• Oznam zákonným zástupcom
     • Oznam zákonným zástupcom

     • Vážení rodičia!

      Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je v prílohe tohto oznamu. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT–PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

      Žiaci I. stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov, sa pri prvom nástupe do školy musia preukázať negatívnym výsledkom RT- PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

      Ak sa žiak nebude vedieť preukázať negatívnym výsledkom, nemôže sa zúčastňovať prezenčnej výučby.

      Ďakujeme za spoluprácu.

      Mgr. Sergej Čabala

      riaditeľ školy

    • Dni správnej výživy
     • Dni správnej výživy

     • Ako to býva posledné roky  zvykom, aj tento rok sme si v škole na 1.stupni, pripomenuli Dni správnej výživy a Deň mlieka. V Deň mlieka  žiaci  diskutovali na tému dôležitosť pitia mlieka a konzumácie mliečnych výrobkov. Priniesli si mliečnu desiatu, do  vyučovacích hodín pani učiteľky zahrnuli aktivity na podporu pitia mlieka. Nakoniec si spoločne urobili výstavku z obalov a krabičiek z mliečnych výrobkov. V Deň správnej výživy, žiaci nielen konzumovali ovocie, ale ovocie si aj vymaľovali, počítali príklady s ovocím, besedovali na tému Správnej a nesprávnej výživy detí.

      1.C -Aktivity: -Dopĺňanie doteraz osvojených písmen(obrázky ovocia)

                              - Triedenie ovocia a zeleniny(koberec)

                              - Kreslenie(netradičné jablko a hruška)

      Do galérie Dni správnej výživy boli pridané fotografie.

       Mgr. Tatiana Katreniaková

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • V dnešnej dobe plnej technických vynálezov žiaci veľmi málo siahajú po knihe a málo čítajú. Žiaci primárneho vzdelávania si pripomenuli Deň školských knižníc aj v našej školskej knižnici.

        Knižnica má veľký význam a prínos pri vzdelávaní detí, tu sa môžeme  stretnúť s knihami.

      So žiakmi sme sa rozprávali , aké sú knihy dôležité , akú radosť môže čítanie prinášať, ako sa zázraky, sny, hrdinovia môžu stať súčasťou nášho života, ako nás môžu nadchnúť, postrašiť alebo poučiť.

      Aktivity v knižnici boli zamerané na podporu čítania, žiaci vyhľadávali knihy podľa autorov  alebo názvov. Spoločne si prečítali úryvky z niektorých kníh, ktoré ich zaujali.

        Cieľom bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.

      Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc boli pridané fotografie.

      Mgr. Tatiana Dobrotová

       

        Spoločne s našimi šiestakmi sme si aj na druhom stupni pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Nemohli sme inak, než zavítať do našej školskej knižnice. Hodinu literatúry sme podnetne strávili so žiakmi 6.A a potom aj 6.B triedy v príjemných priestoroch knižnice, kde žiaci recitovali báseň Sama Chalupku. Darilo sa im výborne, nezabudli ani na vzájomné ocenenie potleskom.

        Možnosť nahliadnuť do knižiek a hľadať medzi nimi svoju obľúbenú, žiakov veľmi zaujala. Návšteva knižnice ich oslovila a ukázala potenciál realizovať podobné aktivity častejšie. Rozprávali sme sa o tom, čo čítajú, aké knihy sa im páčia, čo by mal podľa nich obsahovať dobrý príbeh. Niektorí čitatelia si knižku požičali aj domov. Tešíme sa na ďalšie tvorivé aktivity, v ktorých má kniha svoje neodmysliteľné miesto.

      Mgr. Petra Nemčoková

    • Tvorivé dielne
     • Tvorivé dielne

     • Žiaci 2. – 4. ročníka sa v mesiacoch september a október zúčastnili tvorivých dielní s pracovníkmi Stredoslovenského osvetového strediska. Naučili sa rôzne techniky práce s keramikou. Výsledkom ich tvorivej práce boli keramické domčeky a košíky, na ktorých  bola použitá nielen keramika, ale aj pletenie z prútia. Žiaci svojimi výrobkami potešili seba, aj svojich rodičov.

      Do galérie Tvorivé dielne boli pridané fotografie.

      Mgr. Tatiana Dobrotová

    • Halloween v ŠKD
     • Halloween v ŠKD

     • Po roku sa opäť v októbri pred jesennými prázdninami v  jednotlivých oddeleniach ŠKD konala naša obľúbená akcia „Halloween – zábavné popoludnie v maskách strašidiel a čarodejníc“.

      V našej škole sa opäť stretli rôzne strašidielka, čarodejnice, kostlivci a bubáci, ktorí sa tradične privítali pokrikom: „My sme strašidlá, halloweenske strašidlá“! a navzájom sa predstavili.

       Pani vychovávateľky sa v tento deň zmenili na dobré čarodejnice a pripravili deťom skvelú zábavu. Hodnotili sa masky, hrali hry a čarodejnice nám povedali aj svoje najlepšie zaklínadlo a čarovný lektvar. Spoločne sme si prichystali občerstvenie a pri hudbe sme sa zahrali a zabavili. Halloween sme zavŕšili sladkým a slaným pohostením po oddeleniach školského klubu.

      Veríme, že sa deťom Halloween v ŠKD páčil a už sa tešia na budúci rok. Môžu pomaly premýšľať nad svojou novou strašidelnou maskou.

      Do galérie Halloween v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vaše čarodejnice: Darinka, Ingrid, Heňka, Ivica, Janka a Zuzka

    • Nech programovanie lieta
     • Nech programovanie lieta

     • Nová technológia, ktorá nachádza uplatnenie v bežnom, ale aj v pracovnom živote, sú drony. Používame ich na zábavu, ale hľadáme aj spôsoby, ako si pomocou nich uľahčíme prácu. Ich masové nasadenie vo vzdelávacom i pracovnom živote je, zatiaľ, hudba budúcnosti. 

      Naša škola sa zapojila do grantového programu Meet and Code a vďaka poskytnutej podpore sme zakúpili pre žiakov štyri kusy dronov značky Tello.  Účastníci projektu si vyskúšali programovanie dronov v prostredí scratch. Naprogramovali si niekoľko programov a zistili, že toto prostredie nie je veľmi vhodné na takúto prácu. Dron dokázal z niekoľkých príkazov vykonať len asi 20%. V ďalšej časti si účastníci vyskúšali programovanie v jazyku python. Tieto programy boli úspešné na 90% – 100%. Drony budeme aj v budúcnosti používať, hlavne v záujmovom vzdelávaní.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Medzinárodný deň školských knižníc v ŠKD
     • Medzinárodný deň školských knižníc v ŠKD

     • Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Wools, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Pripomína sa od roku 1993. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok. Tento deň sme si pripomenuli aj v školskom klube detí aktivitami v našej školskej knižnici. Menšie deti mali možnosť spoznať zaujímavé knihy, staršie deti si pripomenuli tituly, ktoré si môžu z knižnice požičať. Obľúbené je čítanie starších detí mladším. Výchovu ku knihe ako verného priateľa sme teda realizovali konkrétnymi aktivitami a veríme, že sme deťom pootvorili dvierka do takých tajomstiev knihy, ktorá má byť pre každého človeka radosťou, oddychom a nevyčerpateľnou studnicou vzdelávania.

      Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Oznam pre žiakov, rodičov
     • Oznam pre žiakov, rodičov

     • Zmeny od 26.10.2020 do odvolania

      Výchovnovzdelávacia činnosti:

      Žiaci  I. stupňa sa budú vzdelávať prezenčnou (dennou) formou podľa rozvrhu.

      Vstup žiakov I. stupňa do školy od 26.10.2020 o 7:45 cez hlavný vchod okrem žiakov, ktorí navštevujú ŠKD.

      Žiaci  II. stupňa sa budú  vzdelávať  dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu.

       

      Jesenné prázdniny sa posúvajú!

      Dôvodom je avizované celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska v súvislosti s COVID-19.

      „Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30. októbra 2020, pričom 2. novembra, 6. novembra a 9. novembra budú prázdniny tiež,“. Ide vždy o piatok a pondelok pred a po celoplošnom testovaní.

      Mgr. Sergej Čabala
      riaditeľ školy

    • Svetový deň zdravej výživy v ŠKD
     • Svetový deň zdravej výživy v ŠKD

     • Svetový deň zdravej výživy si pripomíname 16. októbra.  Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, a často aj s pocitom uspokojenia.
      Deň zdravej výživy sme oslávili práve 16. októbra aj v našom školskom klube detí. Základnou myšlienkou tohto dňa je pripomenúť si, že zdravá výživa predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti, oboznámiť sa s množstvom rozmanitého ovocia a zeleniny, spoznať jedlá i nápoje pripravené rôznymi spôsobmi. Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú, že zdravá strava je v dnešnej dobe veľmi dôležitá pre telesný
      aj duševný vývin detí. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus.
      Počas pobytu detí v ŠKD sme oslávili tento deň veselými aktivitami, ktoré pre nich pripravili pani vychovávateľky. Po rozhovoroch o význame a dôležitosti zdravej výživy pre naše zdravie sa všetci pustili s vervou do práce v jednotlivých oddeleniach. Boli pripravené rôzne zaujímavé súťaže, deti plnili úlohy plné zábavy i poučenia.  Deň zdravej výživy bol poučný, zábavný aj chutný.

      Do galérie Svetový deň zdravej výživy v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Programovanie 2D hier
     • Programovanie 2D hier

     • Zamestnanci Katedry informatiky FPV UMB v spolupráci s učiteľmi informatiky našej školy, pokračujú v aktivitách na motiváciu žiakov ZŠ a SŠ pre štúdium informatiky aj počas pandémie Covid-19. V rámci projektu IT Akadémia dnes urobili 2-hodinový workshop, kde ukázali žiakom, ako jednoducho sa môžu programovať 2D hry pomocou online stránky MakeCode Arcade pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Žiaci si vytvorili 3 vlastné hry, ktoré si vyskúšali stiahnuť do herných konzol Kitronik Arcade.

      Do galérie Programovanie 2D hier boli pridané fotografie.

      Voštinár Patrik, PaedDr., PhD.

    • Záhrada plodov a vedomostí
     • Záhrada plodov a vedomostí

     • Bez ohľadu na to, či je človek dospelý, senior či dieťa, príroda je pre jedinca psychohygienou v podobe zdravej prechádzky a pobytu na čerstvom vzduchu. Ba čo viac, ak nasledujeme chodníčky vytvorené ľuďmi, dokážeme sa na potulkách prírodou niečo naučiť. Podobnú ideu sme sa rozhodli zasiať v externých priestoroch našej školskej záhrady.

           Tieto priestory doteraz využívame ako priestor poskytujúci čerstvé ovocie i bylinky. Počas činnosti ŠKD využívajú žiaci priestor na pobyt vonku s kamarátmi, aby si oddýchli po dni plnom získavania nových poznatkov, osvojovaní si nových zručností. Aby našim žiakom poskytla príroda aj priamy zdroj poznania v teréne, vytvorili naši pedagógovia v spolupráci s Lesmi SR sériu náučných tabúľ, ktoré sú rôznorodo tematicky orientované, no prepojené so životom v okolí školy.

          Na náučných tabuliach sa návštevníci môžu dozvedieť o kolobehu vody v prírode, aké živočíšstvo žije v okolí stredného Slovenska, vrátane banskobystrických lesov. Súčasťou obrazového materiálu sú aj stopy, podľa ktorých môžu návštevníci lesa identifikovať, aké zviera prechádza okolím. Tému fauny uzatvára tabuľa , ktorá je obsahovo zameraná na hmyz žijúci v okolí a sprievodca lesným vtáctvom. Náučné tabule zamerané na flóru zobrazujú ihličnaté a listnaté dreviny rastúce v okolitých lesoch.

          Súčasťou obrazového materiálu sú aj interaktívne úlohy slúžiace na osvojenie alebo upevnenie si poznatkov. Preto veríme, že si pri ich návšteve oddýchnete, načerpáte novú energiu, no zároveň sa niečo nové naučíte!

         

           Vedenie školy zároveň vyslovuje vďaku Mgr. Anne Sliackej, PhD., koordinátorke lesnej pedagogiky, i našim pedagogickým pracovníkom za spoluprácu pri realizácii tejto myšlienky!

      Do galérie Záhrada plodov a vedomostí boli pridané fotografie.

      Mgr. Sergej Čabala
      riaditeľ školy

    • Jesenné tvorivé dielne v ŠKD
     • Jesenné tvorivé dielne v ŠKD

     • Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Ulice sú plné opadaného lístia, ktoré vytvára farebné koberce. V jeseni zbierame plody ovocia a zeleniny, ktoré nám budú dávať vitamíny počas zimy a ochránia nás pred pazúrmi neželaných chorôb. Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti váľajúce sa v kope lístia, alebo stačí len pohľad na lietajúceho draka, ktorý brázdi na zatiahnutej, tmavej oblohe. Jeseň je veľmi zaujímavé ročné obdobie so svojskou atmosférou a postačí, ak sa na ňu pozrieme zblízka a zistíme, že je to naozaj tak. Preto sme už tradične v našom Školskom klube detí zorganizovali tvorivé dielne, počas ktorých sa pod rukami detí premieňali jesenné plody na panáčikov, zvieratká či obrázky. Mimoriadna situácia spôsobená preventívnymi opatreniami spojenými s ochorením Covid-19 nám neumožnil privítať medzi nami rodičov či starých rodičov. Napriek tomu sa deťom darilo a vyrobili množstvo výrobkov, ktorými sme vyzdobili vestibul školy.

      Do galérie Jesenné tvorivé dielne v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Koniec septembra, presnejšie 26. september, je už tradične venovaný Európskemu dňu jazykov. Ich rozmanitosť sme si opäť pripomenuli s deťmi aj u nás na prvom stupni. Oboznámili sme sa s krajinami Európy aj Európskej únie, s ich pamiatkami, hlavnými mestami, tradíciami, rozprávkami aj jazykmi. Deti tvorivo a s veľkým záujmom pracovali na čiastkových úlohách, každý ročník mal iné úlohy. Nakoniec nám vznikol taký krásny farebný a rozmanitý celok o Európe a jazykoch ako je rozmanitá naša Európa. Prváci a druháci sa venovali rozprávkam, tretiaci a štvrtáci vyhľadávali informácie o krajine, obyvateľoch a hlavnom meste. Vyhľadali slová "ahoj" a "vitajte" v rôznych jazykoch. Výsledok vidíte sami. 

      Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Mgr. Jana Štubniaková

    • Deň bez áut v ŠKD
     • Deň bez áut v ŠKD

     • Už niekoľko rokov v čase od 16. -22. septembra  sa koná Celoeurópsky týždeň mobility, ktorého vrcholným podujatím je Európsky deň bez áut. Jeho cieľom je spopularizovať alternatívne druhy dopravy, ako sú pešia, bicyklová a verejná doprava a zároveň znížiť závislosť a dopyt po autách a následne pohonných látkach. Snahou je upozorniť na škodlivé dôsledky prevádzky automobilovej dopravy na ľudské zdravie a životné prostredie a naznačiť východisko – zvýšené využívanie kapacít verejnej, cyklistickej a pešej dopravy. V našom školskom klube detí sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami v jednotlivých oddeleniach. Pani vychovávateľky si pre deti pripravili kvízy, hádanky, prezentácie či omaľovánky s tematikou pripomínajúcou si tento deň. V III. oddelení privítali deti pani mestskú policajtku, ktorá im priblížila význam inej, ako automobilovej dopravy.

      Do galérie Deň bez áut v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Biela pastelka 2020
     • Biela pastelka 2020

     • Nový školský rok sa napriek mimoriadnym opatreniam, ktoré vyžaduje súčasná situácia, naplno rozbehol aj v našej škole. Vo výchovno-vzdelávacom procese popri získavaní nových vedomostí a zručností však naďalej kladieme dôraz hlavne na prípravu našich žiakov pre bežný život. V tejto súvislosti venujeme tiež pozornosť tým, ktorým pomoc od iných ľudí ten ich ťažký život aspoň trochu uľahčí. Už počas prvých septembrových dní sa nám podarilo vyzbierať množstvo plastových vrchnákov z PET fliaš, ktoré opäť poputujú k Ninke z Hornej Mičinej.

      Dňa 18.septembra 2020 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka 2020, ktorú od roku 2002 každoročne organizuje v uliciach slovenských miest Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Ambasádorkou tohtoročného, už 19. ročníka, je úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová. No a dobrovoľníkmi, ktorí nielen na pôde školy, ale tiež v uliciach nášho mesta v tento deň so zbierkou pomáhali, sa stali naši deviataci. Svojou účasťou na tomto podujatí sme prejavili spolupatričnosť so všetkými slabozrakými a nevidiacimi, ktorí sa snažia napriek svojmu hendikepu viesť život samostatný a plnohodnotný.                                                                                                                       

      Do galérie Biela pastelka 2020 boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Začal sa nový školský rok!
     • Začal sa nový školský rok!

     • Dnešný deň, 2. septembra 2020, sa otvorili brány našej školy. Kvôli mimoriadnym opatreniam, ktoré dnešná doba prináša, sa otvorenie školského roka uskutočnilo v komornejšom duchu vo vestibule školy za prítomnosti našich malých prvákov a ich rodičov. Ostatní žiaci uvítali školský rok vo svojich triedach spolu so svojimi triednymi učiteľmi a spolužiakmi, na ktorých sa určite veľmi tešili, keďže sa mnohí vrátili do školských lavíc po dlhšom čase. Slávnostný akt otvoril príhovorom pán riaditeľ Mgr.Sergej Čabala. Oslovil všetkých prváčikov a poprial im veľa úspechov v novom školskom roku. Pedagógom zaželal veľa trpezlivosti, odhodlania a sily zvládnuť túto neľahkú úlohu. Otvorenie spríjemnilo vystúpenie žiakov spevom a prednesom poézie. Hudobne ich sprevádzali naši kolegovia Mgr. Ján Banga a  Mgr. Radoslav Žolko. Po ňom sa prváci odobrali do tried v sprievode svojich milých pani učiteliek. Zaželajme nám všetkým, nech nám táto atmosféra plná energie a dobrej nálady vydrží počas celého školského roka!

      Do galérie Začal sa nový školský rok! boli pridané fotografie.

      Mgr. Petra Nemčoková, Mgr. Agáta Scholtzová

    • Pietna spomienka
     • Pietna spomienka

     • Dňa 28. augusta 2020, v predvečer 76. výročia Slovenského národného povstania, sa niekoľko našich žiakov spolu so svojou triednou učiteľkou zúčastnilo pietnej spomienky. Pietna spomienka spojená so slávnostným položením vencov sa konala v rámci dlhodobej spolupráce, ktorú má naša škola s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici pri pamätnej tabuli venovanej generálovi Jánovi Golianovi a generálovi Rudolfovi Viestovi na ulici Československej armády 7. Po položení vencov ku pamätnej tabuli a vypočutí príhovorov a zaujímavostí zo života generálov Goliana a Viesta pokračovala pietna spomienka pri soche Partizána pod Urpínom pri malej železničnej stanici, kam sme sa všetci účastníci spoločne presunuli. Svojou účasťou sme si s pokorou a úctou pripomenuli odkaz SNP, ktorého význam spočíva predovšetkým v tom, že obyvatelia vojnového Slovenského štátu sa svojím vystúpením proti existujúcemu režimu dôrazne postavili na stranu protihitlerovskej koalície. Žiaľ, je medzi nami už len veľmi málo priamych účastníkov týchto významných dní, preto je našou morálnou povinnosťou pripomínať tieto udalosti aj ďalším generáciám, aby sa nezabudlo na tých, ktorí obetovali svoje životy, aby sme my mohli žiť v mierových časoch.

      Do galérie Pietna spomienka boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Všetky zakúpené nevyčerpané kredity stravníkov k 30.06.2020 prechádzajú do septembra !

      Kredity na september je potrebné uhradiť do 21.08.2020

      na účet ŠJ SK4475000000004017155314.

      Variabilný symbol:    kódové číslo stravníka

      Konštantný symbol:    0308
      Správa pre prijímateľa:    priezvisko a meno stravníka, trieda.

      Kancelária vedúcej ŠJ bude v prevádzke od 17.08.2020. Žiaci, ktorí nastupujú do ZŠ od septembra a majú záujem sa stravovať v ŠJ, zastavte sa  po čipovú kartu a pridelenie osobného čísla, ktoré potrebujete, aby ste mohli poslať úhradu za stravu.

      Obedy na september bude možné objednať až od 31.08.2020.

      Andrea Kmeťová
      Vedúca školskej jedálne

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje