• „Keď sa ťa škola (do)týka...”
    • „Keď sa ťa škola (do)týka...”

    • 28.01.2015 10:22
    • Základná škola na Triede SNP v Banskej Bystrici, ktorá je súčasťou siete škôl s inovatívnym spôsobom výučby pomocou tabletov a dotykových technológií „Škola na dotyk“ pokračuje v tomto type vzdelávania aj v aktuálnom školskom roku. V rámci projektu bola škola v minulom školskom roku vybavená modernými tabletmi, vzdelávacím softvérom a dotykovým displejom, čo je veľká obrazovka, ktorá v špeciálnej učebni nahradila tradičnú tabuľu.
    • viac
    • Moderná škola: Bez dotyku ani na krok...
    • Moderná škola: Bez dotyku ani na krok...

    • 15.12.2014 20:24
    • Úspešný a prospešný projekt „Škola na dotyk“ – využívanie dotykových technológií vo vyučovacom procese napreduje v našej škole i naďalej. Dokonca nadobúda nové progresívne a osvetové rozmery. Vďaka úspešným projektovým výsledkom, kvalitnému pedagogickému a žiackemu tímu sa ZŠ, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici stala jedným z desiatich školiacich stredísk na Slovensku v programe Škola na dotyk AKADÉMIA. Ukazuje sa, že význam dotykových technológií v našom živote neustále rastie. Ani súčasná škola teda nemôže zaostávať.
    • viac
    • Škola na dotyk - pokračovanie č.3
    • Škola na dotyk - pokračovanie č.3

    • 29.05.2014 23:13
    • Práca v projekte Škola na dotyk sa stala už neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného vyučovania. V priebehu niekoľkých mesiacov sa učitelia, ale hlavne žiaci našej školy zdokonalili v práci s najmodernejšími informačnými technológiami. Nové zručnosti a skúsenosti nadobúdajú najmä vďaka vlastnej aktivite, motivácii a zážitkovému spôsobu výučby. O tom, ako sa im darí, s čím a ako pracujú sa dozviete v našom ďalšom blogu.
    • viac
    • Projekt - Moja vlasť, môj región
    • Projekt - Moja vlasť, môj región

    • 05.05.2014 19:38
    •   Tému súvisiacu s regionálnou výchovou sme realizovali formou projektového vyučovania na tabletoch v predmetoch slovenský jazyk a literatúra v 7. ročníku a dejepis v 8. ročníku.
     Na hodine SJL sme sa zamerali na banskobystrický región. Východiskom práce na samostatnom projekte bola prezentácia 2 žiakov k danej téme. Žiaci si ju pripravili doma a odprezentovali ostatným žiakom v motivačnej časti hodiny. Samotná práca s tabletmi spočívala vo vytvorení vlastného projektu s využitím internetu a v jeho prezentácii pred žiakmi triedy. Fixačnú fázu hodiny tvoril kvíz, pri ktorom boli využité otázky žiakov vytvorené prácou s tabletmi.
     Na hodine dejepisu sme sa zamerali na našu vlasť. Úlohou žiakov bolo vyhľadať informácie o významnej osobnosti našich národných dejín-  M.R Štefánikovi s dôrazom na 4.máj - 95.výročie jeho úmrtia v súvislosti s práve preberaným dejepisným učivom v 8. ročníku (Slovenský a český zahraničný odboj počas 1.svetovej vojny). Žiaci vytvárali vlastné projekty pomocou tabletov s využitím internetu, ich úlohy boli rozdelené, každý sa zameriaval na určité obdobie Štefánikovho života. Vo fixačnej fáze hodiny si nové poznatky upevnili prostredníctvom otázok, ktoré žiaci vytvorili formou kvízu.
        Uvedeným projektom sme prispeli zároveň aj k formovaniu vlastenectva, medzi- predmetových vzťahov a vlasteneckej a regionálnej výchovy.
    • viac
  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje