•  Marec mesiac knihy v ŠKD
     • Marec mesiac knihy v ŠKD

     •      V prvom jarnom mesiaci sme pre deti v jednotlivých oddeleniach ŠKD pripravili rôzne zaujímavé aktivity pri príležitosti  „Marca mesiaca knihy“.

      Deti súťažili vo vedomostnom kvíze  „Múdrosť sveta v knihách ukrytá“, v ktorom s pomocou pani vychovávateľky riešili rôzne úlohy, odpovedali na otázky a  lúštili tajničky. Spoločne sme si tak overili, čo o knižkách vieme a ako treba pekne spolupracovať v skupine. Po vyhodnotení kvízu boli deti odmenené pochvalou a sladkou odmenou.

      Počas marca sme navštívili aj našu školskú knižnicu a deti mali potom za úlohu priniesť si do školského klubu svoju obľúbenú knižku.

      Prezentovali svoju knihu kamarátom a v rámci súťaže „Čitárik ŠKD“ nám z nej aj čítali. Potom sme vyhodnotili naj čitárika oddelenia a spoločne sme si kreslili obal obľúbenej knižky. Z  nich sme si urobili vo svojom oddelení výstavku . Pozrite si našu fotogalériu.

      Knižky nás prenesú do fantastického sveta a obohatia náš život. Preto sme šťastné, že v tejto technickej dobe sa radi posadíte ku dobrej knižke a čítate.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Marec mesiac knihy v ŠKD.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2. st.
     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2. st.

     • Počas mesiaca marec dýchal online priestor kultúrou. Naše žiačky a naši žiaci si zmerali sily v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž zameraná na prednes poézie a prózy sa tento rok tešil veľkej obľube. Recitujúci si vybrali veľmi pekné ukážky, ktoré umelecky stvárnili do podoby prednesu. Školské kolo sa nieslo v príjemnej nálade účinkujúcich, ktorí sa vzájomne podporovali a pozorne počúvali jednotlivé ukážky plné humoru, dojatia, zaujímavých tém z rôznych prostredí. Hoci školské kolo prebiehalo v online priestore, musíme konštatovať, že bolo naozaj na kvalitnej úrovni. Keďže z vyšších ročníkov postupuje víťaz minuloročného kola, vyberali sme z nižších ročníkov II. stupňa. No a tu máme výsledky, na ktorých sa zhodlo obecenstvo i porota:

      Kategória próza:

      1. miesto: Silvia Grausová, 5.A a Amélia Ondrišová, 6.B;

      2. miesto: Adam Skladaný, 6.B;

      3. miesto: Lilly Hellebrandt, 5.B;

      Kategória poézia:

      1. miesto: neudelené;

      2. miesto: Lea Baginová, 7.B;

      3. miesto: Sabine Šusterová, 7.B.

      Umiestnené žiačky a umiestnený žiak boli ocenení cenami, ktoré im pre neutíchajúcu pandemickú situáciu boli doručené poštou.

      Keďže máme udelené dve prvé miesta v kategórii próza, druhá, staršia, žiačka bude našu školu reprezentovať v súťaži v prednese poézie a prózy Kováčova Bystrica.

      Všetkým účastníkom ďakujeme za veľmi pekné výkony a srdečne blahoželáme víťazom! 

      Veríme, že sa budúci rok stretneme opäť!

      Mgr. Jana Korimová

    • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1. st.
     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1. st.

     • Dňa 23.03.2021 sa na prvom stupni ZŠ uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Naši šikovní žiaci 2. - 4. ročníka si mohli vybrať či sa naučia báseň alebo si radšej výberú úryvok z ľubovoľnej knihy. Z triednych kôl do školského postúpilo 15 žiakov. Vybrať najlepších bolo pre porotu ako vždy veľmi náročné. 

       

      V kategórii poézia sme vybrali týchto víťazov:

      1. miesto: Samuel Cimerman 3.B

      2. miesto: Filip Kováč 2.A

      3. miesto: Ema Béreš 3.B

      3. miesto: Filip Gonda 4.B

      V kategórii próza sme vybrali týchto víťazov:

      1. miesto: Sofia Latochová 4.A

      2. miesto: Ema Zarembová 4.B

      3. miesto: Viliam Oravec 3.A

       

      Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo Hviezdoslavov Kubín.

      Mgr. Jana Štubniaková

      Mgr. Barunka Vyšná

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Dňa  1. decembra 2020  zabojovalo v celoslovenskej vedomostnej  súťaži o titul Všetkovedko 14 žiakov 2. až 4. ročníka našej školy v troch samostatných kategóriách: Všetkovedko 2, 3, 4.

      Žiaci súťažili s tým, čo sa doteraz naučili, s čím sa doposiaľ stretli. Otázky boli z oblastí – prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, anglický jazyk, hudobná, informatická, dopravná a výtvarná výchova.

      Zaujímavo sformulované úlohy rôznej náročnosti, doplnené vhodnými obrázkami, evokovali  situácie z reálneho života. Úlohy zamerané na všeobecný prehľad vyžadovali od žiakov čítanie s porozumením, podporovali rozvoj ich logického myslenia. Súťažiaci mali možnosť vyskúšať si rozvrhnúť čas na vypracovanie úloh, na ich kontrolu, zapojiť svoju predstavivosť, logické myslenie a, v neposlednom rade, podať ten najlepší výkon.

      Žiaci, ktorí sa prebojovali medzi 33% najúspešnejších, získali darček a diplom s titulom Všetkovedko. Držiteľmi tohto titulu sú žiaci:

      2.A   Lara Hrnčiarová                                                                       

      2.C   Ivan Sukhodubov

      2.C    Peter Šnírer

      2.C    Peter Dvoran

      3.A    David Hanzel

      4.B    Matúš Marček

      V tomto školskom roku žiak 2.C triedy Peter Dvoran vybojoval aj titul Všetkovedko školy, čím predbehol vo svojej kategórii najväčšie percento súťažiacich v rámci školy.

      Ostatní súťažiaci boli za svoju snahu, usilovnosť a preukázanú múdrosť ocenení titulom Všetkovedkov učeň.

        Žiaci boli zo súťaže nadšení. Zaujímavou formou si zopakovali vlastné vedomosti, zmerali svoje sily s rovesníkmi a zistili, ako sa dokážu „popasovať“ s úlohami reálneho a bežného života. Každému zo súťažiacich zostane spomienka na súťaž aj v podobe malej odmeny.  

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Všetkovedko.

      Mgr. Andrea Paučulová

    • Fašiangový karneval ŠKD
     • Fašiangový karneval ŠKD

     •   V období fašiangov sme si v našom školskom klube detí pri Základnej škole Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici zorganizovali už tradičný „Fašiangový karneval“, ktorý sa konal v jednotlivých oddeleniach ŠKD. Deti si priniesli nápadité  a vlastnoručne vyhotovené fašiangové masky a hrali  sa rôzne zábavné, spoločenské a hudobné hry so svojou pani vychovávateľkou. Súčasťou karnevalu bolo aj fašiangové pohostenie  – šišky a čaj,  po ktorom sme sa ešte ďalej zabávali s p. vychovávateľkami pri hudbe vo svojich oddeleniach.

      Počas karnevalu nás v vtriedach navštívil aj pán riaditeľ, Mgr. Sergej Čabala. Prezrel si naše krásne masky, ktoré potom odmenil sladkosťami.

      Tak ahoj deti, dúfame, že o rok sa už všetci stretneme na peknom spoločnom karnevale. Zatiaľ môžete premýšľať, za akú masku pôjdete, prípadne si ju môžete začať pomaly pripravovať s vašimi rodičmi.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Fašiangový karneval ŠKD.

      Vaše pani vychovávateľky ŠKD

    • Víťazný projekt „Záhrada, ktorá učí“
     • Víťazný projekt „Záhrada, ktorá učí“

     • Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí hlasovali za náš víťazný projekt „Záhrada, ktorá učí“. V konečnom súčte sme získali  483 hlasov. Aj napriek momentálnej nepriaznivej epidemiologickej situácii sa nám podarilo vybudovať krásny záhradný altánok, ktorý budú žiaci využívať vo výchovno-vzdelávacom procese. S príchodom jari budeme aj naďalej pokračovať v revitalizácii školskej záhrady. Sme presvedčení, že školská záhrada postupne nadobudne environmentálny rozmer.

      Vedenie školy

       

       

    • Vianočné medovníčky
     • Vianočné medovníčky

     • Napriek náročnému obdobiu, ktorým všetci práve prechádzame, sa v dňoch 16. – 17. decembra 2020 vo vestibule našej školy konala už tradičná výstavka vianočných medovníkov spojená s ich predajom. Vianočný stromček, krásna výzdoba a voňavé medovníky vytvorili v tomto adventnom čase príjemnú predvianočnú atmosféru. Pekne vyzdobené medovníky zhotovili naši šikovní žiaci, ich rodičia a starí rodičia. A keďže medovníky sme nielen vystavovali, ale aj predávali a kupovali, z ich predaja sme získali 304 eur.  Je to neuveriteľná suma, keďže medovníky síce poprinášali aj žiaci 2. stupňa, ale kupovať si ich mohli len žiaci 1. stupňa, u ktorých prebieha prezenčná forma vyučovania, a zamestnanci školy. Práve im patrí poďakovanie za získanú sumu, ktorá predstavuje len o 1 euro menej, ako tomu bolo v decembri 2019 (305 eur). Naše veľké poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí si našli čas, neľutovali energiu a námahu, aby urobili radosť, a tiež pomohli niekomu inému. Získané finančné prostriedky budú tak, ako po iné roky, použité na dobročinné účely. Poďakovanie patrí tiež trom žiakom zo 7. B triedy: Lei Baginovej, Riškovi RoháčoviRiškovi Kováčovi, ktorí podstúpili dobrovoľné testovanie, aby s negatívnym výsledkom testu mohli prísť do školy a od ranných do popoludňajších hodín pomáhať pri výstavke a predaji.

      Všetkým navzájom prajeme príjemné a požehnané prežitie vianočných sviatkov, hlavne pevné zdravie, spokojnosť a pohodu v kruhu najbližších.

      Do galérie Vianočné medovníčky boli pridané fotografie.

      Za kolektív žiakov a pedagógov školy –  Mgr. Mája El Hajry, Mgr. Janka Štubniaková

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     •  Napriek súčasnej zložitej situácii sme si v škole spríjemnili predvianočné chvíle prednesom povestí. Dňa 16. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo prednesu povesti – Šaliansky Maťko. Mali sme možnosť vypočuť si známe i menej známe povesti v podaní žiakov 1. stupňa. Tento rok sme najúspešnejších z úspešných vyberali až z 34 detí, ktoré prešli triednymi kolami. Ďakujeme všetkým kolegyniam za prípravu  svojich žiakov, rovnako ďakujeme aj deťom, ktoré trpezlivo čakali na svoj prednes a za to, že sa statočne popasovali s trémou. Keďže sme mali z čoho vyberať a deti boli veľmi poctivo pripravené, rozhodli sme sa udeliť po dve prvé, druhé i tretie miesta a jedno čestné miesto.

      1. miesto: Cimerman Samuel 3.B

      1. miesto: Stupavský Daniel 4.B

      2. miesto: Ďuríková Laura 2.B

      2. miesto: Borseková Adriana 3.B

      3. miesto: Hanzel David 3.A

      3. miesto: Jančová Lujza 4.B

      Čestné miesto: Guzlejová Dorota 2.B

       

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme 

      Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

      PaedDr. Harmanová Tatiana a Mgr. Štubniaková Jana

    • SCOTTIE GO!
     • SCOTTIE GO!

     • Žiaci 3. a 4. ročníka si mohli na informatike opäť vyskúšať zaujímavý spôsob vyučovania (gamifikáciu), ktorý podporuje rozvoj kompetencií vo výčbe programovania, rozvíja algoritmickú intuíciu.

      Deti sa stali súčasťou príbehu, v ktorom  pomáhali hlavnému hrdinovi Scottiemu nájsť cestu domov, na jeho planétu. Pomocou rôznych príkazov na kartičkách, zostavovaných v správnom poradí, riadili pohyb a úkony Scottieho, ktorého pomocou mobilnej aplikácie aktivovali jednoduchým nasnímaním. Ak zadanú úlohu splnili správne, Scottie vykonával krok za krokom podľa ich príkazov a bol vždy bližšie a bližšie k oprave korábu a návratu na svoju domovskú planétu.

      Žiakov hra na záchranu Scottieho veľmi zaujala, motivovala ich k riešeniu zložitých problémov a tiež k rozvoju ich analytických schopností a logického myslenia.

      Do galérie SCOTTIE GO! boli pridané fotografie.

      Mgr. Andrea Paučulová, Mgr. Gabriel Stach

    • Advent a Vianoce v ŠKD
     • Advent a Vianoce v ŠKD

     • V predvianočnom čase sme sa u nás v ŠKD s deťmi rozprávali o advente a Vianociach. Hovorili sme o zásadách správnej životosprávy a rôznych vianočných zvykoch a tradíciách u nás doma aj vo svete.

      Vyrábali sme si v klube rôzne predmety a darčeky s vianočnou tematikou napr. Mikulášov, adventný kalendár, vločky, anjelov, zimné domčeky, snehuliakov a pod. Spoločne sme si triedy aj herňu ŠKD vyzdobili našimi krásnymi výrobkami. Vytvorili sme spolu s pani vychovávateľkami aj krásne vianočné pozdravy, ktorými potešíme  našich najbližších.

      Prajeme Vám všetkým krásne a pokojné vianočné sviatky.

      Do galérie Advent a Vianoce v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • iBobor
     • iBobor

     • V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky, Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.
        Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      iBobor - štatistické vyhodnotenie 2020/2021.

      Súťažné kategórie v ktorých súťažilo 175 žiakov našej školy:
      Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,
      Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ,
      Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ,

      Do galérie iBobor boli pridané fotografie.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Zbierky hračiek a kníh pre deti v núdzi
     • Zbierky hračiek a kníh pre deti v núdzi

     • Milí priatelia našej školy !

      „Vianoce sú láska. Zakaždým, keď ľúbime, zakaždým, keď darujeme, sú Vianoce.‟ – Dale Evans

      Tak ako býva zvykom na Vianoce by si každý mal nájsť pod stromčekom vianočný darček. A tak sme sa rozhodli, že to sprostredkujeme aj deťom, ktoré si to z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť.

      Keď už sa blížia Vianoce,  ľudia zvyknú pomáhať iným a preto sme to využili aj my v našej škole.  Prvý ročník Zbierky hračiek a kníh pre deti v núdzi a zo sociálne slabších rodín na našej škole dopadol nad očakávania všetkých výborne. Výsledkom bolo veľké množstvo zozbieraných plišákov, hračiek, kníh či iných kreatívnych predmetov. Do zbierky sa zapojili žiaci I. stupňa a zamestnanci školy.

       Ďakujeme všetkým hrdým sponzorom týchto Vianoc

      Do galérie Zbierky hračiek a kníh pre deti v núdzi boli pridané fotografie.

      Mgr. Mária Filipová

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Jednou z činností, ktorou by sme si mohli krátiť chvíle izolácie, je bezpochyby čítanie. Pri dobrej knihe si človek môže oddýchnuť, uniknúť z reality, naučiť sa niečo nové. Keď však príde čas na malú prestávku, človek siahne po záložke, aby si vyznačil, kde prestal. No každý tvorivý jedinec vie, že aj záložka sa dá vytvoriť kreatívne a štýlovo.

      Naša škola sa už dlhodobo zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Téma tohto ročníka niesla názov Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze. Naši žiaci, v spolupráci s Mgr. Petrou Nemčokovou a kolegyňami z prvého stupňa, vytvorili spolu na hodinách výtvarnej výchovy krásne záložky, ktorými určite vyčarili úsmev na tvárach žiakov partnerskej školy v Snine. Naše i partnerské produkty si môžete pozrieť vo fotogalérii.

      Veríme, že aj našich žiakov potešili záložky, ktoré prišli z partnerskej školy a že ich to bude motivovať k tomu, aby sa ku svojej rozčítanej knihe vracali vždy s radosťou.

      Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

      Mgr. Jana Korimová

    • Výstava medovníkov
     • Výstava medovníkov

     • „Už sviatky lásky, pokoja zavítajú zas skoro k nám, pri stromčeku ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán. Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach našich rozhostí, keď Štedrý deň k nám zavíta, nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď stromček tíško zazvoní...“

      Milí žiaci, rodičia, starí rodičia, učitelia a všetci priatelia našej školy!

      V dňoch 16.-18. decembra 2020 sa vo vestibule našej školy už tradične uskutoční výstavka vianočných medovníkov spojená s ich predajom. Finančným výťažkom z tejto vianočnej akcie by sme chceli opäť prispieť na dobrú vec, na charitatívny účel. V tomto roku by sme radi podporili opustené zvieratká- psíkov a mačky hľadajúce nový domov. Preto vás prosíme, aby ste nám „pomohli pomáhať“ a priniesli do školy doma upečené medovníčky. Nech si nielen rozvoniame školu a potešíme oči, ale nech nás v tomto adventnom predvianočnom čase tiež hreje pocit, že napriek vlastným starostiam a ťažkostiam, dokážeme myslieť aj na iných.

      Prinesené medovníčky môžete odovzdať na 1.stupni p. učiteľke Štubniakovej a na 2.stupni p. učiteľke El Hajry (po dohode s ňou v konkrétnom čase), prípadne na sekretariáte školy.

      Vopred všetkým srdečne ďakujeme!

      Mgr. Mája El Hajry, Mgr. Janka Štubniaková

    • Stolček, prestri sa v ŠKD
     • Stolček, prestri sa v ŠKD

     • V mesiaci november, ktorý je posledným jesenným mesiacom, je náš organizmus zaťažený zmenami počasia a prechodom z jesene do zimy. Preto sme sa deťmi v klube rozprávali o zásadách slušného stolovania, že sa treba chrániť pred chorobami  zvýšenou konzumáciou ovocia a zeleniny.

      V jednotlivých oddeleniach školského klubu detí sme si potom spoločne pripravili na olovrant chutné a esteticky zaujímavé ovocné šaláty a misy. Deti mali za úlohu v skupinkách očistiť ovocie, nakrájať ho a esteticky naaranžovať na taniere a misky, ktoré si priniesli. Na záver si misy vyzdobili škoricovým a vanilkovým cukrom, šľahačkou, grankom a orieškami.

      Deti už vedia, že vitamíny sú dôležité a treba ich konzumovať denne. Zdravý olovrant sme si pekne spolu zjedli a za krátky čas boli misy prázdne a brušká plné.

      Ak si deti takto samostatne budú pripravovať ovocie aj, určite im bude viac chutiť a budú zdravé a veselé.

      Do galérie Stolček, prestri sa v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Zbierka hračiek pre deti v núdzi
     • Zbierka hračiek pre deti v núdzi

     • Daruj hračku a vyčaruj deťom úsmev na tvári

      Zberné miesto : U nás v škole ZŠ Trieda SNP 20

      Do kedy : 4. december 2020

      Z hygienických dôvodov prosíme doniesť hračky a knihy čisté a nepoškodené do svojej triedy.

      Zbierku robíme pred Vianocami, aby si každé dieťa našlo niečo pekné pod stromčekom.

      Vopred ďakujeme všetkým , ktorí prispejú.

       

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Dňa 1.12.2020 prebehne na základných školách celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko, určená pre žiakov 2. - 4 ročníka ZŠ. Do veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa prihlásili aj žiaci našej školy. Prajeme im v súťaži veľa úspechov.

      Mgr.Andrea Paučulová

    • Šarkaniáda v ŠKD
     • Šarkaniáda v ŠKD

     • V jesennom mesiaci novembri 2020 sme si v jednotlivých oddeleniach ŠKD spoločne vyrábali pestrofarebné šarkany. Potom sme sa s nimi zahrali a vyzdobili si školské kluby detí. Jeseň môže byť nielen sychravá, ale aj zábavná, keď nesedíme vo vnútri a ideme si teplo oblečení vyvetrať hlavu s kamarátmi a pobehať si na čerstvom vzduchu. Spoločne si s nami môžu zalietať aj naši noví kamaráti šarkany. 

      Do galérie Šarkaniáda v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Oznam pre žiakov, ktorí nemajú možnosť technického pripojenia na online vzdelávanie.
     • Oznam pre žiakov, ktorí nemajú možnosť technického pripojenia na online vzdelávanie.

     • Ak sa žiaci nevedia zúčastniť dištančného vzdelávania (online aj offline formy alebo sa im nedarí odosielať zadané úlohy cez Edupage) vo všetkých predmetoch, sú povinní vypracovať zadané úlohy a pracovné listy, ktoré si prevezmú na sekretariáte školy. Po vypracovaní ich odovzdajú späť na sekretariáte školy na prekontrolovanie dotyčným vyučujúcim.

      Pre úlohy si môžu prísť každý štvrtok od 09:00 hod.

      Mgr. Sergej Čabala
      riaditeľ školy

    • Záhrada, ktorá učí
     • Záhrada, ktorá učí

     • Vážení rodičia a priatelia školy

      Hlasujte za náš projekt, ktorým môžeme získať finančné prostriedky na revitalizáciu školskej záhrady.

      Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:
      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/banska-bystrica/8057

      Ak by sme boli úspešní v projekte ,,Záhrada, ktorá učí“ , vybudovali by sme vyvýšené záhony, pocitový chodník, altánok, kde by sme mohli realizovať výchovnovzdelávací proces so žiakmi 1. až 9. ročníka.

      Do hlasovania sa môže zapojiť každý člen rodiny, osoba staršia ako 18 rokov a môže hlasovať iba jedenkrát. Po vyplnení údajov Vám bude zaslaný sms kód, ktorý následne zadáte do systému.

      Ďakujem.

      Mgr. Sergej Čabala
      riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje