• Škola priateľská k deťom
     • Škola priateľská k deťom

     • Napriek mimoriadnej situácii, ktorá nastala na Slovensku v 2. polroku v súvislosti s ochorením COVID 19, sa nám aj v školskom roku 2019/2020 podarilo opätovne získať titul Škola priateľská k deťom UNICEF. Tento titul v spolupráci so Slovenskou nadáciou pre UNICEF úspešne obhajujeme už niekoľko rokov a veríme, že sa nám to opäť podarí aj v tomto školskom roku. Na jeho začiatku chceme všetkým žiakom, učiteľom, zamestnancom a priateľom školy popriať hlavne pevné zdravie, spokojnosť a pohodu v osobnom i pracovnom živote.

      Za Žiacky parlament pri ZŠ, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici

      Mgr. Mája El Hajry

    • Pomáhame Ninke
     • Pomáhame Ninke

     • Pred pár hodinami sme zavreli brány školy, žiakov sme vyprevadili na letné prázdniny a oficiálne sme tak ukončili ďalší školský rok. Aj keď sme počas mimoriadnej situácie fungovali v obmedzenom režime, usilovne sme zbierali plastové vrchnáky z PET fliaš, ktorými sme zaplnili niekoľko plastových vriec. Dňa 02. júla 2020 sme ich s radosťou odovzdali rodičom Ninky z Hornej Mičinej, ktorá sa narodila so závažným zdravotným postihnutím. Veríme, že hoci je naša pomoc len povestnou kvapkou v mori, stojí za to pomáhať iným a preto budeme zbierať plastové vrchnáčiky naďalej aj počas nasledujúceho školského roka. Už vopred vyjadrujeme všetkým, ktorí sa k nám pridajú, poďakovanie za ich aktívnu pomoc. Všetkým prajeme krásne leto naplnené pohodou a oddychom a hlavne pevné zdravie.

       

      Za Žiacky parlament – Mgr. Mája El Hajry

    • Ukončenie školského roka 2019/2020
     • Ukončenie školského roka 2019/2020

     • Opäť sa kolotoč povinností uzavrel a začínajú sa letné prázdniny – obdobie, v ktorom žiaci načerpávajú nové sily na ďalší školský rok a obdobie, keď učiteľský zbor pripravuje podujatia na ten ďalší. Tento rok tomu nebolo inak.

      Dňa 30. júna 2020 sa žiaci našej školy zúčastnili záverečného ukončenia školského roka 2019/2020. Žiaci vo svojich triedach dostali vysvedčenie od triednych učiteľov, rozlúčili sa s nimi a obdarovali ich kvetom ako symbol vďaky za ich prácu. Záverečný zvonček ukončujúci tento školský rok spustili naši deviataci, aby sa tak rozlúčili s Dvadsiatkou, ktorá sa už bude navždy spájať s ich detstvom či prvými priateľstvami.

      Chceli by sme vyjadriť úprimné poďakovanie učiteľom i žiakom za to, že výborne zvládli nečakanú situáciu v podobe pandémie. Dokázali, že ani škola na diaľku nie je pre nich problémom a že svoje úlohy si dokážu plniť bravúrne, aby došli do cieľa na ceste zvanej vzdelanie. Veríme, že tento rok ste si dokázali, že prekážkou na ceste za poznaním môže byť iba človek sám.

      Taktiež ďakujeme všetkým žiakom za výbornú reprezentáciu školy. Ukázali ste, že ste šikovní a dokážete ľahko konkurovať svojim rovesníkom. Ba čo viac, dokážete ich nejedenkrát i poraziť! Veríme, že svoje úspechy obhájite aj budúci školský rok.

      Lúčime sa s našimi deviatakmi. Nech sa vám darí na stredných školách. Spomeňte si na všetko to pekné, čím ste za celých deväť rokov štúdia prešli.

      V mene celého pedagogického zboru prajeme našim žiakom príjemné leto prežité v zdraví. Nech je plné nezabudnuteľných spomienok, krásnych zážitkov, nových priateľstiev i utužovania tých starých.

      Do galérie Ukončenie školského roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

      Mgr. Sergej Čabala

      riaditeľ ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

    • Školský výlet 5.C
     • Školský výlet 5.C

     • Školský rok sa pomaly, ale isto, blíži ku svojmu koncu. Žiakom 5.C bol po splnení školských povinností odmenou 2 dňový školsky výlet.

      Prvý deň absolvovali edukačnú exkurziu, kde spoločne so sprievodcom odhalili bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na Slovensku, tradičné i moderné postupy a technológie, ktorými sa mapy vytvárajú. Vyskúšali si prácu kartografa kedysi a dnes, snažili sa pochopiť vrstevnice a farebnú škálu zobrazenia krajiny na jedinečnom pieskovom interaktívnom modeli.

      Druhý deň sa niesol v športovejšom duchu.
      Žiaci navštívili Erawan Gym, kde boli pod vedením trénerov oboznámení so zmiešaným bojovým umením MMA, Muay Thai a filozofiou klubu. Vyskúšali si pády, kopy a údery. Na konci bolo žiakom vysvetlené, že zneužitie týchto schopností može mať nepríjemne následky a robí zlé meno bojovým športom.

      Ďakujeme Slovenskému múzeu máp a trénerom Erawan Gymu za množstvo nových vedomostí a zmysluplne strávené dni.

      Do galérie 5.C školsky výlet boli pridané fotografie.

      Kolektív 5.C

    • Záver školského roka v ŠKD
     • Záver školského roka v ŠKD

     • Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa: Tak ako vždy v tomto čase, školský rok sa končí zase. Zmĺkne zvonček, slnko volá: ,,Maj sa dobre, milá škola!“ Oddýchni si abeceda! Dovidenia, naša škola!

      Školský rok sa blíži ku koncu, preto sme sa ho v školskom klube detí rozhodli ukončiť poriadnou zábavou. Pani vychovávateľky pripravili pre deti diskotéku v školskej záhrade, pri ktorej si deti užili zábavy a smiechu neúrekom. Všetci tanečníci boli odmenení sladkosťou. Šťastné, usmiate tváričky a rozžiarené očká boli dostatočným dôkazom toho, že deti sa v ŠKD cítia naozaj skvelo!

      Do galérie Záver školského roka v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Projekt s názvom „Integrácia – Inovácie, Nápady, Tvorivosť, Efektivita, Gramotnosť, Rozvoj, Alternatíva, Celostnosť, Inklúzia, Aktivita“.
     • Projekt s názvom „Integrácia – Inovácie, Nápady, Tvorivosť, Efektivita, Gramotnosť, Rozvoj, Alternatíva, Celostnosť, Inklúzia, Aktivita“.

     • Základná škola, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici sa zapojila do vzdelávacích mobilít pre učiteľov financovaných zo zdrojov EÚ a vypracovala projekt s názvom „Integrácia – Inovácie, Nápady, Tvorivosť, Efektivita, Gramotnosť, Rozvoj, Alternatíva, Celostnosť, Inklúzia, Aktivita“ v rámci výzvy 2020 programu Erasmus+ v celkovej sume 25 795 EUR. Cieľom kurzov v rámci programu Erasmus+ bude motivovať a inšpirovať učiteľov, zdieľať skúsenosti s učiteľmi z celého sveta a objaviť svoju kreativitu a následne motivovať a inšpirovať vlastných žiakov. 

      Učitelia za účelom ich ďalšieho osobného a odborného rozvoja, nadobudnutia a zlepšenia odborných kompetencií absolvujú workshopy v krajinách ako Fínsko, Írsko, Slovinsko, Francúzsko, Lotyšsko, Rakúsko a Česko, aby tak zabezpečili rozvoj, modernizáciu a internacionalizáciu samotnej školy.

      Celý 2 ročný projekt „Integrácia – Inovácie, Nápady, Tvorivosť, Efektivita, Gramotnosť, Rozvoj, Alternatíva, Celostnosť, Inklúzia, Aktivita“  zohľadňuje zameranie školy na vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu, šport, jazykové a informačno-komunikačné kompetencie žiakov.

      Mgr. Sergej Čabala

      riaditeľ školy

    • Maksík
     • Maksík

     • 13 žiakov našej školy sa zapojilo do veľkej matematickej súťaže pre všetky bystré hlavičky. V celoslovenskej a celoročnej korešpondenčnej  matematickej súťaži  súťažili v troch samostatných kategóriách podľa  ročníkov – Maksík -  2, 3, 4.
      Maksík je súťaž, ktorá učí deti nielen logicky myslieť a riešiť matematické záhady, ale vedie ich aj k čítaniu s porozumením. Maksáčikovia zažívajú pri riešení úloh radosť z objavovania, premýšľania. Rôznorodé zaujímavé úlohy zakomponované do napínavých príbehov sú doplnené ilustráciami samotných riešiteľov. Úlohy sú nápadité, inšpiratívne, učia deti myslieť matematicky.
      Nemenej pozitívne je, že súťaž vzbudzuje u žiakov chuť zvedavo pátrať po nových faktoch, vedomostiach, informáciách, vnútorne ich motivuje k samovzdelávaniu,  snaží sa nadchnúť pre „myslenie“ čo najviac žiakov. Dáva deťom čo najviac priestoru na osobný rozvoj, učí ich zodpovednosti, systematickej práci a radosti z myslenia.
      Medzi 30% najúspešnejších žiakov, ktorým sa podarilo vybojovať titul Najmúdrejší Maksáčik, sa zaradili:  
            2.B   Daniel Vrták
                                    3.A   Adam Chalupek
                                    3.A   Andrej Miklošík
                                    4.B   Silvia Grausová
      Ostatní zúčastnení boli za svoju snahu, usilovnosť a preukázanú múdrosť  odmenení titulom Múdry Maksáčik.

      Do galérie Maksík boli pridané fotografie.

      Mgr. Andrea Paučulová

    • Výtvarná súťaž "VESMÍR OČAMI DETÍ 2020"
     • Výtvarná súťaž "VESMÍR OČAMI DETÍ 2020"

     • Hvezdáreň v Banskej Bystrici sa každoročne zapája do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spolu s ostatnými astronomickými zariadeniami. Súťaž si získala svojich priaznivcov z radov materských škôl, základných škôl ale aj základných umeleckých škôl. Je úžasné za desaťročia vývoja tejto súťaže pozorovať, že fantázia a nápaditosť detí je nekonečná tak, ako vesmír sám. Vesmír očami detí je farebný a hravý. Z našej základnej školy sa zapojilo niekoľko žiakov a úspešnou sa stala Lucia Riečanová, žiačka 4. B triedy, ktorej práca bola ocenená v okresnom kole XXXV. ročníka výtvarnej súťaže s postupom do celoslovenského kola v kategórií "Základné školy 1. - 4. ročník". Tešíme sa z úspechu a Lucii Riečanovej blahoželáme.

      PaedDr. Tatiana Homoľová, PhD.

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica má už viac ako 60. rokov
     • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica má už viac ako 60. rokov

     • Spomienky sú vždy nostalgické. O to viac, ak sa vraciame do minulosti o viac ako 60 rokv.

      Budova školy bola daná do užívania pri príležitosti 15. výročia SNP. Náklady na stavbu boli vtedy 6 miliónov Kčs. Škola pozostávala z 23 učební, 3 miestností pre laboratórne práce, z 2 klubovní, z čitárne, knižnice, 2 zborovní, 4 kabinetov, telocvične, jedálne, z 1 miestnosti pre družinu a zo zubnej ambulancie. Učitelia po prvýkrát nastúpili do nových priestorov už 24. augusta 1959  a žiaci 3. septembra 1959. Slávnostné otvorenie s bohatým kultúrnym programom sa uskutočnilo v telocvični 5. septembra 1959. Prvým riaditeľom sa stal Jaroslav Glórik a jeho zástupcami boli Marta Štricová a Ondrej Gašpar. Na škole fungovali oddielové rady, skupinové rady, ZRPŠ, ROH, ZČSSP. Žiaci sa venovali už od septembra úprave okolia školy. Výnimkou neboli ani pracovné soboty pedagógov či rodičov... Aj vďaka ich rukám sa budova a jej okolie výrazne zveľaďovalo.

      Dnes je ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica, plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou. Riaditeľom školy je Mgr. Sergej Čabala a zástupkyňami Mgr. Dana Bugáňová a Mgr. Alena Surovcová.

      Dlhodobým zámerom našej školy je rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu, šport, jazykové a informačno-komunikačné kompetencie žiakov. Výučba anglického jazyka od prvého ročníka a druhého cudzieho jazyka od siedmeho ročníka. Rozšírená výučba telesnej výchovy na I. stupni nám plne umožňuje rozvíjať všestranný pohybový talent žiakov. Športové triedy 5.-9. ročník so zameraním na futbal, atletiku, volejbal, spolupráca s klubmi MFK Dukla Banská Bystrica, Futbalovou školou Mareka Hamšíka, ŠK UMB B. Bystrica, VK Brusno.

      Dúfame že aj naďalej bude na našej škole mnoho múdrych a obetavých učiteľov a veľa rozumných a usilovných žiakov, aby sme mohli spoločne počas ďalších desaťročí budovať jej dobré meno  dosahovaním vynikajúcich výsledkov.

      Do galérie Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica má už viac ako 60. rokov boli pridané fotografie.

    • Atletické preteky AK ŠK UMB Banská Bystrica
     • Atletické preteky AK ŠK UMB Banská Bystrica

     • Dňa 5. 6. 2020 sa uskutočnili atletické preteky na 2 štadiónoch AK ŠK UMB. Pretekov sa zúčastnili žiaci

      6.C., 5.C., 4.A., 4.B., a mladší.

      Najlepšie výsledky dosiahli: 

      Najmladšie žiactvo: 1. miesto Michal Piala, 150m – 24,2 s  (5.C),

                                      3. miesto Michal Piala, skok z miesta 191 cm (5.C),

                                      2. miesto Michal Piala, hod 1kg medicinbal 6,80 m (5.C),

                                      1. miesto Michal Piala, 1000m  4:06,1s (5.C),

                                      1. miesto Alex Truben hod loptičkou 26,00 m  (3.A).

      Mladší žiaci : 2. miesto Boris Brštiak – 191 cm (5.C).

      Mgr. Katarína Štulíková

    • Piataci opäť v škole
     • Piataci opäť v škole

     • Žiaci 5. ročníka sa spolu so žiakmi 1. stupňa našej školy vracajú v júni do svojich tried.  Do svojich lavíc  zasadnú s dodržaním prísnych hygienických opatrení. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti tak budú opäť pokračovať v školskom prostredí. Naši šikovní piataci však nezaháľali ani počas učenia v domácom prostredí, ktoré prebiehalo dištančnou formou. V rámci vyučovania dejepisu preberali nielen predpísané učivo, ale robili aj vlastný historický výskum. Pátrali po epidémiách, ktoré boli v minulosti podobné tej dnešnej a bližšie spoznávali  históriu nášho mesta napr. prostredníctvom povesti O kráse a bohatstve, ktoré vysypali anjeli od doc. Ing. Petra Urbana, PhD. Zoznámili sa s históriou erbu mesta Banská Bystrica, podľa vzoru a povesti si mohli erb aj sami dotvoriť. Niektorí, ako napr. Emka z 5.B triedy, zase vyskúšali pomocou YouTube kanálu Dejepis Inak  upiecť koláč podľa receptu Starých Rimanov. Koláč starý viac ako 2000 rokov sa vydaril, ale vraj tie naše chutia lepšie.

      Do galérie Piataci opäť v škole boli pridané fotografie.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Tvorivá výzva jar v lese, na lúke, v záhrade
     • Tvorivá výzva jar v lese, na lúke, v záhrade

     • Tvorivá výzva jar zaujala mnoho detí, ktoré nám poslali fotografie, ako sa starajú o vlastnú záhradku či pomáhajú na záhradke starým rodičom. Veľa detí trávi čas v prírode pri zbieraní liečivých byliniek, z ktorých vyrábajú liečivé čaje či maste. Recept sme dostali aj my, takže si liečivú masť môžete vyskúšať vyrobiť aj vy. Vylisované kvety a rastlinky poslúžili pri výrobe herbárov a obrázkov.

      Za fotografie ďakujeme Adamkovi, Alexkovi, Laurinke, Kike, Pravkovi, Adriánke, Dankovi, Lucke, Tomáškovi, Ivke , Matejovi, Veronike, Lenke, Matejovi, Viktórii a Viktórii.

      Do galérie Tvorivá výzva jar v lese, na lúke, v záhrade boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia!

      Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 bude sprístupnená prevádzka základnej školy nasledovne:

      Prevádzka základnej školy

      Škola bude otvorená od 7:00 do 16:00.

      Príchod žiakov do školy bude plynulý v čase od 7.00 do 8.00.

            1.ročník a 2. ročník  cez vchod do ŠKD.

      3.ročník  4. ročník a 5. ročník cez hlavný vchod do budovy školy.

      V prvý deň nástupu prijmeme dieťa, ktoré bude mať 2 rúška, papierové vreckovky, nebude prejavovať príznaky ochorení a prehlásenie o zdravotnom stave žiaka (nájdete na webstránke školy).

      Pri vstupe do budovy školy si vaše dieťa po absolvovaní zdravotného filtra ( merania teploty, dezinfekcii rúk) prevezme p. vychovávateľka alebo iný poverený zamestnanec školy.

      Vyučovanie na I. stupni trvá do 11.35 h, obed sa vydáva podľa harmonogramu.

      Zákonný zástupca má zákaz vstupu do budovy školy a školskej jedálne, preto je potrebné pri vyzdvihnutí dieťaťa telefonicky kontaktovať vychovávateľa, alebo sekretariát školy ​​​​​​​

      Vyučovanie pre žiakov 5. ročníkov trvá do 12,30 h. Po ňom budú stravníkom piatakom vydané obedy. Následne po obede žiaci idú domov.(ŠKD pre žiakov 5.ročníka nebude!!!)

      Žiaci I. stupňa, ktorí sú prihlásení na obed a majú uhradený poplatok za ŠKD, po obede ostávajú v školskom klube detí.

      Žiaci, ktorí  po skončení vyučovania nepôjdu do ŠKD, opustia budovu školy v sprievode  rodiča/inej dospelej osoby/staršieho súrodenca nad 10 rokov.

      Vážení rodičia nezabudnite uhradiť a prihlásiť žiakov na obedy

       Poplatok za ŠKD (10 EUR) do 5.6.2020!!!

       ŠKD pre I. stupeň bude v prevádzke do 16,00 h.Bufet je mimo prevádzky.

      Budova školy sa ráno o 8.00 hod. zamyká. Pre žiakov, ktorí prídu po tomto čase, bude   budova   školy   otvorená   službukonajúcim    zamestnancom po 1. vyučovacej hodine – t.j. o 8.45 hod. Vstup žiaka do školy bude umožnený až po absolvovaní zdravotného filtra ( merania teploty, dezinfekcii rúk).

    • Kováčova Bystrica 2020
     • Kováčova Bystrica 2020

     • Hoci sa brány školy zavreli a pokračujeme vo vzdelávaní dištančnou formou, naši žiaci zbierajú úspechy aj naďalej.

      Začiatkom tohto roka prebehla súťaž v tvorbe poézie a prózy s názvom Kováčova Bystrica. Cieľom tejto súťaže je podnecovať tvorivosť mladých ľudí a ukázať, čo v nich je pri písaní umeleckých textov. Súťaž prebieha v dvoch hlavných kategóriách – poézia a próza – ktorá sa potom člení podľa vekových skupín na 5. – 7. ročník a 8. a 9. ročník.

      Naši žiaci vytvorili veľa zaujímavých a tematicky rozdielnych textov, ktoré zaraďujeme do rôznych literárnych žánrov. Tieto práce boli odoslané organizátorom, aby odborná porota vybrala tri najlepšie z každej kategórie. A musíme uznať, že sa máme čím pochváliť!

      Naša žiačka, Linda Alušicová zo 6.A, získala v kategórii próza pod vedením Mgr. Agáty Scholtzovej senzačné 2. miesto.

      Výsledky súťaže, ako aj práce víťazov jednotlivých kategórií, si môžete pozrieť tu:

      http://icm.sk/index.php/bb_spravodajstvo/clanok/kovachova_bystrica_2020_vstupy/

      Veríme, že sa naši spisovatelia zapoja aj o rok. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!

      Mgr. Jana Korimová

    • Atletické preteky AK ŠK UMB
     • Atletické preteky AK ŠK UMB

     • Dňa 18. 5. 2020 sa uskutočnili atletické preteky AK ŠK UMB na ihrisku ŠŠ Tr. SNP č. 54. Pretekov sa zúčastnili žiaci 6.C., 5.C., 4.A., 4.B. a mladší. Najlepšie výsledky dosiahli:

      Najmladší žiaci: 1. miesto Adam Piala: skok z miesta – 194 cm (5.C),

                                 3. miesto Štefan Bician: hod loptou – 8,5 m (5.C).

      Najnajmladší žiaci: 1. miesto Matej Kohút: skok z miesta – 182 cm  (2.A),

                                     1. miesto Matej Kohút: hod loptou – 9,0 m (2.A),

                                     2. miesto Tomáš Pavlík: hod loptou – 7,5 m (2.B),

                                     3. miesto Matej Kohút: švihadlo 20 skokov – 7,5 s. (2.A).

      Mgr. Katarína Štulíková

    • Pozvánka pre žiakov na IT Čajovňu 4.6.2020
     • Pozvánka pre žiakov na IT Čajovňu 4.6.2020

     • Online IT Čajovne s témou Cybersecurity v kocke.“ 

      Žiaci sa dozvedia ako zabezpečiť svoje súkromie proti krádeži? Akú digitálnu stopu zanechávajú? Ako správne reagovať na hate? Povieme si o tom, čo môžeme robiť, pozrieme sa na užitočné nástroje a spôsoby, kde sa v cybersecurity môžu vzdelávať ďalej.

      Uskutoční sa 4.6.2020 vo štvrtok od 16:00 do 18:00 a tešiť sa na nich bude opäť Lektorka Hlinková, ktorá po 12 rokoch práce na pozíciách Digital Project, Manager, Business Analyst a UX Designer spoluzaložila akadémiu zručností budúcnosti Selfactory. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer for the Skills of the Future a minulý rok získala ocenenie The Female Role Model of the Year v rámci národného kola súťaže Central European Startup Awards. 

      Platforma : ZOOM

      Prihlasovacie údaje zašleme len prihláseným žiakom na mail, ktorý zadajú v prihláške (dotazníku) a to 3.6.2020  po 12:00 (deň pred konaním IT Čajovne). Prosíme žiakov, aby si skontrolovali aj SPAM, resp. v prípade, že prihlasovacie údaje 3.6.2020 do 16:00 nedostanú, nás kontaktovali mailom na zuzana.kravecova@cvtisr.sk

      Prihlásenie formou vyplnenia dotazníka tu  
      http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/513561?lang=sk      do 3.5.2020 12:00.

      S pozdravom
      za IT Akadémiu

      Mgr. Zuzana Kravecová
      odborný pracovník pre kontakt s IT firmami
      mobil: +421 0948 956 466
      Mail: zuzana.kravecova@cvtisr.sk
    • Tvorivá výzva Deň matiek
     • Tvorivá výzva Deň matiek

     • Mamka moja zlatá, mamka, mamička
      Tebe patrí táto skromná kytička
      Nech ti povie každý lupienok aj kvet
      Že si moja mamka, celučký môj svet.

      Aj takýmito básničkami potešili deti svoje mamičky na Deň matiek. Mnohé nás potešili svojimi fotografiami ako spolu oslávili tento krásny sviatok. Ďakujeme Ninke, Matúškovi, Deniskovi, Laurinke, Majkovi, Ivanke, Veronike, Matejovi, Lenke, Samkovi, Kevinovi, Lujze, Davidkovi, Matejovi, Dankovi a Viktorii J

      Do galérie Tvorivá výzva Deň matiek boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje