• Deň rodiny 2021
     • Deň rodiny 2021

     • V našom ŠKD sme v júni 2021 v spolupráci s našimi kolegami, ktorí učia hudobnú a telesnú výchovu, zorganizovali pre deti a ich rodičov akciu s názvom „Deň rodiny 2021“.

      Boli pozvaní rodičia a starí rodičia, aby si najprv pozreli zaujímavý program, kde deti doprevádzali na hudobných nástrojoch naši dvaja kolegovia: Mgr. Ján Banga a Mgr. Radoslav Žolko.

      Po privítaní hostí malými moderátormi, D. Stupavským a S. Latochovou, si všetci pozreli program v školskej záhrade, ktorý bol plný krásnych básničiek, pesničiek a tancov venovaných rodičom. Program bol hlavne zameraný na oslavu Dňa rodiny, Dňa matiek a Dňa otcov a chceli sme sa ním poďakovať rodičom za ich starostlivosť, trpezlivosť, obetavosť a lásku.

      Na záver programu a po príhovore p. riaditeľa, Mgr. S. Čabalu, si deti zo všetkých oddelení spoločne zatancovali na pieseň „Super deti“ spolu so svojimi p. vychovávateľkami.

       Po programe sa mohli rodičia spolu s deťmi zapojiť do tvorivých dielní, ktoré si pre nich pripravili pani vychovávateľky a aj do športových súťaží na multifunkčnom ihrisku školy, ktoré sa konali za vedenia p. uč. telesnej výchovy – Mgr. Jakuba Kovalčíka.

      Ďakujeme všetkým kolegom za spoluprácu a rodičom, že prišli a oslávili spolu s nami sviatok rodiny. Dúfame, že sa akcia všetkým páčila. Fotky nájdete vo fotogalérii.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň rodiny 2021.

      Vaše pani vychovávateľky

    • Ratujte Cesnaka!
     • Ratujte Cesnaka!

     • „Ratujte Cesnaka. Pomôžte nájsť richtárovi jeho feruľu“.

      S touto výzvou sa žiaci dvoch tried našej školy- 7.A a 9.A spolu so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Májou El Hajry a Mgr. Katkou Mazúchovou pustili do zábavnej a náučnej mestskej hry organizovanej Turistickým informačným centrom v Banskej Bystrici v rámci Dní mesta Banská Bystrica dňa 17. júna 2021. Vďaka tomuto zaujímavému podujatiu sme mali možnosť spoznať históriu nášho mesta pútavým netradičným spôsobom. Práve formou hry sme absolvovali zábavnú prehliadku najvýznamnejších pamätihodností nielen námestia, ale aj širšieho centra mesta v spolupráci s profesionálnymi sprievodkyňami.

      A kto bol Július Cesnak? A čo bola feruľa a na čo richtárovi slúžila?

      Július Cesnak stál na čele nášho mesta dlhých tridsať rokov (1893 – 1923).  Pod jeho vedením naše mesto prekvitalo. Práve Cesnak sa zaslúžil o výrazný hospodársky aj ekonomický rozvoj Banskej Bystrice. Vybudoval mestský vodovod a kanalizáciu, vďaka postaveniu hydroelektrárne osvetlil domácnosti aj ulice. Rozšíril dispozíciu ulíc a mestu dal punc elegancie vďaka budovaniu parkov, kvetinových záhonov a vodostrekov. Reorganizoval pôvodné školské systémy, zakladal nové školy. Na podporu nadaných študentov vznikla nadácia s jeho menom. Organizoval zbierky na podporu chudobných, vo vojnovom období podporoval zdravotníctvo a zabezpečoval zásobovanie. Medzi obyvateľmi mesta bol veľmi obľúbený. No a v hre sa richtárovi Júliusovi Cesnakovi stala nemilá vec – prísažní mu schovali jeho richtársku feruľu (palicu, ktorá bola symbolom jeho moci). Naši žiaci pomocou rôznych zadaní a indícií plnili úlohy, hľadali slová ukryté v tajničke, aby nakoniec rozlúštili záhadný odkaz  a pomohli richtárovi objasniť, kde sa jeho feruľa nachádza. Odmenou im bol skvelý pocit, ale aj sladká čokoládová minca. No a samozrejme zábavné a poučné predpoludnie plné histórie trávené mimo školských lavíc.                                                                                                                      

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ratujte Cesnaka!

      Mgr. Mája El Hajry

    • Minivybíjaná v ŠKD ( turnaj pre 1. - 2. ročník)
     • Minivybíjaná v ŠKD ( turnaj pre 1. - 2. ročník)

     • V mesiaci jún 2021 sme v ŠKD pri ZŠ, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici organizovali pre deti športový turnaj s názvom „Minivybíjaná pre 1 – 2 ročníky“. Po odohratí zápasov bol turnaj vyhodnotený dňa 16.6.2021 na slávnostnom nástupe, kde boli deťom odovzdané diplomy, medaily a sladká odmena podľa umiestnenia v turnaji.

      Na prvom mieste v Minivybíjanej u prvákov skončilo 2.oddelenie (1.B), na druhom mieste 3.oddelenie (1.C) a treťom mieste 1.oddelenie (1.A). Prváčikom srdečne gratulujeme a ďakujeme za snahu a úspešné zvládnutie pravidiel.

      U druhákov sa na prvom mieste umiestnilo 4.oddelenie (2.A), na druhom mieste skončilo 6.oddelenie (2.C) a na treťom mieste 5.oddelenie (2.B).

      Ďakujeme všetkým účastníkom turnaja za účasť a tešíme sa na ďalšie športové zápolenie o rok.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Minivybíjaná v ŠKD ( turnaj pre 1. - 2. ročník).

      Vaše pani vychovávateľky

    • Vyhodnotenie zberu papiera
     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Najlepší jednotlivci

      1. miesto: Nemčok Filip        8.A - 612 kg
      2. miesto: Kaliský Teodor      2.A - 271 kg
      3. miesto: Latochová Sofia   4.A - 219  kg

      Najlepší v jednotlivých triedach

      1.A  Badinka        169 kg
      1.B  Popa            204 kg
      1.C  Dobišová       54 kg
      2.A  Kaliský         271 kg
      2.B  Psotka         115 kg
      2.C  Dvoran        170 kg
      3.A  Tuhárska       86 kg
      3.B  Čunderlík      85 kg
      4.A  Latochová     19 kg
      4.B  Gonda           74 kg

      5.A Berky         73 kg
      5.B Bobák        60 kg
      6.A Tuhársky        86 kg
      6.B  Vajo        77 kg
      6.C  Čatloš        248 kg
      7.A Alušicová L., P.    75 kg
      7.B Perichtová        153 kg
      8.A Nemčok        612 kg
      8.B Inštitoris        62 kg
      9.A Čermák        90 kg 

      Najlepšie triedy

      1. miesto: 2.A - 800 kg
      2. miesto: 8.A - 716 kg
      3. miesto: 1.B - 634 kg

      Váha spolu: 8 200 kg

      Všetkých žiakov:    409
      Zapojených:        209
      Nezapojených:        200

      Zapojenosť:        51,1 ℅

      Priemer na 1 žiaka:    20,05 kg

       

      Ďakujeme žiackemu parlamentu za aktívnu pomoc pri zbere papiera :

      Zbránek Roman, Troják Jakub 9. A

      Vengrín Ján, Čermák Richard 9. A

      Gregorčok Gabriel, Horniak Lukáš 9. A

      Cimerman Patrik, Brštiak Jakub 8.A

      Radič Marián, Schmidt Šimon 8.A

      Olas Adam, Petrik Marek, Steiger Peter 7.A

      Ďakujeme.

    • Z rozprávky do rozprávky
     • Z rozprávky do rozprávky

     • V ŠKD sme 1. júna 2021 pripravili pre deti zábavné popoludnie pri príležitosti MDD s názvom  „Z rozprávky do rozprávky “. Deti pod vedením zvoleného kapitána absolvovali šesť rozprávkových stanovíšť, kde plnili rôzne úlohy. Po štarte do rozprávkovej krajiny sa deti dostali na prvé stanovište, kde triafali tenisovou loptičkou do „dračej diery “. Ďalej cesta viedla k úlohe s názvom „ Slalom začarovaným lesom “, kde   lietali deti na metle po pripravenej dráhe. Na treťom stanovišti čakali na deti  „Omaľovánky hrdinov z rozprávok“, ktoré si vyfarbili.        Na štvrtom stanovišti čakalo na deti triedenie vrchnáčikov a úloha „ Postav s Popoluškou domček “. Na piatom stanovišti v altánku deti kreslili rozprávku a rozprávkové bytosti a vytvorili rozprávkový plagát. Na poslednom stanovišti čakali na deti rôzne hádanky. Nakoniec si mohli ešte kresliť obľúbených hrdinov z rozprávok kriedami na asfalt. Po absolvovaní stanovíšť si deti nastúpili po jednotlivých oddeleniach a dostali sladkú odmenu za účasť. Počasie nám tento rok prialo a podujatie sa deťom k ich sviatku veľmi páčilo. Ahoj o rok!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Z rozprávky do rozprávky.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Zázračné bylinky a ich využitie
     • Zázračné bylinky a ich využitie

     • Už oddávna žili v našej krajine ľudia, ktorí spoznávali a využívali mnohé dary prírody. Lekárov a liekov ako ich máme dnes nebolo, preto ľudia zbierali a triedili liečivé rastliny a pozorovali, ako účinkujú.

       V máji sme sa preto v ŠKD venovali využitiu liečivých rastlín pre naše zdravie. Deti sa oboznámili s jednotlivými liečivými bylinkami prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré si pre ne pripravili pani vychovávateľky.

      Najprv sme sa rozprávali o rôznych druhoch liečivých rastlín, o ich zbere, sušení a využití. Potom si deti aj zasúťažili, hrali sa hry a pracovali s knižkami (Fytoterapia – F. Gašpierik, Zdravie ukryté v bylinkách – O. Chreňo), spoznávali bylinky podľa ich vzhľadu, vône a chuti. Varili sme a ochutnávali rôzne čaje, kreslili liečivé bylinky, vypracovali pracovné listy a lúštili osemsmerovku na danú tému. Deti sa aktívne zapájali a pochopili, aká je príroda úžasná a plná liečivých rastlín vhodných pre naše zdravie.

      Kedže je ten správny čas na zber, hor sa do prírodnej lekárne a hľadajme, zbierajme a sušme si bylinky vhodné pre naše zdravie ako prírodný liek a urobme si zásoby napr. bylinkových čajíkov na dlhú zimu.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zázračné bylinky a ich využitie.

      Vaše pani vychovávateľky

    • Tajomný maják
     • Tajomný maják

     • Dňa 18. mája 2021 navštívili žiaci 9. ročníka našej školy Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. Pozreli si divadelné predstavenie Tajomný maják (Záhady dospievania v malej dedine. Hra na hranici skutočnosti a snov). Dielo súčasnej ruskej autorky Xénie Dragunskej, spracované zaujímavým a pútavým spôsobom, si citlivo všíma Teen age – vek plný vnútorných vibrácií, predstáv a otázok. Je o dvoch dievčatách žijúcich v malej ruskej dedinke, kde môžete „zomrieť“ od nudy a od neustále sa opakujúcich príkazov, čo sa má a čo sa nemá robiť. Je o ich postavení a pocitoch. Práve tieto dve tínedžerky poodkrývajú svet dospelých, rodičovské, rodinné a komunitné vzťahy. Všetko to, čo je blízke aj našim žiakom i nám všetkým. Predstavenie bolo originálne. Už tradične výborné výkony hercov boli obohatené zvláštnymi vizuálnymi efektmi, čo ho robilo ešte zaujímavejším. Verím, že naši žiaci si pri ňom oddýchli, možno sa zamysleli, ale hlavne opäť zažili kúsok kultúry v prostredí, ktoré nás kultúrne obohacuje najviac. Ďakujeme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tajomný maják.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Otvorenie dopravného ihriska
     • Otvorenie dopravného ihriska

     •   V piatok krátko predpoludním ožil priestor pred našou základnou školou hudbou a množstvom ľudí, ktorí prišli na slávnostné otvorenie dopravného ihriska.
      Ihrisko sa podarilo vybudovať v uplynulých týždňoch vďaka spolupráci s mestom Banská Bystrica, zamestnancami školy, rodičovským združením Trieda SNP 20 a taktiež vďaka grantom na podporu a rozvoj dopravnej výchovy na školách.
        Otvárania dopravného ihriska sa okrem nedočkavých detí, rodičov a zamestnancov školy zúčastnili primátor mesta  Banská Bystrica Ján Nosko, riaditeľ školy Sergej Čabala, predseda Rady školy pri ZŠ Trieda SNP 20 Radovan Ocharovich a ďalší hostia.
        Po slávnostných príhovoroch a prestrihnutí pásky nasledovala krátka ukážka jeho používania a ďalší program, o ktorý sa postarali žiaci a zamestnanci školy Trieda SNP 20. Otváranie dopravného ihriska taktiež prišli podporiť motorkári z Chopper Clubu BB, ktorí predviedli svoje jazdecké umenie.
      Dopravné ihrisko s rozlohou 1 500 m² je vybavené vodorovným dopravným značením, prenosnými dopravnými značkami a semaformi. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Otvorenie dopravného ihriska.

      Reportáž TA3.

      Mgr. Sergej Čabala
      Riaditeľ školy 

    • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?

     • Počas mesiaca lásky by sa nikto nemal cítiť sám, a preto nám ukážte, koľko lásky je vo vašom srdci a zapojte sa do novej výzvy „Máj – lásky čas“ spolu s nami.

       Tak znela májová výzva, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy, aby svojimi ručne vyrobenými pohľadnicami potešili seniorov v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb, ktorí sa možno práve v tomto neľahkom období cítia sami, bez možnosti stretnúť sa so svojimi blízkymi. Pohľadnice s pár slovami povzbudenia vytvárali naši siedmaci na hodinách občianskej náuky spolu s pani učiteľkou Májou El Hajry, ale krásnymi výtvormi prispeli aj žiaci 3. A triedy spolu s pani učiteľkou Majkou Filipovou. K pohľadniciam sme pribalili aj drobné darčeky v podobe čajových vrecúšok a malých sladkostí. Veríme, že seniorov, ku ktorým sa naše pohľadnice dostanú,  potešíme práve tým, že aj keď ich nepoznáme, myslíme na nich, vážime si ich skúsenosti získané prežitými rokmi a do tých ďalších im prajeme hlavne pevné zdravie a spokojnosť.                               

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?.

      Mgr. Mája El Hajry – koordinátorka Žiackeho parlamentu

    • Organizácia vyučovania od 17.mája 2021!
     • Organizácia vyučovania od 17.mája 2021!

     • Rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 17. mája 2021, obnovuje školské vyučovanie na I. a II. stupni ZŠ pre všetkých žiakov  základnej školy.

      Podmienkou nástupu dieťaťa/žiaka I. a II. stupňa na prezenčné vyučovanie je  preukázanie sa príslušným prehlásením o bezinfekčnosti. Žiak a ani zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. 

      Žiaci I. a II. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest preventívnu ochrannú pomôcku (respirátor, rúško) všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

      Škola bude v prevádzke od 7:00 do 16:30.
      Príchod žiakov do ŠKD od 7:00 do 7:35. Cez vchod do ŠKD.
      ŠKD bude v prevádzke do 16:30 h.
      Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, budú vstupovať do budovy:

      I. stupeň – cez bočný vchod do ŠKD o 7:40 h

      II. stupeň - budú vstupovať do budovy školy cez hlavný vchod o 7:40 h


      Pri vstupe do budovy školy si vaše dieťa po absolvovaní zdravotného filtra (merania teploty, dezinfekcii rúk) prevezme p. vychovávateľka alebo iný poverený zamestnanec školy.
      Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

      S pozdravom

      Vedenie školy 

       

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek sme s deťmi v ŠKD tvorili a vyrábali krásne darčeky a pozdravy k ich sviatku. Deti sa veľmi tešili, ako urobia radosť mamičkám a poďakujú sa im tak za každodennú starostlivosť a lásku.  Naše nápady a výsledky tvorivej práce nájdete vo fotogalérii.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek.

      Vaše pani vychovávateľky ŠKD

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci na vplyv ničenia životného prostredia.

      Žiaci primárneho vzdelávania si pripomenuli  Deň Zeme rôznymi aktivitami. So svojimi triednymi učiteľkami pomocou prezentácií a vypracovaním pracovných listov riešili, ako pomôcť našej planéte. Zopakovali si, ako triedime odpad, čo je recyklácia. Výsledkom aktivít bola výstavka prác žiakov Dajme veciam druhú šancu. Žiaci z odpadového materiálu vyrobili nové a veľmi kreatívne veci. Zistili, že z odpadového materiálu sa dajú vyrobiť veľmi zaujímavé výrobky. Aj takto sa žiaci naučili, ako chrániť naše životné prostredie .

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

      Mgr.Tatiana Dobrotová

    • Deň Zeme v ŠKD
     • Deň Zeme v ŠKD

     • V našom ŠKD sme sa počas apríla, mesiaca lesov, zamerali na ekológiu a veľa sme sa spolu rozprávali o ochrane ŽP a prírody. Pri príležitosti Dňa Zeme sme deťom pripravili rôzne zaujímavé aktivity a vytvorili pekné práce s tematikou ochrany životného prostredia. Hrali sme sa Bingo, Pexeso, hru – Voda, lúka, les a iné zaujímavé ekohry. Písali sme knihu pre Zem a sľub Zeme. Maľovali ekoplagáty a robili aj iné rôzne projekty zamerané na ochranu ŽP a našej planéty. Vysvetlili sme si, čo je recyklácia, prečo je potrebné triediť odpad, šetriť energiami, aby naša príroda a Zem ostala čistá aj pre ďalšie generácie. Preto, deti, neodhadzujte smeti, separujte odpad – chránite tak našu Zem!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme v ŠKD.

      Vaše pani vychovávateľky ŠKD

    • IQ OLYMPIÁDA
     • IQ OLYMPIÁDA

     • V dňoch 12.4.2021 – 18.4.2021 prebiehala formou online testu súťaž IQ OLYMPIÁDA. Túto súťaž organizuje MENSA Slovensko, nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Súťaž bola určená pre žiakov druhého stupňa a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií..

      Test pozostával z 25 úloh, ktoré museli žiaci vypracovať v priebehu 30 minút.

      Celkovo sa do súťaže zapojilo 9 222 žiakov druhého stupňa. Z našej školy sa zapojilo 14 žiakov.

      Poradie našich najúspešnejších žiakov:

      1. Glemba Alex z 8.B
      2. Brezanský Richard z 8.B
      3. Kapralov Petr z 5.B
      4. Gregorčok Gabriel z 9.A
      5. Cimerman Patrik z 8.A

      Všetkým žiakom ďakujeme a gratulujeme k veľmi pekným výsledkom.

      Mgr. Zuzana Brachnová
      Mgr. Gabriel Stach

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Dňa 13. 4. 2021 sa uskutočnilo OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY. Zo školského kola postúpilo 14 žiakov prvého stupňa a 13 žiakov druhého stupňa. Medzi úspešných riešiteľov okresného kola sa zaradili žiaci z oboch stupňov. 

      Pavlo ModynetsDavid Hanzel z 3.A,
      Patrik Paľo, Ela MojžišováSamuel Cimerman z 3.B,
      Andrej MiklošíkSofia Latochová zo 4.A,
      Matúš Marček zo 4.B,
      Petr KapralovEliáš Samuel Vondena z 5.B,
      Sofia Sýkorková zo 6.B,
      Anna Kapralová zo 6.C.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy a úspešným riešiteľom gratulujeme k vynikajúcim výsledkom.

      Mgr. Andrea Paučulová – 1. stupeň
      Mgr. Zuzana Brachnová – 2. stupeň

    • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny

     • Veľkonočné prázdniny: Od 01.04. do 06.04.2021

      Posledný deň vyučovania pred zač. prázdnin je 31.03.2021(streda),

      začiatok vyučovania po prázdninách je 07.04.2021(streda).

    • Jar a Veľká noc v ŠKD
     • Jar a Veľká noc v ŠKD

     • V marci 2021 sme v našom ŠKD privítali jar a blížiacu sa Veľkú noc rôznymi jarnými básničkami, pesničkami, ale sme sa aj rozprávali o veľkonočných zvykoch a tradíciách na Slovensku. Spoločne sme s deťmi kreslili a vyrábali rôzne výrobky s touto tematikou a vytvorili si tak jarnú a veľkonočnú atmosféru v ŠKD.  Vyzdobili sme si spoločne triedy a dvere našimi výtvormi. Veď si pozrite  našu fotogalériu a tešte sa s nami na slnečnú teplú jar. 

      Prajeme Vám všetkým veselú Veľkú noc a príjemné sviatky.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Jar a Veľká noc v ŠKD.

      Vaše pani vychovávateľky

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • „Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ J. A. Komenský

      Na Slovensku oslavujeme Deň učiteľov od roku 1955. To, že je to práve 28. marec, nie je náhoda. V tento deň si totiž pripomíname výročie narodenia Jana Amosa Komenského.

      Pán primátor Ján Nosko dnes navštívil našu školu, obdaroval nás a poďakoval nám za našu prácu. Touto cestou chceme poďakovať pánovi primátorovi a aj mestu Banská Bystrica, že si na nás, učiteľov, spomenuli.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň učiteľov.

      Mgr. Radoslav Žolko

    • Deň vody v ŠKD
     • Deň vody v ŠKD

     • Pri príležitosti dňa vody sme deťom v ŠKD vymysleli rôzne zábavné aktivity, doplňovačky, omaľovánky a hry zamerané na danú tému. Porozprávali sme sa o dôležitosti vody pre náš život a ako je potrebné chrániť vodné zdroje a šetriť vodou, pretože ju potrebujeme každý deň. Voda a jej kolobeh sú veľmi zaujímavá téma, o ktorej sa vždy dozvieme niečo nové a zaujímavé. Treba si ju vážiť, neplytvať ňou a denne ju piť, pretože pitný režim je veľmi dôležitý pre naše zdravie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody v ŠKD.

      Vychovávateľky ŠKD

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje