. Víťazom, ktorý získal plný počet nálepiek,  je trieda 6.B. Blahoželáme!

      Poradie všetkých tried:

      1. miesto - Trieda 6.B

      2. miesto - Triedy 5.B a 8.A

      3. miesto - Trieda 5.A

      4. miesto - Triedy 9.B, 9.C a 6.A

      5. miesto - Trieda 7.A

      6. miesto - Trieda 8.C

      7. miesto - Trieda 5.C

      Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

      Mgr. Lenka Harvanová

    • Medzníky 2.svetovej vojny
     • Medzníky 2.svetovej vojny

     •   V školskom roku 2018/2019 sa konal 3.ročník celoslovenskej súťaže pre základné školy a osemročné gymnáziá, ktorú pod názvom Medzníky 2.svetovej vojny už tradične organizuje Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci so Vzdelávacím centrom Múzea SNP v Banskej Bystrici. Cieľom tejto súťaže je prehlbovať a upevňovať v povedomí mladých ľudí vedomosti z obdobia 2. svetovej vojny v Európe a vo svete, prehlbovať poznatky o situácii na Slovensku počas 2.svetovej vojny, počas SNP, budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu, pestovať hrdosť na národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu. Okresné kolo, do ktorého postúpili traja najúspešnejší riešitelia školského kola, sa konalo dňa 30. apríla 2019. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo žiakov v zložení: Lukáš Bielik, Martin Dzuruš – obaja z 9.B triedy a Dominik Sanitra z 9.C triedy. V konkurencii desiatich súťažných družstiev  naši žiaci obsadili 5.miesto, čiže sa umiestnili v prvej polovici. Ako sa vyjadrili členovia poroty, súťaž bola veľmi vyrovnaná, žiaci preukázali rozsiahle vedomosti z novodobých dejín a medzi niektorými družstvami boli pri hodnotení testov rozdiely len v podobe jedného boda, alebo dokonca len s rozdielom pol boda. Všetkým trom chlapcom preto patrí uznanie za svedomitú prípravu a dôstojnú reprezentáciu našej školy. 

                                                                                                                            

      Do galérie Medzníky 2.svetovej vojny boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Klenoty Slovenska
     • Klenoty Slovenska

     • Dňa 6. 5. sme sa so žiakmi našej školy zúčastnili kultúrneho podujatia skupiny TRESC z Klubu športového šermu zo Zvolena s názvom „Klenoty Slovenska“. Veľmi pútavou a zábavnou formou nám účinkujúci za pomoci našich žiakov pripomenuli dôležité a významné okamihy z dejín nášho národa. Žiaci sa aktívne zapájali a tým sa aktívne učili.

      Do galérie Klenoty Slovenska boli pridané fotografie.

      Mgr. Slavomíra Retová

    • Fenomény sveta a Deň Zeme
     • Fenomény sveta a Deň Zeme

     • Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci zapojili do projektu Fenomény sveta. Počas dvoch vyučovacích dní plnili úlohy a aktivity na desiatich stanovištiach. Dozvedali sa nové informácie o počasí, atmosfére, ekológii, komunikácii písmom a prostredníctvom internetu, vesmírnych telesách a potom ich výtvarne spracovávali.

         Na každom stanovišti zbierali cenné body. Snažili sa o získanie čo najvyššieho počtu stôp. Na jednom stanovišti ich mohli získať tri páry alebo, ak nesplnili úlohu dostatočne, nula.

          Žiaci pracovali rozdelení do tímov, kde bolo najviac päť členov. Každá trieda dostávala spoločné hodnotenie, na ktorom sa podieľali všetky tímy. Ako sa hovorí, každý chvíľku ťahá pílku. Ak sa nevedeli dohodnúť a spolupracovať naplno, hodnotenie bolo nižšie. Tento spôsob práce naučil žiakov hrať fair play a spolupracovať.

           Z jednotlivých stanovíšť žiaci nazbierali dojmy, ktoré potom výtvarne spracovávali. Ich práca okrem estetického kritéria mala aj myšlienku. Pred aktivitou sa dozvedeli o význame tej ktorej témy a jej výtvarnom spracovaní.

          Tu sú niektoré z prác na témy: počasie, ročné obdobia, internet, písmo, ľudské rasy.

      Do galérie Fenomény sveta a Deň Zeme boli pridané fotografie.

      Mgr. Zuzana Kolesárová

    • Lego Sumo a RobotOlymp – Fiľakovo
     • Lego Sumo a RobotOlymp – Fiľakovo

     • Súťaž je pre študentov, ktorí sa zaujímajú o robotiku a chcú preukázať svoju kreativitu a schopnosti v tomto obore. Je to súťaž dvojčlenných družstiev študentov ZŠ a SŠ. Z jednej školy sa môžu prihlásiť tri žiacke skupiny. Našu školu reprezentovali dve družstvá.

      Družstvo SNP1 – Juraj Stach a Peter Gríger: 1. miesto RoboCross a 4. miesto RoboSum

      Družstvo SNP2 – Samuel Nosko a Gabriel Gregorčok: 2. miesto RoboCross a 2. miesto RoboSum

      Gratulujeme.

      Do galérie Lego Sumo a RobotOlymp – Fiľakovo boli pridané fotografie.

    • IHRA – celoslovenská súťaž v tvorbe počítačových hier UPJŠ
     • IHRA – celoslovenská súťaž v tvorbe počítačových hier UPJŠ

     • Dňa 24. 04. 2019 sa na UPJŠ v Košiciach konala IHRA. Je to súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. Súťažné hry môžu byť ľubovoľného žánru a môžu byť zamerané na ľubovoľnú tému. Na programovanie je možné použiť obľúbený programovací jazyk, herný engine alebo ich kombináciu. V súťaži boli hry, ktoré sú vyvíjané buď v priebehu aktuálneho školského roka, alebo v rámci dlhodobejšieho projektu. Je možné súťažiť aj s hrou, ktorá už bola prezentovaná, avšak v nej jej autori dosiahli vo vývoji nové výsledky. V tomto ročníku prezentovali svoje hry Juraj Stach z 5.B, ktorý získal ocenenie za najlepšie naprogramovanie stolovej hry, Terezka Kostiviarová a Martina Tarabová z 8.A získali ocenenie za najlepšie naprogramovanie športovej hry.

      Gratulujeme.

      Do galérie IHRA – celoslovenská súťaž v tvorbe počítačových hier UPJS boli pridané fotografie.

    • Motivačný multimediálny koncert spoločnosti LETart production
     • Motivačný multimediálny koncert spoločnosti LETart production

     • Dňa 29. 4. 2019 sa žiaci 2. stupňa našej základnej školy zúčastnili interaktívneho výchovného koncertu pod názvom Generácia XYZ. Členovia hudobnej skupiny 4ewer previedli žiakov najzaujímavejšími faktami našej minulosti i prítomnosti.

      Pomocou vizuálnych animácií im poskytli  retrospektívny pohľad od obdobia príchodu Slovanov na naše územie, cez stredovek, vznik Československej republiky a 2. svetovú vojnu až po súčasnosť. Hlavnými témami, ktoré tu zazneli, boli rasizmus, intolerancia, extrémizmus a globalizácia. Otvorením týchto tém mali žiaci možnosť odľahčenou formou pochopiť dôležitosť ľudských hodnôt, vzájomnej akceptácie a priateľských vzťahov. Koncert sa uskutočnil v Dome slovenského misijného hnutia v Banskej Bystrici a mal veľmi dobrý ohlas medzi žiakmi, nakoľko sa im hudobníci prihovárali im známou rečou, rapovou hudbou. Spoločnosti LETart Production  ďakujeme za výborný nápad, ako prijateľne a zrozumiteľne podať mládeži závažnú problematiku.

      Do galérie Motivačný multimediálny koncert spoločnosti LETart production boli pridané fotografie.


      Mgr. Radoslav Žolko

    • Zeleninovo v ŠKD.
     • Zeleninovo v ŠKD.

     • Dňa 26. apríla 2019 sme v jednotlivých oddeleniach školského klubu detí vyrábali zdravé zeleninové nátierky a spoločne sme ich aranžovali na misy. Pripravili sme pre rodičov a deti švédske stoly vonku v  našej školskej záhrade. Porozprávali sme sa aj v oddeleniach ŠKD o význame zeleniny v našej strave a ako ju môžeme denne zaradiť do svojho jedálnička formou  zdravých zeleninových nátierok. Nátierky  nám chutili a naučili sme sa rôzne recepty a ako si rýchlo a lacno pripraviť chutný a zdravý olovrant.

      Dobrú chuť a nezabudnite na zdravé stravovanie aj doma.

      Do galérie Zeleninovo v ŠKD. boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Testovanie KOMPARO žiakov 4. a 6. ročníka
     • Testovanie KOMPARO žiakov 4. a 6. ročníka

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 2. mája 2019 sa naša škola zúčastní na testovaní v rámci projektu KOMPARO.

      Žiaci štvrtého ročníka budú testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, prírodovedy, vlastivedy a všeobecných študijných predpokladov.

      Žiaci šiesteho ročníka budú testovaní z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, fyziky, dejepisu a všeobecných študijných predpokladov.

      Testovanie bude prebiehať v čase od 8.00 do 10.40 hod. (s prestávkou medzi testami). Po skončení testovania žiaci pokračujú ďalej vo vyučovaní podľa rozvrhu svojej triedy.

      Podrobné informácie o testovaní nájdete na stránke www.komparo.sk, www.exam.sk
       

      Mgr. Iveta Majerová

    • Majstrovstvá Slovenska vo futsale žiakov 2. miesto
     • Majstrovstvá Slovenska vo futsale žiakov 2. miesto

     • V mestskej športovej hale v Topoľčanoch sa  v dňoch 16. a 17. 4. 2019 uskutočnili Majstrovstva Slovenska vo futsale žiakov základných škôl. Turnaj sa začal úvodným ceremoniálom a spoločným nástupom všetkých zúčastnených družstiev. Po otvorení sa začali súboje v skupinách. Na palubovke sa predstavilo osem zástupcov krajov v dvoch skupinách. Po úvodných zápasoch v skupine sme obsadili druhé miesto so ziskom štyroch bodov, čo nám zaručilo postup do semifinále. Na druhý deň sme  sa v semifinále stretli so ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec. Po  veľmi zodpovednom a bojovnom výkone všetkých hráčov sme tento zápas zvládli a vyhrali 3:1. Vo finálovom zápase sa naša škola, Trieda SNP 20, stretla so ZŠ Okružná 17, Michalovce.  Vo veľmi bojovnom a napínavom zápase sme nakoniec podľahli nášmu súperovi a obsadili celkové druhé miesto na majstrovstvách Slovenská vo futsale. Naši žiaci si domov odniesli krásny pohár a medaily.

      Ocenení boli aj najlepší jednotlivci:

      Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Viktor Úradník zo  ZŠ Trieda SNP 20.

      Náš kraj reprezentovali žiaci: Hanes Patrik, Jónáš Patrik, Knoška Jaromír, Krajčovic Thomas, Maďar Jakub, Melich Alex, Patrnčiak Oliver, Penov Peter, Tury Benjamín, Úradník Viktor.

      Účasť na tomto turnaji bude určite patriť k najkrajším a najsilnejším zážitkom väčšiny chlapcov v ich doterajšej futbalovej kariére.

      Do galérie Majstrovstvá Slovenska vo futsale žiakov boli pridané fotografie.

      Mgr. Sergej Čabala, Mgr. Zuzana Brachnová

    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

     • 18.04 – 23.04.2019 - posledný deň vyučovania pred prázdninami je streda 17.04.2019. Začiatok vyučovania po prázdninách je streda 24.04.2019.

    • Veľkonočné aranžovanie
     • Veľkonočné aranžovanie

     • Dňa 17. apríla 2019 sa naši žiaci zúčastnili súťaže Veľkonočné aranžovanie.

      Súťaž organizovalo CVČ Junior a uskutočnila sa v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici.

      Našu školu reprezentovali žiaci Miško Inštitoris zo 6. B triedy v kategórii mladších žiakov a Terezka Kostiviarová a Martinka Tarabová z 8. A triedy v kategórii starších žiačok.

      V každej kategórii súťažilo 10 žiakov zo základných škôl z Banskej Bystrice a okolia.

      Miško Inštitoris získal vo svojej kategórii 3. miesto, Martinka Tarabová 2. miesto vo svojej kategórii.

      Máme veľkú radosť z umiestnenia, ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme.

      Do galérie Veľkonočné aranžovanie boli pridané fotografie.

      Mgr. Ivan Paška

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • gabriel.stach@gmail.com
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje